Brugerhåndbog Annuller

Oprette et indeks

 1. Brugerhåndbog til InDesign
 2. Lære InDesign at kende
  1. Introduktion til InDesign
   1. Nyheder i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Almindelige spørgsmål
   4. Brug af Creative Cloud Libraries
  2. Arbejdsrum
   1. Generelt om arbejdsrum
   2. Værktøjspanel
   3. Angiv indstillinger
   4. Touch-arbejdsrum
   5. Standardtastaturgenveje
   6. Dokumentgendannelse og fortryd
   7. Capture-udvidelse
 3. Oprette og layoute dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opret dokumenter
   2. Arbejd med overordnede sider
   3. Arbejde med dokumentsider
   4. Angiv sidestørrelse, margener og beskæring
   5. Arbejde med filer og skabeloner
   6. Opret bogfiler
   7. Tilføj grundlæggende sidenummerering
   8. Nummerer sider, kapitler og sektioner
   9. Konverter QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Del indhold
   11. Forstå et grundarbejdsforløb med styrede filer
   12. Gem dokumenter
  2. Linjenet
   1. Linjenet
   2. Formatér linjenet
  3. Layouthjælpemidler
   1. Linealer
 4. Tilføj indhold
  1. Tekst
   1. Tilføj tekst i rammer
   2. Sammenkæd tekst
   3. Arabiske og hebraiske funktioner i InDesign
   4. Opret tekst på en kurve
   5. Punktopstilling
   6. Glyffer og specialtegn
   7. Tekstombrydning
   8. Tekstvariabler
   9. Opret QR-koder
   10. Rediger tekst
   11. Juster tekst
   12. Ombryd tekst omkring objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Sammenkædet indhold
   15. Formatér afsnit
   16. Formatér tegn
   17. Find/Erstat
   18. Stavekontrol og sprogordbøger
  2. Typografi
   1. Brug af skrifttyper i InDesign
   2. Knibning og spatiering
  3. Formatering af tekst
   1. Formatering af tekst
   2. Tabulatorer og indrykninger
  4. Gennemse tekst
   1. Spor og gennemse ændringer
   2. Tilføj redigeringsnoter i InDesign
   3. Importér PDF-kommentarer
  5. Tilføj referencer
   1. Opret en indholdsfortegnelse
   2. Fodnoter
   3. Opret et indeks
   4. Slutnoter
   5. Billedtekster
  6. Formater
   1. Afsnits- og tegnformater
   2. Objektformater
   3. Uncialer og indrykkede formater
   4. Arbejde med formater
   5. Linjeafstand
  7. Tabeller
   1. Formatér tabeller
   2. Opret tabeller
   3. Tabel- og celleformater
   4. Markér og rediger tabeller
   5. Tabelstreger og -fyld
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlinks
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bogmærker
   4. Knapper
   5. Formularer
   6. Animation
   7. Krydshenvisninger
   8. Strukturer PDF-filer
   9. Sideovergange
   10. Film og lyde
   11. Formularer
  9. Grafik
   1. Forstå kurver og former
   2. Tegn med blyantværktøjet
   3. Tegn med penneværktøjet
   4. Anvend stregindstillinger 
   5. Sammensatte kurver og former
   6. Rediger kurver
   7. Fritlægningskurver
   8. Ændring af hjørneudseende
   9. Juster og fordel objekter
   10. Sammenkædet og integreret grafik
   11. Integrer AEM-aktiver
  10. Farve og gennemsigtighed
   1. Anvend farve
   2. Brug af farver i importeret grafik
   3. Arbejde med farveprøver
   4. Bland trykfarver
   5. Nuancer
   6. Forstå staffage- og procesfarver
   7. Bland farver
   8. Forløb
   9. Samkopiér gennemsigtig grafik
   10. Tilføj gennemsigtighedseffekter
 5. Del
  1. Del og samarbejd        
  2. Del til gennemgang
  3. Gennemgå et delt InDesign-dokument
  4. Administrer feedback 
 6. Udgiv
  1. Eksportere og udgive
   1. Publish Online
   2. Eksportér indhold til EPUB
   3. Indstillinger for Adobe PDF
   4. Eksportér indhold til HTML
   5. Eksportér til Adobe PDF
   6. Eksportér til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversigt over DPS og AEM Mobile
  2. Udskriv
   1. Udskriv hæfter
   2. Printermærker og beskæringer
   3. Udskriv dokumenter
   4. Trykfarver, separation og rasterfrekvens
   5. Overprint
   6. Opret PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollér filer inden aflevering
   8. Udskriv miniaturebilleder og store dokumenter
   9. Klargør PDF-filer til prepress-bureauer
   10. Forbered udskrivning af separationer
 7. Udvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Datafletning
   2. Ekstramoduler
   3. Capture-udvidelse i InDesign
   4. Script
Bemærk:

Ligestillet sprogbrug: Vi erstatter ikke-inkluderende sprogbrug fra InDesign 2022 (version 17.0) og fremefter for at afspejle Adobes kerneværdier for inklusion. Enhver henvisning til mastersiden erstattes af overordnet side i vores hjælpeartikler for sprogene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk .

Om indeksering

Du kan oprette et enkelt nøgleordsindeks eller en omfattende, detaljeret guide til oplysningerne i din bog. Du kan kun oprette ét indeks i et dokument eller en bog. Når du opretter et indeks, skal du først placere indeksmærker i teksten. Du kan knytte hvert enkelt indeksmærke til det ord, kaldet et emne, som du ønsker skal optræde i indekset.

