Brugerhåndbog Annuller

Arbejde med formater

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  2. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter (beta)
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Dublere formater eller formatgrupper

 1. Højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS) på et format eller en formatgruppe i panelet Formater, og vælg derefter Dubler format.

  Et nyt format eller en ny formatgruppe med det samme navn efterfulgt af betegnelsen "kopi" vises i panelet Formater. Hvis du dublerer en gruppe formater, ændres de individuelle formatnavne i gruppen ikke.

  Det er også muligt at dublere formater ved at kopiere dem til en anden gruppe.

Gruppere formater

Det er muligt at organisere formater ved at gruppere dem i separate mapper i panelerne Tegnformater, Afsnitsformater, Objektformater, Tabelformater og Celleformater. Det er også muligt at indrykke grupper i andre grupper. Formater behøver ikke at være organiseret i grupper. Du kan enten føje formater til en gruppe eller direkte til rodniveauet i panelet.

Oprette en formatgruppe

 1. I et formatpanel:
  • Du kan oprette en gruppe på rodniveau ved at fjerne markeringen af alle formater.

  • Du kan oprette en gruppe i en gruppe ved at markere og åbne en gruppe.

  • Du kan føje eksisterende formater til gruppen ved at markere de formater, der skal tilføjes.

 2. Du kan flytte de markerede formater til den nye gruppe ved at vælge Ny formatgruppe i formatpanelmenuen eller ved at vælge Ny gruppe fra formater.
 3. Skriv navnet på gruppen, og klik på OK.
 4. Du kan flytte et format over i gruppen ved at trække formatet over i formatgruppen. Slip museknappen igen, når formatgruppen er fremhævet.

Kopiere formater til en gruppe

Når du kopierer et format til en anden gruppe, lænkes de to formater ikke til hinanden. Selvom formaterne har samme navn, ændres attributterne i det ene format ikke automatisk, når det andet format redigeres.

 1. Marker det format eller den formatgruppe, der skal kopieres.
 2. Vælg Kopier til gruppe i formatpanelmenuen.
 3. Vælg den gruppe (eller det [Rod]-niveau), som formaterne eller gruppen skal kopieres til, og klik derefter på OK.

  Hvis gruppen allerede indeholder formatnavne, der svarer til de formater, der kopieres til gruppen, omdøbes de indgående formater.

Udvide eller minimere formatgrupper

 • Du kan udvide eller minimere en enkelt gruppe ved at klikke på trekantikonet ud for gruppen.
 • Du kan udvide eller minimere gruppen og alle dens tilhørende undergrupper ved at holde Ctrl nede (Windows) eller holde Kommando nede (Mac OS), samtidig med at du klikker på trekantikonet.

Slette formatgrupper

Når du sletter en formatgruppe, slettes gruppen og alt i den, herunder formater og andre grupper.

 1. Marker den gruppe, der skal slettes.
 2. Vælg Slet formatgruppe i panelmenuen Formater, og klik på Ja.
 3. Angiv et erstatningsformat, eller vælg [Ingen], for hvert format i gruppen, og klik derefter på OK.
  Bemærk:

  Du kan bruge det samme erstatningsformat for alle formater ved at vælge Anvend på alt.

Hvis du annullerer erstatningen af ét af formaterne, slettes gruppen ikke. Du kan gendanne slettede formater ved at vælge Rediger > Annuller sletning af formater.

Flytte og ændre rækkefølgen for formater

De formater, du opretter, vises som standard i bunden af formatgruppen eller panelet.

 • Du kan sortere alle grupper og formater i grupper i alfabetisk rækkefølge ved at vælge Sorter efter navn i formatpanelmenuen.
 • Du kan flytte et format ved at trække det til en ny placering. En sort linje angiver, hvor formatet flyttes til. En fremhævet gruppemappe angiver, at formatet føjes til den pågældende gruppe.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?