Brugerhåndbog Annuller

Strukturere PDF-filer

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Føje struktur til PDF-filer

Hvis du har valgt Opret kodet PDF i området Generelt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF, når du eksporterer til Adobe PDF, mærkes de eksporterede sider automatisk med et sæt strukturmærker, som beskriver indholdet og dermed identificerer sideelementer, f.eks. overskrifter, tekstenheder og figurer. Hvis du vil tilføje flere mærker eller finjustere de eksisterende, inden du eksporterer, kan du anvende panelet Mærker i InDesign. Ændringerne vises i Strukturruden (Vis > Struktur > Vis struktur).

Du kan forbedre tilgængeligheden og genbrug af Adobe PDF-dokumenter ved at tilføje mærker til InDesign-dokumentet, inden du eksporterer det. Hvis dine PDF-dokumenter ikke indeholder mærker, vil Adobe Reader eller Acrobat muligvis forsøge at mærke dokumentet, når brugeren læser eller ombryder det. Resultatet heraf kan dog være ringe. Hvis resultatet ikke er som ønsket i den eksporterede PDF-fil, kan du benytte værktøjerne i Acrobat 6.0 Professional og nyere versioner til at redigere strukturen i mærkede PDF-dokumenter. Hvis du har brug for mere avancerede værktøjer, kan du anvende Acrobat 9 Professional.

Når du anvender mærker i et dokument, der skal eksporteres til PDF, styrer mærkerne ikke hvilket indhold, der bliver eksporteret til PDF, som det er tilfældet ved eksport til XML. Mærkerne giver i stedet Acrobat flere oplysninger om dokumentets strukturelle indhold.

Fordele ved brugen af mærker

Hvis du anvender mærker i dokumentet, før du eksporterer til PDF, kan du gøre følgende:

 • Tilknytte InDesign-afsnitsformatnavne til Acrobat-mærkede Adobe PDF-afsnitsformater for at oprette en ombrydelig PDF-fil, der kan vises på en håndholdt enhed eller andre medier.

 • Markere og skjule udskriftsartefakter, tekst og billeder, så de ikke vises, når teksten nyombrydes i Acrobat. Hvis du f.eks. mærker et sideelement som Artefakt, vil sideelementet ikke blive vist, når du ombryder indholdet af et mærket PDF-dokument på en håndholdt enhed, et lille display eller på en skærm i stor forstørrelse.

 • Tilføje alternativ tekst til figurer, så teksten kan læses højt for synshandicappede med skærmlæsningssoftware.

 • Erstatte grafiske bogstaver som f.eks. dekorative uncialer med læsbare bogstaver.

 • Angive en titel for et sæt artikler, eller gruppere tekstenheder og figurer i artikler.

 • Opstille tekstenheder og figurer i rækkefølge for at etablere en læserækkefølge.

 • Genkende tabeller, formaterede lister og indholdsfortegnelser. Genkende hvilke indholdsblokke, der hører til de forskellige tekstenheder.

 • Medtage tekstformateringsoplysninger som f.eks. Unicode-tegnværdier, afstand mellem ord og genkendelse af bløde og hårde bindestreger.

Sådan påvirker mærker genbrug og tilgængelighed

Indholdet i et Adobe PDF-dokument kan genbruges til andre formål. Du kan f.eks. oprette en rapport som en Adobe PDF-fil indeholdende tekst, tabeller og billeder og derefter anvende diverse formater til at fordele den: til udskrivning eller læsning på en skærm i fuld størrelse, til visning på en håndholdt enhed, til højtlæsning af en skærmlæser og til direkte adgang gennem en webbrowser som HTML-sider. Det afhænger af dokumentets underliggende logiske struktur, hvor nemt og pålideligt det vil være at genbruge indholdet.

Hvis du vil være sikker på, at dine Adobe PDF-dokumenter kan genbruges og at der er adgang til dem, skal du tilføje mærker til dokumenterne. Mærkerne tilføjer en underliggende struktur, også kaldet et logisk strukturtræ, til dokumentet. Det logiske strukturtræ henviser til den måde dokumentets indhold er struktureret på i forhold til forside, kapitler, afsnit og underafsnit. Det kan indikere den nøjagtige læserækkefølge og forbedre navigationen - særligt for længere og mere komplekse dokumenter - uden at ændre PDF-dokumentets udseende.