Når du genererer indekset, føjes hvert emne til en liste sammen med siden, det blev fundet på. Emnerne sorteres alfabetisk, typisk under sektionsoverskrifter (A, B, C osv.). En indeksindgang består af et emne (ordet, som læseren slår op) med enten en sidehenvisning (sidetal eller -udsnit) eller en krydshenvisning. En krydshenvisning, med "Se" eller "Se også" foran, dirigerer læseren til andre indgange i indekset i stedet for til et sidetal.

Dele af et indeks

A. Titel B. Sektionsoverskrift C. Indeksindgang D. Underindgang E. Emne F. Sidehenvisning G. Krydshenvisning 

Tip til oprettelse af et indeks

Et godt planlagt og fuldstændigt indeks kan hjælpe med at gøre oplysningerne i dit dokument lettere tilgængelige for læserne. Her er nogle retningslinjer:

 • Overvej, hvordan indekset skal se ud. Hvor mange emneniveauer skal der være? Skal det henvise læseren til andre, relaterede emner? Er et enkelt nøgleordsindeks nok, eller har du brug for et mere avanceret indeks med krydshenvisninger til relateret emne og en gennemarbejdet liste over tilsvarende ord?

 • Prøv at forestille dig de forskellige måder, læserne vil slå oplysninger op på. F.eks. vil én læser måske lede efter oplysninger om dyr under dyreliv, mens en anden ville kigge under natur eller fauna.

 • Tilføj indeksindgange, når indholdet i dit dokument er forholdsvist stabilt. Hvis du sletter store dele tekst senere, kan en del af dit indeksarbejde gå tabt.

 • Et godt planlagt indeks viser emner konsekvent. Almindelige indekseringsproblemer omfatter bl.a. inkonsekvent brug af store bogstaver (katte og Katte) og entals- og flertalsformer (kat og katte). Brug en emneliste for at sikre konsekvent ordbrug.

 • Gennemse indekset flere gange, før du genererer det endelige indeks. Kig efter dubletter, svage emneområder, stavefejl og uoverensstemmelser mht. ordbrug og brug af store/små bogstaver. F.eks. behandler InDesign Leopard, leopard og leoparder som separate indgange.

Workflow til oprettelse af et indeks

For at oprette et indeks skal du følge disse grundlæggende trin:

1. Opret en emneliste (valgfrit)

En emneliste hjælper dig til at opretholde ensartethed i dine indeksindgange. (Se Oprette en emneliste til et indeks).

2. Tilføj indeksmærker.

Tilføj indeksmærker på de sider i dit dokument, som du ønsker, indeksindgangene skal henvise til. (Se Tilføje indeksindgange).

3. Generer indekset.

Ved at generere indekset oprettes der et sæt af indgange for mærker og deres tilhørende sidetal. (Se Generere et indeks).

4. Ombryd indekstekstenheden.

Anvend markøren for indlæst tekst til at ombryde indekset i en tekstramme. I de fleste tilfælde vil du foretrække, at indekset starter på en ny side. Når du har ombrudt indekset, kan du formatere siderne og indekset.

Disse trin vil sandsynligvis blive gentaget adskillige gange, efterhånden som du finpudser dit indeks før udgivelse.

Oversigt over Indekspanel

Du opretter, redigerer og får vist eksempler af indekset ved hjælp af Indekspanelet (Vindue > Tekst og tabeller > Indeks). Panelet indeholder to tilstande: Henvisning og Emne. I henvisningstilstanden viser skærmversionsområdet hele indeksindgange for det aktuelle dokument eller den aktuelle bog. I emnetilstanden viser skærmversionsområdet kun emner, ikke sidetal og krydshenvisninger. Emnetilstand anvendes primært til at oprette indeksstrukturen, mens du tilføjer dine indeksindgange i henvisningstilstand.

I henvisningstilstanden alfabetiseres og opdeles indeksindgange i sektioner efter bogstav. Trekanter ved siden af indgange gør det muligt at udvide eller minimere indgangen for at se underindgange, sidetal og krydshenvisninger.

De følgende koder vises i stedet for et sidetal for at angive indeksindgange, der måske ikke medtages i det genererede indeks. Du kan muligvis vælge Opdater skærmversion i panelet Indeks for at få vist koderne.

PB (Pasteboard/Montagebord)

Angiver indeksindgange på montagebordet. Disse indgange medtages ikke i det genererede indeks.

HL (Hidden layer/Skjult lag)

Angiver indeksindgange på et skjult lag. Når du genererer indekset, har du mulighed for at medtage indeksindgange på et skjult lag.

ST

Angiver indeksindgange i en skjult tilstand. Indeksindgange i skjulte tilstande er ikke medtaget i indekset.

PN

Angiver indeksindgange i overskudstekst. Når du medtager disse indgange i det genererede indeks, vises de uden sidetal.

Master

Angiver indeksindgange på en overordnet side. Disse indgange medtages ikke i det genererede indeks.

Klik på en trekant for at udvide eller minimere en individuel indgang. Alt-klik (Windows) eller Alternativ-klik (Mac OS) på en trekant for at udvide eller minimere alle underindgange til en indgang. Ctrl-klik (Windows) eller Kommando-klik (Mac OS) på en trekant for at udvide eller minimere alle indgange.


Bemærk:

Vælg Opdater skærmversion i indekspanelet menu for at opdatere skærmversionsområdet. Denne funktion er nyttig, hvis du har lavet omfattende ændringer i dit dokument eller flyttet indeksmærker i dokumentvinduet.

Oprette en emneliste til et indeks

Du kan oprette eller importere en liste over emner til at bruge som udgangspunkt, når du opretter indeksindgange. Når du senere tilføjer indgange til indekset, kan du markere emner fra emnelisten (i stedet for at skrive dem hver gang) for at sikre, at oplysningerne indekseres konsekvent i hele dokumentet eller bogen.

