Ændring af linealer og måleenheder

Du kan ændre måleenhederne for linealer på skærmen og til brug i paneler og dialogbokse. Du kan også når som helst ændre disse indstillinger og midlertidigt tilsidesætte de aktuelle måleenheder, når du indtaster en værdi. Som standard begynder linealer målingen fra øverste venstre hjørne på siden eller opslaget. Du kan ændre dette ved at flytte nulpunktet. (Se Ændre nulpunktet.)

Når du ændrer måleenhederne, flyttes hjælpelinjer, linjenet og objekter ikke, så når linealmærkerne ændres, flugter de måske ikke med objekter, der er justeret med de gamle mærker.

Linealer i et dokumentvindue
Linealer i et dokumentvindue

A. Mærker med etiket B. Overordnede mærker C. Underordnede mærker 

Du kan indstille forskellige måleenhedssystemer for vandrette og lodrette linealer. Den enhed, du vælger for den vandrette lineal, gælder for tabulatorer, margener, indrykninger og andre mål. Hvert opslag har sin egen lodrette lineal, men alle lodrette linealer bruger de samme indstillinger, som du angiver i dialogboksen med indstillinger for Enheder og intervaller.

Standardmåleenheden til linealerne er pica (en pica er lig med 12 punkter). Men du kan ændre brugerdefinerede linealenheder og styre, hvor de overordnede mærker vises på en lineal. Hvis du f.eks. ændrer den brugerdefinerede linealenhed for den lodrette lineal til 12 punkter, vises der et overordnet interval for hver 12 punkter (hvis det er muligt med den aktuelle forstørrelse). Mærkeetiketterne omfatter de brugerdefinerede overordnede mærker, så når linealen viser 3 i det samme eksempel, markeres den tredje forekomst af 12‑punkts intervallet eller 36 punkter.

Standardmåleenheden for linealerne er millimeter. Men du kan ændre brugerdefinerede linealenheder og styre, hvor de overordnede mærker vises på en lineal. Hvis du f.eks. ændrer den brugerdefinerede linealenhed for den lodrette lineal til 12 punkter, vises der et overordnet interval for hver 12 punkter (hvis det er muligt med den aktuelle forstørrelse). Mærkeetiketterne omfatter de brugerdefinerede overordnede mærker, så når linealen viser 3 i det samme eksempel, markeres den tredje forekomst af 12‑punkts intervallet eller 36 punkter.

Linealer i et dokumentvindue
Lodret lineal med tommer (til venstre) og brugerdefinerede 12‑punkts intervaller (til højre)

Bemærk:

Det er nyttigt at definere brugerdefinerede linealintervaller på den lodrette lineal til justering af en lineals overordnede mærker med et grundlinjenet.

Vis eller skjul linealer

 1. Vælg Vis > Vis linealer eller Skjul linealer i normal visningstilstand (Vis > Skærmtilstand > Normal).

Ændre måleenheder og linealer

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).

 2. For at ændre nulpunktets udgangspunkt skal du i menulisten Begyndelse under Måleenheder for lineal gøre et af følgende:

  • For at placere linealnulpunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Opslag. Den vandrette lineal måler hen over hele opslaget.

  • For at placere linealudgangspunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Side. Den vandrette lineal starter ved nul for hver side i et opslag.

  • Hvis du vil indstille linealstartpunktet midt i ryggen, skal du vælge Ryg. Den vandrette lineal måler i negative tal til venstre for ryggen og positive tal til højre for ryggen.

 3. Hvis du vil ændre målesystemet for linealer, dialogbokse og paneler, skal du vælge det ønskede system ved Vandret og Lodret eller vælge Brugerdefineret og indtaste de antal punkter, linealen skal vise overordnede mærker ved.

  Hvis du angiver et andet målesystem end punkter, vises værdierne for grundlinjenettet Interval hver stadigvæk i punkter. Det gør det nemmere at tilpasse værdier for tekststørrelse og linjeafstand, som vises i punkter.

 4. Angiv følgende indstillinger i Andre enheder.

  • Vælg Ha, Punkter, Amerikanske punkter, U, Bai eller Mils under Typografi. Det er enheder, som bruges ved ombrydning for andre målinger end skriftstørrelse.  

