Oprettelse af et dynamisk PDF-dokument er velegnet til fremstilling af et interaktivt diasshow. Du kan oprette interaktive dokumenter med knapper, film- og lydklip, hyperlinks, bogmærker og sideovergange. Du kan også oprette dokumenter i InDesign, der kan konverteres til formularer i Acrobat.

Oprettelse af interaktive PDF-dokumenter

Du kan eksportere Adobe PDF-dokumenter, som indeholder følgende interaktive funktioner.

Bogmærker

Bogmærker, som du opretter i InDesign-dokumentet, vises under fanen Bogmærke i venstre side af Adobe Acrobat- eller Adobe Reader-vinduet. Hvert bogmærke springer til en side, tekst eller grafik i den eksporterede PDF-fil. Se Bogmærker.

Film- og lydklip

Du kan føje film og lydklip til et dokument, eller du kan oprette lænker til streamingvideo-filer på internettet. Disse film- og lydklip kan afspilles i den eksporterede PDF-fil. Se Film og lyde.

Hyperlinks

Hvis du klikker på et hyperlink i et eksporteret PDF-dokument, springer du til en anden placering i det samme dokument, til et andet dokument eller til et websted. Se Hyperlinks.

Krydshenvisninger

En krydshenvisning henviser læsere fra en del af dokumentet til en anden i den eksporterede PDF-fil. Krydshenvisninger er særligt anvendelige i brugervejledninger og referencemanualer. Når et dokument med krydshenvisninger eksporteres til PDF, fungerer krydshenvisningerne som interaktive hyperlinks. Se Krydshenvisninger.

Sideovergange

Sideovergange anvender en dekorativ effekt, f.eks. opløsning eller vifte, når du vender siden i den eksporterede PDF, og tilstanden Fuld skærm er valgt. Se Sideovergange

 1. Vælg Filer > Eksporter.

 2. Angiv et navn og placering til filen.

 3. Vælg Brug InDesign-dokumentnavn som outputfilnavn, hvis du ønsker, at den eksporterede PDF får samme navn som navnet på dokumentet fra næste eksport.

 4. For Gem som-type (Windows) eller format (Mac OS) skal du vælge Adobe PDF (Interaktiv) og derefter klikke på Gem.

 5. Specificer valgmulighederne i Eksportér til interaktivt PDF-dialogboksen, og klik derefter på OK.

Indstillinger for eksport til interaktivt PDF-format

Følgende indstillinger vises i dialogboksen Eksporter til interaktivt PDF-format.

Fanen Generelt

Sider

Angiv, om alle sider i dokumentet eller et sideudsnit skal medtages. Hvis du vælger Udsnit, skal du angive et udsnit som f.eks. 1-7, 9 for at udskrive side 1 til 7 og side 9. Se Angivelse af sider til udskrivning.

Eksportér som

Angiv, om du vil eksportere dokumentet som sider eller opslag.

Opret separate PDF-filer

Vælg denne indstilling for at oprette separate PDF-filer for hver side eller opslag.

Vis

Indledende visningsindstillinger for PDF-filen, når den åbnes.

Layout

Indledende layout for PDF-filen, når den åbnes.

Præsentation

Vælg Åbn i fuld skærmtilstand for at få vist PDF-filen i Adobe Acrobat eller Adobe Reader uden synlige menuer eller paneler. Hvis du vil blade gennem siderne automatisk, skal du vælge Spejlvend sider hver og angive antallet af sekunder mellem hver sidevending.

Vis efter eksport

Åbner den nyoprettede PDF-fil i standardprogrammet til visning af PDF-filen.

Sideovergange

Angiv én sideovergang, som skal anvendes på alle sider under eksport. Hvis du bruger panelet Sideovergange til at angive overgange, skal du vælge indstillingen Fra dokument for at bruge disse indstillinger.

Formularer og medier

Vælg Medtag alle for at gøre film, lyde og knapper interaktive i den eksporterede PDF-fil. Vælg Kun udseende for at medtage den normale tilstand af knapper og filmplakater som statiske elementer.

Integrer sideminiaturer

Integrerer et miniaturebillede for hver side i PDF-filen, hvilket øger filstørrelsen. Fravælg denne indstilling, når brugere af Acrobat 5.0 og nyere skal se og udskrive PDF-filen. Disse versioner opretter miniaturebilleder dynamisk, hver gang du klikker på panelet Sider for en PDF-fil.

Opret Acrobat-lag

Arkiverer hvert InDesign-lag som et Acrobat-lag i PDF'en. Lagene har ikke nogen navigationsmæssige begrænsninger, og dette gør det muligt for brugere af Acrobat 6.0 og nyere at generere flere versioner af filen ud fra en enkelt PDF.

Opret kodet PDF

Mærker automatisk elementer i tekstenheden under eksport, baseret på et delsæt af de Acrobat-mærker, som InDesign understøtter. Dette delsæt indeholder genkendelse af afsnit, grundlæggende tekstformatering, lister og tabeller. (Du kan også indsætte og justere mærker i dokumentet, før du eksporterer det til PDF. Se Tilføje struktur til PDF'er).

