Brugerhåndbog Annuller

Forhåndskontrollere filer inden aflevering

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Oversigt over panelet Forhåndskontrol

Før du udskriver eller afleverer dokumentet til en serviceudbyder, kan du udføre et kvalitetscheck af dokumentet. Forhåndskontrol er branchens betegnelse for denne proces. Når du redigerer dokument, advarer panelet Forhåndskontrol om problemer, der kan forhindre et dokument eller en bog i at blive udskrevet som ønsket. Disse problemer omfatter manglende filer eller skrifttyper, billeder i lav opløsning, overskudstekst og en række andre forhold.

Du kan konfigurere forhåndskontrolindstillingerne til at definere, hvilke tilstande der er registreret. Forhåndskontrolindstillingerne gemmes i forhåndskontrolprofiler, så de er nemme at bruge igen. Du kan oprette dine egne forhåndskontrolprofiler eller importere dem fra din printer eller en anden kilde.

Hvis du vil drage fordel af live-forhåndskontrol, skal du oprette eller angive en forhåndskontrolprofil tidligt i oprettelsesprocessen af et dokument. Hvis Forhåndskontrol er aktiveret, vises der et lille rødt cirkelikon i statuslinjen, når InDesign opdager problemer. Du kan åbne panelet Forhåndskontrol og se afsnittet Info for at få grundlæggende vejledning i, hvordan problemerne løses.

Panelet Forhåndskontrol

A. Markeret fejl B. Klik på sidenummeret for at få vist sideelementet C. Info-området giver løsningsforslag til den markerede fejl D. Angiv et sideområde for at begrænse fejlsøgningen 

Åbne panelet Forhåndskontol

 • Vælg Vindue > Output > Forhåndskontrol.

 • Du kan dobbeltklikke på ikonet Forhåndskontrol nederst i dokumentvinduet. Ikonet Forhåndskontrol er grønt, hvis der ingen fejl er, og rødt, hvis der er fejl.

Definition af forhåndskontrolprofiler

Profilen [Grundlæggende] anvendes som standard på nye og konverterede dokumenter. Denne profil markerer manglende eller ændrede lænker, overskudstekst og manglende skrifttyper. Selvom du ikke kan redigere eller slette profilen [Grundlæggende], kan du oprette og bruge flere profiler. Du kan f.eks. skifte mellem profiler, når du arbejder i forskellige dokumenter, når du bruger forskellige udskrivningsserviceudbydere eller når du kører et enkelt dokument genne forskellige produktionsfaser.

Kontakt din prepress-udbyder for at få en profil eller for at finde ud af, hvordan indstillingerne for forhåndskontrolprofilen er. 

Definere en forhåndskontrolprofil

 1. Vælg Definer profiler i panelmenuen Forhåndskontrol eller i panelet Forhåndskontrol nederst i dokumentvinduet.

 2. Klik på Ny forhåndsprofil ikon , og angiv navn på profilen.

 3. Angiv forhåndskontrolindstillingerne for hver kategori. Et markeret afkrydsningsfelt angiver, at alle indstillinger er medtaget. Et tomt felt angiver, at der ikke er medtaget nogen indstillinger.

  Lænker

  Find ud af, om manglende lænker og ændrede lænker vises som fejl.

  Farve

  Find ud af, hvilket farverum for gennemsigtighedsblanding der er påkrævet, og om elementer som f.eks. CMY-plader, farverum og overprint er tilladte.

  Billeder og objekter

  Angiv kravene til elementerne som f.eks. billedopløsning, gennemsigtighed og stregtykkelse.

  Tekst

  Kategorien Tekst viser fejl i elementer, f.eks. manglende skrifttyper og overskudstekst.

  Dokument

  Angiv kravene til sidestørrelse og -retning, antal side, tomme sider og opsætning af beskæring og satslinje.

