Brugerhåndbog Annuller

Forankrede objekter

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Find ud af, hvordan du opretter og placerer forankrede objekter i InDesign.

Om forankrede objekter

Forankrede objekter er elementer, f.eks. billeder eller tekstbokse, som er tilknyttet eller forankret til bestemte tekstdele. Det forankrede objekt flytter sig med den tekst, som indeholder ankeret, når teksten brydes om. Forankrede objekter bruges til de objekter, som du vil knytte til en bestemt linje eller tekstblok, f.eks. baggrundsartikler og billedforklaringer, figurer og ikoner, der således knyttes til et bestemt ord.

Du kan oprette et forankret objekt ved at indsætte eller placere et objekt (eller en ramme) i teksten ved hjælp af tekstværktøjet eller ved at bruge kommandoen Indsæt forankret objekt. Når du placerer objektet, tilføjer Adobe InDesign CS4 et ankermærke på indsættelsespunktet. Forankrede objekter bruger samme rotations- og skråstillingsattributter som den tekstramme, de forankres til - også selvom objektet anbringes uden for tekstrammen. Du kan markere objektet og ændre dets attributter.

Du kan oprette forankrede objekter med følgende placeringer:

Indlejret

Justerer det forankrede objekt med grundlinjen for indsættelsespunktet. Du kan justere forskydningen Y, så objektet placeres over eller under grundlinjen. Dette er standardtypen for et forankret objekt. I tidligere versioner af InDesign blev disse objekter kaldt indlejret grafik.

Over linje

Placerer det forankrede objekt over linjen og med følgende muligheder for justering: Venstre, Centreret, Højre, Mod ryg, Væk fra ryg og (Tekstjustering). Tekstjustering er den justering, der bruges i det afsnit, hvor ankermærket anbringes.

Brugerdefineret

Placerer det forankrede objekt på den placering, du angiver i dialogboksen Indstillinger for forankret objekt. Du kan anbringe objektet alle steder inden i eller uden for tekstrammen.

Bemærk:

Du kan anvende objekter, der er indlejret eller på linje, sammen med tekst på en kurve. (Se Tilføje forankrede objekter til tekst på en kurve).

Eksempel på dokument med forankrede objekter

A. Indlejret position B. Position over linje (venstrejusteret) C. Brugerdefineret position (justeret i forhold til tekstrammen) 

Opret et forankret objekt

Hvis det ikke er muligt at sætte objektet ind i dokumentet (f.eks. baggrundsartikler der ikke er skrevet endnu), kan du oprette en tom forankret ramme som pladsholder for eventuelt indhold, du kan tilføje senere. Du kan til enhver tid automatisk tilpasse den forankrede ramme og placeringen for rammeopdateringen.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at tilføje et forankret objekt skal du bruge tekstværktøjet til at anbringe et indsættelsespunkt der, hvor ankermærket skal vises, og derefter sætte objektet ind.

  Bemærk:

  Hvis objektrammen er højere end den tekstlinje, den vises i, overlapper teksten muligvis det importerede billede, eller der ses muligvis et øget mellemrum over linjen. Overvej at vælge en anden placering til det forankrede objekt, indsætte et blødt eller hårdt linjeskift, ændre størrelsen på det indlejrede objekt eller angive en anden værdi for linjeafstand for de omgivende linjer.

  • For at forankre et eksisterede objekt skal du markere det og vælge Rediger > Klip. Anbring derefter ved hjælp af tekstværktøjet indsættelsespunktet der, hvor objektet skal vises, og vælg Rediger > Sæt ind. Som standard anbringes det forankrede objekt indlejret.

  • For at tilføje en pladsholderramme til et objekt, der ikke er tilgængeligt (f.eks. tekst du stadig mangler at skrive til en baggrundsartikel), skal du ved hjælp af tekstværktøjet anbringe indsættelsespunktet der, hvor objektets anker skal vises. Vælg derefter Objekt > Forankret objekt > Indsæt.

  Bemærk:

  Du kan forankre teksttegn ved at oprette konturer af teksten. Når du opretter konturer, konverteres hvert teksttegn automatisk til et indlejret forankret objekt.  

