Brugerhåndbog Annuller

Formularer

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Kopiér og indsæt grafik
   3. Eksportér indhold til EPUB
   4. Indstillinger for Adobe PDF
   5. Eksportér indhold til HTML
   6. Eksportér til Adobe PDF
   7. Eksportér til JPEG-format
   8. Eksportere HTML
   9. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   10. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Formulararbejdsforløb

Du kan designe formularer i InDesign og eksportere dem direkte til PDF. InDesign understøtter nu formularfelter og andre formularhandlinger. Biblioteket Knapper og formularer (Vindue > Interaktiv > Knapper og formularer) har formularelementer, som du kan bruge til at designe interaktive formularer.

Med InDesign kan du oprette enkle formularer i InDesign uden at skulle retouchere PDF-dokumentet i Acrobat efter udgivelse. Du kan tilføje enkle formularelementer i dokumentsiderne. Almindelige felttyper, f.eks. tekstfelter, alternativknapper, afkrydsningsfelter og underskrifter, understøttes. Du kan også tilføje handlinger for at sende formularen via e-mail eller udskrive den.

Foruden det grundlæggende design kan du også give formularen et designmæssigt løft ved hjælp af kreative funktioner i InDesign:

 • Føj ubrudte streger og fyld til PDF-formularfelterne.
 • Tilføj brugerdefineret Til, fra og pegefølsomme knapper, afkrydsningsfelter og alternativknapper.
 • Angiv skriftstørrelse for tekstinputfelter.

For at indsamle kreditkortoplysninger kan du f.eks. bruge kreditkortikoner som alternativknapper med et forskelligt billede for den valgte tilstand.

For avancerede formulararbejdsforløb kan du eksportere den grundlæggende formular og fortsætte med at redigere den i Adobe Acrobat.

Tilføje et formularfelt

Brug panelet Knapper og formularer til at føje formularfelter til layoutet. Procedurerne for tilføjelse af interaktive formularfelter er de samme som tilføjelse af knapper, så du ikke behøver at lære nye procedurer. Du kan oprette en formular, der fungerer med Adobe Reader eller Adobe Acrobat. Med InDesign kan du oprette smarte formularer, som du normalt ikke kan oprette med Acrobat.

Panelet Knapper og formularer
Panelet Knapper og formularer

 1. Indsæt en ramme i den placering, hvor du vil indsætte formularfeltet.

 2. Åbn panelet Knapper og formularer (Vindue Interaktiv Knapper og formularer)

 3. Vælg rammen, og vælg en formularelementtype fra listen Type. Du kan også højreklikke på en ramme og vælge Interaktiv > Konverter til [...].

 4. Indtast et navn på formularfeltet. For at oprette en alternativknapgruppe skal alle de individuelle knapper have samme navn.

 5. Vælg en hændelse, og tilføj handlinger, der skal knyttes til den. Handlinger såsom Ryd formular, Udskriv formular og Send formular er blevet tilføjet. I Send formular-handlingen skal URL-adressen angives som "mailto:xyz@example.com.

 6. For en alternativknap, et afkrydsningsfelt eller knapper: Angiv attributter for forskellige tilstande. InDesign tilføjer standardgrafik for de forskellige tilstande, men du kan tilføje din egen.

 7. For en listeboks, en kombinationsboks eller et tekstfelt: Vælg skrifttypefamilie, skrifttype og skriftstørrelse.

 8. Angiv PDF-indstillinger:

  • Beskrivelse - Den indtastede værdi vises som værktøjstippet og bruges til oprettelse af tilgængelige formularer
  • Knapværdi - Denne værdi svarer til eksportværdien i Acrobat og kan også bruges til at identificere en alternativknap i en gruppe i en tilgængelig formular. 

Angiv tabuleringsrækkefølge

For at oprette brugervenlige og tilgængelige formularer er det nødvendigt at tildele en brugbar tabuleringsrækkefølge. Brugerne kan navigere gennem formularfelterne uden at bruge et pegeredskab. Ved at trykke på tabulatortasten flyttes fokus til det næste logiske felt.

Der er to metoder til at angive en tabuleringsrækkefølge i et kodet PDF-dokument:

 • Brug panelet Artikler (Vindue > Artikel) til at angive en brugerdefineret tabuleringsrækkefølge
 • Vælg Objekt > Interaktiv > Indstil tabuleringsrækkefølge.

Brug artikler til at angive tabuleringsrækkefølge

Brug panelet Artikler til at angive tabulatorrækkefølgen
Brug panelet Artikler til at angive tabulatorrækkefølgen

 1. Åbn panelet Artikler (Vindue > Artikler).

 2. Træk formularfelterne til panelet Artikler.

 3. Træk for at omarrangere felterne i panelet Artikler i den ønskede rækkefølge.

Bemærk:

Aktivér Brug til læserækkefølge i mærkede PDF-filer i panelmenuen Artikler for at give skærmlæsere mulighed for at bruge den valgte rækkefølge. Husk at aktivere indstillingen Opret kodet PDF, mens PDF'en eksporteres.


Brug struktur til at angive tabuleringsrækkefølge

 1. Vælg Objekt Interaktiv Indstil tabuleringsrækkefølge.

 2. Klik på Flyt op eller Flyt ned for at arrangere elementerne i den ønskede tabuleringsrækkefølge.

Aktivér Brug struktur til tabuleringsrækkefølge i dialogboksen PDF-eksport, når du eksporterer til et interaktivt PDF-dokument.

Adobe-logo

Log ind på din konto