Brugerhåndbog Annuller

Billedtekster

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Grundlæggende om arbejdsrum
   2. Tilpas dit arbejdsrum i InDesign
   3. Værktøjspanel
   4. Angiv indstillinger
   5. Panelet Egenskaber
   6. Touch-arbejdsrum
   7. Standardtastaturgenveje
   8. Dokumentgendannelse og fortryd
  3. Generativ AI
   1. Tekst til billede
   2. Ofte stillede spørgsmål om generativ AI
 3. Opret og layout dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Konverter PDF-filer til InDesign-filer i InDesign (Beta)
   7. Opret bogfiler
   8. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   9. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   10. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   11. Del indhold
   12. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   13. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
   2. Juster og fordel objekter ved hjælp af linealer
   3. Mål objekter ved hjælp af måleværktøjet
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Sydøstasiatiske scripts
   4. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   5. Opret tekst på en kurve
   6. Punkttegn og nummerering
   7. Glyffer og specialtegn
   8. Tekstombrydning
   9. Tekstvariabler
   10. Opret QR-koder
   11. Rediger tekst
   12. Juster tekst
   13. Ombryd tekst omkring objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Sammenkædet indhold
   16. Formatér afsnit
   17. Formatér tegn
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Formatér automatisk tekst
   3. Arbejd med formatpakker
   4. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Stavekontrol og sprogordbøger
   1. Stavekontrol, autokorrektion og dynamisk stavning
   2. Opret, tilføj og administrer ordbøger og ord
   3. Skift ordbogsindstillinger
   4. Duden-ordbog
  6. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  7. Formater
   1. Afsnits- og tegntyper
   2. Tilknyt, eksportér og administrer formater
   3. Objektformater
   4. Uncialer og indrykkede formater
   5. Arbejde med formater
   6. Linjeafstand
  8. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
  10. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Rammer og objekter
   10. Juster og fordel objekter
   11. Sammenkædet og integreret grafik
   12. Integrer AEM-aktiver
  11. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Blanding af farver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Søg og erstat
  1. Søg efter og erstat tekst
  2. Søg efter og erstat skrifttyper
  3. Søg efter og erstat glyffer
  4. Find og erstat ved hjælp af GREP-udtryk og -forespørgsler
  5. Søg efter og erstat objekter
  6. Søg efter og erstat farver
  7. Indstillinger for find og erstat
 6. Del
  1. Gem og gå til cloud-dokumenter
  2. Organiser, administrer og del cloud-dokumenter
  3. Se og administrer versioner i cloud-dokumenter
  4. Almindelige spørgsmål om InDesign-cloud-dokumenter
  5. Del og samarbejd        
  6. Del til gennemgang
  7. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  8. Administrer feedback 
 7. Udgiv
  1. Placer, eksportér og udgiv
   1. Publish Online
   2. Dashboardet Publish Online
   3. Kopiér, indsæt grafik
   4. Eksportér indhold til EPUB
   5. Indstillinger for Adobe PDF
   6. Eksportér indhold til HTML
   7. Eksportér til Adobe PDF
   8. Eksportér til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversigt over DPS og AEM Mobile
   11. Understøttede filformater
   12. Eksportér og importér brugerindstillinger
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 8. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
 9. Fejlfinding
  1. Løste problemer
  2. Kendte problemer
  3. Bryder sammen ved opstart
  4. Problem, der skyldes, at mappen med indstillinger er skrivebeskyttet
  5. Udfør fejlfinding af problemer med filer
  6. Det er ikke muligt at eksportere PDF
  7. Genoprettelse af InDesign-dokumenter

En billedtekst er en beskrivelse, der vises under et billede. InDesign har forskellige metoder for oprettelse af billedtekster, som viser de billedmetadata, du angiver. InDesign har en særlig variabel til billedtekster, som viser de angivne metadata for et billede. Hvis en tekstramme, der indeholder variablen, er placeret ved siden af eller grupperet sammen med et billede, viser variablen billedets metadata. Du kan generere en billedtekst ud fra et eksisterende billede eller under indsættelsen af billedet, eller du kan oprette en tekstramme, der indeholder en billedtekstvariabel.

Billedtekst, der er genereret ud fra billedmetadata

Oprettelse af en billedtekst ud fra et billede

Når du genererer en billedtekst ud fra et eksisterende billede, kan du enten oprette en statisk billedtekst, som kun kan redigeres manuelt, eller en dynamisk billedtekst, som opdateres, hvis billedet eller billedmetadataene ændres. Hvis du f.eks. flytter en dynamisk billedtekst hen ved siden af et andet billede, viser billedteksten metadata fra det andet billede.

Når du vælger Opret dynamisk billedtekst, oprettes automatisk en ny variabel på basis af de aktuelle indstillinger for billedtekst. Hvis f.eks. metadatatypen Beskrivelse er valgt i dialogboksen Konfiguration af billedtekst, oprettes en variabel med navnet “Billedtekst til dynamiske metadata: Beskrivelse”.

