Oprette tekst på en kurve

Oprette tekst på en kurve

Du kan formatere tekst, så den løber langs kanten af en åben eller lukket kurve med vilkårlig form. Anvend indstillinger og effekter på tekst på en kurve: Skub teksten langs kurven, spejlvend den over på den anden side af kurven, eller brug kurvens form til at vride tegnene. Tekst på en kurve har som alle andre tekstrammer en ind- og udport, så du kan kæde tekst til og fra den.

Du kan kun have én tekstlinje på en kurve, så den tekst, der ikke er plads til, bliver til overskudstekst (skjult), medmindre du har kædet den til en anden kurve eller tekstramme. Forankrede objekter, der er indlejrede eller som befinder sig over linjen, kan tilføjes til tekst på en kurve. Du kan ikke oprette tekst på en kurve vha. sammensatte kurver, f.eks. kurver, der er oprettet med kommandoen Opret konturer.

Tekst på en kurve

A. Begyndelsespunkt B. Indport C. Midtpunkt D. Slutpunkt E. Udport angiver kædet tekst 

 1. Vælg værktøjet Tekst på en kurve  . (Klik på, og hold tekstværktøjet nede for at få vist en menu, der indeholder værktøjet Tekst på en kurve).
 2. Placer markøren på kurven, indtil der vises et lille plus ved markøren  , og gør følgende:
  • Klik på kurven, hvis du vil skrive med standardindstillingerne. Der vises som standard et indsættelsespunkt ved starten af kurven. Hvis de aktuelle standardindstillinger for afsnit angiver en indrykning eller en anden justering end venstre, kan indsættelsespunktet blive vist et andet sted end ved kurvens start.

  • For at begrænse teksten til at være på en bestemt del af kurven skal du klikke der på kurven, hvor teksten skal begynde og trække langs kurven indtil det sted, hvor teksten skal stoppe, og derefter slippe musen. (Se Justere teksten ved en kurveposition for at få oplysninger om ændring af begyndelses- og slutplacering for tekst).

  Ændre placering af tekst på kurve

  Bemærk:

  Hvis det umiddelbart ikke virker hverken at klikke eller trække, skal du kontrollere, at det lille plus vises ved siden af værktøjet Tekst på en kurve.

 3. Skriv den ønskede tekst. Hvis du har klikket for at placere indsættelsespunktet på kurven, vises teksten i hele kurvens længde. Hvis du har trukket, vises teksten kun på det stykke, du har trukket.
Bemærk:

Hvis kurven oprindeligt var synlig, forbliver den synlig, når du har tilføjet teksten. Hvis du vil skjule kurven, skal du markere den med markeringsværktøjet eller værktøjet Direkte markering og anvende fyldet og stregen Ingen.

Redigere eller slette tekst på en kurve

Du kan anvende tegn- og afsnitsindstillinger på tekst på en kurve. Afsnitsstreger og indstillinger for afsnitsafstand har dog ingen indvirkning på tekst på en kurve. Justeringsindstillingen i panelet Afsnit bestemmer justeringen af tekst på en kurve.

Redigere og formatere kurveteksttegn

 1. Gør et af følgende med værktøjet Tekst på en kurve:
  • Klik mellem to tegn i teksten på en kurve for at tilføje et indsættelsespunkt.

  • Træk hen over teksten på en kurve for at markere tegn.

 2. Redigere og formatere tekst efter behov.

Slette tekst fra en kurve

 1. Marker et eller flere tekstobjekter på en kurve med markeringsværktøjet  eller værktøjet Direkte markering  .
 2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Slet tekst fra kurve.

Hvis kurveteksten er kædet, flytter teksten til den næste kædede tekstramme eller det næste objekt med tekst på en kurve. Hvis kurveteksten ikke er kædet, slettes teksten. Kurven slettes ikke, men mister attributterne for tekst på en kurve, dvs. alle punkter, ind- og udporte og kædeegenskaber fjernes.

Bemærk:

Hvis kurvens fyld og streg indstilles til Ingen, bliver kurven usynlig, når du sletter teksten. Hvis du vil gøre kurven synlig, skal du trykke på D, umiddelbart efter at du har valgt Tekst > Tekst på en kurve > Slet tekst fra kurve. Dermed anvendes standardfyldet og -stregen på den markerede kurve.

Reducere tegnafstanden ved skarpe hjørner og spidse vinkler

 1. Brug markerings- eller tekstværktøjet, og marker teksten på en kurve.
 2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger, eller dobbeltklik på værktøjet Tekst på en kurve.
 3. Indtast en værdi i punkter under Mellemrum. Højere værdier fjerner den ekstra afstand mellem tegn ved skarpe kurver eller vinkler.
Tekst på en kurve før (til venstre) og efter (til højre) afstandsjustering

Bemærk:

Værdien under Mellemrum kompenserer for den måde, tegnene breder sig ud omkring en kurve eller skarp vinkel på. Den har ingen indvirkning på tegn, der er placeret på lige segmenter. Hvis du vil ændre tegnafstanden et sted langs kurven, skal du markere dem og anvende regulering eller generel regulering.