Du kan oprette eller redigere en emneliste vha. indekspanelet i emnetilstand. Bemærk, at emnetilstand kun viser emner. For at se indeksindgange med dertil knyttede sidetal og krydshenvisninger skal du i stedet bruge henvisningstilstanden.

Indekspanel i henvisningstilstand (til venstre) og emnetilstand (til højre)

Emner på emnelisten vises også i dialogboksen Ny sidehenvisning. For at oprette en indeksindgang skal du ganske enkelt markere et emne og så tilknytte en side- eller krydshenvisning. Ubrugte emner (uden side- eller krydshenvisninger) udelades, når du genererer et indeks.

Det er valgfrit, om du vil oprette en emneliste, før du tilføjer indeksindgange. Hver gang du opretter en indeksindgang, tilføjes dets emne automatisk til emnelisten til fremtidig brug.

Bemærk:

Som standard vises de emner, der føjes til emnelisten, ikke i henvisningslisten, som kun indeholder de emner, der er knyttet til en side. Du kan imidlertid få vist emnerne på henvisningslisten ved at vælge Vis ubrugte emner fra indekspanelet i henvisningstilstand.

Føj emner til emnelisten

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Indeks for at vise indekspanelet.

 2. Vælg Emne.

 3. Vælg Nyt emne i indekspanelets menu, eller klik på ikonet Opret en ny indeksindgang nederst på panelet.

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Indtast emnenavnet (f.eks. dyr) i det første felt under Emneniveauer. Opret et underemne ved at indtaste et navn (katte) i det næste felt. I dette eksempel står ”katte” indrykket under ”dyr”. Indtast et navn (siamesere) i det tredje felt for at oprette et underemne under et underemne osv.

  • Vælg et eksisterende emne. Angiv underemner i anden, tredje og fjerde felt.

 5. Klik på Tilføj for at tilføje emnet, som nu vil blive vist i både dialogboksen Nyt emne og på indekspanelet.

 6. Klik på Udført, når du er færdig med at tilføje emner.

Bemærk:

For at slette et emne, som du lige har tilføjet, skal du klikke på Udført, vælge emnet i indekspanelet og derefter klikke på knappen Slet markeret indgang.

Importere emner fra andre InDesign-dokumenter

 1. Vælg Importér emner i indekspanelets menu.

 2. Markér det dokument, der indeholder de indeksemner, du vil importere, og klik derefter på Åbn.

Redigere et indeksemne

Brug indekspanelet til at redigere indgange, før eller efter du genererer et indeks. Ændringer af indgangene i indekspanelet vises i det næste indeks, der genereres, men ændringer af den genererede indekstekstenhed mistes, når indekset genereres igen.

 1. Åbn et dokument, der indeholder indeksemnerne.
 2. Vælg Emne i indekspanelet.

 3. Dobbeltklik på et emne, der skal redigeres, i skærmversionsområdet.
 4. Rediger emnet efter behov, og klik på OK.

Tilføje indeksindgange

Du kan oprette indeksindgange vha. indekspanelet i henvisningstilstand. En indeksindgang består af to dele: et emne og en henvisning. Emner kan defineres på forhånd ved hjælp af en emneliste. Henvisninger kan være sidetal eller krydshenvisninger til andre emner.

Indekspanelet i henvisningstilstand

A. Indgang B. Underindgang C. Sidehenvisning D. Krydshenvisning 

Et indeksmærke indsættes ved starten af ordet, hvori teksten er markeret, eller ved indsættelsespunktet. Du kan se indeksmærker ved at vælge Tekst > Vis skjulte tegn.

Tilføje en indeksindgang

 1. Ved hjælp af tekstværktøjet  kan du placere indsættelsespunktet det sted, hvor indeksmærket skal være, eller markere tekst, der skal bruges som grundlag for en indekshenvisning.

  Når den markerede tekst indeholder indlejret grafik eller specialtegn, udelades visse tegn (som f.eks. indeksmærker og indbygget grafik) i feltet Emneniveauer. Andre tegn, som f.eks. lange tankestreger og copyright-symboler, konverteres til metategn (f.eks. ^_ eller ^2).

 2. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Indeks for at vise indekspanelet.

 3. Vælg Henvisning.

  Bemærk:

  Hvis de indgange, der er tilføjet emnelisten, ikke vises på referencelisten, skal du vælge Vis ubrugte emner i panelmenuen Indeks. Du kan derefter bruge de pågældende emner, når indgangene tilføjes.

 4. Vælg Bog for at se indeksindgange fra alle åbne dokumenter i en bogfil.

 5. Vælg Ny sidehenvisning i indekspanelets menu. (Hvis denne kommando ikke vises, skal du kontrollere, at Henvisning er valgt, og at der er et indsættelsespunkt eller en tekstmarkering i dokumentet).

 6. Gør et af følgende for at føje tekst til feltet Emneniveauer:
  • Hvis du vil oprette en simpel indeksindgang (som katte), skal du indtaste indgangen i det første emneniveaufelt. (Hvis der var markeret noget tekst, vises dette i emneniveaufeltet).

  • Hvis du vil oprette indgange og underindgange, skal du indtaste det overordnede navn (i dette eksempel dyr) i det første emneniveaufelt og underindgangene (katte og siamesere) i de følgende felter. Klik om nødvendigt på op- og ned-pilene for at bytte plads med elementet oven over eller neden under det markerede element.

  Indeksindgang i emneniveaufeltet (til venstre) og det efterfølgende resultat i indekset (til højre)

  • Dobbeltklik på et emne på listen nederst i dialogboksen. Skriv om nødvendigt den tekst, du vil søge efter, i søgefeltet, og brug pilene næste og forrige til at søge i indeksindgangene.
 7. Brug felterne Sorter efter til at ændre måden, indgange sorteres på i det endelige indeks. Hvis du f.eks. vil sortere emnet de la Vega under V (i stedet for D), skal du skrive Vega i feltet Sorter efter og de la Vega i emneniveaufeltet.

