Brugerhåndbog Annuller

Fodnoter

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Touch-arbejdsrum
   6. Standardtastaturgenveje
   7. Dokumentgendannelse og fortryd
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punkttegn og nummerering
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Arbejd med formatpakker
   3. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Arbejd med InDesign-cloud-dokumenter
  2. InDesign-cloud-dokumenter | Almindelige spørgsmål
  3. Del og samarbejd        
  4. Del til gennemgang
  5. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  6. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér og indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Oprette fodnoter

En fodnote består af to sammenkædede dele: Fodnotens referencenummer, som vises i teksten, og fodnotens tekst, som vises nederst i spalten. Du kan oprette fodnoter eller importere dem fra Word- eller RTF-dokumenter. Fodnoter nummereres automatisk, efterhånden som de indsættes i dokumentet. Nummereringen starter forfra i hver tekstenhed. Du kan styre nummerformatet, udseendet og layoutet for fodnoter. Du kan ikke indsætte fodnoter i fodnotetekst. Fodnotetekstens bredde er baseret på bredden af den spalte, der indeholder fodnotereferencemærket.

For at oprette fodnoter skal du følge disse trin:

 1. Placer indsættelsespunktet på det sted, hvor fodnotens referencenummer skal vises.
 2. Vælg Tekst > Indsæt fodnote.

 3. Indtast fodnoteteksten.
Fodnote indsat i dokument

A. Referencenummer B. Fodnotetekst 

Efterhånden som du skriver, udvides området for fodnoten, mens tekstrammens størrelse forbliver uændret. Området for fodnoten fortsætter med at udvide sig i opadgående retning, indtil det når linjen med fodnotehenvisningen. På dette punkt opdeles fodnoten til den næste tekstrammekolonne eller kædede ramme. Hvis fodnoten ikke kan opdeles, og hvis der tilføjes mere tekst end der er plads til i området for fodnoten, flyttes linjen med fodnotehenvisningen til næste kolonne, eller der vises et overskudsikon. Du kan løse problemet ved at tilpasse rammen eller ændre tekstformateringen.

Bemærk:

Når indsættelsespunktet er i en fodnote, kan du vende tilbage til der, hvor du var ved at skrive, ved at vælge Tekst > Gå til fodnotehenvisning. Hvis du ofte benytter denne indstilling, bør du overveje at oprette en tastaturgenvej.

Ændre fodnotenummerering og -layout

De ændringer, du foretager i fodnotenummerering- og layout, påvirker eksisterende samt alle nye fodnoter.

 1. Vælg Tekst > Indstillinger for fodnoter i dokument.

 2. Marker de indstillinger, som skal benyttes til at angive nummerering og format for referencenummeret og fodnoteteksten, under fanen Nummerering og formatering.
 3. Klik på fanen Layout, og marker de indstillinger, der skal anvendes til at bestemme udseendet af sidens fodnoteafsnit.
 4. Klik på OK.

Fodnotenummerering og formateringsindstillinger

Følgende indstillinger vises under Nummerering og formatering i dialogboksen Indstillinger for fodnote:

Nummerering

Format:

Vælg nummereringsformat for fodnotens referencenumre.

Start ved:

Angiv det nummer, som skal anvendes til den første fodnote i tekstenheden. Hver tekstenhed i et dokument starter med det samme Start ved-nummer. Hvis du har en bog med løbende sidenummerering, som består af flere dokumenter, skal fodnotenummereringen i hvert kapitel fortsætte derfra, hvor det sidste kapitel slutter.

Indstillingen Start ved er specielt nyttig i forbindelse med dokumenter i en bog. Fodnotenummerering sker ikke fortløbende på tværs af dokumenter i en bog.

Genstart nummerering for hver:

Hvis du gerne vil have, at nummereringen starter forfra i dokumentet, skal du markere denne indstilling og vælge Side, Opslag eller Sektion for at angive, hvornår fodnotenummereringen skal starte forfra. Visse nummereringsformater, f.eks. asterisker (*), virker bedst, når de nulstilles på hver side.

Vis præfiks/suffiks i:

Marker denne indstilling for at få vist præfikser eller suffikser i fodnotereferencen, fodnoteteksten eller i begge. Præfikser vises før tallet (f.eks. [1), og suffikser vises efter tallet (f.eks. 1]). Indstillingen er særlig anvendelig til placering af fodnoter i tegn, f.eks. [1]. Indtast ét eller flere tegn, eller marker en indstilling for Præfiks, Suffiks eller for begge. Du kan vælge specialtegn ved at klikke på ikonerne ud for kontrolelementerne Præfiks og Suffiks for at få vist en menu.

Bemærk:

Hvis fodnotens referencenummer er for tæt på den foranstående tekst, kan du tilføje et blanktegn som præfiks, så det ser pænere ud. Du kan også anvende et tegnformat på referencenummeret.

Formatering

Placering:

Denne indstilling angiver udseendet for fodnotens referencenummer, der som standard er hævet skrift. Hvis du foretrækker at formatere nummeret ved hjælp af tegnformatet (f.eks. et tegnformat, som indeholder indstillinger for hævet OpenType-skrift), skal du vælge Anvend normal og angive tegnformatet.