 2. For at placere objektet skal du markere det med markeringsværktøjet og vælge Objekt > Forankret objekt > Indstillinger. Angiv de ønskede indstillinger.
Bemærk:

For at gå uden om dialogboksen Forankret objekt kan du bruge tastaturgenvejen for at indsætte forankret objekt/at gå til ankermærke. Du skal tildele taster til denne genvej under Tastaturgenveje. Når du trykker to gange på genvejstasten, fjernes markeringen af objektet og anbringer markøren i hovedteksten. (Se Bruge tastaturgenvejssæt).

Indstillinger for indsatte forankrede objekter

Når du indsætter en pladsholder til et forankret objekt, kan du angive følgende indstillinger for pladsholderens indhold:

Indhold

Angiver den type objekt, pladsholderrammen kommer til at indeholde.

Bemærk:

Hvis du vælger Tekst, vises der et indsættelsespunkt i tekstrammen; hvis du vælger Grafik eller Ikke tildelt, vælger InDesign objektrammen.

Objektformat

Angiver det format, du ønsker til at formatere objektet. Hvis du har defineret og arkiveret nogle objektformater, bliver de vist i menuen.

Afsnitstype

Angiver det afsnitsformat, du ønsker til at formatere objektet. Hvis du har defineret og arkiveret nogle afsnitsformater, bliver de vist i menuen.

Bemærk:

Hvis der er aktiveret et afsnitsformat til objektformatet, og du vælger et andet format i menuen Afsnitsformat, eller hvis du ændrer et formats indstillinger for placeringen af forankringen, vises der et plustegn (+) i menuen Objektformat, der angiver, at der er foretaget nogle tilsidesættende ændringer.

Højde og bredde

Angiver størrelsen på pladsholderrammen.

Indstillinger for indlejret position og position over linje

Når du vælger På linje eller over linje i menuen Position i dialogboksen Indstillinger for forankret objekt, er følgende muligheder tilgængelige for positionen af det forankrede objekt. (Du kan også få adgang til disse valgmuligheder i dialogboksen Indsæt forankret objekt).

Indlejret

Justerer det nederste af et forankret objekt til grundlinjen. Indlejrede objekter er genstand for visse begrænsninger, når de flyttes langs y-aksen: det øverste af objektet kan ikke flyttes under den nederste satslinje, og det nederste af objektet kan ikke flyttes over satslinjen.

Y-forskydning

Justerer positionen på grundlinjen. Du kan også bruge musen til at trække objektet lodret over siden.

Over linje

Justerer objektet over den tekstlinje, der indeholder ankermærket, og under tekstlinjen over ankermærket.

Justering

Vælg mellem følgende indstillinger:

Venstre, Højre og Centreret

Justerer objektet inden for tekstkolonnen. Disse indstillinger tager ikke højde for de indrykningsindstillinger, der anvendes i afsnittet, og justerer objektet inden for hele kolonnen.

Mod ryg og Væk fra ryg

Justerer objektet til venstre eller højre afhængigt af hvilken side i opslaget, objektet findes på. Disse indstillinger tager ikke højde for de indrykningsindstillinger, der anvendes i afsnittet, og justerer objektet inden for hele kolonnen.

(Tekstjustering)

Justerer objektet i forhold til den justering, der er defineret af afsnittet. Denne indstilling bruger afsnittets indrykningsværdier, når objektet justeres.

Afstand før

Angiver positionen for objektet i forhold til det nederste af satslinjen i den foregående tekstlinje. Positive værdier flytter både objektet og teksten ned under den. Negative værdier flytter teksten under objektet op imod objektet. Den højeste negative værdi er højden på objektet.

Afstand efter

Angiver positionen på objektet i forhold til højden på det første tegn i linjen under objektet. En værdi på 0 justerer det nederste af objektet i forhold til tegnhøjden. Positive værdier flytter teksten under objektet nedad (væk fra det nederste af objektet). Negative værdier flytter teksten under objektet op (imod objektet).

Brug af indstillingerne for Afstand før og Afstand efter

A. En værdi for Afstand før på 0,10 flytter objektet og dets tilknyttede tekst længere væk fra tekstlinjen over objektet. B. En værdi for Afstand efter på 0,10 flytter objektet og tekstlinjen over det længere væk fra dets tilknyttede tekstlinje (neden under). 

Bemærk:

Forankrede objekter, der er indstillet til Over linje, vil altid blive sammen med den linje, der indeholder ankeret. Teksten vil ikke ombrydes på en måde, så objektet er på én side, og linjen med ankermærket er i starten af næste side.

