Angive kontrolmærker

Når du gør et dokument klar til udskrivning, skal printeren bruge nogle mærker til at afgøre, hvor papiret skal beskæres, justere separationsfilmene, når der fremstilles korrekturer, opmåle film til korrekt kalibrering og punkttæthed, beskære film osv. Når du vælger en sidemærkeindstilling, udvides sidens rammer, så der er plads til kontrolmærkerne, beskæringsområdet (den del af teksten eller objekterne, der går ud over sidens kanter for at justere for små unøjagtigheder i forbindelse med tilskæring) eller satslinjeområdet (et område uden for siden og beskæringsområdet, der indeholder printerinstruktioner eller jobafmeldingsoplysninger).

Du skal sørge for at udvide grafikken, så den går ud over skæremærkerne, sådan at du får plads til beskæringen eller satslinjen, hvis du indstiller skæremærker, og du ønsker, at grafikken skal indeholde et beskærings- eller satslinjeområde. Du skal også sikre dig, at din mediestørrelse er stor nok til at rumme siden og evt. kontrolmærker, beskæringer eller satslinjeområdet. Hvis der ikke er plads til et dokument på mediet, kan du styre, hvor elementerne klippes vha. indstillingen Sideposition i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.

Hvis du vælger indstillingen Skæremærker, udskrives skæremærker som fuldt optrukne linjer, når opslag udskrives.

Printermærker
Printermærker

A. Skæremærker B. Pasmærke C. Sideoplysninger D. Farvekontrolstriber E. Beskæringsmærker F. Satslinjeområde 
  1. Vælg Filer > Udskriv.
  2. Klik på Mærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
  3. Vælg Alle kontrolmærker eller enkelte mærker.

Du kan angive beskærings- og satslinjeområderne i dialogboksen Dokumentopsætning. Beskærings- og satslinjeområderne ignoreres, når dokumentet beskæres til den endelige sidestørrelse. Objekter uden for beskærings- eller satslinjeområdet (afhængig af det område, der er størst) udskrives ikke.

Når du udskriver, kan du tilsidesætte standardplaceringen for beskæringsmærkerne i beskærings- og satslinjeområdet i kontrolmærke og beskæringsområdet.

Filer, der er arkiveret i PostScript-filformat, tillader, at visse efterbehandlingsprogrammer implementerer deres egen variable beskæring.

  1. Vælg Filer > Udskriv.
  2. Klik på Mærker og beskæring til venstre i dialogboksen Udskriv.
  3. Vælg Alle kontrolmærker eller enkelte mærker.
  4. Hvis du vil tilsidesætte beskæringsindstillingerne i dialogboksen Dokumentopsætning, skal du fjerne markeringen i Brug dokumentbeskæringsindstillinger og indtaste en værdi fra 0 til 15 centimeter (eller tilsvarende mål) for Top, Bund, Venstre og Højre (for enkeltsidede dokumenter) eller Top, Bund, Indvendig og Udvendig (for dobbeltsidede dokumenter med modstående sider). Klik på ikonet Gør alle indstillinger ens  for at øge forskydningen jævnt på alle sider af siden.
  5. Klik på Medtag satslinjeområde for at udskrive objekter med det satslinjeområde, der er angivet i dialogboksen Dokumentopsætning.

Bemærk:

Hvis du klikker på ikonet Skærmversion af beskæringsområde  eller Skærmversion af satslinjeområde  i bunden af værktøjspanelet, kan du se en skærmversion af beskærings- og satslinjeområderne, før du udskriver. (Disse kan være skjult af ikonet Skærmversion ).

Indstillinger for kontrolmærker og beskæring

Området Kontrolmærker og beskæring indeholder følgende indstillinger:

Alle kontrolmærker

Vælg alle kontrolmærker inklusive skæremærker, beskæringsmærker, pasmærker, farvekontrolfelter og sideinformationer.

Skæremærker

Indsætter tynde vandrette og lodrette streger, der definerer, hvor siden skal beskæres. Skæremærker er også med til at registrere (justere) en farveseparation i forhold til en anden. Ved at bruge dem sammen med beskæringsmærker kan du vælge mærker, der overlapper hinanden.

Beskæringsmærker

Indsætter tynde streger, der definerer det ekstra område uden for den definerede sidestørrelse.

Pasmærker

Tilføjer små "skydeskiver" uden for sideområdet, som bruges til at justere de forskellige separationer i et farvedokument.

Farvekontrolstriber

Indsætter små farvefirkanter, der repræsenterer CMYK-farver og gråtoner (i intervaller på 10%). Servicebureauet bruger disse mærker til at justere farvetætheden på trykpressen.

Sideoplysninger

Udskriver filnavn, sidetal, dato og klokkeslæt samt farveseparationsnavn i Helvetica 6 punkt i det nederste venstre hjørne på alle papir- eller filmark. Indstillingen Sideinformationer kræver 13 mm (0,5 tommer) langs den vandrette kant.

Bemærk, at sideoplysningerne trykkes med skrifttypen GothicBBB-Medium-83pv-RKSJ-H (Medium Gothic).

Type

Giver dig mulighed for at vælge printerens standardmærker eller brugerdefinerede mærker (f.eks. til japanske sider). Du kan oprette brugerdefinerede kontrolmærker eller anvende brugerdefinerede kontrolmærker, der er oprettet af et andet firma.

Tykkelse

Viser mulige tykkelser for skære- og beskæringsmærkestreger.

Forskydning

Angiver, hvor langt fra sidens kant (ikke beskæringen) InDesign vil tegne kontrolmærkerne. InDesign tegner som standard kontrolmærker 6 punkter fra sidens kant. Hvis du vil undgå, at der tegnes kontrolmærker på en beskæring, skal du angive en højere værdi under Forskydning end under Beskæring.

Ændring af sidens placering på mediet

Når du udskriver et dokument til en arkmediestørrelse, der er større end dokumentstørrelsen, kan du styre, hvor beskærings- og satslinjeområderne, kontrolmærkerne og siden falder på mediet, vha. indstillingerne under Sideposition i området Opsætning i dialogboksen Udskriv. Hvis et dokument ikke kan være på mediet og skal afskæres, kan du angive, hvilken del af dokumentet der skal afskæres. Skærmversionen i dialogboksen Udskriv viser resultatet.

Bemærk:

Hvis du vil se alle beskærings- og satslinjeområder samt kontrolmærker, skal du bruge indstillingen Skaler og tilpas i stedet for Sideposition. Skalerede sider centreres altid. Indstillingerne under Sideposition er ikke tilgængelige, når Skaler og tilpas, Miniaturebilleder eller Fliser er valgt.

  1. Vælg en placering i menuen Sideposition i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online