Brug struktur for tabuleringsrækkefølge

Under eksport bruges tabuleringsrækkefølge ved hjælp af Objekt > Interaktiv > Indstil tabuleringsrækkefølge. Denne indstilling er kun tilgængelig for mærkede PDF'er.

Fanen Komprimering

Komprimering

Vælg JPEG (med tab) for at fjerne billeddata og måske reducere billedkvaliteten. Filstørrelsen reduceres dog med et minimum af datatab. Vælg JPEG 2000 (uden tab) for at eksportere filen uden datatab i forbindelse med komprimeringen. Vælg Automatisk for at overlade det til InDesign at vælge den bedste kvalitet til farvebilleder og gråtonebilleder.

JPEG-kvalitet

Angiver mængden af detaljer i det eksporterede billede. Jo højere kvaliteten er, desto større er filen. Denne indstilling er nedtonet, hvis du vælger JPEG 2000 (uden tab) i forbindelse med komprimering.

Opløsning

Angiv opløsningen af bitmapbilleder i den eksporterede PDF-fil. Det er især vigtigt at vælge en høj opløsning, hvis brugerne skal have mulighed for at zoome ind på pixelbaseret indhold i den eksporterede PDF-fil. Valg af en høj opløsning kan øge filstørrelsen markant.

Fanen Avanceret

Titel

Vælg, hvad der skal vises i titellinjen i Acrobat, når din PDF-fil åbnes. De tilgængelige indstillinger er Dokumenttitel og Filnavn.

Sprog

Vælg dokumentsproget for PDF'en. Dette bestemmer standardsproget for den eksporterede PDF. Hvis det ønskede sprog ikke findes på listen, kan du også indtaste standardsprogets ISO-kode.

Fanen Sikkerhed

En adgangskode skal angives for at åbne dokumentet

Vælg denne indstilling, hvis brugere skal skrive den adgangskode, som du angiver, for at åbne dokumentet.

Adgangskode til åbning af dokumentet

Angiv den adgangskode, som brugere skal skrive for at åbne PDF-filen.

Brug en adgangskode til at begrænse udskrivning, redigering og andet arbejde

Begrænser adgangen til PDF-filens sikkerhedsindstillinger. Hvis filen er åbnet i Adobe Acrobat, kan brugeren se filen, men skal indtaste den specificerede adgangskode til tilladelser for at ændre filens indstillinger for sikkerhed og tilladelser. Hvis filen åbnes i Illustrator, Photoshop eller InDesign, skal brugeren indtaste adgangskoden til tilladelser, da det ikke er muligt at åbne filen på en måde, hvor den kun bliver vist.

Adgangskode til tilladelser

Angiv en adgangskode, der kræves for at ændre tilladelsesindstillingerne. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den forrige indstilling er valgt.

Udskrivning tilladt

Angiver det udskrivningsniveau, som brugere har adgang til, for PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer brugeren i at udskrive dokumentet.

Lav opløsning (150 dpi)

Giver brugere lov til at udskrive ved en maksimal opløsning på 150 dpi. Udskrivningen kan gå langsommere, idet siderne udskrives som bitmapbilleder.

Høj opløsning

Tillader brugeren at udskrive med alle opløsninger. Vektorudskrifter i høj kvalitet sendes til PostScript-printere eller andre printere, der understøtter avancerede funktioner til udskrivning i høj kvalitet.

Ændringer tilladt

Definerer, hvilke redigeringshandlinger der er tilladt i PDF-dokumentet.

Ingen

Forhindrer brugerne i at foretage ændringer af det dokument, der er vist i menuen Tilladte ændringer, f.eks. udfyldning af formularfelter og tilføjelse af kommentarer.

Indsættelse, sletning og rotering af sider

Tillader brugeren at indsætte, slette og rotere sider samt oprette bogmærker og miniaturebilleder.

Udfyldning af formularfelter og signering

Giver brugerne mulighed for at udfylde formularer og tilføje digitale signaturer. Denne indstilling tillader ikke, at brugeren tilføjer kommentarer eller opretter formularfelter.

Kommentering, udfyldning af formularfelter og signering

Giver brugerne mulighed for at tilføje kommentarer og digitale signaturer samt udfylde formularer. Denne indstilling giver ikke brugeren mulighed for at flytte sideobjekter eller oprette formularfelter.

Alle undtagen udtrækning af sider

Giver brugere mulighed for at redigere dokumentet, oprette og udfylde formularfelter samt tilføje kommentarer og digitale signaturer.

Aktiver kopiering af tekst, billeder og andet indhold

Giver brugere mulighed for at markere og kopiere indhold i et PDF-dokument.

Aktiver tekstadgang for skærmlæsere for synshandicappede

Giver svagtseende brugere mulighed for at læse dokumentet med skærmlæsere, men tillader ikke brugere at kopiere eller udtrække dokumentets indhold.

Aktiver normal tekst som metadata

Giver brugeren mulighed for at kopiere og udtrække indhold fra PDF-filen. Hvis denne indstilling vælges, kan arkiverings- og søgesystemer samt søgeprogrammer få adgang til metadata, som er gemt i dokumentet. 

