Om PDF-værktøjer til udgivelse på tryk

I nogle arbejdsforløb med udgivelse distribueres dokumenterne i det format, de er oprettet i (det oprindelige format). Når filerne er godkendt, arkiveres de i PostScript eller et andet format til prepress-arbejde og tryk. Da PostScript-formatet genereres forskelligt i forskellige programmer, kan PostScript-filerne være arbitrært store og komplekse. Derudover kan problemer med f.eks. manglende skrifttyper, beskadigede filer, manglende grafikelementer og ikke-understøttede funktioner opstå på tidspunktet for udskrivningen. Derfor samarbejder Adobe med sine partnere om at skabe sikre PDF-baserede løsninger til udgivelsesarbejdsforløb.

Fra InDesign kan du eksportere dokumentet til en sammensat PDF-fil, der kaldes en digital master. Digitale mastere er kompakte pålidelige filer, som du eller dit prepress-bureau kan få vist, redigere, strukturere og korrekturlæse. Derefter kan dit prepress-bureau, når det er relevant, trykke PDF-filen direkte eller behandle den med værktøjer fra forskellige kilder i forbindelse med efterbehandlingsopgaver som forhåndskontrol, diffusering, udskydning og farveseparation.

PDF-filer i arbejdsforløbet

Mange store udgivere bruger PDF'er til at strømline deres kontrol- og produktionsproces. Mange blade og aviser har f.eks. valgt at bruge PDF som standardformat til levering af annoncer til lokale kontorer via satellit eller ISDN-linjer. PDF'er sætter lokale udgivere i stand til straks at se en annonce præcis som den er designet, foretage tekstredigeringer i sidste øjeblik og udskrive med pålideligt resultat fra en vilkårlig computer.

Teknologier og krav til PDF-arbejdsforløb

Adobe arbejder hele tiden på at imødekomme prepress-bureauernes arbejdsforløb, og vi anbefaler, at du ofte besøger Adobes websted wwwadobe.com/dk for at holde øje med, hvad der sker. I øjeblikket imødekommer Adobe behovet for arbejdsforløb under udgivelser ved at levere et integreret system med flere teknologier:

 • Adobe Acrobat 9, der understøtter Adobe PDF version 1.7.

 • Adobe PostScript 3-trykteknologi til enhedsuafhængig understøttelse, Adobe-diffusering i RIP, farveseparationer i RIP og jævn blanding.

 • Adobe InDesign CS4 med sidelayoutfunktioner i høj opløsning og direkte PDF-behandling.

 • PDF/X, en ISO-standard for udveksling af grafisk indhold, eliminerer mange af de farve-, skrift- og diffuseringsvariabler, som medfører udskrivningsproblemer.

Et sammensat PDF-arbejdsforløb i høj opløsning omfatter typisk en PostScript 3-outputenhed, hvis RIP understøtter separationer i RIP. Derfor skal du bruge et forsepareret PostScript-trykarbejdsforløb, hvis outputenheden bruger PostScript niveau 2 eller ikke understøtter separationer i RIP.

Kontrollere dit dokument før eksport

Før du opretter en PDF til et prepress-bureau, skal du sikre, at InDesign-dokumentet overholder prepress-bureauets specifikationer. Følgende liste indeholder en række anbefalinger:

 • Du kan benytte InDesign-funktionen Forhåndskontrol til at sikre dig, at billedopløsningen og farverummene er korrekte, at skrifttyperne er tilgængelige og kan integreres, at grafikken er opdateret osv.

 • Kig på Adobe PDF-eksportindstillingerne, før du eksporterer, og juster dem efter behov. Området Resume har en advarselssektion, som angiver hvornår forudindstillingens indstillinger ikke kan benyttes.

 • Hvis din grafik indeholder gennemsigtighed (herunder overprint og skyggeeffekter), og du skal bruge et output i høj opløsning, er det en god idé at se en skærmversion af virkningerne af en samkopiering, før du gemmer filen. Du kan se denne ved hjælp af panelet Skærmversion af samkopiering.

 • Hvis din grafik indeholder gennemsigtigheder, kan du spørge prepress-bureauet, om de ønsker at modtage filer, der er samkopierede eller filer, der ikke er samkopierede. Samkopiering udføres så sent i arbejdsforløbet som muligt, og helst hos prepress-bureauet. Hvis dit prepress-bureau ønsker, at du udfører samkopieringen, kan du sende en PDF/X‑1a-kompatibel fil.