  Bemærk:

  Til PostScript-punkter kan du bruge 72 punkter pr. tomme, 72,27 traditionelle printerpunkter pr. tomme eller en anden målestok, afhængig af de indstillinger du vælger.

  • I Tekststørrelse vælger du Q, Punkter, Pixel eller Amerikanske punkter, som er enheder, der bruges til skriftstørrelse. Indstillingen Pixel er især nyttig, når du skal designe et dokument til internettet.

  • I Linje vælger du enhed for at angive kurver, rammekanter, afsnitsstreger og en masse andre stregbredder. Indstillingen Pixel er især nyttig, når du skal designe et dokument til internettet.

 5. Hvis du vil ændre den værdi, der skal bruges som tekststørrelse, skal du vælge Punkter eller Pixel i menuen Tekststørrelse. Denne indstilling er især nyttig, når du skal designe et dokument til internettet.

 6. Hvis du vil ændre den værdi, der skal bruges som stregstyrke, skal du vælge Punkter, Millimeter eller Pixel i menuen Streg. Denne indstilling er især nyttig, når du skal designe et dokument til internettet.

 7. Hvis du vil ændre den værdi, der skal bruges til at beregne punkterne, skal du angive den ønskede skriftstørrelse pr. tomme under Punkter/tomme.

 8. Indstil følgende tastaturintervaller:

  Markørtast

  Bestemmer intervallet for piletasterne, når man skubber objekter.

  Størrelse/linjeafstand

  Bestemmer intervallet for forøgelse eller formindskelse af punktstørrelse eller linjeafstand ved hjælp af tastaturgenveje.

  Grundlinjeforskydning

  Bestemmer intervallet for forskydning af grundlinjen ved hjælp af tastaturgenveje.

  Knibning/spatiering

  Bestemmer intervallet for knibning og spatiering ved hjælp af tastaturgenveje.

 9. Klik på OK.

Bemærk:

Du kan også ændre linealenhederne ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl og klikke (Mac OS) på en lineal og vælge enhederne i genvejsmenuen. Ved at højreklikke eller trykke på Ctrl og klikke i skæringspunktet for de vandrette og lodrette linealer kan du ændre linealenhederne for begge linealer på samme tid.

Tilsidesætte standardmåleenheder

Du kan angive en måleenhed, der er forskellig fra standardindstillingen.

 1. Fremhæv den eksisterende værdi i et panel eller i en dialogboks, og indtast en ny værdi med notationen i nedenstående tabel:

  Angiv:

  Indtast disse bogstaver efter værdien:

  Eksempler

  Handling

  Q

  q

  6q

  6 Q

  Ha

  h

  6h

  6 Ha

  Tommer

  i

  in

  inch

  "

  5.25i

  5.25in

  5.25inch

  5.25”

  5 1/4 tomme

  Millimeter

  mm

  48mm

  48 millimeter

  Centimeter

  cm

  12cm

  12 centimeter

  Pica

  p

  3p

  3 pica

  Punkter

  pt

  p (før værdi)

  6pt

  p6

  6 punkter

  Amerikanske punkter

  ap

  6ap

  6 amerikanske punkter

  Pica og punkter

  p (mellem værdier)

  3p6

  3 pica, 6 punkter

  Pixel

  px

  5px

  5 pixel

  Cicero

  c

  5c

  5 cicero

  Agates

  ag

  5ag

  agates

Japanske måleenheder

Q og Ha er enheder, der anvendes i en japansk manuel eller automatisk foto composer for at få vist skrifttypestørrelse, generel regulering eller længden på linjeafstand. Hver enhed har en værdi på 0,25 mm. Q bruges kun til at gengive skrifttypestørrelse, Ha kan bruges til at gengive retningen og længden for linjeafstand, objektafstand og lignende elementer.

Du kan også bruge punkter (også kaldet amerikanske punkter) til at angive skrifttypestørrelsen på computere, eller du kan bruge Adobe PostScript®-punkter til at angive linjeafstand eller afstand. Et amerikansk punkt er 0,35146 millimeter, og der går 72,27 amerikanske punkter på 1 tomme og 72 PostScript-punkter på 1 tomme.