 4. Vælg Gem for at gemme dine ændringer på en profil, før du arbejder på en anden profil. Eller klik på OK for at lukke dialogboksen og gemme alle ændringer.

Integrere og fjerne integrering fra profiler

Når du integrere en profil, laver du profildelen af dokumentet. Integrering af profiler er især nyttig, når du sender filen til en anden person. Bare fordi en profil er integreret, skal den ikke nødvendigvis bruges. Hvis du f.eks. sender et dokument med en integreret profil til et trykkeri, kan printeren vælge en anden profil, der skal bruges med dokumentet.

Du kan kun integrere en profil. Profilen [Grundlæggende] kan ikke integreres.

 1. Hvis du vil integrere en profil, skal du vælge den på listen Profil og derefter klikke på ikonet Integrer til højre for listen Profil.

  Du kan også integrere en profil i dialogboksen Definer profiler.

 2. For at fjerne integrationen af en profil skal du vælge Definér profiler i panelmenuen Forhåndskontrol, vælge profilen og derefter vælge Fjern integrering af profil i menuen Forhåndskontrolprofil i venstre side af dialogboksen.

Eksportere og indlæse profiler

Du kan eksportere en profil, så den bliver tilgængelig for andre. Eksporterede profiler gemmes med filtypenavnet .idpp.

Bemærk:

Eksport af profiler er en god måde at sikkerhedskopiere profilindstilllingerne på. Når du gendanner indstillinger, nulstilles profiloplysningerne. Hvis du skal gendanne indstillinger, kan du indlæse din eksporterede profil.

Du kan også indlæse en profil, som en anden person har gjort tilgængelig for dig. Du kan indlæse en *.idpp-fil, eller du kan indlæse den integrerede profil i et dokument, du angiver.

 • For at eksportere en profil skal du vælge Definér profiler i menuen Forhåndskontrol. Vælg Eksportér profil i menuen Forhåndskontrolprofil, angiv navn og placering, og klik på Gem.
 • For at indlæse (importere) en profil  skal du vælge  Definér profiler i menuen Forhåndskontrol. Vælg Indlæs profil fra menuen Forhåndskontrolprofil, vælg *.idpp-filen eller -dokumentet, som indeholder den integrerede profil, du ønsker at benytte, og klik på Åben.

Slette en profil

 1. Vælg Definér profiler i menuen Forhåndskontrol.

 2. Vælg den profil, du vil slette, og klik derefter på ikonet Slet forhåndskontrolprofil .

 3. Klik på OK for at slette profilen.

Få vist og løse forhåndskontrolfejl

Det er kun de kategorier med fejl, der vises på listen over fejl. Du kan klikke på pilen ved siden af hvert element for at udvide eller skjule det.

Når du får vist listen over fejl, skal du notere følgende problemer.

 • Det kan nogle gange være designelementer som en farveprøve eller et afsnitsformat, der er årsag til problemet. Designelementet i sig selv rapporteres ikke som en fejl. I stedet vises alle de sideelementer, som designelementet er anvendt på, på listen over fejl. Sørg for at løse problemet i designelementet.

 • Fejl, der opstår i overskudstekst, skjulte tilstande eller noter, findes ikke på listen. Slettet tekst, der stadigvæk findes i registrerede ændringer, ignoreres også.

 • Et overordnet sideelement med et problem findes ikke på listen, hvis den overordnede anvendes, eller hvis ingen af de sider, som den er anvendt på, findes i det aktuelle omfang. Hvis der opstår en fejl på en overordnet side, findes fejlen kun én gang i panelet Forhåndskontrol, selvom fejlen gentages på hver side, som den overordnede er anvendt på.

 • Fejl, der opstår i elementer, der ikke udskrives, i sideelementer på montagebordet eller i skjulte lag eller i lag, der ikke udskrives, vises kun på fejllisten, hvis de relevante indstillinger er angivet i dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol.