Tegntype:

Vælg en tegntype til formatering af fodnotens referencenummer. Du kan f.eks. vælge en tegntype med normal placering med en hævet grundlinje i stedet for at bruge hævet skrift. I menuen vises de tegntyper, der er tilgængelige i panelet Tegntyper.

Afsnitstype:

Vælg en afsnitstype, som formaterer fodnoteteksten i alle dokumentets fodnoter. I menuen vises de afsnitsformater, der er tilgængelige i panelet Afsnitsformater. Formatet [Grundlæggende afsnit] anvendes som standard. Formatet [Grundlæggende afsnit] har muligvis ikke samme udseende som standardskriftindstillingerne i dokumentet.

Separator:

Separatoren bestemmer blanktegnet mellem fodnotens nummer og starten af fodnoteteksten. Hvis du vil ændre separatoren, skal du først markere og slette den nuværende separator og derefter vælge en ny. Du kan medtage flere tegn. Hvis du vil indsætte blanktegn, skal du bruge det relevante metategn, f.eks. ^m for langt mellemrum.

Layoutindstillinger for fodnote

Følgende indstillinger vises i afsnittet Layout i dialogboksen Indstillinger for fodnoter:

Stræk fodnoter på tværs af kolonner:

Denne indstilling gør, at alle fodnoter i dokumentet strækker sig over kolonnerne i en tekstramme med flere kolonner.

Minimumafstand før første fodnote:

Denne indstilling angiver, hvor stor afstand der som minimum skal være mellem den nederste del af kolonnen og den første fodnotelinje. Du kan ikke anvende en negativ værdi. Alle Afstand før-indstillinger i fodnoteafsnittet ignoreres.

Afstand mellem fodnoter:

Denne indstilling angiver afstanden mellem det sidste afsnit i en fodnote og det første afsnit i den næste fodnote i en kolonne. Du kan ikke anvende en negativ værdi. Værdierne Afstand før/Afstand efter i et fodnoteafsnit gælder kun, hvis fodnoten indeholder flere afsnit.

Forskydning:

Denne indstilling angiver afstanden mellem starten af området for fodnoten (der, hvor fodnotedeleren vises som standard) og den første linje i fodnoteteksten.

Der er yderligere oplysninger om indstillinger for Første grundlinje under Ændring af egenskaber for tekstramme.

Placer fodnoter til slutningen af en tekstblok nederst i teksten:

Marker denne indstilling, hvis du vil have vist fodnoterne i den sidste kolonne lige under teksten i den sidste ramme i tekstenheden. Hvis du ikke markerer denne indstilling, vises alle fodnoter i tekstenhedens sidste ramme nederst i kolonnen.

Fodnoter må opdeles:

Marker denne indstilling, hvis du gerne vil have, at fodnoterne opdeles midt i en kolonne, når fodnoten overskrider den afstand, der er til den i den pågældende kolonne. Hvis det ikke er tilladt at opdele, flytter den linje, der indeholder fodnotens referencenummer, til næste kolonne, da teksten ellers bliver til overskudstekst.

Bemærk:

Selv når Fodnoter må opdeles er aktiveret, kan du forhindre, at individuelle fodnoter opdeles ved at placere indsættelsespunktet i fodnoteteksten. Vælg Hold tekst sammen i panelmenuen Afsnit, og vælg derefter indstillingerne Hold linjer sammen og Alle linjer i afsnittet. Hvis fodnoten indeholder flere afsnit, skal du bruge indstillingen Hold sammen med næste X linjer i det første afsnit i fodnoteteksten. Du kan styre, hvor fodnoten opdeles, ved at vælge Tekst> Indsæt skifttegn> Spalteskift.

Opdeling af fodnote i kolonner.

Streg over:

Angiv placeringen og udseendet af den opdelingslinje for fodnoten, som vises over fodnoteteksten. Der vises også en opdelingslinje (også kaldet en “separatorlinje”) over al fodnotetekst, der fortsætter i en separat ramme. De indstillinger, du vælger, gælder for enten Første fodnote i en spalte eller Fortløbende fodnoter, afhængigt af hvad du har valgt i menuen. Disse indstillinger minder om indstillingerne for angivelse af en afsnitsstreg. Hvis du fjerne opdelingslinjen for fodnoten, skal du fjerne markeringen af Vis streg.

Arbejde med fodnotetekst

Vær opmærksom på følgende, når du redigerer fodnotetekst:

 • Hvis indsættelsespunktet er i fodnotetekst, når du vælger Rediger > Markér alt, vælges al tekst i den pågældende fodnote, men ikke andre fodnoter eller tekst.
 • Brug piletasterne til at navigere gennem fodnoterne.
 • Fodnotenummerering sker ikke fortløbende på tværs af dokumenter i en bog. Hvis du ikke vil have nummereringen til at starte forfra i hvert dokument i bogen, skal du ændre værdien af Start ved i hvert dokument, når redigeringen er færdig.
 • Du kan udvide eller skjule fodnoter ved at klikke på fodnote-ikonet i Teksteditor. Du kan udvide eller minimere alle fodnoter ved at vælge Vis > Teksteditor > Udvid alle fodnoter eller Minimer alle fodnoter.
 • Du kan udvide eller skjule fodnoter i Spaltevisning eller Tekstenhedsvisning ved at klikke på fodnote-ikonet i Teksteditor. Du kan udvide eller skjule alle fodnoter ved at højreklikke (Windows) eller trykke på Ctrl og klikke (Mac OS) på en fodnote og vælge Udvid alle fodnoter eller Minimer alle fodnoter.
 • Du kan markere og anvende tegn- og afsnitsformatering på fodnotetekst. Du kan også markere og ændre udseendet på fodnotens referencenummer, men det anbefales at du til det formål bruger dialogboksen Indstillinger for fodnote.