Ændring af nulpunktet

Den position, hvor nulpunktet på den vandrette og lodrette lineal skærer hinanden, hedder Nulpunktet. Nulpunktet ligger som standard i det øverste venstre hjørne på hvert opslags første side. Det betyder, at nulpunktets standardplacering altid er den samme i forhold til opslaget, men kan se ud til at være forskellig i forhold til montagebordet.

X- og Y-koordinaterne i kontrolpanelet, infopanelet og omdannelsespanelet vises i forhold til nulpunktet. Du kan flytte nulpunktet for at måle afstande, oprette et nyt referencepunkt for mål eller placere store sider side om side. Hvert opslag har som standard et nulpunkt i første sides øverste venstre hjørne, men du kan også placere det ved indbindingsryggen eller angive, at siderne i et opslag har hver deres nulpunkt.

Justere nulpunktet

Når du flytter nulpunktet, flytter det til den samme relative placering på alle opslag. Hvis du f.eks. flytter nulpunktet til øverste venstre hjørne på side 2 i et sideopslag, placeres det på dette sted på side 2 på alle andre opslag i dokumentet.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For at flytte nulpunktet, skal du trække fra skæringspunktet mellem den vandrette og lodrette lineal til det sted i layoutet, hvor nulpunktet skal være.
  Etablere et nyt nulpunkt
  Etablere et nyt nulpunkt

  • For at nulstille nulpunktet skal du dobbeltklikke på skæringspunktet mellem den vandrette og lodrette lineal .

  • For at låse nulpunktet eller låse det op skal du højreklikke (Windows) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på linealernes nulpunkt og markere Lås nulpunkt eller fjerne markeringen af Lås nulpunkt i genvejsmenuen.

Ændre standardnulpunktet

Ved hjælp af indstillingen Begyndelse i dialogboksen Indstillinger, kan du angive standardnulpunktet for linealer og den vandrette lineals rækkevidde. Omfang bestemmer om linealen måler siden, hele opslaget eller, hvis der er opslag med flere sider, fra midten af ryggen.

Hvis du indstiller linealnulpunktet ved hvert opslags indbindingsryg, låses det ved ryggen. Du kan ikke ændre linealnulpunktets placering ved at trække det fra linealernes skæringspunkt, medmindre du vælger en anden nulpunktsindstilling.

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Enheder og intervaller (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Enheder og intervaller (Mac OS).
 2. Under Måleenheder for lineal skal du i menuen Begyndelse gøre et af følgende:
  • For at placere linealnulpunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Opslag. Den vandrette lineal måler hen over hele opslaget.

  • For at placere linealudgangspunktet i hvert opslags øverste venstre hjørne skal du vælge Side. Den vandrette lineal starter ved nul for hver side i et opslag.

  • Hvis du vil indstille linealstartpunktet midt i ryggen, skal du vælge Ryg. Den vandrette lineal måler i negative tal til venstre for ryggen og positive tal til højre for ryggen.

Bemærk:

Du kan også ændre indstillingerne for det vandrette linealnulpunkt via genvejsmenuen, der vises, når du højreklikker (Windows) eller trykker på Ctrl og klikker (Mac OS) på den vandrette lineal.

Måle objekter

Måleværktøjet beregner afstanden mellem to punkter i dokumentvinduet. Når du måler fra et punkt til et andet, vises den målte afstand i infopanelet. Alle målinger med undtagelse af vinklen beregnes i de måleenheder, der aktuelt er indstillet for dokumentet.

Når du har brugt måleværktøjet til at måle et element, bliver linjen eller linjerne ved med at være synlige, indtil du foretager en anden måling eller vælger et andet værktøj.

Mål afstanden mellem to punkter

 1. Sørg for, at infopanelet er synligt (Vindue > Info).
 2. Vælg måleværktøjet . (Klik på, og hold pipetteværktøjet nede for at få vist måleværktøjet).
 3. Klik på det første punkt, og træk til det andet punkt. Hold Shift nede, mens du trækker, for at begrænse værktøjets bevægelse til vinkelintervaller på 45°. Du kan ikke trække ud over et montagebord og dets opslag.

