Fritlægningskurver

Fritlægningskurver beskærer en del af grafikken, så kun en del af grafikken vises gennem den form eller de former, du opretter. Du kan oprette fritlægningskurver for at skjule uønskede dele af et billede og oprette både en kurve for billedet og en ramme for grafikelementet. Ved at holde fritlægningskurven og grafikrammen adskilt kan du frit ændre fritlægningskurven uden at påvirke grafikrammen. Brug værktøjet Direkte markering og andre tegneværktøjer i værktøjspanelet.

Du kan oprette fritlægningskurver på følgende måder:

 • Indsæt allerede arkiverede grafikelementer med kurver eller alfakanaler (masker), som InDesign kan bruge automatisk. Du kan føje kurver og alfakanaler til grafikelementer vha. programmer som f.eks. Adobe Photoshop.

 • Brug indstillingen Find kanter i kommandoen Fritlægningskurve for at generere en fritlægningskurve til et grafikelement, der er arkiveret uden fritlægningskurve.

 • Brug penneværktøjet til at tegne en kurve i den ønskede form, og brug derefter kommandoen Sæt ind i for at indsætte grafikelementet i kurven.

Når du bruger en af InDesigns automatiske metoder til at generere en fritlægningskurve, forbindes en fritlægningskurve med billedet, så du får et billede, der er frilagt af kurven og beskåret af rammen.

Bemærk:

Grafikrammen viser farven på det lag, den befinder sig på, og fritlægningskurven tegnes i den modsatte farve. Hvis lagfarven f.eks. er blå, vises grafikrammen med blåt, og fritlægningskurven er orange.

Beskære ved hjælp af et grafikelements kurve eller alfakanal

InDesign kan beskære importerede EPS-, TIFF- eller Photoshop-grafik ved brug af den fritlægningskurve eller alfakanal, der er gemt med filen. Når et importeret grafikelement indeholder mere end en integreret kurve eller alfakanal, kan du vælge, hvilken kurve eller kanal der skal bruges ved oprettelse af en fritlægningskurve.

En alfakanal er en usynlig kanal, der definerer gennemsigtige områder i et grafikelement. Det er lagret inden i et grafikelement sammen med RGB- eller CMYK-kanalerne. Alfakanaler er udbredte i applikationer med videoeffekter. InDesign genkender automatisk Photoshops standardgennemsigtighed (skakbrætmønsteret) som en alfakanal. Hvis billedets baggrund er uigennemsigtig, skal du bruge Photoshop til at fjerne baggrunden eller oprette og arkivere en eller flere alfakanaler sammen med billedet. Du kan oprette alfakanaler ved hjælp af funktioner til baggrundsfjernelse i Adobe Photoshop, f.eks. lagmasker, panelet Kanaler, baggrundsviskelæderet eller det magiske viskelæder.

Alfakanaler og integrerede kurver
Resultater af brug af alfakanaler og integrerede kurver

A. Oprindeligt grafikelement B. Alfakanal C. Indsat grafikelement D. Oprindeligt grafikelement E. Grafikelement med integreret kurve F. Indsat grafikelement 

Bemærk:

Når du indsætter en Photoshop-fil, kan du vælge mellem at bruge standardfritlægningskurven eller en alfakanal til fritlægning via dialogboksen Billedimportindstillinger.

 1. Marker et importeret grafikelement, og vælg Objekt > Fritlægningskurve.
 2. Vælg enten Photoshop-kurve eller Alfakanal fra menuen Type i dialogboksen Fritlægningskurve.
 3. Vælg den ønskede sti eller alfakanal fra enten menuen Stil eller Alfa.

  Bemærk:

  Hvis menukommandoen Alfakanal ikke er tilgængelig, er der ikke arkiveret alfakanaler sammen med billedet.

 4. Angiv en værdi for Juster ramme for at justere fritlægningskurven
 5. Vælg Inverter for at bytte om på synlige og skjulte områder.
 6. Hvis du vælger en alfakanal, skal du angive alle øvrige indstillinger for fritlægningskurven og klikke på OK.

Bemærk:

Marker det importerede grafikelement, og vælg derefter Objekt > Fritlægningskurve for at deaktivere fritlægningskurven Vælg Ingen i menuen Type, og klik på OK.

Oprette en fritlægningskurve automatisk

Hvis du vil fjerne baggrunden fra et grafikelement, der ikke er arkiveret med en fritlægningskurve, kan du gøre det automatisk vha. indstillingen Find kanter i dialogboksen Fritlægningskurve. Indstillingen Find kanter skjuler de lyseste eller mørkeste områder i et grafikelement, så den fungerer bedst, når elementet befinder sig på en massiv hvid eller sort baggrund.

