Du kan oprette miniaturebilleder, dvs. små skærmversioner af dokumentet, hvis du vil have flere sider på en enkelt side. Miniaturebilleder er nyttige til at kontrollere indhold og struktur. InDesign ændrer om nødvendigt automatisk sideretningen for at placere siden bedst muligt på papiret, men du skal gå tilbage til den oprindelige retning, hvis du fravælger Miniaturebilleder.

Bemærk:

Når du udskriver miniaturebilleder, udelades kontrolmærker og evt. elementer i beskærings- og/eller satslinjeområderne.

 1. Vælg Miniaturebilleder i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 2. Vælg antal miniaturebilleder pr. side i menuen.

Udskrive store dokumenter

Selvom du kan oprette InDesign-dokumenter på helt op til 18 x 18 fod (5,65 m x 5,65 m), kan de fleste desktopprintere ikke udskrive så store sider.

Hvis du vil udskrive et stort dokument på en desktopprinter, kan du udskrive hver side af dokumentet i dele, kaldet fliser, og derefter tilskære og samle disse dele. Hvis du foretrækker det, kan du skalere dokumentet, så det passer til papirstørrelsen.

Opdeling af et dokument i fliser

Et dokuments størrelse svarer ikke nødvendigvis til de papirstørrelser, der anvendes af printere. Derfor opdeler InDesign store dokumenter i et eller flere rektangler, eller fliser, der svarer til de tilgængelige størrelser i printeren, når du udskriver. Du kan derefter samle de sektioner, der lapper over.

Du kan få InDesign til automatisk at opdele et dokument i fliser, eller du kan selv angive fliserne. Når du definerer fliser manuelt, kan du styre startpunktet for flisens øverste venstre hjørne, så du bestemmer, hvor siden placeres på papiret.

Store sider opdelt i fliser, der kan udskrives (til venstre) og de overlappende sektioner endeligt samlet (til højre)

Opdele et dokument i fliser automatisk

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Fliser i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg en af følgende indstillinger i menuen Fliser:

  Auto

  Beregner automatisk det påkrævede antal fliser inklusive overlap.

  Auto-justeret

  Øger om nødvendigt mængden af overlap, så højre side af fliserne til højre flugter med dokumentsidens højre kant, og de nederste flisers nederste kant flugter med dokumentsidens nederste kant.

 4. Indtast under Overlap den mindste mængde dublerede oplysninger, der skal udskrives på hver flise, så det bliver nemt at samle dem. Indstillingen Overlap bruger den måleenhed, der er angivet for dokumentet. Værdien skal være større end den mindste margen for de områder, printeren ikke kan udskrive på. Du kan angive et overlap på op til halvdelen af dokumentsidens korteste side. Fliser for en side, der måler 279,4 mm x 431,8 mm kan overlappe med op til 139,7 mm.

Opdele et dokument i fliser manuelt

I modsætning til ved automatisk opdeling af et dokument i fliser, hvor alle fliser udskrives samtidig, skal du ved manuel opdeling af et dokument i fliser udskrive hver flise separat.

 1. Vælg om nødvendigt Vis > Vis linealer for at få vist linealerne.
 2. Træk linealernes skæringspunkt for at ændre nulpunktet, så det angiver det øverste venstre hjørne af den flise, du vil udskrive. Husk at afsætte plads til overlap og kontrolmærker.

  Størrelsen og formen på det område, InDesign udskriver, afhænger af den aktuelle papirstørrelse og retning.

 3. Vælg Filer > Udskriv, og klik på Opsætning i venstre side.
 4. Vælg Fliser i området Opsætning, og vælg derefter Manuelt i menuen Fliser.

Skalere dokumenter

Du kan skalere dokumentets bredde symmetrisk eller asymmetrisk for at tilpasse et stort dokument på et mindre stykke papir. Asymmetrisk skalering er f.eks. nyttig, når du udskriver film til brug på en flexotrykpresse: Hvis du ved, i hvilken retning pladen monteres på tromlen, kan skaleringen kompensere for de 2% til 3%, pladen normalt strækkes. Skaleringen påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet.

Bemærk:

Når du udskriver opslag, skaleres hvert opslag separat.

Skalere et dokument manuelt

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Bredde for at aktivere felterne Bredde og Højde i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Hvis du vil bevare forholdet mellem dokumentets højde og bredde, skal du vælge Begræns proportioner. Ellers skal du sørge for, at denne indstilling er fravalgt.
 4. Indtast procenter på mellem 1 og 1000 i felterne Bredde og Højde. Hvis du har valgt Begræns proportioner, skal du kun indtaste én værdi. Den anden opdateres automatisk.

Skalere et dokument automatisk

 1. Kontroller, at indstillingerne Flise og Miniaturebillede er fravalgt i området Opsætning i dialogboksen Udskriv. (Når disse indstillinger er valgt, har du ikke adgang til indstillingen Skaler og tilpas).
 2. Vælg Skaler og tilpas. Skaleringsprocenten, som bestemmes af billedområdet, der defineres af PPD'en, vises ved siden af indstillingen Skaler og tilpas.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online