Oprettelse af en PostScript- eller EPS-fil

I stedet for at udskrive et dokument til en printer kan du arkivere en PostScript-beskrivelse af dokumentet som en .PS-fil, der kan udskrives på eksterne printere—f.eks. hos et prepress-bureau. Et servicebureau kan sende en .PS-fil direkte til en fotosætter. PostScript-filen er normalt større end det oprindelige InDesign-dokument, fordi grafikken og skrifttyperne er integreret.

Du kan også eksportere en dokumentside eller et opslag til en EPS-fil (Encapsulated PostScript) og indsætte den i andre programmer.

Valg af korrekt metode til oprettelse af en PostScript-fil

Du kan arkivere InDesign-dokumentet eller -bogen i følgende tre typer PostScript-filer: enhedsuafhængig, enhedsafhængig eller enheds- og driverafhængig.

Nedenstående tabeller viser de anbefalede printerdrivere og output-metoder, så du opnår det bedst mulige resultat med efterbehandlingsprogrammerne og InDesign. Hvis dokumentet skal behandles på en OPI-server eller med udskydning, diffusering eller andre prepress-programmer, før det udskrives af en RIP, skal du vælge PostScript®-fil i menuen Printer i dialogboksen Udskriv i InDesign. På den måde har InDesign fuld kontrol over DSC-outputtet. Brug en understøttet PostScript-printerdriver til desktopudskrivning.

Tabellerne bruger stjerner til at angive, hvor velegnet hver metode er til prepress-arbejde:

***

PostScript-filen er fuldt ud DSC-kompatibel og meget velegnet til brug sammen med en lang række efterbehandlingsprogrammer, RIP'er og workflow. Denne metode er generelt det bedste valg til programmer, der anvender DSC.

**

PostScript-filen er overvejende DSC-kompatibel og generelt velegnet til brug sammen med en lang række efterbehandlingsprogrammer, RIP'er og workflow. Der kan forekomme visse kompatibilitetsproblemer med visse programtyper, der i meget høj grad anvender DSC.

Printervalg: PostScript®-fil

Operativsystem

PPD

Egnethed til prepress

Alle platforme

Enhedsuafhængig

***

Enhedsafhængig

***

Der bruges ikke nogen printerdriver, når den valgte printer er "PostScript®-fil".

Printervalg: <installeret printer>

Operativsystem

Printerdriver

Egnethed til prepress

Mac OS 10.2

Indbygget PS-driver til Mac OS X

**

Windows 2000/XP

Pscript 5

**

Den PPD, der anvendes af den valgte printer, vises i tekstboksen PPD øverst i dialogboksen Udskriv.

Om enheds- og driverafhængige PostScript-filer

Vælg en printer og en understøttet driver i menuen Printer. En enheds- og driverafhængig PostScript-fil har følgende egenskaber:

 • Den er driverafhængig. PostScript-filen indeholder kode, der er genereret af InDesign og af driveren. InDesign-koden tager sig primært af sideindholdet, herunder download af skrifter, og af grundlæggende enhedsoplysninger som mediestørrelse, opløsning og rasterering. Driveren tager sig primært af særlige driverfunktioner som vandmærker og af at aktivere eller styre særlige enhedsfunktioner. Da InDesign ikke har fuldstændig kontrol over oprettelsen af PostScript-filen, er graden af DSC-kompatibilitet ikke helt så høj som med driveruafhængige PostScript-filer. Graden af DSC-kompatibilitet og dermed PostScript-filens egnethed til prepress-opgaver afhænger af den anvendte printerdriver.

 • Den er enhedsafhængig. Den indeholder kode for aktivering og styring af bestemte enhedsfunktioner, hvilket gør den mindre kompatibel med andre enheder end målenheden.

 • Den kan være sammensat eller separeret (alle de farveoutputmetoder, InDesign understøtter, er tilgængelige).

 • Den kan diffuseres med InDesign (enten via Indbygget i program eller Adobe-diffusering i RIP).

 • Den kan udskrives direkte til enheden eller til en fil.

En enheds- og driverafhængig PostScript-fil er ideel til korrektur (af designeren) til PostScript-desktopprintere. Den kan også bruges af bureauer, der ikke planlægger at udføre prepress-opgaver på jobbet uden for InDesign- eller RIP-systemet. Med andre ord, hvis der udføres diffusering, sker det i InDesign eller i RIP'en.

Oprette en enhedsuafhængig PostScript-fil

Vælg PostScript-fil i printermenuen, og vælg Enhedsuafhængig i PPD-menuen. En enhedsuafhængig PostScript-fil har følgende egenskaber:

 • Den er 100 % DSC-kompatibel og er derfor ideel til efterbehandlingsopgaver som diffusering og udskydning.