 • Hvis du kun vil udskrive visse sider kan du begrænse forhåndskontrollen til kun at gælde for nogle sider. Angiv et sideudsnit nederst i panelet Forhåndskontrol.

Slå live-forhåndskontrol til eller fra

Forhåndskontrol er som standard aktiveret for alle dokumenter.

 1. For at slå forhåndskontrol  til eller fra for det aktive dokument skal du vælge Til-muligheden i øverste venstre hjørne af panelet Forhåndskontrol eller vælge Forhåndskontroldokument i menuen Forhåndskontrol nederst i dokumentvinduet.

 2. For at slå forhåndskontrol  til eller fra for alle dokumenter skal du vælge Aktivér Forhåndskontrol for alle dokumenter i panelmenuen Forhåndskontrol.

Løse fejl

 1. Dobbeltklik på en række på fejllisten, eller klik på sidenummer i kolonnen Side for at se sideelementet.

 2. Klik på pilen til venstre for Info for at få vist oplysninger om den markerede række.

  Panelet Info indeholder en beskrivelse af problemet og angiver en løsning på problemet.

 3. Ret fejlen.

Vælge en anden profil

Det er nyttigt at bruge forskellige profiler i mange arbejdsforløb. Du kan f.eks. vælge forskellige profiler til dokumenter, du redigerer på samme tid, eller du kan vælge en ny profil for at starte en nye produktionsfase. Når du vælger en anden profil, bliver dokumentet omvurderet.

 1. Åbn dokumentet.

 2. Vælg en profil i menuen Profil i panelet Forhåndskontrol.

Hvis du vil bruge denne profil, hver gang du arbejder med dette dokument, skal du integrere profilen. Ellers åbnes dokumentet med standardprofilen.

Angive et sideudsnit for forhåndskontrol

 1. Angiv sideudsnittet (f.eks. 1-8) nederst i panelet Forhåndskontrol.

Reglerne for angivelse af sideudsnit er de samme som i dialogboksen Udskriv. Fejl, der vises på sider uden for dette sideudsnit, udelukkes fra fejllisten.

Angive indstillinger til forhåndskontrol

 1. Vælg Indstillinger for forhåndskontrol i panelmenuen Forhåndskontrol.

 2. Angiv følgende indstillinger, og klik derefter på OK.

  Aktuel profil

  Vælg den profil, der skal bruges som standard for nye dokumenter. Hvis den aktuelle profil skal integreres i nye dokumenter, skal du vælge Integrer aktuel profil i nye dokumenter, Se Definere forhåndskontrolprofiler.

  Brug integreret profil/Brug aktuel profil

  Når du åbner et dokument, skal du bestemme, om det er den integrerede profil eller den angivne aktuelle profil, der skal bruges som forhåndskontrol.

  Lag

  Angiv, om elementer på alle lag, synlige lag eller synlige lag og lag, der kan udskrives, er medtaget i forhåndskontrollen. Hvis et element findes på et skjult lag, kan du f.eks. forhindre, at fejl rapporteres på dette element.

  Objekter, der ikke udskrives

  Vælg denne indstilling for at rapportere fejl på objekter, der er markeret som objekter, der ikke udskrives i panelet Attributter eller på overordnede sideobjekter, hvor Skjul overordnede elementer er anvendt.

  Objekter på montagebord

  Vælg denne indstilling for at rapportere fejl på objekter, der er placeret på montagebordet.

Begrænse antallet af rækker pr. fejl

Du kan nemmere styre fejllisterne ved at begrænse antallet af rækker pr. fejl. I et dokument, der bruger TrueType-skrifter, kan en enkelt TrueType-skrift, der er anvendt i hele dokumentet, f.eks. generere hundredvis af fejl. Hvis du begrænser antallet af rækker pr. fejl til 25, er det kun de første 25 fejl, der vises på listen, og (25+) ved siden af fejlen.