  Du kan også vælge sorteringsrækkefølgen for tal, symboler og sprog, og du kan ændre sorteringsoplysningerne for kinesiske tegn (Se Ændre sorteringsrækkefølge for indekser).

 8. Angiv typen af indeksindgang:
  • For at oprette indeksindgange, der har et sidetal eller sideudsnit (f.eks. katte 82–87), skal du vælge en indstilling, der beskriver indgangens udstrækning i rullemenuen Type. (Se Indstillinger for sideudsnit i indekser).

  • Hvis du vil oprette en indeksindgang uden et sidetal, skal du vælge Udelad sideudsnit i menuen Type. Selvom der ikke vil blive vist noget sidetal i det genererede indeks, vises sidetallet i parentes på indekspanelet.

  • For at oprette en indeksindgang, der refererer til en anden indgang, skal du vælge en af indstillingerne for krydshenvisninger (f.eks. Se eller Se også ) i pop up-menuen Type. Dernæst skal du indsætte indgangsnavnet i tekstfeltet Henvist til eller trække den eksisterende indgang fra den nederste liste til feltet Henvist til. Du kan også tilpasse Se og Se også, som vises i krydshenvisningsindgangene, ved at vælge Brugerdefineret krydshenvisning i pop up-menuen Type. (Se Tilføjelse af krydshenvisningerne "Se" eller "Se også" til et indeks).

 9. Hvis du vil lægge vægt på en bestemt indeksindgang, skal du markere Tilsidesæt talformat og derefter angive en tegntype.

 10. Hvis du vil tilføje en indgang til indekset, skal du gøre et af følgende:
  • Klik på Tilføj for at tilføje en aktuel indgang og efterlade dialogboksen åben, så der kan tilføjes yderligere indgange.

  • Klik på Tilføj alle for at finde alle forekomster af den markerede tekst i dokumentvinduet og oprette et indeksmærke for hver enkelt af dem. Tilføj alle er kun tilgængelig, hvis der er markeret tekst i dokumentet.

  • Klik på OK for at tilføje indeksindgangen og lukke dialogboksen.

  Bemærk:

  Hvis du klikker på Annuller, når du har klikket på Tilføj, bliver de indgange, du lige har tilføjet, ikke fjernet. Brug kommandoen Fortryd til at fjerne disse indgange.

 11. Luk dialogboksen ved at klikke på OK eller Udført.

Indeksere et ord, en sætning eller en liste hurtigt

Ved hjælp af en genvej til indeksering kan du hurtigt indeksere enkelte ord, en sætning eller en hel liste af ord eller sætninger. I Adobe InDesign er der to indekseringsgenveje: en til standardindeksindgange og en til egennavne. Genvejen til egennavne opretter indeksindgange ved at vende om på rækkefølgen, sådan at egennavne bliver alfabetiserede efter efternavnet. På den måde kan du have en liste af navne med fornavnet først, mens den samme liste bliver sorteret efter efternavn i indekset. F.eks. vil navnet Steen Steensen Blicher optræde i indekset under Blicher, Steen Steensen.

For at forberede en liste til indeksering skal du separere hvert enkelt emne, du vil have indekseret, med et af følgende elementer: et linjeskift, et blødt linjeskift (Shift + Enter), en tabulator, en tabulator for højre indrykning (Shift + Tab), et semikolon eller et komma. Indekseringsgenvejen tilføjer et mærke foran alle indgange og placerer alle emner i indekset.

 1. Vælg det eller de ord, du ønsker at indeksere i dokumentvinduet.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • For standardord eller -sætninger skal du trykke på Skift+Alt+Ctrl+[ (Windows) eller Skift+Alternativ+Kommando+[ (Mac OS).

  • For egennavne du vil have indekseret efter deres efternavn tryk Skift+Alt+Ctrl+] (Windows) eller Skift+Alternativ+Kommando+] (Mac OS).

   Et indeksmærke med standardindstillinger tilføjes ved starten af markeringen eller ved starten af hvert enkelt markeret element.

  Bemærk:

  For at indeksere sammensatte efternavne eller navne med en titel skal du inkludere et eller flere hårde mellemrum mellem ordene. Hvis du f.eks. vil indeksere "Steen Steensen Blicher." under "Steensen" i stedet for "Blicher", skal du placere et hårdt mellemrum mellem "Steensen" og "Blicher". (Du indsætter et hårdt mellemrum ved at vælge Tekst > Indsæt blanktegn > Hårdt mellemrum).

  Når du vælger ord såsom kanji, til hvilket et yomi er påkrævet, og angiver indeksmærket ved hjælp af en genvej, åbnes dialogboksen Ny sidehenvisning automatisk, hvis yomi ikke er blevet indsat, og det valgte ord vises i dialogboksen Emneniveauer. Input det yomi, der svarer til indtastning af tekst i boksen Emneniveauer i tekstboksen Yomi. Når den samme indeksindgang vises på flere sider, kan yomi for alle indeksindgange ændres i ét samlet trin. Hvis du kun vil ændre den valgte indeksindgang, skal du vælge sidetallet i indekspanelet og Sidehenvisningsindstillinger i indekspanelets menu.

Oprette en ny indgang fra en eksisterende indgang

Ofte vil et emne, du er ved at indeksere, blive vist flere steder i et dokument eller en bog. Når det sker, kan du for at sikre konsekvens oprette flere indeksindgange baseret på andre indgange, der allerede er i indekset.

 1. Klik for at indsætte et indsættelsespunkt i dokumentvinduet, eller markér noget tekst på det sted, hvor indeksmærket skal være.
 2. I indekspanelet skal du vælge Henvisning og rulle hen til den indgang i skærmversionsområdet, som du vil kopiere.

