Brugerhåndbog Annuller

Udskrivning af miniaturebilleder og store dokumenter

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Fortryd redigeringer og administrer panelet Historik
   9. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Generativ udvidelse
   3. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
   3. Skaler og skråtstil tekst
   4. Anvend farveeffekter på skrift
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere InDesign-fil til PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Du kan oprette miniaturebilleder, dvs. små skærmversioner af dokumentet, hvis du vil have flere sider på en enkelt side. Miniaturebilleder er nyttige til at kontrollere indhold og struktur. InDesign ændrer om nødvendigt automatisk sideretningen for at placere siden bedst muligt på papiret, men du skal gå tilbage til den oprindelige retning, hvis du fravælger Miniaturebilleder.

Bemærk:

Når du udskriver miniaturebilleder, udelades kontrolmærker og evt. elementer i beskærings- og/eller satslinjeområderne.

 1. Vælg Miniaturebilleder i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 2. Vælg antal miniaturebilleder pr. side i menuen.

Udskrive store dokumenter

Selvom du kan oprette InDesign-dokumenter på helt op til 18 x 18 fod (5,65 m x 5,65 m), kan de fleste desktopprintere ikke udskrive så store sider.

Hvis du vil udskrive et stort dokument på en desktopprinter, kan du udskrive hver side af dokumentet i dele, kaldet fliser, og derefter tilskære og samle disse dele. Hvis du foretrækker det, kan du skalere dokumentet, så det passer til papirstørrelsen.

Opdeling af et dokument i fliser

Et dokuments størrelse svarer ikke nødvendigvis til de papirstørrelser, der anvendes af printere. Derfor opdeler InDesign store dokumenter i et eller flere rektangler, eller fliser, der svarer til de tilgængelige størrelser i printeren, når du udskriver. Du kan derefter samle de sektioner, der lapper over.

Du kan få InDesign til automatisk at opdele et dokument i fliser, eller du kan selv angive fliserne. Når du definerer fliser manuelt, kan du styre startpunktet for flisens øverste venstre hjørne, så du bestemmer, hvor siden placeres på papiret.

Store sider opdelt i fliser, der kan udskrives (til venstre) og de overlappende sektioner endeligt samlet (til højre)

Opdele et dokument i fliser automatisk

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Fliser i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Vælg en af følgende indstillinger i menuen Fliser:

  Auto

  Beregner automatisk det påkrævede antal fliser inklusive overlap.

  Auto-justeret

  Øger om nødvendigt mængden af overlap, så højre side af fliserne til højre flugter med dokumentsidens højre kant, og de nederste flisers nederste kant flugter med dokumentsidens nederste kant.

 4. Indtast under Overlap den mindste mængde dublerede oplysninger, der skal udskrives på hver flise, så det bliver nemt at samle dem. Indstillingen Overlap bruger den måleenhed, der er angivet for dokumentet. Værdien skal være større end den mindste margen for de områder, printeren ikke kan udskrive på. Du kan angive et overlap på op til halvdelen af dokumentsidens korteste side. Fliser for en side, der måler 279,4 mm x 431,8 mm kan overlappe med op til 139,7 mm.

Opdele et dokument i fliser manuelt

I modsætning til ved automatisk opdeling af et dokument i fliser, hvor alle fliser udskrives samtidig, skal du ved manuel opdeling af et dokument i fliser udskrive hver flise separat.

 1. Vælg om nødvendigt Vis > Vis linealer for at få vist linealerne.
 2. Træk linealernes skæringspunkt for at ændre nulpunktet, så det angiver det øverste venstre hjørne af den flise, du vil udskrive. Husk at afsætte plads til overlap og kontrolmærker.

  Størrelsen og formen på det område, InDesign udskriver, afhænger af den aktuelle papirstørrelse og retning.

 3. Vælg Filer > Udskriv, og klik på Opsætning i venstre side.
 4. Vælg Fliser i området Opsætning, og vælg derefter Manuelt i menuen Fliser.

Skalere dokumenter

Du kan skalere dokumentets bredde symmetrisk eller asymmetrisk for at tilpasse et stort dokument på et mindre stykke papir. Asymmetrisk skalering er f.eks. nyttig, når du udskriver film til brug på en flexotrykpresse: Hvis du ved, i hvilken retning pladen monteres på tromlen, kan skaleringen kompensere for de 2% til 3%, pladen normalt strækkes. Skaleringen påvirker ikke sidestørrelsen i dokumentet.

Bemærk:

Når du udskriver opslag, skaleres hvert opslag separat.

Skalere et dokument manuelt

 1. Vælg Filer > Udskriv.
 2. Vælg Bredde for at aktivere felterne Bredde og Højde i området Opsætning i dialogboksen Udskriv.
 3. Hvis du vil bevare forholdet mellem dokumentets højde og bredde, skal du vælge Begræns proportioner. Ellers skal du sørge for, at denne indstilling er fravalgt.
 4. Indtast procenter på mellem 1 og 1000 i felterne Bredde og Højde. Hvis du har valgt Begræns proportioner, skal du kun indtaste én værdi. Den anden opdateres automatisk.

Skalere et dokument automatisk

 1. Kontroller, at indstillingerne Flise og Miniaturebillede er fravalgt i området Opsætning i dialogboksen Udskriv. (Når disse indstillinger er valgt, har du ikke adgang til indstillingen Skaler og tilpas).
 2. Vælg Skaler og tilpas. Skaleringsprocenten, som bestemmes af billedområdet, der defineres af PPD'en, vises ved siden af indstillingen Skaler og tilpas.

Mere som dette

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online

Adobe MAX

Kreativitetskonferencen

14-16. oktober i Miami Beach og online