 1. Vælg Begræns antallet af rækker per fejl i panelmenuen Forhåndskontrol. og vælg derefter antallet.

Gemme fejlrapport

Du kan generere en tekstfil eller en PDF-fil til at vise listen over de fejl, der vises i panelet Forhåndskontrol. Rapporten indeholder også andre statistikker, f.eks. klokkeslæt, dokumentnavn og profilnavn.

Bemærk:

Opret en rapport ved hjælp af funktionen Pak for at få et lager af dokumenter, der indeholder alle skrifter trykfarver, lænker og andre elementer, der bruges.

 1. Vælg Gem rapport i panelmenuen Forhåndskontrol.

 2. Angiv, om du vil gemme filen som PDF- eller tekstfil under menuen Gem som type (Windows) eller format (Mac OS).

 3. Angiv navn og placering på rapporten, og klik derefter på Gem.

Forhåndskontrol af bog

Hvis du vælger Forhåndskontrol af bog i panelmenuen Bog, undersøges alle dokumenter (eller alle valgte dokumenter) for fejl. Du kan bruge den profil, der er integreret i hvert dokument, eller du kan angive den profil, du vil bruge. Et grønt, rødt eller spørgsmålstegnsikon indikerer dokumentet forhåndskontrolstatus. Grøn indikerer, at der ingen fejl er i dokumentet. Rød indikerer fejl. Et spørgsmålstegn indikerer en ukendt status. Dokumentet er f.eks. lukket, forhåndskontrol er deaktiveret, eller forhåndskontrolprofilen er blevet ændret.

Angive indstillinger for forhåndskontrol i en bog

 1. Vælg Forhåndskontrollér bog i panelmenuen Bog.

 2. I dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol af bog skal du angive, om indstillingerne for forhåndskontrol skal anvendes på hele bogen eller kun på udvalgte dokumenter.

 3. Under forhåndskontrolprofilen skal du indikere, om du vil bruge den profil, der er angivet i menuen Brug profil eller den integrerede profil, på hvert dokument.

  Den profil, du angiver, bruges midlertidigt på hvert dokument. Når du åbner og lukker individuelle dokumenter, bruges enten den aktuelle eller den integrerede profil, afhængigt af hvilken indstilling der er angivet i dialogboksen Indstillinger for forhåndskontrol.

 4. Find ud af, hvilke elementer der findes på fejllisten, under Medtag.

  Lag

  Angiv, om elementer på alle lag, synlige lag eller synlige lag og lag, der kan udskrives, er medtaget i forhåndskontrollen. Hvis et element findes på et skjult lag, kan du f.eks. vælge ikke at se fejl, der er rapporteret på dette element.

  Objekter på montagebord

  Vælg denne indstilling for at rapportere fejl på objekter, der er placeret på montagebordet.

  Objekter, der ikke udskrives

  Vælg denne indstilling til at rapportere fejl på objekter, der er markeret som objekter, der ikke udskrives i panelet Attributter.

 5. Vælg Generér rapport for at generere en tekst- eller PDF-fil med en liste over fejl. Den genererede rapport viser alle fejl i bogen.

 6. Klik Forhåndskontrol.

Løse forhåndskontrolfejl i en bog

Når der vises en rød prik til højre for dokumentnavnet i panelet Bog, indeholder dokumentet forhåndskontrolfejl.

 1. Dobbeltklik på det dokument, der indeholder fejl, i panelet Bog.

 2. Brug panelet Forhåndskontrol til at få vist fejl i hvert dokument, og foretag de nødvendige ændringer for at løse problemet.

Det kan være designelementer, f.eks. formater eller farveprøver, der forårsager fejlene. I disse tilfælde skal du sørge for at løse problemerne med formater og farveprøver i formatkildedokumentet og derefter synkronisere bogen.

Hvis du angav en profil til forhåndskontrol af en bog, som ikke er den integrerede dokumentprofil, skal du huske på, at der muligvis vælges en anden profil, når du åbner dokumentet igen. Brugen af en anden profil kan resultere i andre forhåndskontrolfejl.