 3. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk en indgang til knappen Ny indgang for at indsætte et indeksmærke ved indsættelsespunktet eller i begyndelsen af det markerede.

  • Markér en indgang i panelets skærmvisningsområde, og hold Alt (Windows) eller Alternativ (Mac OS) nede, og klik på knappen Ny indgang. Dialogboksen Ny sidehenvisning vises med oplysninger om den markerede indgang. Foretag eventuelle ændringer, og klik på Tilføj eller OK.

Du kan også oprette en emneliste og derefter markere emner i listen, mens du opretter indeksindgange.

Indeksere hver forekomst af et ord automatisk

Funktionen Tilføj alle er en effektiv metode til indeksering af alle forekomster af en angiven term i et dokument eller en bog. Når du klikker på Tilføj alle, opretter InDesign indeksmærker ved alle forekomster af de ord, der er markeret i dokumentet – ikke den tekst, der er angivet i dialogboksen. (Du kan senere slette indgange, der henviser til mindre vigtige oplysninger).

Når programmet leder efter forekomster af den markerede tekst, ser det kun på hele ord. Der skelnes mellem store og små bogstaver. F.eks. vil leoparder og Leopard ikke blive indekseret, hvis leopard er markeret.

 1. Markér den tekst, du vil søge efter, i dokumentvinduet.
 2. Vælg Henvisning i indekspanelet.

 3. Hvis du vil oprette indeksindgange for åbne dokumenter i bogen, skal du vælge Bog.

 4. Vælg Ny sidehenvisning i indekspanelets menu.

 5. Vælg Tilføj alle. InDesign tilføjer indeksmærker til al tekst, der stemmer overens med den markerede tekst, uanset om teksten er blevet indekseret, så du ender måske med flere indgange for samme ord eller sætning.

Redigere en indeksindgang

For at ændre et emne (f.eks. omdøbe det eller tildele en ny sorteringsrækkefølge) og automatisk opdatere alle indgange, der anvender emnet, skal du bruge indekspanelet i emnetilstand. Hvis du vil ændre én indgang ad gangen, skal du bruge henvisningstilstanden. I henvisningstilstanden kan du også tilføje krydshenvisninger eller finde indeksmærker, der er knyttet til en sidehenvisning.

 1. Åbn dokumentet med indeksindgangene.
 2. Gør et af følgende i indekspanelet:
  • Vælg Emne for at redigere et emne og automatisk opdatere alle indgange, der benytter det emne.

  • Vælg Henvisning for at redigere en enkelt indgang.

 3. Markér en indgang eller en sidehenvisning i skærmversionsområdet. Du markerer en sidehenvisning ved at klikke på sideikonet under indgangen.
 4. Dobbeltklik på en indgang eller sidehenvisning, der skal redigeres.
 5. Rediger indgangen, og klik på OK.

Indstillinger for sideudsnit i indekser

Du kan oprette indeksindgange med et sideudsnit (f.eks. katte 82-87) i stedet for et enkelt sidetal. Pop-up-menuen Type i dialogboksen Ny sidehenvisning indeholder følgende indstillinger for sideudsnit:

Aktuel side

Udsnittet af sider breder sig ikke ud over den aktuelle side.

Til næste formatændring

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til næste ændring af afsnitstype.

Til næste brug af format

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til siden med den næste forekomst af det afsnitstype, der er angivet i den tilstødende rullemenu for afsnitstype.

Til slutningen af tekstenheden

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til slutningen af den aktuelle kæde af tekstrammer, der indeholder tekst.

Til slutningen af dokumentet

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til dokumentets slutning.

Til slutningen af sektionen

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til slutningen af den aktuelle sektion som defineret på sidepanelet. (Se Nummereringsindstillinger for dokument.)

De næste x afsnit

Udsnittet af sider går fra indeksmærket til slutningen af det antal afsnit, der er angivet i det tilstødende felt, eller til slutningen af det eksisterende antal afsnit.

De næste x sider

Sideudsnittet går fra indeksmærket til slutningen af det antal sider, der er angivet i det tilstødende felt, eller til slutningen af det eksisterende antal sider.

Udelad sideudsnit

Slår sideudsnit fra.

Føje krydshenvisningerne "Se" eller "Se også" til et indeks

Krydshenvisninger er indeksindgange, der henviser til relaterede indgange i stedet for til et sidetal. Du kan oprette krydshenvisninger vha. indekspanelet. Krydshenvisninger kan tjene flere formål i et indeks:

 • Krydshenvisninger knytter ens ord med de tilsvarende ord, der er brugt i dokumentet eller bogen. Eksempel: Fauna. Se Dyr. Indgange med den slags krydshenvisninger indeholder ikke sidehenvisninger. De henviser blot til tilsvarende ord, der er indekseret mere omfattende.

 • Krydshenvisninger henviser til andre indgange, der er relateret til et emne, men ikke svarer til det. Eksempel: Katte. Se også Vildkatte. I dette tilfælde indeholder indeksindgangen med krydshenvisningen også sidetal og/eller underindgange, der er direkte relateret til indgangens emne.

To typer krydshenvisninger

A.Krydshenvisning til relaterede oplysninger (Se også) B.Krydshenvisning til et tilsvarende ord (Se)

Når du opretter en krydshenvisning i InDesign, kan du også markere et krydshenvisningspræfiks. "Se" og "Se også" er statisk tekst. Når du vælger "Se [også]", tildeler InDesign automatisk det korrekte præfiks til krydshenvisningen, hver gang indekset genereres:

 • Indgange med sidetal, underindgange eller begge får tilføjet "Se også".

