Hvis du er i gang med at udarbejde en manual eller et referencedokument, ønsker du måske at medtage en krydshenvisning, som henviser læseren fra en del af dokumentet til en anden. Eksempel: Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Feltmus" på side 249. Du kan angive, om en krydshenvisning skal afledes af et afsnitsformat, f.eks. en overskrift, eller fra et tekstanker, som du har oprettet. Du kan også bestemme krydshenvisningens format, f.eks. kun Sidenummer eller Hele afsnit og sidenummer.

Indsættelse af krydshenvisninger

Brug panelet Krydshenvisninger til at indsætte krydshenvisninger i et dokument. Du kan åbne panelet ved at vælge Vindue > Tekst og tabeller > Krydshenvisninger.

Panelet Krydshenvisninger
A. Klik på den grønne visuelle indikator for at gå til destinationen. B. Klik på sidenummeret for at vælge kilden. C. Klik på ikonet for at oprette en krydshenvisning. 

Den tekst, der henvises til, kaldes destinationsteksten. Den tekst, der oprettes på baggrund af destinationsteksten, kaldes krydshenvisningskilden.

Når du indsætter en krydshenvisning i et dokument, kan du vælge mellem flere foruddefinerede formater, eller du kan oprette dit eget brugerdefinerede format. Du kan anvende et tegnformat på hele krydshenvisningskilden eller på tekst i krydshenvisningen. Det er muligt at synkronisere krydshenvisningsformater på tværs af en bog.

Teksten i krydshenvisningskilden kan redigeres og ombrydes over flere linjer.

Bemærk:

Krydshenvisninger medtages i eksporterede Adobe PDF-filer, hvis Hyperlinks er valgt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign. Krydshenvisninger medtages i den eksporterede SWF-fil, hvis indstillingen Medtag hyperlinks er valgt i dialogboksen Eksporter SWF.

Indsættelse af krydshenvisninger
Indsættelse af krydshenvisninger
 1. Indsæt indsættelsespunktet på det sted, hvor krydshenvisningen skal indsættes.
 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at åbne dialogboksen Ny krydshenvisning:

  • Vælg Tekst > Hyperlinks & krydshenvisninger > Indsæt krydshenvisning.

  • Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Krydshenvisninger og derefter Indsæt krydshenvisning i panelmenuen.

  • Klik på knappen Opret ny krydshenvisning i panelet.

 3. Vælg Afsnit eller Tekstanker i menuen Lænk til i dialogboksen.

  Hvis du vælger Afsnit, kan du oprette en krydshenvisning til et vilkårligt afsnit i det dokument, du angiver.

  Hvis du vælger Tekstanker, kan du oprette en krydshenvisning til vilkårlig tekst, hvor du har oprettet en hyperlinkdestination. Se Oprette en hyperlinkdestination. Oprettelse af et tekstanker er særligt nyttigt, hvis du ønsker at bruge tekst, som er forskellig fra det aktuelle destinationsafsnit.

 4. Vælg det dokument, der indeholder den destination, du vil referere til, under Dokument. Alle åbne dokumenter, der er blevet arkiveret, vises i pop-up-menuen. Hvis det ønskede dokument ikke er åbent, skal du vælge Gennemse, finde filen og derefter klikke på Åbn.
 5. Klik på en afsnitstype i feltet til venstre for at begrænse antallet af valgmuligheder, og vælg derefter det afsnit, der skal henvises til. (Eller det tekstanker, der skal henvises til, hvis du har valgt Tekstanker).
  Du kan også søge efter et bestemt afsnit på listen over afsnit ved hjælp af søgelinjen. Følgende typer søgning understøttes:

  • Søg fra start - stem overens med rækkefølgen i starten af afsnittet.
  • Søg overalt - match rækkefølgen fra et hvilket som helst sted i afsnittet.
 6. Vælg det krydshenvisningsformat, der skal bruges, i menuen Format.

  Du kan redigere disse krydshenvisningsformater eller oprette dine egne. Se Brug af krydshenvisningsformater.

 7. Angiv PDF-visningsindstillingerne for krydshenvisningen.

 8. Klik på OK.

Når du indsætter en krydshenvisning, vises der et mærke for forankring i starten af destinationsafsnittet. Du kan få vist dette mærke ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn. Hvis dette mærke flyttes eller slettes, vil krydshenvisningen være uløst.

Brug krydshenvisningsformater

Der vises som standard flere krydshenvisningsformater i dialogboksen Ny krydshenvisning. Du kan redigere eller slette disse formater, eller du kan oprette dine egne formater.

Bemærk:

Hvis du har slettet eller redigeret krydshenvisningsformater i et dokument, kan du gendanne dem til standardformaterne ved at vælge Indlæs krydshenvisningsformater i panelmenuen og vælge et dokument, hvor formaterne ikke er blevet redigeret. Du kan også synkronisere krydshenvisningsformater i en bog.

Oprette eller redigere krydshenvisningsformater

I modsætning til andre forudindstillinger er det muligt at redigere eller slette krydshenvisningsformater. Når du redigerer et krydshenvisningsformat, opdateres eventuelle kildekrydshenvisninger, som bruger det pågældende format, automatisk.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Definer krydshenvisningsformater i panelmenuen Krydshenvisninger.

  • Mens du opretter eller redigerer en krydshenvisning, skal du klikke på knappen Opret eller rediger krydshenvisningsformater .

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Krydshenvisningsformater:
  • Du kan redigere et format ved at markere formatet til venstre.

  • Du kan oprette et format ved at vælge et format, som det nye format skal baseres på, og derefter klikke på knappen Opret format . Der oprettes derefter en dublet af det markerede format.

 3. Angiv navnet på formatet under Navn.
 4. Tilføj eller fjern eventuel relevant tekst i tekstboksen Definition. Klik på ikonet for byggeklods  for at indsætte byggeklodser fra en menu. Klik på ikonet for specialtegn  for at vælge streger, mellemrum, anførselstegn og andre specialtegn.
 5. Du kan anvende et tegnformat på hele krydshenvisningen ved at vælge Tegnformat til krydshenvisning og derefter vælge eller oprette tegnformatet i menuen.

  Du kan anvende et tegnformat på tekst i krydshenvisningen ved hjælp af byggeklodsen Tegnformat.

 6. Klik på Arkiver for at gemme ændringerne. Klik på OK, når du er færdig.

Byggeklodser til krydshenvisninger

Byggeklods

Hvad den gør

Eksempel

Sidenummer

Indsætter sidenummer.

på side <pageNum/>

på side 23

Afsnitsnummer

Indsætter afsnitsnummeret i en krydshenvisning til en opstilling med nummerering.

Se <paraNum/>

Se 1

I dette eksempel medtages kun "1" fra afsnittet "1. Dyr."

Afsnitstekst

Indsætter afsnitsteksten uden afsnitsnummeret i en krydshenvisning til en opstilling med nummerering.

Se "<paraText/>"

Se "Dyr"

I dette eksempel medtages kun "Dyr" fra afsnittet "1. Dyr."

Hele afsnit

Indsætter hele afsnittet, inklusive afsnitsnummer og afsnitstekst.

Se "<fullPara/>"

Se "1. Dyr"

Delvist afsnit

Gør det muligt at oprette en krydshenvisning til den første del af et afsnit frem til et angivet separatortegn, f.eks. et kolon eller en lang tankestreg.

Se <fullPara delim=”:” includeDelim=”false”/>

Se Kapitel 7

I dette eksempel medtages kun "Kapitel 7" fra overskriften "Kapitel 7: Hunde og katte".

Angiv separatortegnet (f.eks. : som i dette eksempel), og angiv, om separatortegnet skal udelades ("falsk" eller "0") eller medtages ("sand" eller "1") i kildekrydshenvisningen.

Se Oprette krydshenvisninger til delvise afsnit.

Tekstankernavn

Indsætter tekstankernavnet. Du kan oprette tekstankre ved at vælge Ny hyperlinkdestination i panelmenuen Hyperlinks.

Se <txtAnchrName/>

Se Figur 1

Kapitelnummer

Indsætter kapitelnummeret.

i kapitel <chapNum/>

i kapitel 3

Filnavn

Indsætter filnavnet på destinationsdokumentet.

i <fileName/>

i nyhedsbrev.indd

Tegntype

Anvender en tegntype på tekst i en krydshenvisning.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs> på side <pageNum>

Se Dyr på side 23.

Angiv navnet på tegnformatet, og medtag den tekst, som tegnformatet skal anvendes på, mellem mærkerne <cs name=””> og </cs>.

Se Anvende tegntyper i en krydshenvisning.

