Brugerhåndbog Annuller

Sammensatte kurver og former

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Om sammensatte kurver

Du kan kombinere flere kurver til et enkelt objekt, en såkaldt sammensat kurve. Opret en sammensat kurve, hvis du vil gøre et af følgende:

 • Tilføje gennemsigtige huller til en kurve.

 • Bevare de gennemsigtige huller i visse teksttegn, såsom o og e, når du konverterer tegn til redigerbare bogstavformer ved hjælp af kommandoen Opret konturer. Brug af kommandoen Opret konturer betyder altid, at der oprettes sammensatte kurver.

 • Anvende et forløb eller tilføje indhold, der strækker sig over flere kurver. Selv om du også kan anvende et forløb på tværs af flere objekter ved hjælp af forløbsværktøjet, er det ofte bedre at anvende et forløb på en sammensat kurve, da du så senere kan redigere hele forløbet ved at markere en af underkurverne. Hvis du har brugt forløbsværktøjet, skal du markere alle de oprindeligt markerede kurver, hvis du senere vil redigere forløbet.

Bedste fremgangsmåder til redigering af sammensatte kurver

Vær opmærksom på følgende, når du redigerer sammensatte kurver:

 • Ændringer i kurveattributter (f.eks. streg og fyld) påvirker altid alle underkurver i en sammensat kurve. Det betyder ikke noget, hvilket markeringsværktøj du bruger, eller hvor mange underkurver, du markerer. Hvis du vil bevare de individuelle streg- og fyldattributter for de kurver, du vil kombinere, skal du gruppere dem i stedet for.

 • I en sammensat kurve er alle effekter, der er placeret i forhold til en kurves afgrænsningsramme – f.eks. et forløb eller et indsat billede – i virkeligheden placeret i forhold til hele den sammensatte kurves afgrænsningsramme (dvs. den kurve, der omkranser alle underkurverne).

 • Hvis du opretter en sammensat kurve og derefter ændrer dens egenskaber og frigør den ved hjælp af kommandoen Frigør, arver de frigjorte kurver den sammensatte kurves egenskaber. De genvinder ikke deres oprindelige egenskaber.

 • Hvis dit dokument indeholder sammensatte kurver med mange udjævningspunkter, kan der være problemer med at udskrive det på visse outputenheder. Er det tilfældet, kan du forenkle eller eliminere de sammensatte kurver eller konvertere dem til bitmap-billeder ved hjælp af f.eks. Adobe Photoshop.

 • Hvis du anvender et fyld på en sammensat kurve, vises hullerne nogle gange ikke der, hvor du forventer det. I en enkel kurve som et rektangel er det nemt at se det indvendige område, der kan fyldes – det er området inden for den omkransende kurve. I en sammensat kurve skal InDesign derimod afgøre, om de skæringer, der er oprettet af en sammensat kurves underkurver, er indvendige (fyldte områder) eller udvendige (huller). Retningen for hver underkurve – den rækkefølge, hvori dens punkter blev oprettet – afgør, hvorvidt det definerede område er indvendigt eller udvendigt. Hvis en underkurve er fyldt, når det skal et hul og omvendt, skal du klikke på Omvend kurve i panelet Kurvefinder for at ændre retningen af den pågældende underkurve.

Sammensat kurve, med to underkurver med samme kurveretning (til venstre) og med modsatte kurveretninger (til højre)

Oprette en sammensat kurve

Du kan oprette en sammensat kurve fra to eller flere åbne eller lukkede kurver. Når du opretter en sammensat kurve, bliver alle de oprindeligt valgte kurver til underkurver af den nye, sammensatte kurve. De markerede kurver arver streg- og fyldindstillingerne for det objekt, der er længst tilbage i stakrækkefølgen.

Bemærk:

Hvis et eller flere af de valgte objekter har indhold, f.eks. tekst eller importerede billeder, bestemmes en sammensat kurves attributter og indhold af det objekt, der ligger længst tilbage. Markerede objekter, der ligger længere tilbage, men ikke har noget indhold, påvirker ikke den sammensatte kurve.

Du kan ændre formen på alle dele af en sammensat kurve ved at bruge værktøjet Direkte markeringtil at markere et ankerpunkt på en underkurve.