Bredde- og højdemålingerne vises i infopanelet.

Måle vinkler

 1. Sørg for, at infopanelet er synligt (Vindue > Info).
 2. Vælg måleværktøjet . (Klik på, og hold pipetteværktøjet nede for at få vist måleværktøjet).
 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk værktøjet for at måle en vinkel fra dens x-akse.

  • Hvis du vil måle en brugerdefineret vinkel, skal du trække for at tegne vinklens første streg. Placer værktøjet over et af endepunkterne på målelinjen. For at oprette den anden linje i vinklen skal du dobbeltklikke og trække, eller holde Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede og trække.

   Når du måler en brugerdefineret vinkel, viser infopanelet længden på den første streg som D1 og længden på den anden streg som D2.

Oversigt over infopanelet

Infopanelet indeholder oplysninger om markerede objekter, det aktuelle dokument eller området under det aktuelle værktøj, herunder værdier for placering, størrelse og rotation. Når du flytter et objekt, viser infopanelet også dets placering i forhold til startpunktet.

Infopanelet er også nyttigt, når du skal beregne ordantal og tegnantal i tekstenheder.

I modsætning til andre InDesign-paneler er infopanelet kun beregnet til visning. Du kan ikke indtaste eller redigere de viste værdier. Du kan få oplysninger om et markeret objekt ved at vælge Vis indstillinger i panelmenuen.

infopanel
Infopanel

A. Vandret (X) placering af markøren B. Lodret (Y) placering af markøren C. Den afstand, et objekt eller værktøj er flyttet i forhold til startpositionen. D. Bredde i aktuelle enheder E. Højde i aktuelle enheder F. Rotationsgrad 

Vise infopanelet

 1. Vælg Vindue > Info.

Klik på den lille trekant ud for plusikonet for at ændre den aktuelle måleenhed.

Beregne ordantal

 1. Placer indsættelsespunktet inde i en tekstramme, eller marker tekst.
 2. Vælg Vindue > Info.

I infopanelet vises antallet af ord og tegn i tekstenheden eller den markerede tekstramme. Hvis der er tekstoverskud, vises et “+”-tegn efterfulgt af et tal, der repræsenterer overskudstegnene, -ordene eller -linjerne.

Vise flere infopanelindstillinger

 1. Vælg Vis indstillinger i menuen i infopanelet.

  Afhængig af det valgte objekt eller værktøj vises følgende:

  • Værdier for fyld- og stregfarver på det markerede objekt samt oplysninger om forløb .

  • Navnene på eventuelle farveprøver. Du kan få vist farverumsværdier i stedet ved at klikke på den lille trekant ud for fyld- eller stregikonet.

  • Oplysninger om det aktuelle dokument som f.eks. placering, dato for seneste ændring, forfatter og filstørrelse, når der ikke er markeret noget i dokumentet.

  • Antal tegn, ord, linjer og afsnit, når du opretter et tekstindsættelsespunkt eller markerer tekst med et af tekstværktøjerne (hvis der er tekstoverskud, vises et “+”-tegn efterfulgt af et tal, der repræsenterer overskudstegnene, -ordene eller -linjerne).

  • Filtype, opløsning og farverum, når der er markeret en grafikfil. Opløsning vises som både aktuelle pixel pr. tomme (opløsningen i den originale grafikfil) og effektive pixel pr. tomme (opløsningen i grafikfilen, efter at størrelsen er tilpasset i InDesign). Hvis farvestyringen er aktiveret, vises ICC-farveprofilen også.

  • Unicode-kodepunktet for det valgte tegn. Når du vælger et enkelt tegn med tekstværktøjet, vises den faktiske Unicode-værdi, der er gemt i dokumentet.

  • Mojikumi-klassen for det valgte tegn.

  • Vridningsvinklen eller den vandrette og lodrette skalering i vridningsværktøjet, skaleringsværktøjet eller værktøjet til fri omdannelse er valgt.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online