Oprettelse af krydshenvisninger til delvise afsnit

Du kan oprette krydshenvisningsformater, som kun medtager den første del af et afsnit. Hvis du f.eks har overskrifter af typen "Kapitel 7—Granada til Barcelona" i dokumentet, kan du oprette en krydshenvisning, som kun refererer til "Kapitel 7".

Krydshenvisning til delvist afsnit
Krydshenvisning til delvist afsnit

A. Krydshenvisningskilden ender med en lang tankestreg (^_) B. "falsk" udelader den lange tankestreg fra kilden 

Når du indsætter byggeklodsen Delvist afsnit, er der to ting, du skal være opmærksom på: For det første skal du angive separatortegnet mellem anførselstegnene. Separatortegnet er det tegn, som markerer afslutningen på afsnittet. Almindelige separatortegn omfatter koloner (Kapitel 7: Granada), punktummer (Kapitel 7. Granada) og tankestreger (Kapitel 7—Granada). Du kan indsætte specialtegn, f.eks. lange tankestreger (^_), lange mellemrum (^m) og punkttegn (^8), ved at vælge en indstilling i den menu, der vises, når du klikker på ikonet Specialtegn.

Dernæst skal du angive, om separatortegnet skal udelades (Kapitel 7) eller medtages (Kapitel 7—). Brug includeDelim="falsk", hvis du vil udelade separatortegnet, og includeDelim="sand", hvis du vil medtage separatortegnet. I stedet for "falsk" eller "sand" kan du bruge henholdsvis "0" eller "1".

Anvendelse af tegnformater i en krydshenvisning

Du kan fremhæve et tekstafsnit i en krydshenvisning ved hjælp af byggeklodsen Tegnformat. Denne byggeklods består af to mærker. Mærket <cs name="formatnavn"> angiver, hvilket format der skal anvendes, og mærket </cs> afslutter tegnformatet. Den tekst eller de byggeklodser, der er angivet mellem disse mærker, formateres med det angivne format.

Anvende en tegntype
Anvendelse af et tegnformat på et afsnit i en krydshenvisning

A. Dette mærke anvender et tegnformat med navnet "Rød". B. Dette mærke afslutter formateringen med tegnformatet. C. Der anvendes et tegnformat med navnet "Fed" på resten af krydshenvisningskilden. 
 1. Opret det tegnformat, der skal bruges.
 2. Opret eller rediger det format, der skal anvendes, i dialogboksen Krydshenvisningsformater.
 3. Marker den tekst eller de byggeklodser, som tegnformatet skal anvendes på, under Definition.
 4. Vælg Tegnformat i menuen til højre for definitionslisten.
 5. Skriv navnet på tegnformatet mellem anførselstegnene på nøjagtigt samme måde, som det er vist i panelet Tegnformater

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i formatnavne. Hvis tegnformatet er en del af en gruppe, skal du skrive navnet på gruppen efterfulgt af et kolon før tegnformatet, f.eks. Formatgruppe 1: Rød.

 6. Klik på Arkiver for at gemme formatet, og klik derefter på OK.

Indlæse (importere) krydshenvisningsformater

Når du indlæser krydshenvisningsformater fra et andet dokument, erstatter de formater, du indlæser, eventuelle eksisterende formater, som deler det samme navn.

I InCopy kan du kun importere krydshenvisningsformater i enkeltstående dokumenter. Du kan ikke importere formater fra et InCopy-dokument i et InDesign-dokument. Hvis et nyt eller ændret format i InCopy er i konflikt med et format i InDesign-dokumentet, når tekstenheden er checket ind, er det InDesign-formatet, der er gældende.

 1. Vælg Indlæs krydshenvisningsformater i panelmenuen Krydshenvisninger.

 2. Dobbeltklik på det dokument, der indeholder de krydshenvisningsformater, du vil importere.

Du kan også dele krydshenvisningsformater på tværs af dokumenter ved at synkronisere en bog.

Slette krydshenvisningsformater

Du kan ikke slette et krydshenvisningsformat, som er blevet anvendt på krydshenvisninger i dokumentet.

 1. Vælg det format, der skal slettes, i dialogboksen Krydshenvisningsformater.
 2. Klik på knappen til sletning af formatet .