Justere teksten ved en kurveposition

Du kan ændre begyndelses- eller slutplaceringen for tekst på en kurve, skubbe tekst og ændre kurvepositionen på andre måder.

Ændre begyndelses- eller slutplaceringen for tekst på en kurve

 1. Brug markeringsværktøjet  til at markere teksten på en kurve.
 2. Placer markøren over kurvetekstens start- eller slutpunkt, indtil der vises et lille ikon ved siden af markøren  . Du må ikke placere den over punktets ind- eller udport.
  Bemærk:

  Zoom ind på kurven for at gøre det nemmere at markere punktet.

 3. Træk begyndelses- eller slutpunktet langs kurven.
Placer markøren på begyndelses- eller slutpunktet, og træk derefter for at ændre afgrænsningsrammen for tekst på en kurve.

Bemærk:

Hvis du anvender en værdi for afsnitsindrykning, måles den fra begyndelses- og slutpunktet.

Skubbe tekst langs en kurve

 1. Brug markeringsværktøjet  til at markere teksten på en kurve.
 2. Placer markøren over kurvetekstens midtpunkt, indtil der vises et midtpunktsikon ved siden af markøren  .
  Bemærk:

  Zoom ind på kurven for at gøre det nemmere at markere punktet.

 3. Træk midtpunktet langs kurven.
Bemærk:

Teksten flytter ikke, hvis både begyndelses- og slutpunktet befinder sig ved kurvens slutning. Hvis du vil skabe plads til at trække teksten, skal du trække start- eller slutpunktet væk fra kurvens ender.

Spejlvende tekst på en kurve

 1. Klik på markeringsværktøjet  , og marker teksten på en kurve.
 2. Placer markøren over tekstens midtpunkt, indtil der vises et midtpunktsikon ved siden af markøren  .
 3. Træk midtpunktet hen over kurven.
  Placer markøren på midtpunktet, og træk hen over kurven for at spejlvende teksten.

  Du kan også spejlvende tekst på en kurve ved hjælp af en dialogboks. Brug markerings- eller tekstværktøjet, og marker teksten på en kurve. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger. Vælg Spejlvend, og klik på OK.

Anvende en effekt på tekst på en kurve

 1. Brug markerings- eller tekstværktøjet, og marker teksten på en kurve.
 2. Vælg Tekst > Tekst på en kurve > Indstillinger, eller dobbeltklik på værktøjet Tekst på en kurve.
 3. Vælg et af følgende i menuen Effekt, og klik på OK:
  • Vælg Regnbue for at holde hvert tegns grundlinjecentrum parallelt med kurvens tangent. Dette er standardindstillingen.
  Effekter for tekst på en kurve

  A. Regnbueeffekt B. Skråstillingseffekt C. 3D-båndeffekt D. Trappetrinseffekt E. Tyngdekrafteffekt 

  • Vælg Skråstil for at holde tegnenes lodrette kanter helt lodrette uanset kurvens form, mens tegnenes vandrette kanter følger kurven. Den vandrette vridning er nyttig til tekst, der ser ud, som om den følger bølger eller går rundt om en cylinder som på en dåseetiket.

  • Vælg 3D-bånd for at holde tegnenes vandrette kanter helt vandrette uanset kurvens form, mens de enkelte tegns lodrette kant er vinkelret på kurven.

  • Vælg Trappetrin for at holde tegngrundlinjernes venstre kant på kurven uden at rotere nogen tegn.

  • Vælg Tyngdekraft for at holde tegngrundlinjernes midtpunkt på kurven, mens de lodrette kanter justeres med kurvens midtpunkt. Du kan styre denne indstillings perspektiveffekt ved at justere tekstkurvens bue.

Tilføje forankrede objekter til tekst på en kurve

 1. Indsæt ved hjælp af tekstværktøjet eller værktøjet Tekst på en kurve et indsættelsespunkt ved at klikke i teksten, der hvor objektets anker skal være.
 2. Tilføj det forankrede objekt. Du kan tilføje forankrede objekter eller rammer til kurven, der er indlejrede eller over linjen. (Se Forankrede objekter).
Bemærk:

De tilgængelige indstillinger for forankrede objekter over linjen på en tekstkurve afviger en smule fra indstillingerne for forankrede objekter i en almindelig tekstramme: indstillingen Justering er i forhold til mærket for det forankrede objekt, og indstillingen Afstand før er ikke tilgængelig.

Adobe-logo

Log ind på din konto