 • Indgange uden sidetal eller underindgange får tilføjet "Se".

Hvis du anvender indstillingen "Se [også]", slipper du for manuelt at opdatere krydshenvisningerne, når indholdet i indeksindgangene ændres.

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Indeks.

 2. Vælg Henvisning.

 3. (Valgfrit) Markér Bog for at se indeksindgange fra åbne dokumenter i en bogfil.
 4. Vælg Ny sidehenvisning i indekspanelets menu.

 5. Indtast et emne eller emner i emneniveaufelterne.
 6. Vælg et krydshenvisningspræfiks (f.eks. Se også) nederst i menuen Tekst.

 7. Indtast et emne i feltet Henvist til, eller træk et eksisterende emne fra emnelisten i bunden.

 8. Klik på Tilføj for at føje krydshenvisningen til indekset.

Krydshenvisninger vises i indekspanelet og det genererede indeks, men er ikke knyttet til indeksmærker i selve dokumentet.

Krydshenvisninger med "Se [også]" vises som "Se [også]" i indekspanelet. Det korrekte præfiks vises dog i den genererede indekstekstenhed.

Generere et indeks

Når du har tilføjet indeksindgange og set dem i indekspanelet, er du klar til at generere en indekstekstenhed, som skal indsættes i dit dokument til udgivelse.

En indekstekstenhed kan optræde som et separat dokument eller som en del af et eksisterende dokument. Når du genererer en indekstekstenhed, samler InDesign indeksindgange og opdaterer sidetal i hele dokumentet eller bogen. Hvis du tilføjer eller sletter indeksindgange eller opdaterer dokumentets nummerering, skal du dog generere indekset igen for at opdatere det.

Hvis et indeksmærke optræder i overskudstekst, når du genererer indekset, vil du blive spurgt, om du vil medtage disse mærker i indekset. Hvis du klikker på Ja, vises indgangen i indekset uden sidetal. Hvis der vises et indeksmærke i skjult betinget tekst, udelukkes indgangene fra indekset.

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Hvis du opretter et indeks til et enkelt dokument, vil du muligvis gerne tilføje en ny side i slutningen af dokumentet.

  • Hvis du opretter et indeks til flere dokumenter i en bog, skal du oprette eller åbne det dokument, der skal bruges til indekset, og sørge for, at det er medtaget i bogen.

 2. Vælg Generer indeks i indekspanelets menu. Angiv følgende indstillinger:
  • Indtast den tekst, der skal stå øverst i indekset, under Titel. Du kan bestemme, hvordan titlen skal formateres, ved at vælge et format i pop-up-menuen Titelformat.

  • Markér Erstat eksisterende indeks for at opdatere et eksisterende indeks. Denne indstilling er nedtonet, hvis du ikke har genereret et indeks. Hvis du fjerner markeringen af denne indstilling, kan du oprette flere indekser.

  • Markér Medtag bogdokumenter for at oprette et enkelt indeks til alle dokumenter på boglisten og omnummerere bogens sider. Fjern markeringen af denne indstilling, hvis du kun vil generere et indeks til det aktuelle dokument.

  • Markér Medtag indgange på skjulte lag, hvis der skal medtages indeksmærker på skjulte lag i indekset.

  • Du kan se flere indeksindstillinger, hvis du klikker på Flere indstillinger.

 3. Klik på OK. Hvis Erstat eksisterende indeks ikke er markeret, vises et ikon for indlæst tekst. Indsæt indekstekstenheden som enhver anden tekst.
Bemærk:

Hvis du redigerer indgange i indekstekstenheden, tilsidesættes disse ændringer, når du genererer indekset igen. For at opnå det bedste resultat skal du redigere indekset i indekspanelet og derefter generere indekset igen.

Indstillinger for indeksformatering

Når du klikker på Flere indstillinger i dialogboksen Generer indeks, vises der formateringsindstillinger, som du kan bruge til at bestemme formatet og udseendet for det genererede indeks. InDesign indeholder en række indbyggede afsnits- og tegnformater til formatering af det genererede indeks. Du kan også oprette og vælge dine egne formater. Når du har genereret indekset, kan du redigere disse formater på afsnitsformat- og tegnformatpanelerne.

Indeks med indrykkede indgange

A. Titel B. Sektionsoverskrift C. Indgang på niveau 1 D. Underindgang på niveau 2 E. Emne F. Krydshenvisning 

Bemærk:

For at erstatte indgangsseparatorerne (som f.eks. værdierne for Efter emne eller Mellem indgange) skal du markere den eksisterende separator og indtaste eller vælge et erstatningstegn.

Indrykket eller kompakt

Vælg Indrykket, hvis du vil have indekset formateret med standardformatet med underindgange indrykket under en indgang som separate indrykkede afsnit. Vælg Kompakt, hvis du vil have, at alle niveauer i en indgang skal vises i et enkelt afsnit. Indstillingen Mellem indgange bestemmer, hvilke tegn der adskiller indgangene.

Medtag indekssektionsoverskrifter

Markér denne indstilling for at generere sektionsoverskrifter bestående af bogstaver, der repræsenterer den følgende sektion.

Medtag tomme indekssektioner

Vælg denne indstilling for at generere sektionsoverskrifter for alle bogstaver i alfabetet, også selv om der ikke optræder indgange på første niveau, der begynder med et bestemt bogstav.

Niveautypografi

Vælg et afsnitsformat for hvert indeksniveau. Du kan redigere disse formater på panelet Afsnitsformater, når du har genereret indekset.

Sektionsoverskrift

Vælg det afsnitsformat, der skal bestemme udseendet af sektionsoverskrifterne (A, B, C osv.) i det genererede indeks.