Styring af krydshenvisninger

Når du indsætter en krydshenvisning, vises status på krydshenvisningen i panelet Krydshenvisninger. Ikonerne angiver f.eks., om destinationsteksten vises på montagebordet , på en masterside , i et skjult lag , i overskudstekst  eller i skjult tekst . Krydshenvisninger, som henviser til sådanne destinationsområder, er uløste. Panelet viser også, om destinationsafsnittet er blevet redigeret (kaldes også forældet) eller mangler . Destinationstekst mangler, hvis det ikke er muligt at finde hverken destinationsteksten eller den fil, som indeholder destinationsteksten. Du kan få vist et værktøjstip med en beskrivelse ved at holde musemarkøren over et vilkårligt ikon.

I InCopy kan du kun administrere krydshenvisninger, hvis tekstenheden er checket ud til redigering.

Opdatering af krydshenvisninger

Ikonet Opdater angiver, at destinationsteksten for krydshenvisningen er blevet ændret, eller at teksten i krydshenvisningskilden er blevet redigeret. Du kan nemt opdatere krydshenvisningen. Krydshenvisningen opdateres automatisk, hvis destinationen flytter til en anden side.

Når du opdaterer en krydshenvisning, fjernes eventuelle formateringsændringer, du har foretaget i kildeteksten.

I forbindelse med udskrivning eller output vises der en meddelelse, hvis der findes krydshenvisninger, som er forældede eller uløste.

Bemærk:

Du kan også vælge at få vist en meddelelse, hvis der findes krydshenvisninger, som er enten forældede eller uløste, ved hjælp af panelet Forhåndskontrol. Når du definerer en profil, skal du vælge Krydshenvisninger i sektionen Tekst. Se Definere forhåndskontrolprofiler.

 1. Vælg en eller flere forældede krydshenvisninger. Hvis du vil opdatere alle krydshenvisninger, skal du kontrollere, at ingen af krydshenvisningerne er markeret.
 2. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Opdater krydshenvisninger  i panelet Krydshenvisninger.

  • Vælg Opdater krydshenvisninger i panelmenuen Krydshenvisninger.

  • Vælg Tekst > Hyperlinks & krydshenvisninger > Opdater krydshenvisning.

Du kan opdatere alle krydshenvisninger i en bog ved at vælge Opdater alle krydshenvisninger i panelmenuen Bog. Der vises en meddelelse, hvis der forekommer uløste krydshenvisninger.

Du kan sammenlænke krydshenvisningen igen, hvis den manglende destinationstekst er blevet flyttet til et andet dokument, eller hvis det dokument, der indeholder destinationsteksten, er blevet omdøbt. Når du sammenlænker krydshenvisningen igen, fjernes eventuelle ændringer, der er blevet foretaget i kildekrydshenvisningen.

 1. I panelet Krydshenvisninger skal du vælge den krydshenvisning, du vil sammenlænke.

 2. Vælg Sammenlænk krydshenvisning igen i panelmenuen

 3. Find det dokument, hvor destinationsteksten vises, og klik på Åbn.

Hvis der vises yderligere destinationstekst i det pågældende dokument, kan du sammenlænke yderligere krydshenvisninger igen.

Redigering af krydshenvisninger

Du kan ændre visningen af en kildekrydshenvisning eller angive et andet format ved at redigere krydshenvisningen. Hvis du redigerer en krydshenvisning, som indeholder en lænke til et andet dokument, åbnes dokumentet automatisk.

 1. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Hyperlinks & krydshenvisninger > Krydshenvisningsindstillinger.

  • I panelet Krydshenvisninger skal du dobbeltklikke på den krydsrehenvisning, du vil redigere.

  • Vælg krydshenvisningen, og vælg Krydshenvisningsindstillinger i panelmenuen Krydshenvisninger.

 2. Rediger krydshenvisningen, og klik på OK.

Sletning af krydshenvisninger

Når du sletter en krydshenvisning, konverteres kildekrydshenvisningen til tekst.

 1. I panelet Krydshenvisninger skal du vælge den eller de krydshenvisninger, du vil slette.

 2. Klik på sletteikonet, eller vælg Slet krydshenvisning i panelmenuen

 3. Bekræft sletningen ved at klikke på Ja.

Du kan også fjerne en krydshenvisning helt ved at markere krydshenvisningskilden og slette den.

Redigering af tekst i en krydshenvisningskilde

Du kan redigere tekst i en krydshenvisningskilde. Redigering af teksten i en krydshenvisning giver dig f.eks. den fordel, at du kan ændre generel regulering eller ordmellemrum i forbindelse med teksttilpasning. Ulempen er til gengæld, at eventuelle lokale formateringsændringer, du har foretaget, fjernes, hvis du opdaterer eller sammenlænker krydshenvisningen igen.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online