Pakke filer

Du kan samle de filer, du har brugt, herunder skrifttyper og lænket grafik, så du nemt kan aflevere det hele til en serviceudbyder. Når du pakker en fil, opretter du en mappe, der indeholder InDesign-dokumentet (eller dokumenter i en bogfil), evt. nødvendige skrifttyper, lænket grafik, tekstfiler og en brugerdefineret rapport. Denne rapport, som bliver gemt som en tekstfil, indeholder informationerne fra dialogboksen Udskrivningsinstruktioner – en liste over alle anvendte skrifttyper, lænker og lænker, der er nødvendige ved udskrivning af dokumentet og udskriftsindstillinger.

InDesign udfører opdateret forhåndskontrol. I dialogboksen Pakkelager angives alle fundne problemområder. Du kan også give din serviceudbyder en sammensat PDF-fil, der oprettes fra dokumentet, eller en PostScript-fil.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder for at åbne dialogboksen Pak:
  • Vælg Fil > Pak. (Hvis Pak ikke kommer til syne i menuen Fil, skal du prøve at vælge et andet arbejdsrum, som f.eks. Vindue > Arbejdsrum > Avanceret.)

  • I panelet Bog skal du vælge Pak bog eller Pak valgte dokumenter, afhængigt af om alle,  nogle  eller ingen af dokumenterne er valgt i panelet Bog.

  Et advarselsikon  angiver områder, hvor der er problemer.

 2. Åbn dialogboksen Pak, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du får besked om problemer skal du klikke på Annuller og bruge panelet Forhåndskontrol til at løse problemområderne.

  • Klik på problemområdet, f.eks. Skrifter, og ret problemet. Start pakkeprocessen igen, når du er tilfreds med dokumentet.

  • Vælg Opret trykinstruktioner i fanen Resumé for at oprette instruktioner til trykning af filen.      
  • Klik på Pak for at påbegynde pakkeprocessen.

 3. Hvis du har valgt Opret trykinstruktioner, vil du få vist dialogboksen Trykinstruktioner. Udfyld trykinstruktionerne. Det filnavn, du indtaster, er navnet på den rapport, der følger med alle andre pakkefiler. Klik på Continue (Fortsæt).

 4. Angiv en placering, hvor de pakkede filer skal gemmes.

 5. Vælg følgende efter behov:

  Kopier skrifttyper

  Kopierer alle nødvendige skriftfiler - ikke hele skrifttypen.

  Kopier sammenlænkede grafikelementer

  Kopierer filer med sammenlænkede grafikelementer til pakkemappens placering.

  Opdater grafiklænker i pakke

  Ændrer grafiklænker til pakkemappens placering.

  Brug kun orddelingsundtagelser for dokument

  Hvis denne indstilling er valgt, markerer InDesign dette dokument, så det ikke ombrydes, når en anden person åbner eller redigerer det på en computer, der har andre orddelings- og ordbogsindstillinger. Du kan aktivere denne indstilling, når du sender filen til en serviceudbyder.

  Inkluder skrifttyper/lænker fra skjulte lag/lag, der ikke udskrives

  Pakker de objekter, som er placeret på skjulte lag, skjulte tilstande og lag, hvor indstillingen Udskriv lag er deaktiveret. Hvis denne indstilling ikke er valgt, inkluderer pakken kun det, der kan ses og udskrives i dokumentet, når du opretter pakken.

  Vælg IDML-indstillinger

  Medtag IDML

  Pakker IDML-filen sammen med pakken. På denne måde kan InDesign-dokumentet/bogen åbnes i tidligere versioner af InDesign.

  Medtag PDF (Udskriv)

  Vælg at pakke en pdf (tryk). Alle viste pdf-forudindstillinger er tilgængelige til brug i pakning. Den senest anvendte pdf-forudindstilling er standardforudindstillingen i rullelisten med pdf-forudindstillinger.