Sidetal

Vælg det tegnformat, der skal bestemme sidetallenes udseende i det genererede indeks. Denne indstilling påvirker ikke de indeksindgange, du har formateret ved hjælp af indstillingen Tilsidesæt talformat.

Bemærk:

Hvis du ønsker, at sidetallene i indekset skal have præfikser f.eks. B-1 eller II-1, kan du se under Definere sektionsnummerering.

Krydshenvisning

Vælg det tegnformat, der skal bestemme udseendet af krydshenvisningspræfikser (f.eks. Se og Se også) i det genererede indeks.

Emne, der krydshenvises til

Vælg det tegnformat, der skal bestemme udseendet af det emne, der henvises til (f.eks. dyr i Se også dyr) i det genererede indeks.

Efter emne

Indtast eller vælg det specialtegn, der skal adskille indgangen fra sidetallet (f.eks.Dyr  38). Standardindstillingen er to mellemrum. Bestem formatet for dette tegn ved at redigere det tilsvarende niveauformat eller vælge et andet.

Mellem sidetal

Indtast eller vælg det specialtegn, der skal adskille ét sidetal eller sideudsnit fra et andet. Standardindstillingen er et komma efterfulgt af et kort mellemrum.

Mellem indgange

Hvis der er valgt Kompakt, skal du indtaste eller vælge et specialtegn for at bestemme, hvordan indgange og underindgange skal adskilles. Hvis der er valgt Indrykket, bestemmer denne indstilling, hvordan to krydshenvisninger under én indgang skal adskilles.

Før krydshenvisning

Indtast eller vælg det specialtegn, der skal vises mellem en henvisning og en krydshenvisning, f.eks. Dyr. Se også fauna. Standardindstillingen er et punktum efterfulgt af et mellemrum. Bestem formatet for dette tegn ved at udskifte eller redigere det tilsvarende niveauformat.

Sideudsnit

Indtast eller vælg det specialtegn, der skal adskille første og sidste tal i et sideudsnit (f.eks.Dyr 38-43). Standardindstillingen er en kort tankestreg. Bestem formateringen for dette tegn ved at udskifte eller redigere det tilsvarende sidetalsformat.

Indgangsafslutning

Indtast eller vælg det specialtegn, der skal stå i slutningen af indgangene. Hvis der er valgt Kompakt, står det angivne tegn efter den sidste krydshenvisning. Standardindstillingen er intet tegn.

Ændre sorteringsrækkefølge for indekser

Du kan ændre sorteringsrækkefølgen på sprog og symboler. Dette er særligt nyttigt til græsk, kyrillisk og asiatiske sprog. Det er også nyttigt, hvis du vil ændre det sted, hvor symboler vises i dit indeks. Hvis symbolerne skal vises i slutningen, kan du flytte symbolkategorien til bunden af prioriteringslisten.

Hvis du ændrer sorteringsrækkefølgen, påvirkes sorteringsrækkefølgen i panelet Indeks og i de indekstekstenheder, der genereres efterfølgende. Du kan oprette flere indekser med forskellige sorteringsrækkefølger. Du kan f.eks. generere et indeks på tysk, ændre sorteringsrækkefølgen og derefter generere et separat indeks på svensk – du skal blot sørge for, at Erstat eksisterende indeks ikke er valgt, når du genererer indekset.

 1. Vælg Sorteringsindstillinger i indekspanelets menu.

 2. Sørg for, at de elementer, du vil have sorteret, er markeret.
 3. Hvis du vil bestemme den sprogscripttype, der skal anvendes, skal du klikke på elementet under Sidehovedtype og vælge en anden indstilling i menuen.

  Du kan f.eks. vælge russisk, hviderussisk, bulgarsk eller ukrainsk for kyrillisk. Du kan vælge pinyin, som primært er gældende for kinesisk (forenklet) eller antal strøg, som primært er gældende for kinesisk (traditionelt).

 4. For at ændre rækkefølgen på et sprog eller symbol skal du vælge det i listen og klikke på pil op eller ned nederst til højre i listen.

  Elementer, der står højere på listen, sorteres før elementer, der står lavere. Tegn i sprog, der ikke er med i dialogboksen Sorteringsindstillinger sorteres under symboler. Hvis du f.eks. har græsk tekst i dit dokument men ikke medtager græsk under Sorteringsindstillinger, vil indekseret græsk tekst komme frem under Symboler.

Sorteringsrækkefølge for japanske eller koreanske indekser

Når du opretter indeksindgange for asiatiske sprog, skal du være opmærksom på følgende:

 • Asiatiske sprog bruger en anderledes sorteringskonvention på baggrund af deres specielle typografiregler.

 • Når du opretter et indeks for en japansk tekst, skal yomi for indeksindgange i feltet Øverste niveau angives i boksen Yomi ved hjælp af hiragana og katakana i fuld bredde. Det er ikke nødvendigt at angive yomi for hiragana, katakana, alfanumeriske tegn, visse symboler i fuld bredde, alfanumeriske tegn eller indeksindgange i halv bredde, som kun har symboler i boksen Yomi. De indgange, der er angivet i boksen Øverste niveau, sorteres. Sorteringen foregår muligvis ikke som forventet, hvis symboler i fuld bredde og halv bredde blandes i en indgang. Der skal i disse tilfælde angives en relevant yomi.

 • Katakana eller kanji i halv bredde kan ikke indtastes i tekstboksen Yomi Symboler i fuld bredde som f.eks. og kan dog indtastes.

 • Der skelnes mellem hiragana og katakana, og hiragana sorteres før katakana. Der skelnes desuden mellem små og store bogstaver, og store bogstaver sorteres før små bogstaver.

