Brugerhåndbog Annuller

Glyffer og specialtegn

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script

Oversigt over glyfpanelet

Indtast glyffer ved hjælp af glyfpanelet. Panelet viser som udgangspunkt glyffer i den skrift, hvor markøren er placeret, men det er muligt at få vist en anden skrift, at få vist et tekstformat i skriften (f.eks. Lys, Normal eller Fed), og få vist en delmængde af glyffer i fonten i panelet (f.eks. matematiske symboler eller tegnsætningssymboler).

Glyfpanel

A. Vis undersæt af glyffer B. Søgefelt C. Værktøjstip, der viser glyf-id, Unicode og navn D. Liste over skrifter E. Typografi 

Hvis du bevæger markøren over en glyf, vises glyffens CID/GID-værdi, Unicode-værdi og navn i et værktøjstip.

Åbne glyfpanelet

 1. Vælg Tekst > Glyffer eller Vindue > Tekst og tabeller > Glyffer.

Ændre visningen af glyfpanelet

 • Du kan ændre visningen af glyfpanelet ved at klikke på cyklusknappen, som er placeret til venstre for ordet Glyffer i glyfpanelet. Når du klikker på knappen, vises disse visninger i rækkefølge: det minimerede panel, hele panelet og panelet uden senest anvendte glyffer.
 • Klik på knapperne Zoom ind eller Zoom ud i nederste højre hjørne af glyfpanelet.
 • Tilpas størrelsen på glyfpanelet ved at trække i nederste højre hjørne.

Anvende et filter på de glyffer, der vises

 1. Du kan angive, hvilke glyffer der skal vises i glyfpanelet, ved at benytte én af følgende fremgangsmåder under Vis liste:
  • Vælg Hel skrift for at få vist alle tilgængelige glyffer i skriften.

  • Vælg en indstilling under Hel skrift for at begrænse listen til en delmængde af glyffer. Hvis du f.eks. vælger tegnsætning, vises der kun tegnsætningsglyffer, og hvis du vælger matematiske symboler, vises der kun matematiske symboler.

Sortere glyffer i glyfpanelet

 1. Vælg Efter CID / GID eller Efter Unicode for at bestemme, hvordan glyffer sorteres i glyfpanelet.

Søg efter glyffer i glyfpanelet

 1. Klik i søgefeltet i Glyfpanelet, og indtast søgeforespørgslen.

  InDesign bruger som standard en generisk søgning til at søge på glyfnavn, Unicode eller glyf-id.

 2. Du kan dog angive søgeparameteren for at filtrere søgeresultaterne yderligere.

  Det kan du gøre ved at klikke på pileknappen for rullelisten til venstre i søgefeltet og vælge den ønskede søgeparameter.

Indsæt glyffer og specialtegn

En glyf er en bestemt form af et tegn. I visse skrifter har bogstavet A f.eks. flere former, f.eks. som et dekorativt bogstav eller en kapitæl. Du kan finde glyffer i en skrift ved hjælp af glyfpanelet.

OpenType-skrifter, f.eks. Adobe Caslon™ Pro, har flere glyffer for mange standardtegn. Du kan indsætte glyffer i dokumentet ved hjælp af glyfpanelet. Du kan også få vist og indsætte OpenType-attributter som ornamenter, dekorative bogstaver, brøker og ligaturer ved hjælp af glyfpanelet.

Bemærk:

Få adgang til skrifttypeegenskaber for OpenType-skrifttyper, så du kan opnå større typografisk kontrol! Her er et hurtigt selvstudie: Arbejd nemmere med glyffer.

Indsæt specialtegn

Du kan indsætte almindelige tegn som korte og lange tankestreger, symbolet for registreret varemærke og ellipser.

 1. Vælg tekstværktøjet, og placer indsættelsespunktet på det sted, hvor tegnet skal indsættes.
 2. Vælg Tekst > Indsæt specialtegn, og vælg derefter en indstilling i en af kategorierne i menuen.

Hvis specialtegn, du anvender ofte, ikke vises på listen over specialtegn, kan du føje dem til et glyfsæt, du opretter.

Indsætte en glyf fra en bestemt skrifttype

 1. Vælg tekstværktøjet, og klik for at placere indsættelsespunktet på det sted, hvor du vil indtaste et tegn.
 2. Vælg Tekst > Glyffer for at vise glyfpanelet.
 3. Du kan få vist et andet tegnsæt i glyfpanelet ved at benytte én af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg en anden skrift og et andet tekstformat, hvis denne/dette er tilgængeligt. Vælg Hel skrift i menuen Vis. Hvis du har valgt en OpenType-skrift, skal du vælge mellem en række OpenType-kategorier.

