Brukerveiledning Avbryt

Fornye Teams-medlemskapet ditt

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Finn ut hvordan du administrerer lisensene dine i fornyelsesvinduet hvis du kjøpte Teams-medlemskap direkte fra Adobe.com.

I fornyelsesvinduet vil systemadministratorer ha mulighet til å se og redigere fornyelsesdetaljene på Konto-fanen i Adobe Admin Console.


Fornyelsesvinduet

Hvis du har kjøpt Teams-medlemskapet direkte fra Adobe.com, får du tilgang til en selvbetjent arbeidsflyt for administrasjon av lisenser i Admin Console en måned før fornyelsesdatoen. Som systemadministrator kan du endre antallet lisenser og produkter i planen i denne perioden, som kalles fornyelsesvinduet.

Når fornyelsesvinduet ditt åpnes, får du en e-post med informasjon om produktene som skal fornyes, antallet og prisen. 

Planene dine fornyes automatisk på fornyelsesdatoen din. Du trenger ikke å gjøre noe for at dette skal skje. Før planene dine fornyes på fornyelsesdatoen, har du en måned på deg til å justere lisensantallet. 

Merk:

Hvis du kjøpte planen til rabattert pris, blir prisen ved fornyelsen justert til gjeldende markedspris. Hvis markedsprisen har blitt endret, vises den oppdaterte prisen.

Se detaljer om fornyelsen

For å se gjennom detaljene om fornyelsen gjør du følgende:

 1. Logg på Admin Console.

 2. Gå til Konto-fanen og klikk på Vis detaljer under Fornyelse.

  Under Fornyelse på Konto-siden finner du alternativene Oppdater plan og Vis detaljer.
  Oppdater planen eller se detaljert informasjon om fornyelse.

Oppdatere fornyelsesplanen

Du kan legge til eller fjerne produkter og lisenser når som helst i fornyelsesvinduet. Hvis du endrer lisensantallet eller legger til nye produkter, trer endringen imidlertid ikke i kraft før på fornyelsesdatoen. Endringene trer ikke i kraft umiddelbart. Hvis du trenger flere lisenser med en gang, kan du se Legge til produkter og lisenser.

Hvis du har ti lisenser for Acrobat og alle ti er tildelt, og du bare trenger ni lisenser det neste året, må du redusere antallet lisenser til ni. Den nåværende planen har fortsatt ti lisenser og ti tilordnede brukere. Du blir imidlertid bedt om å fjerne tilordningen for en bruker før årsdatoen.

Merk:

For Value Incentive Plan-bestillinger (VIP) vises den nye årsdatoen i Admin Console 30 dager etter fornyelsesdatoen, selv om du fornyer Creative Cloud for teams-lisensene før eller under fornyelsesperioden.

Hvis for eksempel årsdatoen for VIP-abonnementet er 31. desember 2018, og du fornyet Creative Cloud for teams-lisensene dine 28. desember 2018 (tre dager før årsdatoen), blir årsdatoen fortsatt vist som 31. desember 2018 i stedet for 31. desember 2019 i Admin Console. Årsdatoen oppdateres 30 dager senere (i dette tilfellet 31. januar 2019).

For å oppdatere fornyelsesplanen gjør du følgende:

 1. Gå til Konto-fanen i Admin Console og klikk på Oppdater plan under Fornyelse.

 2. Endre produktene og antallet lisenser, og klikk på Fortsett.

  Endre produktene og lisensantallet

 3. Når du reduserer antallet lisenser:

  a. Velg de aktuelle alternativene og klikk på Fortsett.

  Velg årsakene til at lisensantallet reduseres

  b. Hvis det vises et tilbud, klikker du på Godta for å bruke det, og klikker deretter på Fortsett.

  Spesialtilbud

  Merk:

  Du kan ikke avslutte hele kontoen ved hjelp av denne arbeidsflyten. Hvis du endrer fornyelsesantallet for alle produkter til null, blir du bedt om å kontakte Adobes kundestøtte.

 4. For å oppdatere betalingsmåten din klikker du på Rediger.

  Forsiktig!

  Hvis du har flere abonnementer knyttet til samme kredittkort, oppdateres alle abonnementene når du endrer kredittkortinformasjonen for ett av dem.

  Redigere betalingsmåten

 5. Gå gjennom endringene, og klikk på Lagre endringer.

Hvis du reduserer lisensantallet til mindre enn antall tildelte lisenser, må du passe på at du fjerner tilordningen av lisenser før fornyelsesdatoen. I motsatt fall oppheves tilordningen av lisensene automatisk i tråd med retningslinjene for overtilordning.

Alternativt kan du fjerne tilordningen av lisenser etter at du har oppdatert fornyelsesplanen. Denne tilnærmingen er å foretrekke siden du ikke trenger å gå tilbake til Admin Console etter fornyelsen. Ulempen er at brukeren mister tilgangen med en gang. Du kan ikke angi at en bruker skal fjernes en gang i fremtiden.

Overtilordning

Hvis du bestemmer deg for å fornye færre lisenser, blir lisensantallet redusert på fornyelsesdatoen. Hvis antallet tilordnede brukere er høyere enn antallet lisenser som fornyes, er ikke kontoen i samsvar med vilkårene. Adobe anbefaler at du opphever tilordningen av lisenser med en gang du reduserer antall lisenser. 

På fornyelsesdatoen starter Adobe nedtellingen for å fjerne tilordningen av brukere automatisk basert på retningslinjene for samsvar. Disse vil variere for hver enkelt bedrift. Retningslinjene omfatter en tidsperiode mellom fornyelsesdatoen og datoen der brukerne mister tilordningen.

Hvis du ikke opphever tilordningen av lisenser, vil brukerne automatisk miste tilordning ut fra ansiennitet. Brukere som har hatt tilgang til produktet lenge, har mindre sannsynlighet for å miste tilordningen. Brukeren som sist ble gitt tilgang til produktet, mister tilordningen først.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din