 1. Brug markeringsværktøjet  til at markere alle de kurver, du vil medtage i den sammensatte kurve.
 2. Vælg Objekt > Kurver > Opret sammensat kurve. Der opstår et hul, hvor markerede kurver overlapper hinanden.
Bemærk:

Du kan udfylde et hul, der er skabt af en underkurve, eller ændre en underkurve til et hul. Brug værktøjet Direkte markering til at markere et punkt på den underkurve, du vil ændre. Vælg derefter Objekt > Kurver > Omvend kurve, eller klik på Omvend kurve i panelet Kurvefinder.

Ændre huller til fyld i en sammensat kurve

Retningen for hver underkurve – den rækkefølge, hvori dens punkter blev oprettet – afgør, hvorvidt det definerede område er indvendigt (fyldte områder) eller udvendigt (tomt). Hvis hullerne i den sammensatte kurve nogle gange ikke bliver vist der, hvor du forventer det, kan du vende retningen for den pågældende underkurve.

To separate lukkede kurver (til venstre) og to underkurver af samme sammensatte kurve (til højre). Den sammensatte kurve bruger midtercirklen som et hul

 1. Ved hjælp af værktøjet Direkte markering skal du markere den del af den sammensatte kurve, der skal omvendes (eller et punkt i den pågældende del). Du skal ikke markere hele den sammensatte kurve.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg Objekt > Kurver > Omvend kurve.

  • Klik på Omvend kurve i panelet Kurvefinder.

Bryde en sammensat kurve op

Du kan bryde en sammensat kurve op ved at frigøre den, så hver af underkurverne bliver en uafhængig kurve.

 1. Marker en sammensat kurve med markeringsværktøjet .
 2. Vælg Objekt > Kurver > Frigør sammensat kurve.
Bemærk:

Kommandoen Frigør er ikke tilgængelig, når den markerede sammensatte kurve er indeholdt i en ramme, eller når den indeholder tekst.

Ændre hullerne i en sammensat kurve

Du kan eliminere et hul, der er skabt af en underkurve, eller udfylde en underkurve der har skabt et hul, ved at omvende kurven.

 1. Brug værktøjet Direkte markering  til at markere et punkt på den underkurve, du vil vende om. Du skal ikke markere hele den sammensatte kurve.
 2. Vælg Objekt > Kurver > Omvend kurve, eller klik på Omvend kurve i panelet Kurvefinder.

Oprette sammensatte former

Du kan oprette sammensatte former ved hjælp af panelet Kurvefinder (Vindue > Objekt og layout > Kurvefinder). Sammensatte former kan bestå af enkle eller sammensatte kurver, tekstrammer, tekstkonturer eller andre former. Udseendet på den sammensatte form afhænger af, hvilken kurvefinderknap du vælger.

Panelet Kurvefinder

A. Originale objekter B. Tilføj C. Træk ud D. Gennemskær E. Udelad overlap F. Minus bageste 

Tilføj

Tegner omridset på alle objekter for at oprette en enkel form.

Træk ud

De forreste objekter "prikker hul" i de bageste objekter.

Gennemskær

Opretter en form fra overlappende områder.

Udelad overlap

Opretter en form fra områder, der ikke overlapper.

Minus bageste

De bagerste objekter "prikker hul" i de forreste objekter.

I de fleste tilfælde anvendes det forreste objekts attributter (fyld, streg, gennemsigtighed, lag osv.) på den nye form. Når du trækker former ud, slettes de forreste objekter derimod. Den endelige form anvender attributter fra det bagerste objekt i stedet.

Når du medtager en tekstramme i en sammensat form, ændres formen på tekstrammen, men selve teksten forbliver den samme. Hvis du vil ændre selve teksten, skal du oprette en sammensat kurve ved hjælp af tekstkonturer.

Sammensat form brugt som tekstramme (til venstre) sammenlignet med én, der er oprettet fra en tekstkontur (til højre)

Oprette en sammensat form

Du kan arbejde med en sammensat form som en enkelt enhed eller frigøre dens komponentkurver for at arbejde med dem separat. Du kan f.eks. anvende et forløbsfyld til en del af den sammensatte form, men lade resten af formen være uudfyldt.

Forløb anvendt på en sammensat form (til venstre) sammenlignet med forløb anvendt på en del af den sammensatte form (til højre)

 1. Vælg Vindue > Objekt og layout > Kurvefinder for at åbne panelet.
 2. Marker de objekter, du vil kombinere i en sammensat form.
 3. Klik på en knap, f.eks. Tilføj, i afsnittet Kurvefinder i panelet Kurvefinder.

