Brukerveiledning Avbryt

Tilordne en lisens til en Teams-bruker

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Du kan tilordne en produktlisens via følgende:

Før du begynner

Sjekk hvor mange lisenser som er tilgjengelige. Gå til Admin Console > Oversikt. Under Produkter og tjenester, og kontroller om det finnes tilgjengelige lisenser for produktet. Hvis ikke, kan du kjøpe flere lisenser eller fjerne tilordningen til andre brukere.

Sørg for at du tilordner til riktig brukerGå til Admin Console > Brukere. Se gjennom brukerinformasjonen for å unngå feil tilordning. Hvis en bruker ikke er lagt til, eller navnet/e-postadressen er feil, kan du legge til brukeren eller redigere brukerinformasjonen.

Hvis du vil endre lisenstilordningen, må du fjerne tilordningen og deretter tilordne på nytt. Før du overfører en lisens til en annen bruker, må du fjerne tilordningen fra den nåværende brukeren. Deretter kan du tilordne lisensen til den nye brukeren.

Tilordne en lisens via Admin Console

Tilordning av lisenser er en viktig administrasjonsoppgave. Se den korte videoen for å finne ut hvordan du tilordner en lisens.

Følg disse trinnene for å tilordne en lisens for et spesifikt produkt til en bruker.

 Logg på og gå til Produkter-delen i Admin Console som administrator.

 Klikk på Tilordne brukere for det aktuelle produktet.

 Koblingen Tilordne brukere vises bare for produkter som har ikke tilordnede lisenser.

 Legg inn navnet eller e-postadressen til brukeren.

 Klikk på Lagre.

Brukeren får en bekreftelse på e-post. Deretter kan de installere de tilordnede applikasjonene og begynne å bruke dem.

Du kan også legge til flere brukere om gangen ved hjelp av CSV-opplasting. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til brukere.

 Som standard har ikke administratorer tilgang til Creative Cloud. Hvis en administrator krever tilgang, må du tilordne vedkommende en produktlisens.

 Du kan kjøpe flere produkter og lisenser når som helst. Se Legge til produkter og lisenser. Du kan fjerne produkter og lisenser i løpet av fornyelsesperioden for Creative Cloud for teams-abonnementet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fjerne produkter og lisenser

Tilordne en lisens fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet

Gjelder for Creative Cloud-skrivebordsprogrammet versjon 5.7 eller nyere.

Varsel:

Tilordning av lisenser via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet støttes ikke hvis du er administrator for flere arbeidsgrupper, eller hvis du kjøper bedriftsprodukter med Creative Cloud for teams.

 

Hvis du nylig ble lagt til som administrator for arbeidsgruppen, kan det hende du må vente i opptil en uke før du kan tilordne lisenser gjennom Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

 Åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og velg Tilordne lisenser.

Velg Tilordne lisenser

 Skriv inn e-postadressen og navnet til brukeren.

Legg til brukerdetaljer

 Velg produktet du vil tilordne en lisens for.

Velg produkter

Merk:

Du kan også tilordne lisenser til flere brukere samtidig.

 Velg Lagre.

Lagre

Brukeren får en bekreftelse på e-post. Deretter kan de installere de tilordnede applikasjonene og begynne å bruke dem.

Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg frigjøre lisenser?

Hurtighjelp
Hvis du vil oppheve en lisenstilordning, går du til Admin Console > Brukere. Du kan slette brukeren eller redigere produkttilordningen.

Fjern en lisens fra en bruker hvis vedkommende har forlatt arbeidsgruppen din eller ikke lenger trenger å bruke produktet.

 1. Logg på Admin Console som administrator.

 2. Gå til Brukere > Brukere.

 3. Velg brukeren for å åpne brukerinformasjonen. Under Produkter fjerner du brukeren eller redigerer lisenstilordningen. Velg Lagre.

  Administratoren får tilsendt en bekreftelse på e-post.

Hvordan fjerner jeg en bruker fra arbeidsgruppen?

 1. I Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Fra listen over brukere som vises, velger du brukerne du vil fjerne.

 3. Deretter velger du Fjern bruker.

  Merk:

  Når du fjerner en bruker fra arbeidsgruppen din, blir eventuelle tilordnede lisenser automatisk opphevet.

Feilsøke problemer med e-postinvitasjoner.

I enkelte tilfeller kan medlemmene i arbeidsgruppen din oppleve at e-postbekreftelsen om tilordnede lisenser uteblir eller er forsinket. Be dem om å sjekke søppelpostmappene sine for å være sikre på at de ikke har gått glipp av e-posten.

Hvis en bruker ikke mottar e-posten innen rimelig tid, logger du på Admin Console og går til Brukere > Brukere. Klikk på brukeren og kontroller om lisenstilordningen var vellykket.

Hvis lisenstilordningen var vellykket

Hvis lisenstilordningen mislyktes

Opphev lisenstilordningen for brukeren. Deretter tilordner du den på nytt. Du kan også fjerne brukeren fra arbeidsgruppen og deretter legge dem til igjen. Tilordne en lisens. Hvis brukeren fortsatt ikke får en invitasjon, må du kontakte Adobes kundestøtte. 

Tilordne lisensen en gang til. Brukeren skal nå motta e-postinvitasjonen. Hvis brukeren fortsatt ikke får noen invitasjon, må du kontakte Adobes kundestøtte.

Hvordan kan jeg fjerne produkter og lisenser?

For å fjerne produkter og lisenser må du vente til fornyelsesperioden for abonnementet ditt. Se Avbryte teams-abonnementet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?