 • Alle enheds- og driverafhængigheder er fjernet, så filen kan udskrives til næsten alle outputenheder. Specielle printerfunktioner, der findes i PPD-filer, f.eks. billedeksponering, tilgængelige mediestørrelser og optimerede rasterfrekvenser, er dog ikke tilgængelige i enhedsuafhængigt output.

 • Farveoutputtet er altid sammensat CMYK, men indeholder også specialfarver. Derfor skal den separeres i efterbehandlingssoftware eller i RIP'en med separationer i RIP.

 • Den kan ikke diffuseres af InDesign. Det skal ske i RIP'en eller i efterbehandlingssoftwaren.

 • Der kan kun udskrives til en fil (ikke direkte til en enhed eller et program) fra InDesign.

  En enhedsuafhængig PostScript-fil er ideel til sammensatte prepress-arbejdsforløb, hvor filen diffuseres og separeres senere i produktionsprocessen, f.eks. under udskydning, diffusering eller i RIP'en (hvis outputenheden understøtter separationer i RIP).

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg PostScript-fil under Printer i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg Enhedsuafhængig under PPD.
 4. Få vist eller rediger eksisterende udskriftsindstillinger. InDesign bruger det aktuelle sideudsnit, når PostScript-filen oprettes.
 5. Klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 6. Angiv et navn og en placering, og klik på Arkiver.

Oprette en enhedsafhængig PostScript-fil ved hjælp af InDesign

Vælg PostScript-fil i menuen Printer, og vælg en PPD. En enhedsafhængig PostScript-fil har følgende egenskaber:

 • Den er 100 % DSC-kompatibel og er derfor ideel til efterbehandlingsopgaver som diffusering og udskydning.

 • Den indeholder en beskrivelse af alt i dokumentet, herunder oplysninger om lænkede filer, optimerede rasterfrekvenser, opløsning og tilgængelige mediestørrelser, der er skræddersyet til den valgte outputenhed.

 • Alle driverafhængigheder er fjernet.

 • Den kan være sammensat eller separeret. Alle de farveoutputmetoder, InDesign understøtter, er tilgængelige. (Separationer i RIP er tilgængelige, hvis PPD'en og outputenheden understøtter dem).

 • Den kan diffuseres med InDesign (enten via Indbygget i program eller Adobe-diffusering i RIP).

 • Der kan kun udskrives til en fil (ikke direkte til en enhed eller et program) fra InDesign.

En enhedsafhængig PostScript-fil er ideel til forseparerings- eller diffuseringsarbejdsforløb, hvor filen diffuseres med automatisk diffusering eller Adobe-diffusering i RIP i InDesign.

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg PostScript-fil under Printer i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg PPD til den endelige outputenhed.
 4. Få vist eller rediger eksisterende udskriftsindstillinger. InDesign bruger det aktuelle sideudsnit, når PostScript-filen oprettes.
 5. Klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 6. Angiv et navn og en placering, og klik på Arkiver.

Oprette en PostScript-fil ved hjælp af en PostScript-printerdriver (Windows)

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Klik på knappen Opsætning nederst i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg Udskriv til fil i printerdriverens dialogboks.
 4. Klik på fanen Layout, og klik på knappen Avanceret.
 5. Klik på Dokumentindstillinger, klik på PostScript-indstillinger, og vælg så Optimer til bærbarhed i menuen PostScript-outputindstilling. Klik på OK.
 6. Klik på OK eller Udskriv for at vende tilbage til dialogboksen Udskriv i InDesign.
 7. Klik på Udskriv i dialogboksen Udskriv i InDesign.
 8. Angiv et navn og en placering, og klik på Arkiver.

Oprette en PostScript-fil ved hjælp af en PostScript-printerdriver (Mac OS)

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg PostScript-fil i menuen Printer i dialogboksen Udskriv, og klik på Arkiver.
 3. Angiv et navn og en placering til PostScript-filen (.ps) i dialogboksen Arkiver PostScript-fil, og klik på Arkiver.

Eksportere sider i EPS-format

Brug kommandoen Eksporter til at eksportere InDesign-sider i EPS-format, som du kan importere i et andet program. Hvis du eksporterer flere sider, eksporteres de hver især som en separat fil med et tal føjet til filnavnet. Hvis du f.eks. eksporterer side 3, 6 og 12 og angiver filnavnet News.eps, opretter InDesign tre filer med navnene News_3.eps, News_6.eps og News_12.eps.

Bemærk:

Hvis du vil åbne InDesign-sider i Illustrator eller Adobe Photoshop, skal du eksportere siderne som PDF- eller EPS-filer.

 1. Vælg Filer > Eksporter.
 2. Angiv en placering og et filnavn. Sørg for at medtage filtypenavnet EPS.
 3. Vælg EPS under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS), og klik på Gem (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 4. Gør et af følgende under Sider i dialogboksen Eksporter EPS.
  • Vælg Alle sider for at eksportere alle sider i dokumentet.