Brugerdefinerede indstillinger for position

Du kan anvende følgende indstillinger, når du placerer et forankret objekt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger. Du kan angive indstillingerne i dialogboksen Indsæt forankret objekt eller dialogboksen Indstillinger for forankret objekt. Du kan få trinvise instruktioner i brugen af disse indstillinger ved at se Placer et forankret objekt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger.

Relativt i forhold til ryg

Angiver om objektet justeres i forhold til ryggen på dokumentet. Når du vælger denne indstilling, vises en proxy af det forankrede objekts referencepunkt som et opslag på to sider. De to sider genspejler hinanden. Når dette er valgt, bliver objekterne, der er placeret på én side af et opslag, f.eks. den udvendige margin, på den udvendige margin, selv når teksten ombrydes til en modstående side.

Brug af indstillingen relativt i forhold til ryg

A. Relativt til ryg ikke markeret: objektet bliver i venstre side af tekstrammen, når teksten ombrydes på den højre side af opslaget. B. Relativt til ryg markeret: objektet bliver på den udvendige kant af siden, når teksten ombrydes på den højre side af opslaget. 

Bemærk:

Hvis du justerer værdien X-forskydning efter du har markeret Relativt til ryg, vil den retning, som objektet bevæger sig i, muligvis ændre sig. Denne ændring forekommer, fordi bevægelsens retning delvist afhænger af den side af opslaget, som objektet befinder sig på.

Referencepunkt for forankret objekt 

Angiver det punkt på objektet, som du vil justere i forhold til placeringen på siden (som det angives af referencepunktet for den forankrede position). Hvis du f.eks. vil justere højre side af objektet i forhold til et element på siden, f.eks. en tekstramme, skal du klikke på et punkt længst til højre i proxyen. Se Placer et forankret objekt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger for at få yderligere oplysninger om brug af dette referencepunkt.

Referencepunkt for forankret position 

Angiver den placering på siden (som defineret af indstillingerne X og Y i forhold til), som objektet skal justeres i forhold til. Hvis du f.eks. vælger Tekstramme for X i forhold til og Linje (grundlinje) for Y i forhold til, repræsenterer denne proxy det vandrette område af tekstrammen og det lodrette område af tekstlinjen, som indeholder objektets ankermærke. Hvis du klikker på punktet længst til venstre i proxyen, bliver objektets referencepunkt  justeret i forhold til venstre side af tekstrammen og tekstens grundlinje.

Objektets højre side justeret i forhold til venstre side af tekstrammen

Bemærk:

Afhængigt af dine valg for X i forhold til og Y i forhold til viser referencepunktet for den forankrede position enten tre eller ni positioner. Indstillinger af linje, f.eks. Linje (grundlinje) giver kun tre valgmuligheder - midten til venstre, centreret og midten til højre - eftersom de lodrette positioner etableres af ankermærket i teksten.

X i forhold til

Angiver hvad du ønsker som grundlag for den vandrette justering. Tekstramme giver dig f.eks. mulighed for at justere objektet til venstre, centreret eller til højre for tekstrammen. Den nøjagtige vandrette justering afhænger af det referencepunkt, du har angivet og den forskydning, du bestemmer for X-forskydning.

Hvis du f.eks. ønsker, at objektet skal vises i sidemargin med dets højre side justeret i forhold til sidemargin, skal du vælge Sidemargen under X i forhold til. Derefter skal du angive punktet længst til højre i proxyen for referencepunktet for det forankrede objekt og punktet længst til venstre i proxyen for referencepunktet for den forankrede position.

Indstillingen X i forhold til

A. Justering af objektets højre side forhold til venstre side af tekstrammen B. Justering af objektets højre side forhold til venstre side af tekstrammen

X-forskydning

Flytter objektet til venstre eller højre. Det afhænger af referencepunktet, om objektet flyttes til venstre eller højre. Hvis objektet justeres i forhold til midten af sideelementet, flytter positive værdier det til højre. Retningen afhænger også af, om du har markeret Relativt i forhold til ryg.

Y i forhold til

Angiver, hvad objektet justeres i forhold til lodret. Sidekant giver dig f.eks. mulighed for at bruge sidekanten som udgangspunkt for at justere objektet i forhold til det øverste, midten eller det nederste af siden. Referencepunktet for den forankrede position angiver, om objektet justeres i forhold til det øverste, midten eller det nederste af dette sideelement. Hvis du vælger en linje-indstilling, f.eks. Linje (grundlinje), viser referencepunktet for den forankrede position kun den midterste vandrette række punkter.

Indstillingen Y i forhold til

A. Justering af det øverste af objektet i forhold til den øverste sidekant B. Justering af det nederste af objektet i forhold til den nederste sidekant 

Y-forskydning

Flytter objektet op eller ned. Positive værdier flytter objektet nedad.

Hold inden for øverste/nederste spaltegrænser

Holder objektet inden for tekstspalten, hvor det ellers ville blive flyttet uden for kanterne ved ombrydning. I disse tilfælde bliver det nederste af objektet justeret i forhold til bundjusteringen, eller det øverste af et objekt bliver justeret i forhold til topjusteringen. F.eks. ser det fint ud med et forankret objekt ved siden af en tekstlinje og i midten af en spalte. Men hvis denne valgmulighed ikke er markeret, og det forankrede mærke ombrydes til nederst i spalten, falder objektet muligvis ned under spaltekanten eller delvist ud over siden. Når denne mulighed er markeret, kan du ikke trække objektet over eller under spaltekanterne. Hvis du ændrer størrelsen på objektet, vil det om nødvendigt bevæge sig tilbage i forhold til justeringen til de øverste eller nederste kanter af spalten. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis du vælger en linje-indstilling, f.eks. Linje (grundlinje) under Y i forhold til.

Bemærk:

Når InDesign tilsidesætter objektets position, så det ligger inden for spaltekanterne, vises den værdi, du har angivet som Y-forskydning, med et plustegn (+) i dialogboksen.

Undgå manuel placering

Sikrer, at du ikke kan flytte det forankrede objekt ved at trække eller skubbe det på siden.

Skærmversion

Viser justeringerne for positionen på siden, efterhånden som du foretager dem.

Placer et forankret objekt ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger

Bemærk følgende, når du anvender dialogboksen Indstillinger for forankret objekt til at placere objekter, der forankres ved hjælp af brugerdefinerede indstillinger.

 • De brugerdefinerede indstillinger for positionen indeholder fire overordnede indstillinger: De to proxyer for referencepunkter og menuerne X og Y i forhold til. Indstillingerne tilsammen bestemmer objektets placering. For eksempel bestemmer dine indstillinger under X i forhold til og Y i forhold til, hvad referencepunktet for den forankrede position henviser til – det kan være en tekstramme, en tekstlinje i en spalte eller en hel side. Følgende illustration viser, hvordan du kan ændre på objektets placering ved at vælge et andet referencepunkt, mens du bibeholder indstillingerne for X og Y i forhold til.

Ændring af placeringen af det forankrede objekt (X i forhold til sat på Tekstramme - Y i forhold til sat til Linje (grundlinje))

A. Det nederste højre punkt er valgt i proxyen for det forankrede objekt, og det midterste venstre punkt er valgt i proxyen for den forankrede position. B. Punktet i proxyen for det forankrede objekt er rykket til øverste venstre hjørne, og punktet i proxyen for den forankrede position er fortsat i midten til venstre C. Punktet i proxyen for det forankrede objekt er fortsat øverst til venstre, og punktet i proxyen for den forankrede position er i midten til højre

 • For at oprette et forankret objekt, der fastholder sin position på siden (f.eks. øverste venstre hjørne), når teksten ombrydes, og således kun flytter sig, når teksten ombrydes til en anden side, skal du forankre objektet til sidemarginerne eller -kanterne. Du kan f.eks. sætte både X i forhold til og Y i forhold til på Sidemargen og klikke på referencepunktet øverste til venstre for objektet  og på referencepunktet øverst til venstre for sideelementet . Når teksten ombrydes, er objektet fortsat i øverste venstre hjørne inden for sidemarginerne. Objektet flytter sig kun, når den tekstlinje, der indeholder forankringen, bliver ombrudt til en anden side - det flytter sig til øverste venstre hjørne på næste side.

Placering af forankrede objekter et bestemt sted på siden

A. Placering af objektet når du har valgt Sidemargen eller Sidekant under X og Y i forhold til B. Når teksten ombrydes, følger objektet først teksten i det øjeblik, teksten flyttes til en anden side

 • For at fastholde et objekts justering i forhold til en bestemt tekstlinje, sådan at objektet følger teksten, når denne ombrydes, skal du vælge en linjeindstilling i rullemenuen Y i forhold til.

 • For at holde et objekt inden for tekstrammen, men ikke til en bestemt tekstlinje, når teksten ombrydes, skal du vælge Tekstramme i menuen X i forhold til.

 • For at justere objektet i forhold til margin (f.eks. for at oprette en baggrundsartikel, der fortsat befinder sig i den yderste margin, når teksten løber over flere sider) skal du markere Relativt i forhold til ryg.

 1. Markér objektet og vælg Objekt > Forankret objekt > Indstillinger.
 2. Vælg Brugerdefineret i rullemenuen Position.
  Bemærk:

  For at få vist objektet når det bevæger sig på siden i forhold til de indstillinger, du angiver, skal du markere Skærmversion nederst i dialogboksen.

 3. For at holde objektet i samme side af siden og relativt i forhold til ryggen af dokumentet skal du markere Relativt i forhold til ryg. Det kan du f.eks. markere, hvis du ønsker, at objektet altid skal vises i den udvendige margen, uafhængigt af hvilken side af opslaget, det befinder sig i.
 4. Klik på punktet i proxyen for referencepunktet for det forankrede objekt , som viser det punkt på objektet, du vil justere i forhold til siden.
 5. Vælg det sideelement, som du vil benytte som vandret udgangspunkt for justeringen af objektet, i rullemenuen X i forhold til. Vælg f.eks. Tekstramme for at justere objektet i forhold til venstre side, højre side eller midten af tekstrammen.
 6. Vælg det sideelement, som du vil benytte som lodret udgangspunkt for justeringen af objektet, i rullemenuen Y i forhold til. Hvis du f.eks. ønsker, at objektet skal justeres i forhold til grundlinjen af den tekst, den er forankret til, skal du vælge Linje (grundlinje).
 7. I proxyen for den forankrede position skal du klikke på det referencepunkt , som viser i forhold til hvad, du vil justere objektet, blandt de sideelementer, der er valgt i rullemenuerne X og Y i forhold til.
 8. Angiv en X-forskydning eller Y-forskydning for at skubbe eller flytte objektet væk fra justeringspunktet.
 9. Markér Hold inden for øverste/nederste spaltegrænser for at sikre, at objektet ikke placeres under eller over en spaltekant, når teksten ombrydes. Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis du vælger en linje-indstilling, f.eks. Linje (grundlinje) i rullemenuen X i forhold til.
 10. Klik på OK.

Arbejd med forankrede objekter ved hjælp af træk og slip (CS 5.5)

Du kan trække et eksisterende objekt til en tekstramme for at forankre eller flytte det. Brug markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  til at markere objektet, og træk derefter i det blå kvadrat i øverste højre hjørne af tekstrammen. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil forankre et eksisterende objekt, skal du trække det blå kvadrat til den placering, hvor objektets anker skal vises.

 • Hvis du vil oprette et indlejret objekt, skal du trykke på Skift og trække det blå kvadrat til den placering, hvor objektet skal vises.

 • Hvis du vil angive indstillinger for forankrede objekter, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) og trække det blå kvadrat til den placering, hvor objektets anker skal vises.

Markér og kopiér forankrede objekter

Du kan kun markere ét forankret objekt ad gangen ved hjælp af markeringsværktøjet. Med tekstværktøjet kan du vælge et udsnit af tekst med flere ankermærker. Hvis du vælger flere ankermærker med tekstværktøjet, kan du ændre indstillingerne for placeringen af alle de forankrede objekter samtidigt.

Bemærk:

Hvis der er mere end ét forankret objekt på samme position, f.eks. hvis den samme linje indeholder mærkerne for to forankrede objekter med samme forankringsattributter, overlapper objekterne hinanden.

Når du kopierer tekst, der indeholder et mærke for et forankret objekt, kopierer du også det forankrede objekt. Hvis du kopierer et forankret objekt og indsætter det uden for teksten, bliver det forankrede objekt til et selvstændigt billede, der ikke er lænket til teksten.