 • Hvis de samme tegn indtastes i feltet Øverste niveau, håndteres de som separate indeksindgange, hvis en anden yomi er angivet. Hvis f.eks. "kat" indtastes som en indeksindgang, som læses "Neko" på katakana, og det derefter indtastes igen, hvor der læses "Neko" på hiragana, genereres der to indeksposter for "Kat". Denne funktion kan også bruges til at klassificere den samme term under forskellige indeksemner. Hvis du f.eks. skriver frasen "Flere katte" i et indeks, genereres frasen under indeksemnerne F og K, hvis "Katte" er indtastningen i tekstboksen Yomi, og der er oprettet to indeksindgange uden indtastninger.

 • I forbindelse med koreansk sorteringsrækkefølge kan du angive koreansk konsonant eller koreansk konsonant plus vokal.

Sorteringsrækkefølge for kinesiske indekser

Du kan bestemme sorteringsrækkefølgen for kinesiske tegn to steder – i dialogboksen Sorteringsindstillinger og i feltet Sorter efter, når du opretter eller redigerer en indeksindgang.

Dialogboksen Sorteringsindstillinger

Hvis du vælger Sorter indstillinger i panelmenuen Indeks, kan du ændre sorteringsrækkefølgen og angive, om du vil bruge Pinyin eller Stregtælling.

Sorter efter

Når du opretter eller redigerer en indeksindgang, kan du redigere de kinesiske sorteringsoplysninger, hvis du skriver kinesiske tegn i felterne med emneniveauer.

I forbindelse med Pinyin gælder det, at hvis flere ord har samme Pinyin, så sorteres rækkefølgen efter (1) tone og (2) stregtælling i stigende rækkefølge. I forbindelse med antal strøg sorteres hvert tegn efter (1) strøgantal, (2) første strøg og (3) andet strøg. Du kan enten redigere sorteringsoplysningerne direkte i feltet Sorter efter, eller du kan klikke på pilen til højre for feltet Sorter efter for at åbne dialogboksen Pinyin-indgang eller dialogboksen Stregtælling-indgang. Du kan redigere felterne og klikke på OK. Gentag processen for hvert emneniveau.

Håndtere et indeks

Når du har oprettet dit indeks og tilføjet indeksmærker i dit dokument, kan du håndtere dit indeks på forskellige måder. Du kan få vist alle indeksemner i en bog, fjerne emner fra emnelisten, der ikke bliver brugt i henvisningslisten, finde indgange enten i henvisningslisten eller i emnelisten og fjerne indeksmærker fra dokumentet.

Vise alle emner i en bog

Når bogindstillingen er valgt, viser indekspanelet indgange fra hele bogen og ikke bare det aktuelle dokument.

 1. Åbn bogfilen og alle de dokumenter, den indeholder.
 2. Vælg Bog øverst på indekspanelet.

Hvis andre skal have adgang til dokumenterne i bogen, mens indekset oprettes, kan du oprette en overordnet liste med emner i et særskilt dokument og derefter importere emner fra den overordnede liste til hvert dokument i bogen. Bemærk, at hvis den overordnede liste ændres, skal du importere emnerne til hvert dokument igen.

Bemærk:

Når du opretter et indeks over en bog med flere dokumenter, kan du få vist indeksemnerne for alle dokumenterne ved at generere bogens indeks, inklusive alle dokumenterne. Dermed slipper du for at bruge Importer emner i indeksmenuen til at importere emnerne manuelt i hvert af dokumenterne.

Fjerne ubrugte emner fra emnelisten

Når du først har oprettet dit indeks, kan du slette emner, der ikke var inkluderet i indekset.

 1. Vælg Vindue > Tekst og tabeller > Indeks for at vise indekspanelet.

 2. Vælg Fjern ubrugte emner i indekspanelets menu. Alle emner, der ikke har sidetal tilknyttet, slettes.

Slette indeksmærker

 1. Vælg en af følgende fremgangsmåder:
  • Vælg den indgang eller det emne, du ønsker at slette, i indekspanelet. Klik på knappen Slet markeret indgang .

  Bemærk:

  Hvis den markerede indgang er overskrift for flere underoverskrifter, slettes alle underoverskrifter også.

  • Markér indeksmærket i dokumentvinduet, og tryk på Backspace eller Delete.
Bemærk:

For at få vist indeksmærker i dokumentvinduet skal du vælge Tekst > Vis skjulte tegn.

Søge en indeksindgang i indekspanelet

 1. Vælg Vis søgefelt i indekspanelets menu.

 2. Indtast navnet på den indgang, du gerne vil finde, i Søgefeltet og klik på pil op eller pil ned.

Finde indeksmærker i et dokument

 1. Vælg Tekst > Vis skjulte tegn for at se indeksmærker i dokumentvinduet.

 2. Klik på Henvisning i indekspanelet, og vælg den indgang, du gerne vil finde.

 3. Vælg Gå til det valgte mærke i indekspanelets menu. Indsættelsespunktet vises til højre for indeksmærket. Du kan derefter trykke på Skift+venstre pil for at markere mærket og derefter klikke, kopiere eller slette det.

Give indeksindgange stort begyndelsesbogstav

Dialogboksen Store bogstaver giver en global løsning på redigering af indeksindgangenes begyndelsesbogstav, så du ikke behøver redigere dem én for én. Hvis du f.eks. har indekseret nogle af indgangene med lille begyndelsesbogstav (katte) og andre med stort (Katte), betragtes de som separate emner. Dette problem kan løses ved at ændre udvalgte indgange til stort begyndelsesbogstav.

 1. Markér en indgang i indekspanelets skærmversionsområde.
 2. Vælg Store bogstaver i indekspanelets menu.

 3. Vælg, om ændringen til stort bogstav kun skal gælde for det markerede emne, for det markerede emne og alle underemner, for alle niveau 1-emner eller for alle emner, og klik på OK.
Adobe-logo

Log ind på din konto