Vha. det logiske strukturtræ, kan teknologiske hjælpemidler hjælpe personer, der ikke er i stand til at se dokumentet, med at få adgang til dokumentets indhold. De fleste hjælpemidler er afhængige af denne struktur, når de skal gengive indholdet i et alternativt format, f.eks. lyd. I et umærket dokument findes denne struktur ikke, og Acrobat må udlede strukturen på baggrund af den læserækkefølge, der er valgt under indstillingerne. Denne metode fungerer ikke optimalt og resulterer ofte i, at siderne enten læses i den forkerte rækkefølge eller slet ikke læses.

Mærkerne vises under fanen Mærker i Acrobat 6.0 eller nyere, hvor de er indlejret i henhold til de mærkede elementers definitioner. Du kan ikke redigere mærker i Acrobat Standard. Hvis dit arbejde kræver, at du arbejder direkte med mærker, bør du opgradere til Acrobat 9 Professional. Se Hjælp til Acrobat for at få yderligere oplysninger.

Logisk strukturtræ under fanen Mærker i Acrobat 9

Bemærk:

De mærker, der anvendes i Adobe PDF-filer, kan sammenlignes med mærker i HTML og XML filer. Du kan få flere oplysninger om mærkning i de mange håndbøger, der kan fås hos boghandleren, lånes på biblioteket, eller på internettet.

Forstå og optimere ombrydning

Du kan ombryde et PDF-dokument, så det kan læses på håndholdte enheder, mindre diplays eller standardskærme i stor forstørrelse, uden at det er nødvendigt at scrolle for at læse hver linje.

Når du ombryder et Adobe PDF-dokument, kommer noget af indholdet med i det ombrudte dokument, mens andet ikke kommer med. Oftest er det kun læselig tekst, der kommer med i det ombrudte dokument. Læselig tekst omfatter artikler, afsnit, tabeller, billeder og formaterede lister. Tekst, der ikke ombrydes omfatter formularfelter, kommentarfelter og felter til digitale signaturer samt sideartefakter som f.eks. sidetal samt sidehoved og -fod. Sider, der indeholder både læselig tekst og formular- eller signaturfelter, ombrydes ikke. Lodret tekst ombrydes vandret.

Du kan optimere dine PDF-dokumenter til ombrydning ved at mærke dem. Mærkerne sikrer, at tekstenheder ombrydes og at indholdet står i den rigtige rækkefølge, sådan at læseren kan følge en tekstenhed, der strækker sig over flere sider, uden at der er noget, der afbryder den. Læserækkefølgen defineres i strukturtræet, som du kan ændre i strukturruden.

Overskrifter og spalter (top) ombrydes i en logisk læserækkefølge (bund).

Mærke sideelementer

Du kan mærke tekstrammer og grafik automatisk eller manuelt. Når du har mærket sideelementer, kan du bruge strukturruden til at ændre rækkefølgen for siden ved at trække elementer til en ny placering i hierarkiet. Når du ændrer elementernes rækkefølge i strukturruden, ændres rækkefølgen samtidig i PDF-filen. Elementernes rækkefølge er nyttig, når PDF-filen gemmes fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Rækkefølgen er også nyttig, når du eksporterer et InDesign-dokument til Dreamweaver-format (XHTML) eller Digital Editions-format (EPUB).

Mærke sideelementer automatisk

Hvis du vælger kommandoen Tilføj umærkede elementer, tilføjer InDesign mærker til panelet Mærker, samt mærkerne Tekstenhed og Figur til visse umærkede sideelementer. Mærket Tekstenhed anvendes på alle umærkede tekstrammer, og mærket Figur anvendes på al umærket grafik. Derefter kan du manuelt tilføje andre mærker til tekstafsnit . Automatisk mærkning af sideelementer er dog ingen garanti for, at elementerne struktureres på samme måde i den eksporterede PDF-fil.

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Mærker for at åbne panelet Mærker.
 2. Vælg Vis > Struktur > Vis struktur for at få vist strukturruden til venstre for dokumentvinduet.
 3. Vælg Tilføj umærkede elementer i strukturrudens menu.
  Mærker i strukturruden og panelet Mærker

Mærke sideelementer manuelt

 1. Vælg Vindue > Værktøjer > Mærker for at åbne panelet Mærker.
 2. Vælg Vis > Struktur > Vis struktur for at få vist strukturruden til venstre for dokumentvinduet.
 3. Vælg Tilføj umærkede elementer i strukturrudens menu.
 4. Vælg et sideelement i dokumentet
 5. Vælg et mærke i panelet Mærker. Vi foreslår, at du anvender visse importerede mærker på følgende måde:

  Artefakt

  Artefaktmærket giver dig mulighed for at skjule sideelementer som f.eks. sidetal og uvæsentlige objekter, når du får vist den eksporterede PDF-fil i ombrydningsvisning, der kun viser mærkede elementer. Se dokumentationen til Adobe Acrobat for at få yderligere oplysninger. Det er især nyttigt ved visning af PDF-filer på en håndholdt enhed eller i andre PDF-læsere.