  • Vælg et brugerdefineret glyfsæt i menuen Vis. Se Oprette og redigere brugerdefinerede glyfsæt.

 4. Rul gennem de viste tegn, indtil du ser den glyf, du vil indsætte. Hvis du vælger en OpenType-skrift, kan du få vist en pop‑up-menu med alternative glyffer ved at klikke på glyffeltet og holde det nede.
 5. Dobbeltklik på det tegn, du vil indsætte. Tegnet vises ved tekstens indsættelsespunkt.

Indsætte en sidst brugt glyf

InDesign registrerer de seneste 35 separate glyffer, du har indsat, og gør dem tilgængelige under Sidst brugte i første række af glyfpanelet (du skal udvide panelet for at få vist alle 35 glyffer i den første række).

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Dobbeltklik på en glyf under Sidst brugte.

  • Vælg Sidst brugte glyffer under Vis liste for at få vist alle de senest brugte glyffer i hovedafsnittet af glyfpanelet, og dobbeltklik derefter på en glyf.

Fjerne sidst brugte glyffer

 • Hvis du vil fjerne en markeret glyf fra sektionen Sidst brugte, skal du højreklikke (Windows®) eller holde Ctrl nede og klikke (Mac OS) på en glyf i sektionen Sidst brugte og derefter vælge Slet glyf fra sidst brugte.
 • Hvis du vil fjerne alle sidst brugte glyffer, skal du vælge Ryd alle sidst brugte.

Erstatte et tegn med en alternativ glyf

Hvis du vælger et tegn i et InDesign-dokument, og tegnet har mindst én alternativ glyf, viser InDesign en kontekstmenu, der indeholder de tilgængelige alternativer.

Alternativ til valg i kontekstmenu

Bemærk:

Hvis du vælger et ord, vises der en blå understregningsstreg under tegnet. Hvis du holder markøren over den blå understregningsstreg, vises kontekstmenuen.

 1. Hvis du vil udskifte det valgte tegn i dokumentet, skal du klikke på glyffen i kontekstmenuen.

  InDesign viser op til maks. fem alternative glyffer for et valgt tegn.

  Hvis det valgte tegn har mere end fem alternativer, vises der en frem-pil til højre i kontekstmenuen.

 2. Hvis den glyf, du har brug for, ikke findes i kontekstmenuen, skal du klikke på højrepilen.

  Glyfpanelet vises med alle de alternative glyffer.

 3. Gør et af følgende for at erstatte det markerede tegn i dokumentet:
  • Dobbeltklik på en glyf i glyfpanelet.

  • Vælg en glyf i menuen.

Vise OpenType-glyfattributter i glyfpanelet

I glyfpanelet har du adgang til kun at få vist tegn for de markerede OpenType-attributter, så det bliver nemmere at udføre markeringer. Du kan vælge forskellige indstillinger i menuen Vis i glyfpanelet.

Bemærk:

Du må ikke forveksle disse indstillinger med dem, der vises i panelmenuen Glyffer, hvor du kan anvende former til den valgte tekst. (Se Anvend OpenType-skriftattributter).

Vise menuindstillinger i glyfpanelet

Vise menuindstillinger i glyfpanelet

 1. Vælg en OpenType-skrift på listen over skrifter i glyfpanelet.
 2. Vælg en indstilling i menuen Vis.

De indstillinger, der vises, afhænger af den valgte skrift. Du kan få oplysninger om OpenType-skriftattributter under Anvend OpenType-skriftattributter. Yderligere oplysninger om OpenType-skrifttyper finder du på www.adobe.com/go/opentype_dk.

Fremhæve alternative glyffer i teksten

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Tekstombrydning (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Tekstombrydning (Mac OS).
 2. Vælg Erstattede glyffer, og klik derefter på OK. Erstattede glyffer i teksten fremhæves med en gul farve, der ikke udskrives.

Oprette og redigere brugerdefinerede glyfsæt

Et glyfsæt er en navngivet samling af glyffer fra en eller flere skrifter. Ved at arkivere ofte brugte glyffer i et glyfsæt undgår du at skulle lede efter dem, hver gang du skal bruge dem. Glyfsæt er ikke tilknyttet et bestemt dokument. De arkiveres sammen med andre InDesign-indstillinger i en separat fil, der kan deles.

Du kan bestemme, om den tilføjede glyf skal registreres sammen med skriften. Registrering er nyttig, hvis du f.eks. arbejder med dingbat-tegn, der muligvis ikke forekommer i andre skrifter. Hvis skriften for en glyf er registreret, men skriften mangler, vises skriftens firkant med lyserødt i glyfpanelet og dialogboksen Rediger glyfsæt. Hvis en tilføjet glyf ikke er registreret sammen med en skrift, vises et "u" ved siden af glyffen for at angive, at skriftens unicode-værdi bestemmer, hvordan glyffen vises.