 • Når du klipper eller kopierer tekst, som indeholder fodnotens referencenummer, føjes fodnoteteksten også til udklipsholderen. Hvis du kopierer teksten over i et andet dokument, vil fodnoterne i den pågældende tekst bruge de karakteristika, der er brugt i det nye dokuments nummerering og layout.

 • Hvis du ved et uheld kommer til at slette fodnotenummeret i starten af fodnoteteksten, kan du få det frem igen. Placer indsættelsespunktet i starten af fodnoteteksten, højreklik (Windows), eller hold Control nede, og klik (Mac OS), og vælg Indsæt specialtegn > Mærker > Fodnotenummer.

 • Hvis du fjerner tilsidesættelser og tegnformater i et afsnit, som indeholder en markør for fodnotereference, vil referencenumrene miste de attributter, du har valgt i dialogboksen Indstillinger for fodnote.

Stræk fodnoter på tværs af kolonner

Du kan strække fodnoter på tværs af kolonner i en tekstramme med flere kolonner.

Stræk fodnote på tværs af alle kolonner i en tekstramme

Sådan strækker du en fodnote på tværs af alle kolonner i en tekstramme:

 1. Markér tekstrammen, og vælg Objekt > Tekstrammeindstillinger.

 2. Vælg fanen Fodnoter.

 3. Markér Aktivér tilsidesættelser og Stræk fodnoter på tværs af kolonner.

 4. Klik på OK.

Stræk fodnoter på tværs af kolonner i en tekstramme

Stræk alle fodnoter på tværs af kolonner

Sådan strækker du alle fodnoterne i dit dokument på tværs af kolonner:

 1. Vælg Tekst > Indstillinger for fodnoter i dokument.

 2. Vælg fanen Layout.

 3. Markér Stræk fodnoter på tværs af kolonner.

 4. Klik på OK.

Stræk alle fodnoter på tværs af kolonner

Bemærk:

Indstillingen til at strække fodnoter på tværs af kolonner er aktiveret som standard i et nyt dokument, der oprettes i InDesign CC 2017. Indstillingen er dog som standard deaktiveret i et eksisterende dokument, der er oprettet i en tidligere version.

Konverter fodnoter og slutnoter

Sådan kan du konvertere fodnoter til slutnoter og slutnoter til fodnoter i dit dokument.

 1. Vælg Tekst > Konverter fodnote og slutnote.

 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Fodnote til slutnote for at konvertere fodnoter til slutnoter.
  • Vælg Slutnote til fodnote for at konvertere slutnoter til fodnoter.
  Konverter fodnoter og slutnoter

 3. Vælg en af følgende muligheder i rullemenuen Omfang:

  • Dokument: Hvis du vil konvertere alle fodnoter eller slutnoter i dokumentet.
  • Markering: Hvis du kun vil konvertere fodnoter eller slutnoter fra markeringen.
 4. Klik på Konverter.

Tekstombrydning med fodnoter

Du kan nu bruge tekstombrydninger på et forankret eller flydende objekt, som er del af en fodnote.

Intern tekstombrydning af objekter i fodnoter

Du kan placere et indlejret eller forankret objekt, som en tekstombrydning er anvendt på, i en fodnote. Teksten ombrydes og justeres problemfrit omkring objektet.

Ved intern tekstombrydning ombrydes teksten kun under det punkt, hvor et objekt er forankret i en fodnote.

Intern tekstombrydning

Ekstern tekstombrydning af objekter i fodnoter

Hvis et flydende objekt (som ikke er indlejret eller forankret), hvorpå der er anvendt tekstombrydning, interagerer med fodnotetekst, vil der ske tekstombrydning. Teksten justeres dynamisk omkring objektet.

I eksemplet nedenfor er fotografiet eksempelvis ikke en del af fodnoten, men teksten justeres problemfrit omkring objektet.

Ekstern figursats

Fodnoter i ikke-rektangulære rammer

Ved ikke-rektangulære tekstrammer, såsom afrundede hjørner, ovaler og cirkler, forbliver fodnoter inden for grænserne af objektformerne.

Fodnoter i et afrundet hjørne

Slette fodnoter 

Du kan slette en fodnote ved at markere fodnotens referencenummer i teksten og derefter trykke på Backspace eller Delete. Hvis du kun sletter fodnoteteksten, vil fodnotens referencenummer og fodnotestrukturen stadig være der.

Adobe-logo

Log ind på din konto