Oprettelse af PDF-formularer (CS5.5 og CS5)

InDesign indeholder ingen værktøjer til tilføjelse af formularfelter, men de findes i Adobe Acrobat. Du kan oprette en formular i InDesign, der indeholder pladsholdere for felter som f.eks. alternativknapper, afkrydsningsfelter og tekstfelter. Du kan derefter eksportere til PDF og bruge Acrobat til at konvertere pladsholderne til formularfelter.

 1. Brug InDesign til at oprette det dokument, du vil bruge til formularen. Brug tabeller og tekstfelter til at oprette pladsholdere for felterne.

  Du kan også tilføje interaktive knapper i InDesign.

 2. Eksporter dokumentet til Adobe PDF.

 3. Start formularguiden for at konvertere pladsholderne til formularfelter. Brug formularværktøjerne til at tilføje og redigere formularen. Se dokumentationen til Adobe Acrobat for at få yderligere oplysninger.

  • Vælg Værktøjer > Formularer > Opret i Acrobat X for at starte formularguiden.

  • Vælg Formularer > Startformularguide i Adobe Acrobat 9.

Andre ressourcer

Acrobat-teamet har skrevet artiklen Designe formularer til automatisk feltregistrering i Adobe Acrobat.

Michael Murphy viser et videoselvstudium om oprettelse af formularer her Acrobat-venligt formulardesign.

Bob Bringhurst skrevet en artikel om formulardesign Oprettelse af PDF-formularer i InDesign.

Skærmversion af interaktive dokumenter

Brug panelet Skærmversion til at få vist skærmversioner af interaktivitet og animation til den aktuelle markering, det aktuelle opslag eller hele dokumentet. Du kan ændre størrelsen på, forankre eller frigøre panelet Skærmversion, eller du kan flytte det til en anden skærm.

 1. Vælg Vindue > Interaktiv > Skærmversion.

 2. Udfør enhver af følgende handlinger for at få vist en skærmversion af interaktivitet og animation:

  • Klik på knappen Angiv tilstand for skærmversion af markering  for at se en skærmversion af den aktuelle markering.

  • Klik på knappen Angiv opslagstilstand for skærmversion  for at se en skærmversion af det aktuelle opslag.

  • Klik på knappen Angiv dokumenttilstand for skærmversion  for at se en skærmversion af det aktuelle dokument.

 3. Klik på knappen Afspil skærmversion  for at se en skærmversion af markeringen, opslaget eller dokumentet. Klik evt. på interaktive elementer som f.eks. knapper i panelet Skærmversion for at teste dem.

  Hvis du får vist en skærmversion af dokumentet, kan du klikke på pilene Gå til forrige side og Gå til næste side nederst i panelet for at gå til andre sider.

Bemærk:

Hvis du redigerer dokumentet, kan du opdatere skærmversionen ved at klikke på knappen Afspil skærmversion i panelet Skærmversion.

Skærmversion af dokumentet i en webbrowser

 1. Vælg Test i browser i panelmenuen Skærmversion.

 2. Klik på de interaktive elementer i dokumentet for at teste dem.

Redigering af indstillinger for skærmversion

 1. Vælg Rediger indstillinger for skærmversion i panelmenuen Skærmversion.

  I dialogboksen Indstillinger for skærmversion vises de aktuelle indstillinger til dialogboksen Eksporter SWF.

 2. Rediger indstillingerne efter behov. Se SWF-eksportindstillinger.

Brug af præsentationstilstand

I præsentationstilstand vises det aktive InDesign-dokument som en præsentation. I præsentationstilstand er programmenuen, panelerne, hjælpelinjerne og rammekanterne skjult. Hvis dokumentets størrelse har andre proportioner end dine aktuelle skærmdimensioner, er baggrundsområdet som standard gråtonet.

Præsentationstilstand er en nyttig ledsagefunktion til funktionen Adobe Connect. Du kan starte et webmøde ved hjælp af kommandoen Filer > Del min skærm. Når skærmdelingen er startet, kan du sætte dit InDesign-dokument i præsentationstilstand.

 1. Vælg Vis > Skærmtilstand > Præsentation.

 2. Benyt følgende tastetryk:

  Handling

  Hvad den gør

  Museklik, højre pil eller Page Down

  Næste opslag

  Skift-klik, højreklik, venstre pil eller Page Up

  Forrige opslag

  Esc

  Afslut præsentationstilstand

  Home

  Første opslag

  End

  Sidste opslag

  B

  Indstil baggrundsfarve til sort

  W

  Indstil baggrundsfarve til hvid

  G

  Indstil baggrundsfarve til grå

Bemærk:

Du kan ikke redigere dokumentet i præsentationstilstand. På en skærm med to skærmbilleder kan du dog have to åbne vinduer med samme dokument og placere det ene vindue i præsentationstilstand. På denne måde kan du redigere dokumentet i det vindue, der er indstillet til normal visning, og straks se resultaterne i det vindue, der er indstillet til præsentationstilstand.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online