Oprette et brugerdefineret glyfsæt

 1. Vælg Tekst > Glyffer.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Nyt glyfsæt i panelmenuen Glyffer.

  • Åbn genvejsmenuen i glyfpanelet, og vælg Nyt glyfsæt.

 3. Skriv navnet på glyfsættet.
 4. Angiv den indsættelsesrækkefølge, der skal gælde for tilføjelse af glyffer til glyfsættet, og klik på OK:

  Indsæt foran

  Hver ny glyf angives i starten af sættet.

  Tilføj til slutning

  Hver ny glyf angives i slutningen af sættet.

  Unicode-rækkefølge

  Alle glyffer angives i rækkefølge efter deres tilhørende Unicode-værdier.

 5. Du kan føje glyffer til det brugerdefinerede sæt ved at markere den skrift, der indeholder glyffen, nederst i glyfpanelet, klikke på glyffen for at markere den, og derefter vælge navnet på det brugerdefinerede glyfsæt i menuen Føj til glyfsæt i panelmenuen Glyffer.

Vis et brugerdefineret glyfsæt

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder fra glyfpanelet:
  • Vælg glyfsættet på listen Vis.

  • Vælg Vis glyfsæt i panelmenuen Glyffer og derefter navnet på glyfsættet.

Rediger brugerdefinerede glyfsæt

 1. Vælg Rediger glyfsæt i panelmenuen Glyffer og derefter det brugerdefinerede glyfsæt.
 2. Vælg den glyf, der skal redigeres, og benyt derefter én af følgende fremgangsmåder efterfulgt at klik på OK:
  • Markér Husk skrift med glyf for at binde glyffen til dens skrift. En glyf, der husker sin skrift, ignorerer den skrift, som anvendes på markeret tekst i et dokument, når glyffen indsættes i teksten. Den ignorerer også den skrift, som angives i selve glyfpanelet. Hvis du fravælger indstillingen, anvendes Unicode-værdien for den aktuelle skrift.

  • Vælg en anden skrift eller et andet format for at få vist flere glyffer. Hvis glyffen ikke er defineret med en skrift, kan du ikke vælge en anden skrift.

  • Du kan fjerne en glyf fra det brugerdefinerede glyfsæt ved at vælge Slet fra sæt.

  • Du kan ændre rækkefølgen for tilføjelse af glyffer til sættet ved at vælge en indstilling under Indsættelsesrækkefølge. Unicode-rækkefølge er ikke tilgængelig, hvis Indsæt foran eller Tilføj til slutning var valgt, da glyfsættet blev oprettet.

Slet glyffer fra brugerdefinerede glyfsæt

 1. Vælg det brugerdefinerede glyfsæt i menuen Vis i glyfpanelet.
 2. Højreklik (Windows), eller hold Ctrl nede (Mac OS), og klik på en glyf, og vælg derefter Slet glyf fra sæt.

Slet brugerdefinerede glyfsæt

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Slet glyfsæt i menuen i panelet Glyffer.

  • Vælg Slet glyfsæt i genvejsmenuen.

 2. Klik på navnet på det brugerdefinerede glyfsæt.
 3. Bekræft sletningen ved at klikke på Ja.

Arkivere og indlæse glyfsæt

Brugerdefinerede glyfsæt gemmes i filer i mappen Glyph Sets (Glyfsæt), som er en undermappe til mappen Presets (Forudindstillinger). Det er muligt at kopiere glyfsætfiler til andre computere og dermed gøre brugerdefinerede glyfsæt tilgængelige for andre. Du kan dele glyfsætfiler med andre ved at kopiere dem til og fra disse mapper:

Mac OS

Users\[brugernavn]\Library\Preferences\Adobe InDesign\[Version]\[Sprog]\Glyph Sets

Windows XP

Documents and Settings\[brugernavn]\Application Data\Adobe\InDesign\[Version]\[Sprog]\Glyph Sets

Windows Vista og Windows 7

Users\[brugernavn]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\[Version]\[Sprog]\Glyph Sets

Bruge anførselstegn

Du kan angive forskellige anførselstegn til forskellige sprog. Disse anførselstegn vises automatisk, mens der skrives, hvis Anvend typografiske anførselstegn er valgt i sektionen Tekst i dialogboksen Indstillinger.

