Brugerhåndbog Annuller

Ændre hjørneudseende

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 8. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Bryder sammen ved opstart
  3. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  4. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  5. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  6. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

Du kan bruge kommandoen Hjørneeffekter til hurtigt at føje hjørneeffekter til en kurve. De tilgængelige hjørneeffekter strækker sig fra enkle, rundede hjørner til avanceret udsmykning.

Forskellige linjestyrkers effekt på hjørneformer

A. Smart hjørneeffekt uden streg B. Samme effekt med en 1‑punkts streg C. Samme effekt med en 4‑punkts streg 

Anvendelse af hjørneformer i dialogboksen Hjørneeffekter

 1. Marker en kurve med et af markeringsværktøjerne.

 2. Vælg Objekt > Hjørneeffekter.

 3. Hvis du vil anvende hjørneeffekten på alle fire hjørner af et rektangel, skal du vælge ikonet Gør alle indstillinger ens . Når indstillingen ikke er valgt, vises der prikker på begge sider af ikonet (som en lænke med en brudt kæde).

 4. Vælg en hjørneeffekt, og angiv en størrelse til et eller flere hjørner.

  Størrelsesværdien bestemmer den radius, hvormed hjørneeffekten går ud fra hvert hjørnepunkt.

 5. Marker Skærmversion, hvis du vil se resultatet af effekten, før du anvender den. Klik derefter på OK.

Bruge dynamiske hjørner

Med dynamiske hjørner kan du anvende hjørneeffekter på rektangulære rammer ved at klikke på den gule kasse, der vises på rammen, og derefter trække med musen. Du kan også anvende en anden hjørneeffekt og en anden hjørneradius på hvert enkelt hjørne.

 1. Marker en rektangulær ramme, og klik på den gule kasse.

  Der vises fire gule diamanter på den markerede ramme som tegn på, at tilstanden er Dynamiske hjørner. Hvis den gule kasse ikke er vist på den markerede ramme, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Vis dynamiske hjørner.

 2. Tilføj hjørneeffekter ved at benytte enhver af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil justere radiussen for alle fire hjørner samtidigt, skal du trække en af diamanterne mod midten af ramme.

  • Hvis du vil justere et enkelt hjørne, skal du holde Shift nede, mens du trækker i en diamant.

  • Hvis du vil cirkulere gennem forskellige effekter, skal du trykke på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS), mens du klikker på en gul diamant.

 3. Hvis du vil afslutte redigeringen af hjørner, skal du klikke et vilkårligt sted uden for den markerede ramme.

Hvis du vil fjerne hjørneeffekter, skal du vælge Objekt > Hjørneeffekter og derefter vælge Ingen.

Hvis den gule kasse ikke skal vises, når du markerer en ramme, skal du vælge Vis > Ekstrafunktioner > Skjul dynamiske hjørner.

Retningslinjer for anvendelse af hjørneformer

Bemærk følgende:

 • Hvis du har et ekstramodul, der indeholder flere effekter, kan kommandoen Hjørneeffekter i stregpanelet inkludere yderligere former.

 • Hjørneeffekter kan ses på alle kurvens hjørnepunkter, men aldrig på udjævningspunkter. Effekterne skifter automatisk vinkel, når du flytter en kurves hjørnepunkter.

 • Hvis en hjørneeffekt ændrer kurven betydeligt ved f.eks. at få den til at bule indad eller udad, kan den muligvis påvirke, hvordan en ramme fungerer sammen med indholdet eller andre dele af layoutet. Hvis størrelsen på en hjørneeffekt øges, kan en eksisterende figursats eller rammejustering blive skubbet længere væk fra rammen.

 • Du kan ikke redigere en hjørneeffekt, men du kan ændre dens udseende ved at ændre hjørneradiussen eller ved at ændre stregen.

 • Hvis du har anvendt hjørneeffekter, men ikke kan se dem, skal du kontrollere, at kurven bruger hjørnepunkter, og at der er anvendt en stregfarve eller et forløb. Øg derefter indstillingen for Størrelse i dialogboksen Hjørneeffekter, eller øg stregstyrken i stregpanelet.

Adobe-logo

Log ind på din konto