  • Vælg Udsnit, og indtast et udsnit af sider. Du kan indtaste et udsnit vha. en bindestreg og adskille sider eller udsnit vha. kommaer.

  • Vælg Opslag for at eksportere modstående sider som en enkelt EPS-fil (et opslag pr. EPS).

 5. Foretag de øvrige indstillinger.
 6. Under Beskæring skal du indtaste en værdi mellem 0p0 og 36p0 for at angive ekstra plads til grafik, der er indsat uden for sidens eller beskæringsområdets kant.
 7. Klik på Eksporter.

EPS-eksportindstillinger

Når du eksporterer til EPS, kan du angive følgende indstillinger:

PostScript®

Angiver et kompatibilitetsniveau med tolkningsprogrammerne i PostScript-outputenheder. Niveau 2 vil ofte forbedre udskrivningshastigheden og outputkvaliteten for grafik, der kun udskrives på en outputenhed med PostScript niveau 2 eller højere. Niveau 3 giver den bedste hastighed og kvalitet, men kræver en PostScript 3-enhed.

Farve

Angiver, hvordan farve repræsenteres i den eksporterede fil. Nedenstående indstillinger ligner farveindstillingerne i dialogboksen Udskriv.

Uændret

Billederne forbliver i deres oprindelige farverum. Hvis dokumentet f.eks. indeholder tre RGB-billeder og fire CMYK-billeder, vil den resulterende EPS-fil indeholde de samme RGB- og CMYK-billeder.

CMYK

Opretter en fil, der kan separeres, ved at repræsentere alle farveværdier ved brug af cyan, magenta, gul og sort procestrykfarve.

Grå

Konverterer alle farveværdier til sort-hvide billeder af høj kvalitet. De grå niveauer (toner) i de konverterede objekter repræsenterer de originale objekters luminans.

RGB

Repræsenterer alle farveværdier vha. det røde, grønne og blå farverum. En EPS-fil med RGB-farvedefinitioner er bedre egnet til skærmversion.

PostScript®-farvestyring

Anvender dokumentets farvedata i en kalibreret version af dens oprindelige farverum.

Skærmversion

Angiver karakteristika for det skærmversionsbillede, der arkiveres i filen. Skærmversionsbilledet vises i programmer, der ikke direkte kan vise EPS-grafik. Hvis du ikke ønsker at oprette et skærmversionsbillede, skal du vælge Ingen i formatmenuen.

Integrer skrifter

Angiver, hvordan skrifter skal medtages i de sider, du eksporterer.

Ingen

Medtager en henvisning til skriften i PostScript-filen, der giver RIP'en eller en post-processor besked om, hvor skriften skal medtages.

Fuldstændigt

Ved udskriftsjobbets start downloades alle skrifter, der kræves til dokumentet. Alle glyffer og tegn i en skrift downloades, selv hvis de ikke forekommer i dokumentet. InDesign placerer automatisk skrifter, der indeholder mere end det maksimale antal glyffer (tegn), som angivet i dialogboksen Indstillinger, i delsæt.

Undersæt

Downloader kun de tegn (glyffer), der bruges i dokumentet.

Dataformat

Angiver, hvordan InDesign sender billeddata fra computeren til en printer som ASCII- eller Binære data.

Billeder

Angiver, hvor mange billeddata i indsatte bitmapbilleder, der skal medtages i den eksporterede fil.

Alle

Omfatter alle tilgængelige billeddata med høj opløsning i den eksporterede fil. Kræver mest diskplads. Vælg denne indstilling, hvis filen skal udskrives på en outputenhed med høj opløsning.

Proxy

Omfatter kun skærmopløsningsversioner (72 dpi) af indsatte bitmapbilleder i den eksporterede fil. Vælg denne indstilling sammen med indstillingen OPI-billederstatning, eller hvis PDF-filen skal vises på skærmen.

OPI-billederstatning

Sætter InDesign i stand til at erstatte EPS-proxyer af lav opløsning med højopløsningsgrafik på outputtidspunktet.

Udelad til OPI

Udelader selektivt importeret grafik, når du sender billeddata til en printer eller fil, så kun OPI-lænkerne (kommentarerne) er tilbage til senere behandling af en OPI-server.

Samkopiering

Vælg et forudindstillet samkopieringsformat i menuen Format for at angive, hvordan gennemsigtige objekter skal vises i den eksporterede fil. Denne indstilling er den samme, som indstillingen Samkopiering, der vises i området Avanceret i dialogboksen Udskriv.

Trykfarvestyring

Retter trykfarveindstillinger uden at ændre på dokumentets design.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online