  Celle

  Anvend dette mærke til celler i tabeller.

  Figur

  Anvend dette mærke på indsat grafik. Figurmærket anvendes på al umærket grafik, der er indsat i dokumentet, når du markerer Tilføj umærkede elementer.

  Afsnitsmærker (P, H, H1–H6)

  Disse mærker har ingen indvirkning på den eksporterede PDF-tekst, når denne bliver vist i ombrydningsvisning. De kan dog være nyttige i nogle situationer, når en PDF-fil eksporteres til HTML-format.

  tekstenhedsstrukturmærke (PDF)Tekstenhed

  Anvend dette mærke til tekstenheder. Tekstenhedsmærket anvendes på alle umærkede tekstrammer, når du markerer Tilføj umærkede elementer. Lad os f.eks. sige, at du har et InDesign-dokument, der er formateret med tre afsnitsformater: Overskrift1, Overskrift2 og Brødtekst. Start med at tilknytte disse afsnitsformater til henholdsvis H1-, H2- og P-mærkerne. Eksporter derefter til PDF. Når du derefter eksporterer PDF-dokumentet til HTML eller XML i Acrobat, vil afsnittene, der er mærket som H1, H2 og P, blive vist korrekt (f.eks. med store, fede bogstaver i H1) i en webbrowser. Se dokumentationen til Adobe Acrobat for at få oplysninger om eksport af PDF-dokumentet til HTML eller XML.

Kode grafik til brug sammen med skærmlæsersoftware

Hvis du ønsker, at skærmlæseren beskriver grafiske elementer, der illustrerer vigtige koncepter i dokumentet, skal du selv udfærdige denne beskrivelse. Figurer og multimedier kan ikke genkendes og læses af skærmlæseren, medmindre du tilføjer alternativ tekst til mærkernes egenskaber.

Attributten AltTekst giver dig mulighed for at oprette alternativ tekst, der kan læses i stedet for, at der vises et billede. AktuelTekst minder om AltTekst idet den vises i stedet for et billede. AktuelTekst-attributten giver dig mulighed for at erstatte et billede, der er en del af et ord, f.eks. hvor et smart billede er anvendt som uncial. I dette eksempel gør AktuelTekst-attributten det muligt at læse uncialen som en del af ordet.

Når du eksporterer til Adobe PDF, arkiveres værdierne for attributterne AltTekst og AktuelTekst i PDF-filen og kan ses i Acrobat 6.0 og nyere versioner. De alternative tekstoplysninger kan derefter bruges, når PDF-filen arkiveres fra Acrobat som en HTML- eller XML-fil. Se dokumentationen til Adobe Acrobat for at få yderligere oplysninger.

 1. Du kan evt. vælge Vis > Struktur > Vis struktur for at få vist strukturruden og vælge Vindue > Hjælpeværktøjer > Mærker for at få vist panelet Mærker.
 2. Vælg Tilføj umærkede elementer i strukturrudens menu.
 3. For at kontrollere, at billedet er mærket som Figur, skal du markere billedet og derefter vælge Figur i panelet Mærker.
 4. Marker figur-elementet i strukturruden, og vælg derefter Ny attribut i strukturrudens menu.
 5. Under Navn skal du indtaste enten Alt eller AktuelTekst (denne funktion skelner mellem store og små bogstaver).
 6. Under Værdi skal du skrive den tekst, der skal vises i stedet for billedet.

Gruppere sideelementer som et artikelelement

Du kan anvende strukturruden til at foretage en logisk gruppering af sideelementer til et artikelelement. Hvis et sæt tekstenheder f.eks. strækker sig over flere sider, kan du oprette et paraplyelement, der kan indeholde disse tekstenheder i en enkelt gruppe. Disse paraplyelementer kaldes strukturelle elementer. Du kan også give de grupperede artikler et navn.

Bemærk:

Du kan ikke mærke grupperede sideelementer.

 • Hvis du vil gruppere sideelementer, skal du vælge Nyt element i strukturrudens menu. Derefter skal du markere Artikelelementet i panelet Mærker og trække sideelementer hen under elementet i strukturruden.
 • Du kan navngive grupperede elementer ved at højreklikke på artikelelementet i strukturruden og vælge Ny attribut. Under Navn, skal du skrive Titel. Under Værdi skal du indtaste navnet på den artikel, du ønsker at bruge.
Adobe-logo

Log ind på din konto