  Bemærk:

   

  • Selvom der måtte vises en advarsel under oprettelsen af pdf-filen, vil det lykkes at oprette den. Men der vises en advarselsmeddelelse. 
  • I tilfælde af eventuelle fejl under oprettelsen eller pakningen af pdf-/idml-filen, foretages der en komplet tilbagerulning, og der oprettes ingen filer.
  • Navnet på den oprettelse idml- og pdf-fil er det sammen som på .indd-dokumentet.

  Vis rapport

  Åbner trykinstruktionsrapporten i en teksteditor lige efter pakningen. Klik på knappen Instruktioner, hvis du vil redigere trykinstruktionerne, før pakkeprocessen er afsluttet. Denne mulighed er kun aktiv, hvis du har valgt Opret trykinstruktioner i trin 2. 

 6. Klik på Pak for at fortsætte pakkeprocessen.

Rette skriftfejl

I området Skrifter i dialogboksen Pakkelager kan du se alle de skrifttyper, der bruges i dokumentet – herunder skrifttyper, der anvendes på overskudstekst eller tekst på montagebordet samt skrifttyper, der er integreret i EPS-filer, ægte Adobe Illustrator-filer og indsatte PDF-sider – og om skriften er installeret på computeren og til rådighed. Hvis du vælger Vis kun problemer, får du vist de skrifttyper, der passer ind i følgende kategorier:

Manglende skrifttyper

Viser de skrifttyper, der er brugt i dokumentet, men som ikke er installeret på den aktuelle computer eller er tilgængelige som dokumentinstallerede skrifttyper.

Ufuldstændige skrifttyper

Viser de skrifttyper, der har en skærmskrift på den aktuelle computer, men ikke en tilsvarende printerskrift.

Beskyttede skrifttyper

Viser de skrifttyper, der ikke kan integreres i PDF- eller EPS-filer eller bruges som dokumentinstallerede skrifttyper pga. licensbegrænsninger.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Luk dialogboksen Forhåndskontrol, og installer skrifttyperne på computeren.

  • Klik på Find skrift i området Skrifter i dialogboksen Forhåndskontrol for at søge efter, få vist en liste over og erstatte skrifter, der bruges i dokumentet.

Kontroller, at de skrifter, der er brugt i dokumentet, er givet i licens, installeret og aktiveret på enten computeren eller outputenheden.

I området Lænker og billeder i dialogboksen Pakkelager kan du se alle lænker, integrerede billeder og indsatte InDesign-filer, der bruges i dokumentet, herunder DCS- og OPI-lænker fra lænket EPS-grafik. Billeder, der er integreret i EPS-grafik og indsat i InDesign-filer, medtages ikke som lænker i forhåndskontrolrapporten. Forhåndskontrolprogrammet angiver manglende eller forældede lænker og RGB-billeder (som måske ikke separeres korrekt, medmindre farvestyring er aktiveret og korrekt sat op).

Bemærk:

Dialogboksen Pakkelager kan ikke finde RGB-billeder, der er integreret i indsatte EPS-, Adobe Illustrator-, Adobe PDF-, FreeHand-filer og indsatte .INDD-filer. Du opnår de bedste resultater ved at kontrollere farvedata for indsatte grafikelementer ved hjælp af panelet Forhåndskontrol eller i deres oprindelige programmer.

 1. Vælg Vis kun problemer i området Lænker og billeder i dialogboksen Pakkelager, hvis du kun vil have vist billeder, der er problemer med.
 2. Gør et af følgende for at reparere en lænke:
  • Markér det billede, der er problemer med, og klik på Opdater eller Sammenlænk igen.

  • Klik på Reparer alle.

 3. Find de korrekte billedfiler, og klik på Åbn.
Adobe-logo

Log ind på din konto