Oversigt over panelet Justering

Panelet Justering (Vindue > Objekt og layout > Juster) giver dig adgang til at justere eller fordele objekter vandret eller lodret langs markeringen, margenerne, siden eller opslaget. Overvej følgende, når du arbejder med panelet Justering:

 • Panelet Justering påvirker ikke objekter, som kommandoen Lås position har været anvendt på, og den ændrer ikke justeringen af tekstafsnit inden for deres rammer.

 • Tekstjustering påvirkes ikke af indstillingerne Juster objekter. (Se Justere tekst.)

 • Du kan oprette brugerdefinerede tastaturgenveje for justering og fordeling ved hjælp af dialogboksen Tastaturgenveje (Rediger > Tastaturgenveje). Vælg Objektredigering under Produktområde.

Panelet Justering
Panelet Justering

A. Knapper til lodret justering B. Knapper til lodret fordeling C. Fordelingsmetoden Brug afstand D. Knapper til vandret justering E. Knapper til vandret fordeling F. Indstillinger for placering af justering 

Justere eller fordele objekter

Du kan justere markerede objekter vandret eller lodret i forhold til markeringen, margenerne, siden eller opslaget ved hjælp af panelet Justering.

Objekter fordelt vandret
Objekter fordelt vandret i forhold til det markerede (øverst) og i forhold til margener (nederst)

 1. Marker de objekter, du vil justere eller fordele.
 2. Vælg Vindue > Objekt og layout > Juster for at få vist panelet Justering.

  Bemærk:

  Du kan få vist eller skjule yderligere panelindstillinger ved at vælge Vis indstillinger eller Skjul indstillinger i panelmenuen.

 3. Angiv, om du vil justere eller fordele objekter baseret på markering, margener, side eller opslag, i menuen i bunden af panelet.
 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du vil justere objekter, skal du klikke på knappen for den justering, der skal foretages.
  • Hvis du vil fordele objekter, skal du klikke på knappen for den fordeling, der skal foretages. Hvis du f.eks. klikker på knappen Fordel vandret, venstre kanter, mens Juster til markering er aktiveret, kontrollerer InDesign, at der er den samme mængde plads fra venstre kant til venstre kant for alle de markerede objekter.
  Valgmuligheden Fordel vandret, centreret
  Brug af funktionen Fordel lodret, center option til lige afstand

  A. Opretter lige afstand mellem centrum for hvert objekt B. Bibeholder den generelle bredde som før omdannelsen 
  • Hvis du vil indstille afstanden mellem objekter, enten centrum til centrum eller kant til tilsvarende kant, skal du vælge Brug afstand under Fordel objekter og derefter angive den plads, du vil tilføje. Klik på en knap for at fordele de markerede objekter på deres vandrette eller lodrette akse.

  Tilføj en værdi til Brug afstand
  Brug funktionen Fordel afstand, centre option og tilføjelse af en værdi til Brug afstand

  A. Fordeler afstanden mellem objekter jævnt fra deres centre med en bestemt værdi B. Ændrer objekternes generelle bredde som et hele 
  • Hvis du vil indstille afstanden mellem objekter (modstående kant mod modstående kant), skal du under Fordel afstand vælge Brug afstand og angive den afstand, du ønsker, der skal være mellem objekterne. Hvis feltet Brug afstand ikke er synligt, skal du vælge Vis indstillinger i panelmenuen Justering. Klik derefter på knappen Fordel afstand for at fordele objekterne langs deres vandrette eller lodrette akse.
  Valgmuligheden Fordel vandret afstand
  Brug af funktionen Fordel lodret, afstand og tilføjelse af værdier til Brug afstand

  A. Opretter mellemrum af en bestemt størrelse mellem hvert objekt B. Ændrer objekternes generelle bredde som et hele 

Når du bruger justering med lodret fordeling, fordeles de markerede objekter fra top til bund startende med det øverste objekt. Når du bruger justering med vandret fordeling, fordeles de markerede objekter fra venstre mod højre startende med objektet længst til venstre.

Bemærk:

Du kan også bruge funktionen Smart-mellemrum til at justere eller distribuere objekter, mens de flyttes. Hvis der f.eks. er 12 punkter mellem to lodrette objekter, vises der midlertidige hjælpelinjer, når du flytter et tredje objekt 12 punkter under det andet objekt, så du kan fastgøre objektet i forhold til de andre.

Justere objekter med mellemrumsværktøjet

Mellemrumsværktøjet gør det hurtigt at tilpasse størrelsen af et mellemrum mellem to eller flere objekter. Du kan også bruge det til at tilpasse størrelsen på en række objekter, hvis kanter justeres samtidig, mens afstandene mellem dem forbliver faste. Mellemrumsværktøjet bruger ét trin til at justere layoutet via direkte manipulering med mellemrum mellem objekter.

Mellemrumsværktøjet ignorerer låste objekter og mastersideelementer.

 1. Vælg mellemrumsværktøjet .

 2. Udfør enhver af følgende handlinger, mens du flytter markøren mellem to objekter:

  • Træk for at flytte mellemrummet og tilpasse størrelsen af alle objekter, der justeres langs mellemrummet.

  • Tryk på Shift, mens du trækker, for kun at flytte mellemrummet mellem de to nærmeste objekter.

  • Ctrl-træk (Windows) eller Kommando-træk (Mac OS) for at tilpasse størrelsen af mellemrummet i stedet for at flytte det. Når du også trykker på Shift-tasten, ændres størrelsen af mellemrummet kun mellem de to nærmeste objekter.

  • Alt-træk (Windows) eller Alternativ-træk (Mac OS) for at flytte mellemrummet og objekterne i samme retning. Når du også trykker på Shift-tasten, flyttes kun de to nærmeste objekter.

  • Ctrl+Alt-træk (Windows) eller Kommando+Alternativ-træk (Mac OS) for at ændre størrelsen af mellemrummet og flytte objekterne. Hvis du også trykker på Shift-tasten, ændres størrelsen af mellemrummet, men det er kun de to nærmeste objekter, der flyttes.

Bemærk:

Hvis du vil se værktøjstip om brugen af mellemrumsværktøjet, skal du vælge mellemrumsværktøjet og åbne panelet Værktøjstip (Vindue > Værktøjer > Værktøjstip).

Fordele objekter via Live Distribute

Når du omdanner flere markerede objekter, kan du proportionalt ændre størrelsen på afstanden mellem de markerede objekter i stedet for at ændre størrelsen på selve objekterne. Hvis du f.eks. vil ændre afstanden mellem fem justerede rektangler, kan du gøre det uden at bruge nogen fordelingskommandoer.

 1. Marker objekterne.

 2. Start med at trække i et markeringshåndtag, mens du holder mellemrumstasten nede. Træk videre for at tilpasse mellemrummet mellem objekterne.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online