Angive, hvilke anførselstegn der skal benyttes

 1. Vælg Rediger > Indstillinger > Ordbog (Windows) eller InDesign > Indstillinger > Ordbog (Mac OS).
 2. Vælg et sprog i menuen Sprog.
 3. Benyt enhver af følgende fremgangsmåder, og klik på OK:
  • Hvis du vil bruge dobbelte anførselstegn, skal du vælge et sæt anførselstegn eller indtaste det sæt tegn, du vil bruge.

  • Hvis du vil bruge enkelte anførselstegn, skal du vælge et sæt anførselstegn eller indtaste det sæt tegn, du vil bruge.

Indsætte lige anførselstegn

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Tekst > Indsæt specialtegn > Anførselstegn > Lige dobbelte anførselstegn eller Lige enkelt anførselstegn (apostrof).

  • Fjern markeringen ud for indstillingen Anvend typografiske anførselstegn i afsnittet Tekst i dialogboksen Indstillinger, og indtast derefter anførselstegnet eller apostroffen.

  • Tryk på Skift+Ctrl+Alt+' (Windows) eller Skift+Kommando+Alternativ+' (Mac OS) for at slå indstillingen Benyt typografiske anførselstegn til og fra.

Bemærk:

Det tegn, der ofte bruges til at angive fod, bueminutter eller tidsminutter, er primtegnet. Det ligner en skrå apostrof. Det tegn, der ofte bruges til at angive tommer, buesekunder eller tidssekunder, er det dobbelte primtegn. Disse symboler er anderledes end apostroffer og dobbelte anførselstegn. Nogle skrifter indeholder primtegn og dobbelte primtegn. Brug panelet Glyffer til at indsætte disse tegn. Hvis skriften ikke har primtegn eller dobbelte primtegn, skal du indsætte et lige anførselstegn og kursivere det.

Indsætte blanktegn

Et blanktegn er et mellemrum, som indsættes mellem tegn. Blanktegn kan anvendes til mange forskellige formål, f.eks. hvis du vil forhindre, at to ord opdeles i slutningen af en linje.

 1. Vælg tekstværktøjet, og placer indsættelsespunktet på det sted, hvor du vil indsætte et bestemt mellemrum.
 2. Vælg Tekst  > Indsæt blanktegn, og vælg derefter én af indstillingerne (f.eks. Langt mellemrum) i genvejsmenuen.
Bemærk:

Der vises repræsentative symboler for blanktegn, når du vælger Tekst > Vis skjulte tegn.

Indstillinger for blanktegn

Følgende indstillinger vises i menuen Tekst > Indsæt blanktegn:

Ideografisk mellemrum 

Dette er en plads, der er baseret på et tegn i fuld bredde i asiatiske sprog. Det ombrydes til den næste linje ligesom andre tegn i fuld bredde.

Langt mellemrum 

Har samme bredde som tekststørrelsen. I 12‑punkts tekst er et langt mellemrum 12 punkter bredt.

Kort mellemrum 

Er halvt så bredt som et langt mellemrum.

Hårdt mellemrum 

Samme bredde, som hvis du trykker på mellemrumstasten, men forhindrer linjen i at blive delt ved mellemrumstegnet.

Hårdt mellemrum (fast bredde) 

Et mellemrum med fast bredde forhindrer linjen i at blive delt ved mellemrumstegnet, men udvides eller komprimeres ikke i justeret tekst. Et mellemrum med fast bredde svarer til det hårde mellemrumstegn, det var muligt at indsætte i InDesign CS2.

Tredjedel mellemrum 

Er en tredjedel så bredt som et langt mellemrum.

Kvart mellemrum 

Er en fjerdedel så bredt som et langt mellemrum.

Sjettedel mellemrum 

Er en sjettedel så bredt som et langt mellemrum.

Justeret mellemrum 

Indsætter et variabelt mellemrum i den sidste linje i tekst med lige margener. Er særligt anvendeligt til justering af tekst i den sidste linje. (Se Ændre justeringsindstillinger).

Ekstra lille mellemrum 

Er en fireogtyvendedel så bredt som et langt mellemrum.

Lille mellemrum 

Er en ottendedel så bredt som et langt mellemrum. Det kan være en god ide at bruge et lille mellemrum ved siden af en lang tankestreg eller en kort tankestreg.

Mellemrum mellem tal 

Samme bredde som et tal i skrifttypen. Brug en cifferbredde som hjælp til at justere tal i tabeller med talopstillinger, f.eks. regnskaber.

Mellemrum ved tegnsætning 

Samme bredde som et udråbstegn, punktum eller kolon i skrifttypen.

Om Adobe SING Glyphlet Manager

Adobe SING Glyphlet Manager er et værktøj til installation af og søgning efter glyfletter. Det er ikke inkluderet i Adobe Creative Suite 5 og senere versioner.

Adobe-logo

Log ind på din konto