 • Hvis dit dokument skal separeres, kan du få vist en skærmversion af separationerne og farvedækningens grænser ved hjælp af panelet Skærmversion af separation.

 • Brug kun højopløsningsbilleder i dokumentet.

 • Du opnår det bedste resultat, hvis du kun bruger CMYK-billeder i et firefarvejob. Alternativt kan du vælge at konvertere RGB-billeder til CMYK i dialogboksen Eksporter Adobe PDF (outputkategori).

 • Du kan udelade skjulte lag eller lag, der ikke udskrives, i det eksporterede PDF-dokument. (Se Vælge, hvilke lag der udskrives eller eksporteres til PDF.)

Du kan få detaljerede oplysninger om klargøring af InDesign-dokumenter til PDF-udskrivning med høj opløsning i Adobe InDesign CS Udskrivningsvejledning til prepress-bureauer.

PDF-videregivelsesudskrivning

PDF Print Engine-printerfabrikanter udgiver nye drivere, der er baseret på Adobe PDFDriver SDK, som har evnen til at håndtere PDF i videregivelsestilstand. Når denne type printer vælges via InDesign, kan dens PPD indikere, at den er en PDF-printer (afhænger af printerfabrikanten).

Da InDesign kan generere en PDF i høj kvalitet via PDF-eksport, anvender udskrivning til en PDF-printer denne funktion, og PDF-filen i høj kvalitet sendes videre til printeren i stedet for gennem den mellemliggende PostScript-rute.
Overordnet set er udskriftskvaliteten fra programmer via PDF Driver den samme som (eller bedre end) PostScript-udskrivning. PDF-udskrivning gennem Adobe PDF printer understøtter også live gennemsigtighed og ICC-farvestyring. I udskrivningsdialogboksen i InDesign er indstillinger, som er relateret til Farvestyring, Farveseparation og Grafik deaktiveret, fordi alle farvestyringshandlinger udføres på enheden, hvilket giver bedre udskriftskvalitet.

Udskrive dialogboks
Udskrive dialogboks

Sammensat uændret er markeret som standard, og dette kan ikke ændres.

Fremstilling af en trykklar Adobe PDF-fil

Et prepress-bureau kan bruge Acrobat 7.0 eller nyere til at foretage forhåndskontrol og farveseparationer. Efterfølgende versioner af Acrobat Professional indeholder flere avancerede værktøjer til forhåndskontrol, herunder muligheden for at foretage visse rettelser automatisk. Visse prepress-programmer og RIP-teknologier kan også udføre forhåndskontrol, diffusering og udskydning samt foretage farveseparationer af siderne i den digitale master.

Hvis du vælger at udelade billederne, når du opretter Adobe PDF-filen, skal du sikre dig, at prepress-bureauet har adgang til de oprindelige højopløsningsbilleder, der skal bruges for at få et korrekt output. Derudover skal du sikre dig, at prepress-bureauet har Acrobat 7.0 eller nyere til nøjagtig visning af tekst og farvegrafik. Det er bedst at bruge Acrobat 8 Professional eller senere.

Hvis du anvender et farvestyret arbejdsforløb, kan du bruge farveprofilernes præcision til at foretage korrekturlæsning på skærmen (en skærmkorrektur). Du kan undersøge, hvordan dokumentets farver ser ud, når de gengives på en bestemt outputenhed.

Bemærk:

Medmindre du anvender et farvestyringssystem (CMS) med nøjagtigt kalibrerede ICC-profiler og er sikker på, at du har kalibreret skærmen korrekt, kan du ikke stole på skærmvisningen af farverne.

 1. Forbered dokumentet til eksport til Adobe PDF.
 2. Eksporter ved hjælp af den .joboptions-fil, du har modtaget fra prepress-bureauet. Hvis du ikke har en foretrukken .joboptions-fil, kan du bruge en PDF-forudindstilling.
 3. Foretage forhåndskontrol af PDF'en i Acrobat 7.0 Professional eller nyere.
 4. Korrekturlæs, og ret PDF-filen.
 5. Aflever den trykklare PDF til prepress-bureauet.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online