Kandidater til automatisk fritlægningskurve
God (til venstre) og dårlig (til højre) kandidat til automatisk fritlægningskurve

 1. Marker et importeret grafikelement, og vælg Objekt > Fritlægningskurve.
 2. I dialogboksen Fritlægningskurve skal du vælge Find kanter i menuen Type. Som standard udelukkes de lyseste toner. Hvis du vil udelukke de mørkeste toner, skal du også vælge Inverter.
 3. Angiv indstillingerne for fritlægningskurverne, og klik på OK.

Indstillinger til fritlægningskurve

Tærskelværdi

Angiver den mørkeste pixelværdi, der skal definere fritlægningskurven. Hvis du øger denne værdi, gør du flere pixel gennemsigtige ved at udvide området af klarhedsværdier, der føjes til det skjulte område, startende med 0 (hvid). Hvis du f.eks. vil fjerne en meget lys skyggeeffekt, når du anvender Find kanter, kan du prøve at øge værdien under Tærskel, til skyggen forsvinder. Hvis lyse pixel, der burde være synlige, er usynlige, er værdien under Tærskel for høj.

Tærskelniveauer
Tærskelniveauer på 25 (til venstre) og 55 (til højre)

Tolerance

Bestemmer, hvor tæt en pixelklarhedsværdi kan være på tærskelværdien, før pixelen skjules af fritlægningskurven. Det kan være nyttigt at øge toleranceværdien for at fjerne uønskede ujævnheder forårsaget af afvigende pixel, der er mørkere end tærskelværdien, men tæt på dens klarhedsværdi. Højere toleranceværdier giver normalt en jævnere, løsere fritlægningskurve, hvis du øger værdiudsnittet tæt ved toleranceværdien, hvori afvigende, mørkere pixel er inkluderet. Reducering af toleranceværdien er som at stramme fritlægningskurven rundt om mindre værdivarianter. Lavere toleranceværdier giver en mere ujævn fritlægningskurve ved at tilføje ankerpunkter, der kan gøre det sværere at udskrive billedet.

Toleranceniveauer
Toleranceniveauer på 0 (til venstre) og 5 (til højre)

Justere ramme

Den resulterende fritlægningskurve krympes i forhold til den fritlægningskurve, der er defineret af tærskel- og toleranceværdierne. I modsætning til Tærskel og Tolerance tager Juster ramme-værdien ikke hensyn til klarhedsværdier. I stedet formindsker den fritlægningskurvens form ensartet. En mindre ændring af justeringsværdien kan hjælpe med at skjule afvigende pixel, der ikke kunne fjernes med værdierne Tærskel og Tolerance. Indtast en negativ værdi for at gøre den resulterende fritlægningskurve større end den fritlægningskurve, der er defineret af tærskel- og toleranceværdierne.

Justere ramme
Rammejustering på -0p1 (til venstre) og 0p3 (til højre)

Inverter

Vælg denne indstilling for at bytte om på synlige og skjulte områder ved at starte fritlægningskurven med de mørkeste toner.

Medtag inderkanter

Gør områder gennemsigtige, hvis de befinder sig inden for den originale fritlægningskurve, og hvis deres klarhedsværdier er inden for tærskel- og toleranceområderne. Som standard gør kommandoen Fritlægningskurve kun de ydre områder gennemsigtige. Brug Medtag inderkanter til at repræsentere ”huller” i et grafikelement korrekt. Dette fungerer bedst, når klarhedsniveauerne for de områder, du vil gøre gennemsigtige, ikke falder sammen med områder, der skal være synlige. Hvis du f.eks. vælger Medtag inderkanter for et billede af sølvfarvede briller, og linserne bliver gennemsigtige, kan meget lyse områder i brillestellet også blive gennemsigtige. Hvis områder bliver gennemsigtige, når det ikke var meningen, kan du prøve at justere værdierne for Tærskel, Tolerance og Juster ramme.

Begræns til ramme

Opretter en fritlægningskurve, der stopper ved grafikelementets synlige kant. Det kan resultere i en mere enkel kurve, når du bruger grafikrammen til at beskære billedet.

Anvend høj opløsning

Beregner gennemsigtige områder vha. den faktiske fil og opnå maksimal præcision. Fravælg indstillingen, hvis du vil beregne gennemsigtighed baseret på skærmvisningsopløsningen, hvilket er hurtigere, men mindre præcist. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis du vælger Alfakanal, da InDesign altid anvender en alfakanal ved dens faktiske opløsning. (Se Om gennemsigtighed).

Konvertere en fritlægningskurve til en grafikramme

 • Vælg Objekt > Fritlægningskurve > Konverter fritlægningskurve til ramme.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online