Brugerhåndbog Annuller

Udskrivning af miniaturebilleder og store dokumenter

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Udskrivning af miniaturebilleder

Du kan oprette miniaturebilleder, dvs. små skærmversioner af dokumentet, hvis du vil have flere sider på en enkelt side. Miniaturebilleder er nyttige til at kontrollere indhold og struktur. InDesign ændrer om nødvendigt automatisk sideretningen for at placere siden bedst muligt på papiret, men du skal gå tilbage til den oprindelige retning, hvis du fravælger Miniaturebilleder.

Bemærk:

Når du udskriver miniaturebilleder, udelades kontrolmærker og evt. elementer i beskærings- og/eller satslinjeområderne.

 1. Vælg Miniaturebilleder i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 2. Vælg antal miniaturebilleder pr. side i menuen.

Udskrive store dokumenter

Selvom du kan oprette InDesign-dokumenter på helt op til 18 x 18 fod (5,65 m x 5,65 m), kan de fleste desktopprintere ikke udskrive så store sider.

Hvis du vil udskrive et stort dokument på en desktopprinter, kan du udskrive hver side af dokumentet i dele, kaldet fliser, og derefter tilskære og samle disse dele. Hvis du foretrækker det, kan du skalere dokumentet, så det passer til papirstørrelsen.

Opdeling af et dokument i fliser

Et dokuments størrelse svarer ikke nødvendigvis til de papirstørrelser, der anvendes af printere. Derfor opdeler InDesign store dokumenter i et eller flere rektangler, eller fliser, der svarer til de tilgængelige størrelser i printeren, når du udskriver. Du kan derefter samle de sektioner, der lapper over.

Du kan få InDesign til automatisk at opdele et dokument i fliser, eller du kan selv angive fliserne. Når du definerer fliser manuelt, kan du styre startpunktet for flisens øverste venstre hjørne, så du bestemmer, hvor siden placeres på papiret.

Store sider opdelt i fliser, der kan udskrives (til venstre) og de overlappende sektioner endeligt samlet (til højre)

Opdele et dokument i fliser automatisk

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Fliser i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg en af følgende indstillinger i menuen Fliser:

  Auto

  Beregner automatisk det påkrævede antal fliser inklusive overlap.

  Auto-justeret

  Øger om nødvendigt mængden af overlap, så højre side af fliserne til højre flugter med dokumentsidens højre kant, og de nederste flisers nederste kant flugter med dokumentsidens nederste kant.

 4. Indtast under Overlap den mindste mængde dublerede oplysninger, der skal udskrives på hver flise, så det bliver nemt at samle dem. Indstillingen Overlap bruger den måleenhed, der er angivet for dokumentet. Værdien skal være større end den mindste margen for de områder, printeren ikke kan udskrive på. Du kan angive et overlap på op til halvdelen af dokumentsidens korteste side. Fliser for en side, der måler 279,4 mm x 431,8 mm kan overlappe med op til 139,7 mm.

Opdele et dokument i fliser manuelt

I modsætning til ved automatisk opdeling af et dokument i fliser, hvor alle fliser udskrives samtidig, skal du ved manuel opdeling af et dokument i fliser udskrive hver flise separat.

 1. Vælg om nødvendigt Vis > Vis linealer for at få vist linealerne.
 2. Træk linealernes skæringspunkt for at ændre nulpunktet, så det angiver det øverste venstre hjørne af den flise, du vil udskrive. Husk at afsætte plads til overlap og kontrolmærker.

  Størrelsen og formen på det område, InDesign udskriver, afhænger af den aktuelle papirstørrelse og retning.

 3. Vælg Filer > Udskriv, og klik på Opsætning i venstre side.
 4. Vælg Fliser i området Opsætning, og vælg derefter Manuelt i menuen Fliser.

Skalere dokumenter

Du kan skalere dokumentets bredde symmetrisk eller asymmetrisk for at tilpasse et stort dokument på et mindre stykke papir. Asymmetrisk skalering er f.eks. nyttig, når du udskriver film til brug på en flexotrykpresse: Hvis du ved, i hvilken retning pladen monteres på tromlen, kan skaleringen kompensere for de 2% til 3%, pladen normalt strækkes. Skaleringen påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet.

Bemærk:

Når du udskriver opslag, skaleres hvert opslag separat.

Skalere et dokument manuelt

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Bredde for at aktivere felterne Bredde og Højde i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Hvis du vil bevare forholdet mellem dokumentets højde og bredde, skal du vælge Begræns proportioner. Ellers skal du sørge for, at denne indstilling er fravalgt.
 4. Indtast procenter på mellem 1 og 1000 i felterne Bredde og Højde. Hvis du har valgt Begræns proportioner, skal du kun indtaste én værdi. Den anden opdateres automatisk.

Skalere et dokument automatisk

 1. Kontroller, at indstillingerne Flise og Miniaturebillede er fravalgt i området Opsætning i dialogboksen Udskriv. (Når disse indstillinger er valgt, har du ikke adgang til indstillingen Skaler og tilpas).
 2. Vælg Skaler og tilpas. Skaleringsprocenten, som bestemmes af billedområdet, der defineres af PPD'en, vises ved siden af indstillingen Skaler og tilpas.

Mere som dette

Adobe-logo

Log ind på din konto