 1. Hvis du vil bestemme indholdet og udseendet af den billedtekst, du opretter, skal du vælge Objekt > Billedtekster > Indstillinger for billedtekst og angive indstillinger. Se Angivelse af indstillinger for konfiguration af billedtekst.

 2. Vælg Objekt > Billedtekster > Opret dynamisk billedtekst eller Opret statisk billedtekst.

Bemærk:

Når du opretter en dynamisk billedtekst, der viser en lang tekststreng som f.eks. en beskrivelse, ombrydes billedteksten ikke på linjer, fordi den er en variabel. Hvis en billedtekst komprimeres til en enkelt linje, skal du overveje at konvertere den dynamiske billedtekst til en statisk billedtekst. Hvis du vil konvertere en dynamisk billedtekst til en statisk billedtekst, skal du markere den dynamiske billedtekst og vælge Objekt > Billedtekster > Konverter til statisk billedtekst.

Du kan også oprette en statisk billedtekst, mens du indsætter et billede. Vælg Opret statiske billedtekster i dialogboksen Indsæt, og indsæt derefter billedtekstens ramme, når du har indsat billedet.

Angivelse af indstillinger for konfiguration af billedtekst

Hvis du vil bestemme indholdet og formateringen af billedtekst, du opretter, skal du bruge dialogboksen Indstillinger for billedtekst. Disse billedtekster påvirker kun efterfølgende billedtekster, du opretter, ikke eksisterende billedtekster.

 1. Vælg Objekt > Billedtekster > Indstillinger for billedtekst.

 2. Vælg de metadata, du vil medtage, og angiv den tekst, der vises før og efter metadataene.

 3. Hvis du vil medtage flere rækker af metadata, skal du klikke på ikonet med plustegnet.

 4. Angiv følgende indstillinger, og klik på OK.

  Tekst før / Tekst efter

  Den tekst, der vises før eller efter de angivne metadata.

  Metadata

  Vælg indstillingen af metadata, f.eks. Beskrivelse eller By, på listen.

  Justering

  Angiv, hvor billedteksten skal placeres i forhold til billedet.

  Forskydning

  Angiv, hvor langt billedteksten er fra kanten af tekstrammen ved siden af billedet.

  Afsnitstype

  Angiv et afsnitstype, der skal anvendes på billedteksten. Hvis billedteksten skal indeholde automatisk nummerering, f.eks. “Figur 1”, “Figur 2” osv., skal du medtage nummereringen i afsnitstypen. Se Oprette fortløbende billedtekster til figurer og tabeller.

  Lag

  Angiv det lag, som billedteksten skal tilhøre.

  Grupper billedtekst med billede

  Angiv, om billedrammen og billedtekstens ramme skal grupperes.

Oprettelse af billedtekster ved hjælp af variabler

Hvis en tekstramme, der indeholder en variabel til billedtekst, er placeret ved siden af eller grupperet sammen med et billede, viser billedtekstvariablen billedets metadata.

Variabler til billedtekst

A. Tekstramme med variabel til billedtekst er ikke ved siden af billede B. Tekstramme er flyttet hen til billede 

 1. Definer om nødvendigt den billedtekstvariabel, du vil bruge. Se Definere variabler til billedtekst.

 2. Opret den tekstramme, der skal bruges til billedteksten.

 3. Anbring indsættelsespunktet i tekstrammen, vælg Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel, og vælg derefter den billedtekstvariabel, du vil medtage. Indsæt alle de ønskede variabler til billedtekst.

 4. Flyt billedtekstens ramme hen til en billedramme, eller grupper billedtekstens ramme med billedrammen.

Hvis variablen til billedtekst er tom, skal du redigere billedets metadata og derefter bruge panelet Lænker til at opdatere billeder. Se, hvordan du kan redigere metadata for billeder, i Redigere metadata i billedfiler.

Definere variabler til billedtekst

Hvis en tekstramme, der indeholder en variabel til billedtekst, flyttes hen ved siden af et billede, opdateres billedteksters variabler automatisk. Som standard anvendes navnemetadata til den variable type, når du vælger Tekst > Tekstvariabler > Indsæt variabel > Billednavn. Du kan ændre denne billednavnsvariabel, eller du kan oprette nye variabler, der angiver billedmetadata.

 1. Vælg Tekst > Tekstvariabler > Definer.

 2. Vælg Ny for at oprette en variabel eller Rediger for at redigere en eksisterende variabel.

 3. Vælg Billedtekst til metadata til tekst.

 4. Vælg en indstilling i menuen Metadata.

 5. Angiv den tekst, der vises før eller efter metadataene, og vælg derefter OK.

 Adobe

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?