Hvis du har kjøpt arbeidsgruppemedlemskapet direkte fra Adobe.com, kan du bruke dette dokumentet for å lære hvordan du administrerer lisenser i fornyelsesvinduet.

Fornyelsesvinduet

Hvis du har kjøpt arbeidsgruppemedlemskapet direkte fra Adobe.com, får du tilgang til en selvbetjent arbeidsflyt for administrasjon av lisenser i Admin Console en måned før fornyelsesdatoen. Som systemadministrator kan du endre antall lisenser og produkter i planen i denne perioden, som kalles fornyelsesvinduet.

Når fornyelsesvinduet ditt åpnes, får du en e-post med informasjon om produktene som skal fornyes, antallet og prisen. 

Planene dine fornyes automatisk på fornyelsesdatoen din. Du trenger ikke å gjøre noe for at dette skal skje. Før planene dine fornyes på fornyelsesdatoen, har du en måned på deg til å justere lisensantallet. 

Du kan se detaljene om fornyelsen og gjøre endringer i Admin Console ved å følge fremgangsmåtene nedenfor.

Merk:

Hvis du kjøpte planen til rabattert pris, blir prisen ved fornyelsen justert til gjeldende markedspris. Hvis markedsprisen har blitt endret, vises den oppdaterte prisen.

Se detaljene om lisensene som skal fornyes

For å se gjennom detaljene om fornyelsen gjør du følgende:

 1. Admin Console går du til Konto. Under Fornyelse klikker du på Vis detaljer.

  Fornyelsesvinduet
 2. Gå gjennom bestillingen, og klikk deretter på OK.

  view_renewal_details

Legge til eller fjerne produkter og lisenser i fornyelsesvinduet

Du kan legge til eller fjerne produkter og lisenser når som helst i fornyelsesvinduet. På fornyelsesdatoen belastes den oppgitte betalingsmåten for de ekstra produktene og lisensene sammen med den eksisterende planen.

Merk:

For Value Incentive Plan-bestillinger (VIP) vises den nye årsdatoen i Admin Console 30 dager etter fornyelsesdatoen, selv om du fornyer Creative Cloud for teams-lisensene før eller under fornyelsesperioden.

Hvis for eksempel årsdatoen for et VIP-abonnement er 31. desember 2018, og kunden fornyet Creative Cloud for teams-lisensene sine 28. desember 2018 (tre dager før årsdatoen), blir årsdatoen fortsatt vist som 31. desember 2018 i stedet for 31. desember 2019 i Admin Console. Årsdatoen oppdateres 30 dager senere (i dette tilfellet 31. januar 2019).

Oppdatere fornyelsesplanen: Fjerne lisenser

Hvis du reduserer lisensantallet, trer endringen i kraft på fornyelsesdatoen. Endringene skjer ikke umiddelbart. Som systemadministrator kan du velge hvilke tilordninger som skal fjernes.

Tenk deg at du har ti lisenser for Acrobat og alle ti er tilordnet til brukere. Men det neste året trenger du bare ni. Da kan du redusere antallet lisenser til ni, og lagre endringene. Den nåværende planen har fortsatt ti lisenser og ti tilordnede brukere. Du blir imidlertid bedt om å fjerne tilordningen for en bruker før årsdatoen.

 1. Admin Console går du til Konto, og under Fornyelse klikker du på Vis detaljer.

  view_renewals
 2. Klikk på Oppdater fornyelsesplanen.

  Oppdatere fornyelsen
 3. Gå gjennom hvordan oppdatering av fornyelser fungerer, og klikk deretter på Neste.

 4. Fjern det aktuelle antallet lisenser og klikk deretter på Neste.

  remove_license_count2
 5. Se gjennom endringene og klikk på Ferdig.

  Hvis du har redusert lisensantallet, vises meldingen Neste trinn.

  Neste trinn

  I tillegg vises følgende varsel når du går til produktsiden i Admin Console.

  Reduksjon av antall lisenser

På fornyelsesdatoen reduseres antallet lisenser for Creative Cloud Alle applikasjoner fra ti til ni. Hvis du ikke fjerner tilordningen for en bruker innen årsdatoen, blir tilgangen fjernet automatisk for en bruker i henhold til retningslinjene for overtilordning.

Alternativt kan du velge å fjerne en bruker etter at du har oppdatert fornyelsesplanen. Denne tilnærmingen er å foretrekke siden du ikke trenger å gå tilbake til Admin Console etter fornyelsen. Ulempen er at brukeren mister tilgangen med en gang. Du kan ikke angi at en bruker skal fjernes en gang i fremtiden.

Oppdatere fornyelsesplanen: Legge til lisenser

Hvis du øker lisensantallet eller legger til nye produkter, trer endringen i kraft på fornyelsesdatoen. Endringene skjer ikke umiddelbart. Hvis du trenger flere lisenser med en gang, kan du se Legge til produkter og lisenser.

For å oppdatere fornyelsesplanen gjør du følgende:

 1. Admin Console går du til Konto, og under Fornyelse klikker du på Vis detaljer.

 2. Klikk på Oppdater fornyelsesplanen.

 3. I skjermbildet Oppdater fornyelsesplanen klikker du på Neste.

  Oppdater fornyelsesplanen
 4. Endre produktene og antall lisenser, og klikk på Neste.

  modify_the_productsandlicense
 5. Gå gjennom bestillingen og klikk på Ferdig.

  review_your_order1

  Merk:

  Du kan ikke avbryte hele kontoen ved hjelp av denne arbeidsflyten. Hvis du endrer fornyelsesantallet for alle produkter til null, blir du bedt om å kontakte kundestøtte.

Overtilordning

Det anbefales at du fjerner brukere umiddelbart etter at du har redusert lisensantallet. Hvis du bestemmer deg for å fornye færre lisenser, blir lisensantallet redusert på fornyelsesdatoen. Hvis antallet tilordnede brukere er høyere enn antallet lisenser som fornyes, er ikke kontoen i samsvar med vilkårene.

Merk:

Administratoren for arbeidsgruppen må avgjøre hvilke brukere som skal miste tilordningen.

På fornyelsesdatoen starter Adobe nedtellingen til automatisk fjerning av tilordning av brukere basert på retningslinjene for samsvar, som varierer fra bedrift til bedrift. Retningslinjene omfatter en tidsperiode mellom fornyelsesdatoen og datoen der brukerne mister tilordningen.

Hvis du ikke fjerner tilordningen for noen brukere, blir tilordningen fjernet automatisk basert på brukernes ansiennitet. Brukere som har hatt tilgang til produktet lenge, har mindre sannsynlighet for å miste tilordningen. Brukeren som sist ble gitt tilgang til produktet, mister tilordningen først.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet