Brugerhåndbog Annuller

Slutnoter

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Administrer historikpanel i InDesign
   9. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere InDesign-fil til PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Opret slutnoter

En slutnote består af to sammenkædede dele: slutnotens referencenummer, som vises i teksten, og slutnotens tekst, som vises i en ny ramme i slutningen af dokumentet. Der er en udsmykning i nederste venstre hjørne af slutnoterammen.

Du kan oprette slutnoter eller importere dem fra Word eller dokumenter. Slutnoter nummereres automatisk, efterhånden som de indsættes i dokumentet. Du kan styre nummerformatet, udseendet og layoutet for slutnoter. Desuden justeres nummereringen automatisk baseret på omarrangering af slutnoter i teksten. Du kan også tilføje slutnoter i en tabel.

Slutnoteikonet i nederste venstre hjørne af en slutnoteramme

For at oprette slutnoter skal du følge disse trin:

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor slutnotens referencenummer skal vises.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Højreklik, og vælg Indsæt slutnote.
  • Vælg Tekst > Indsæt slutnote.
 3. Indtast slutnoteteksten.

Bemærk:

Når indsættelsespunktet befinder sig i en slutnote, kan du gøre et af følgende for at vende tilbage til der, hvor du var ved at skrive:

 • Højreklik, og vælg Gå til slutnotereference.
 • Vælg Tekst > Gå til slutnotereference.

Importere slutnoter fra Word-dokumenter

Du kan importere slutnoter fra et Word-dokument, der har slutnoter, ved hjælp af importindstillinger for Microsoft Word. Du kan som standard importere slutnoter.

Importere slutnoter fra Word-dokumenter

 1. Vælg Filer > Indsæt.

 2. Markér det Word-dokument, som du vil importere.

 3. Klik på Åbn.

Alle slutnoter importeres og tilføjes i en ny tekstramme.

Bemærk:

Du kan importere flere Word-dokumenter samtidigt. Slutnoterne i alle dokumenterne importeres i en enkelt tekstramme, hvis Omfang er indstillet til Dokument.

Ændre slutnotenummerering og -layout

For at ændre slutnotenummerering og layout skal du gøre et af følgende:

 • Vælg Tekst > Indstillinger for slutnoter i dokument
 • Klik på udsmykningen  i nederste venstre hjørne af slutnoterammen

De ændringer, du foretager, påvirker de eksisterende slutnoter og alle nye. Følgende indstillinger vises i dialogboksen Slutnoteindstillinger:

Slutnoteindstillinger

Slutnotesidehoved

Slutnotetitel:

Angiv titel til slutnoterammen.

Afsnitstype:

Vælg en afsnitstype, der formaterer slutnotetitlen. I menuen vises de afsnitstyper, der er tilgængelige i panelet Afsnitstyper. Formatet [Grundlæggende afsnit] anvendes som standard. Formatet [Grundlæggende afsnit] har muligvis ikke samme udseende som standardskriftindstillingerne i dokumentet.

Nummerering

Format:

Vælg nummereringsformat for slutnotens referencenumre.

Start ved:

Angiv det nummer, som skal anvendes til den første slutnote i tekstenheden. Indstillingen Start ved er specielt nyttig i forbindelse med dokumenter i en bog. Slutnotenummerering sker ikke fortløbende på tværs af dokumenter i en bog.

Tilstand:

Hvis du har flere tekstenheder eller tekstrammer i et dokument med løbende sidenummerering, skal du vælge Fortløbende for at starte slutnotenummereringen i hver tekstenhed for at fortsætte derfra, hvor den sidste tekstenhed slutter. Vælg Genstart for hver tekstenhed for at starte hver tekstenhed i et dokument med det samme Start ved-nummer.  

Slutnotereferencenummer i tekst

Placering:

Denne indstilling angiver udseendet for slutnotens referencenummer, der som standard er hævet skrift. Hvis du foretrækker at formatere nummeret ved hjælp af en tegntype (f.eks. en tegntype, som indeholder indstillinger for hævet OpenType-skrift), skal du vælge Anvend normal og angive tegntype.

Tegntype:

Vælg en tegntype til formatering af slutnotens referencenummer. Du kan f.eks. vælge en tegntype med normal placering med en hævet grundlinje i stedet for at bruge hævet skrift. I menuen vises de tegntyper, der er tilgængelige i panelet Tegntyper.

Slutnoteformatering

Afsnitstype:

Vælg en afsnitstype, som formaterer slutnoteteksten i alle dokumentets slutnoter. I menuen vises de afsnitstyper, der er tilgængelige i panelet Afsnitstyper. Formatet [Grundlæggende afsnit] anvendes som standard. Formatet [Grundlæggende afsnit] har muligvis ikke samme udseende som standardskriftindstillingerne i dokumentet.

Separator:

Separatoren bestemmer blanktegnet mellem slutnotens nummer og starten af slutnoteteksten. Hvis du vil ændre separatoren, skal du først markere og slette den nuværende separator og derefter vælge en ny. Du kan medtage flere tegn. Hvis du vil indsætte blanktegn, skal du bruge det relevante metategn, f.eks. ^m for langt mellemrum.

Placeringsindstillinger:

Omfang:

Vælg denne indstilling for at angive, hvordan slutnoter bevares for et bestemt dokument. Vælg Tekstenhed for at oprette en anden slutnoteramme for hver tekstenhed. Vælg Dokument for at have én slutnoteramme for hele dokumentet. Denne indstilling kan også bruges til at ændre omfanget.

Slutnoteramme:

Vælg denne indstilling for at angive, hvordan en ny slutnoteramme oprettes, når der indsættes en slutnote. Vælg På en ny side for at oprette slutnoterammen på en ny side for det definerede område. Vælg Indlæs indsættelsesmarkøren for at indlæse indsættelsesmarkøren, når den første slutnote indsættes i det definerede område. Indstil sigte kan placeres et vilkårligt sted i dokumentet, og alle slutnoter i dette omfang føjes kun til denne ramme.

Præfiks/suffiks

Vis på:

Markér denne indstilling for at få vist præfikser eller suffikser i slutnotereferencen, slutnoteteksten eller i begge. Indstillingen er særlig anvendelig til placering af slutnoter i tegn, f.eks. [1].  

Præfiks:

Præfikser vises før tallet, f.eks. [1. Skriv et tegn eller flere tegn, eller vælg en indstilling for præfiks. Du kan vælge specialtegn ved at klikke på ikonet ud for kontrolelementet Præfiks for at få vist en menu.

Suffiks:

Suffikser vises efter tallet, f.eks. 1]. Skriv et eller flere tegn, eller vælg en indstilling for Suffiks. Du kan vælge specialtegn
ved at klikke på ikonet ud for kontrolelementet Suffiks for at få vist en menu.

Arbejde med slutnotetekst

Vær opmærksom på følgende, når du redigerer slutnotetekst:

 • Slutnoter oprettes i en ny ramme og har en udsmykning  i nederste venstre hjørne af rammen. Ved at klikke på udsmykningen åbnes dialogboksen Slutnoteindstillinger.
 • Slutnoterammen kan ikke kædes til andre tekstenheder.
 • Slutnoter i slutnoterammen er angivet med slutnotemærker. Tekst, f.eks. overskrift, kan skrives i slutnoterammen uden for disse mærker. Dette ekstra indhold hører ikke til nogen slutnoter.
 • Du kan klippe slutnoterammen og indsætte den hvor som helst for at flytte slutnoterammen i dokumentet.
 • Ved at slette slutnotereferencemarkøren slettes hele den tilsvarende slutnotetekst. På samme måde sletter det referencemarkøren, når slutnoteteksten slettes.
 • Ved at slette hele slutnoterammen slettes alle tilsvarende slutnotereferencer.
 • Ved at slette alle slutnotereferencer slettes hele slutnoteteksten. Tekst uden for slutnotemærkerne slettes ikke.
 • Du kan markere og anvende tegn- og afsnitsformatering på slutnotetekst. Du kan også markere og ændre udseendet på slutnotens referencenummer, men det anbefales, at du til det formål bruger dialogboksen Indstillinger for slutnoter i dokument.
 • Når du klipper eller kopierer tekst, som indeholder slutnotereferencenummeret, føjes slutnoteteksten også til udklipsholderen. Hvis du kopierer teksten over i et andet dokument, vil slutnoterne i den pågældende tekst bruge de karakteristika, der er brugt i det nye dokuments nummerering og layout.
 • Hvis du fjerner tilsidesættelser og tegntyper i et afsnit, som indeholder en markør for slutnotereference, vil referencenumrene miste de attributter, du har valgt i dialogboksen Indstillinger for slutnoter i dokument.

Konverter fodnoter og slutnoter

Sådan kan du konvertere fodnoter til slutnoter og slutnoter til fodnoter i dit dokument:

 1. Vælg Tekst > Konverter fodnote og slutnote.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Fodnote til slutnote for at konvertere fodnoter til slutnoter.
  • Vælg Slutnote til fodnote for at konvertere slutnoter til fodnoter.
  Konverter fodnoter og slutnoter

 3. Vælg en af følgende muligheder i rullemenuen Omfang:

  Dokument: Hvis du vil konvertere alle fodnoter eller slutnoter i dokumentet.
  Markering: Hvis du kun vil konvertere fodnoter eller slutnoter fra markeringen.

 4. Klik på Konverter.

Slette slutnoter

Du kan slette en slutnote ved at markere slutnotereferencenummeret i teksten og derefter trykke på Tilbage-tasten eller Delete-tasten. Hvis du kun sletter slutnoteteksten, vil slutnotereferencenummeret og slutnotestrukturen stadig være der.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online