Vis mærker for forankrede objekter på siden

Du kan få vist objektmærkerne for at komme til at se forankringerne og deres sammenhæng med teksten på siden. Anvend en af følgende fremgangsmåder:

 • Du kan få vist ankermærkerne  i teksten ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn.
 • Hvis du vil have vist en stiplet linje fra et ankermærke til dets tilknyttede objekt med tilpasset placering, skal du markere objektet og vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis tekstkæder. Kæden går fra ankermærket til det aktuelle proxy-punkt for det forankrede objekt.
 • Hvis du vil have vist ankersymboler  på forankrede objekter, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis rammekanter. Det er nyttigt at få vist ankersymbolerne, når du skal finde ud af, hvilke objekter der er forankret.

Flyt et objekt på siden manuelt

Når du flytter en ramme, bliver dens forankrede objekter flyttet med, medmindre objektet er placeret relativt i forhold til marginer eller sider.

Bemærk:

Inden du flytter et forankret objekt, skal du sørge for, at indstillingen Undgå manuel placering for objektet ikke er markeret i dialogboksen Forankret objekt eller vælge Objekt > Lås position op.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at flytte indlejrede forankrede objekter skal du bruge markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  til at vælge objektet og derefter trække lodret i det. Du kan kun flyttede indlejrede objekter lodret - ikke vandret.

  Bemærk:

  Hvis du vil flytte et indlejret objekt eller et objekt over linjen uden for tekstrammen, skal du konvertere det til et brugerdefineret objekt og derefter flytte det som ønsket.

  • For at flytte indlejrede forankrede objekter, skal du bruge markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering til at vælge objektet og derefter trække lodret i den vandrette ramme eller vandret i en lodret ramme. I vandret tekst kan du flyttede indlejrede objekter lodret - ikke vandret. I lodret tekst kan du kun flyttede indlejrede objekter vandret.
  • For at flytte et indlejret forankret objekt parallelt i forhold til grundlinjen skal du placere indsættelsespunktet før eller efter objektet og angive en ny værdi for regulering.
  Bemærk:

  Hvis du vil flytte et indlejret objekt eller et objekt over linjen uden for tekstrammen, skal du konvertere det til et brugerdefineret objekt og derefter flytte det som ønsket.

  For at flytte forankrede objekter, der er placeret ud fra de brugerdefinerede indstillinger, skal du bruge markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering til at markere objektet og derefter trække lodret eller vandret i det.

Bemærk:

Du kan også rotere og omdanne et forankret objekt. (Se Transformer objekter og Roter objekter).

Tilpas størrelsen på et forankret objekt

Inden du tilpasser størrelsen på et forankret objekt skal du sørge for, at feltet Undgå manuel placering i dialogboksen Indstillinger for forankrede objekter ikke er markeret.

 1. Brug markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  til at markere objektet, og træk derefter i håndtaget på siden eller i hjørnet.
  Bemærk:

  Hvis du ændrer størrelsen på ankermærkerne lodret eller over linjen, kan objektet blive skjult. Hvis ankermærket er skjult, bliver objektet også skjult.

Når du tilpasser størrelsen på et forankret objekt, flytter du muligvis samtidig objektet. Hvis du f.eks. har justeret højre side af et objekt i forhold til venstre side af tekstrammen, og du derefter trækker i objektets side 1 pica til venstre (væk fra tekstrammens grænse), bliver objektet tilpasset og derefter flyttet 1 pica til højre.

Frigør et forankret objekt

Hvis du ikke længere ønsker, at et objekt skal flyttes relativt i forhold til dets tilknyttede tekst, kan du frigøre det, så dets anker fjernes.

 1. Markér det forankrede objekt med et markeringsværktøj, og vælg Objekt > Forankret objekt > Frigør.

  Objektets placering på siden flytter sig ikke.

  Bemærk:

  Kommandoen Frigør fungerer ikke i forbindelse med objekter, der er indlejrede eller over linjen. Hvis du ikke kan bruge kommandoen Frigør, skal du vælge det forankrede objekt og så klippe det ud og indsætte det. Du kan også markere og klippe det forankrede objekt ud ved hjælp af tekstværktøjet.

Har du et spørgsmål eller en idé?

Spørg i foraene

Vi vil meget gerne høre fra dig. Del dine tanker med Adobe InDesign Community

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?