Du kan også vælge en kommando i undermenuen Objekt > Kurvefinder.

Frigøre du kurver i en sammensat form

 1. Marker den sammensatte form. Vælg Objekt > Kurver > Frigør sammensat kurve. Den sammensatte form opdeles i komponentkurver.
  Bemærk:

  Hvis du vil omgruppere komponentkurver uden at miste ændringer, du har anvendt på individuelle kurver, skal du vælge Grupper i menuen Objekt i stedet for Sammensatte kurver > Opret.

Oprette kurver fra tekstkonturer

Brug kommandoen Opret konturer til at konvertere markerede teksttegn til et sæt sammensatte kurver, du kan redigere og lave om som alle andre kurver. Kommandoen Opret konturer er nyttig ved oprettelse af effekter med stor displaytekst, men den er sjældent nyttig i forbindelse med brødtekst eller andre mindre teksttyper.

Bemærk:

Hvis du blot vil anvende en stregfarve eller et forløbsfyld eller -streg på teksttegn, behøver du ikke konvertere teksten til konturer. Du kan bruge værktøjspanelet og panelet Farveprøver, Farve eller Forløb til at tilføje farver og forløb direkte til de markerede tegns streger eller fyld.

Kommandoen Opret konturer får sine oplysninger om skriftkonturer fra filerne Type 1, TrueType eller OpenType. Når du opretter konturer, konverteres tegn på deres aktuelle placering, og al grafisk formatering, som f.eks. streg og fyld, bevares.

Bemærk:

Visse skriftproducenter blokerer de oplysninger, der skal bruges til at oprette konturer. Hvis du vælger en sådan beskyttet skrift og derefter vælger Tekst > Opret konturer, vises der en meddelelse om, at skriften ikke kan konverteres.

Når du konverterer tekst til konturer, mister teksten sine tip, dvs. instruktioner der er indbygget i konturskrifter til justering af deres form, således at dit system kan vise eller udskrive dem i optimal kvalitet selv i små størrelser. Derfor vises tekst, der er konverteret til konturer, muligvis ikke så godt, når det gengives småt eller ved lav opløsning.

Når du har konverteret tekst til konturer, kan du gøre et af følgende:

 • Ændre bogstavformerne ved at trække i individuelle ankerpunkter med værktøjet Direkte markering .

 • Kopier konturerne, og brug kommandoen Rediger > Sæt ind i for at afmaske et billede ved at sætte det ind i de konverterede konturer.

 • Bruge de konverterede konturer som tekstrammer, så du kan skrive eller indsætte tekst i dem.

 • Redigere stregattributter på bogstavformer.

 • Bruge tekstkonturer til at oprette sammensatte former.

Arbejde med tekstkonturer

A. Teksttegn før konvertering til tekstkontur B. Tekstkontur med indsat billede C. Tekstkontur anvendt som tekstramme 

Da konverterede tekstkonturer bliver en del af sammensatte kurver, kan du redigere enkelte underkurver af konverterede konturer ved hjælp af værktøjet Direkte markering. Du kan også bryde tegnkonturerne op i uafhængige kurver ved at frigøre dem fra den sammensatte kurve.

Konvertere tekstkonturer til kurver

Som standard fjernes den originale tekst, når du opretter konturer fra tekst. Hvis du ønsker det, kan du imidlertid få vist konturerne over en kopi af den originale tekst, så den ikke går tabt.

Når du markerer teksttegn i en tekstramme og konverterer dem til konturer, bliver disse konturer til forankrede (indlejrede) objekter, der ombrydes med teksten. Da den konverterede tekst ikke længere er rigtig tekst, kan du ikke markere og redigere tegnene med tekstværktøjet. Desuden gælder de typografiske kontrolelementer ikke længere. Sørg for, at du er tilfreds med de typografiske indstillinger for den tekst, du vil konvertere til kontur, og sørg også for at lave en kopi af den originale tekst.

 1. Brug markeringsværktøjet  til at markere en tekstramme, eller brug tekstværktøjet til at markere et eller flere tegn.
 2. Vælg Tekst > Opret konturer.

Konvertere en kopi af tekstkonturer til kurver

 1. Brug markeringsværktøjet  til at markere en tekstramme, eller brug tekstværktøjet til at markere et eller flere tegn.
 2. Hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, mens du vælger Tekst > Opret konturer. Kopien oprettes nøjagtigt oven på originalen. Du kan trække den væk med markeringsværktøjet.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?