Brukerveiledning Avbryt

Laste opp og dele egendefinerte skrifter

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gi brukerne tilgang til å trene opp Firefly-tilpassede modeller
   5. Gå gjennom produktforespørsler
   6. Administrere policyer for selvbetjening
   7. Administrere appintegreringer
   8. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   9. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   10. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   11. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Kom i gang med Global Admin Console
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere administratorer
  6. Administrere brukergrupper
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Utforske statistikk
  12. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
 8. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 9. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Administrere arbeidsgruppen din i Adobe Express
  5. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  6. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  7. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  8. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  9. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  10. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Finn ut hvordan du kan dele egendefinerte skrifter med Creative Cloud for enterprise-brukere i organisasjonen din.

Rask hjelp for brukere
Åpne Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. (Velg  -ikonet på Windows-oppgavelinjen eller macOS-menylinjen.).

Klikk på Skifter-ikonet  øverst til høyre. Deretter velger du Bla gjennom skrifter.

Oversikt

Spesialskrifter i Creative Cloud for enterprise gir deg muligheten til å laste opp, dele og administrere tilgang til skriftene som Creative Cloud-brukerne dine trenger.

Du kan laste opp skriftfilene til Creative Cloud. Når de egendefinerte skriftene har blitt lagt til, er de tilgjengelige for Creative Cloud-brukere fra stasjonære datamaskiner via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, og fra andre applikasjoner og enheter som støttes. Skriftene kan brukes i kreative designer og prosjekter. 

1. Administratoren godkjenner tilbudet om spesialskrifter fra Admin Console
Finn ut mer.

2. Administratoren legger til eller fjerner spesialskrifter fra Spesialskrifter-siden
Finn ut mer.

3. Administratoren administrerer tilgangen til spesialskrifter fra Admin Console
Finn ut mer.

4. Sluttbrukerne får tilgang til de egendefinerte skriftene via Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
Finn ut mer.

Godta tilbudet om spesialskrifter

Hvis du er administrator for organisasjonen din, får du et spesialtilbud om spesialskrifteri Admin Console. Godta tilbudet én gang, så finner du Spesialskrifter i produktlisten din. 

Du kan legge til skriftfilene dine, så synkroniseres de på tvers av enhetene til brukerne dine gjennom Creative Cloud, slik at de kan bruke skriftene i støttede mobilapplikasjoner og enheter med Creative Cloud for skrivebord.

 1. Gå til fanen Produkter i Adobe Admin Console.

 2. Gå til siden Produkter, finn Spesialtilbud og velg Kom i gang for å benytte deg av tilbudet på Spesialskrifter.

 3. Etter at du har godtatt vilkårene, velger du Bekreft for å takke ja til tilbudet.

  Merk:

  Du trenger bare å godta tilbudet én gang.

Du mottar en bekreftelse på e-post og Spesialskrifter blir lagt til på produktlisten under Produkter-fanen.

Legge til eller fjerne spesialskrifter

Du kan bruke spesialskrifter til å effektivisere prosessen av å distribuere og vedlikeholde skriftlisensene dine, slik at brukerne kan bruke mer tid på å skape og mindre tid på koordinering.

Hvis du vil vite mer om hvordan brukere kan bruke skrifter i Creative Cloud-applikasjonene sine, kan du se Bruke dine egne skrifter i Creative Cloud.

Før du laster opp en skrift

Før du legger til skriftfiler, må du sørge for at:

 • Filstørrelsen ikke overskrider 512 MB.
 • Skriften er en TrueType-skrift (*.ttf) eller en OpenType-skrift® (*.otf).
 • Du har rettigheter og lisenser til å bruke de opplastede skriftene.
Merk:

Bare produktadministratorer har tilgang til Spesialskrifter-siden. Du må lage en produktprofil og tilordne deg selv til produktet Spesialskrifter først, ellers har du ikke tilgang til Spesialskrifter-siden.

Bli produktadministrator for egendefinerte skrifter

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Velg brukernavnet ditt fra listen over brukere.

 3. For å redigere de administrative rettighetene velger du  øverst til høyre i Administrative rettigheter-delen, og velger Rediger administratorrettigheter.

 4. Åpne siden Rediger administratorrettigheter og legg til deg selv som Produktadministrator for Egendefinerte skrifter.

  Rediger administratorrettighet

 5. Klikk på Lagre.

 Vil du lære mer om administrering av administratortilgang? Se Administratorroller.

Legge til skrifter

Følg trinnene nedenfor for å laste opp skrifter til organisasjonens spesialskrifter.

 1. Admin Console går du til Produkter. Åpne Egendefinerte skrifter-produktkortet og klikk på Legg til og administrer egendefinerte skrifter for å åpne siden Egendefinerte skrifter.

  Legg til og administrer egendefinerte skrifter

 2. Velg organisasjonen du vil laste opp spesialskrifter for. Velg Kom i gang.

 3. Velg skriftfilene på datamaskinen din, og dra og slipp dem for å laste dem opp til Creative Cloud.

  opplasting-av-egendefinert-skrift

 4. Gå gjennom skriftfilene du har valgt. 

 5. Bekreft at du har nok lisenser til antallet brukere, og gi Adobe, Inc. tillatelse til å dele informasjon som er relevant for skriftlisensene dine. 

  • Du bekrefter at du innehar de nødvendige og gyldige lisensene til å laste opp og bruke disse skriftene via Creative Cloud. Du samtykker til at du ikke skal gi tilgang til skrifter som overstiger antallet plasser du har lisensiert.
  • Du gir Adobe, Inc. tillatelse til å dele informasjon som er relevant for skriftlisensen din, med publiseringsstøperiet, for eksempel firmanavn og antallet lisensplasser du har tilordnet til skriftene.
 6. Velg Legg til for å laste opp skriftene til organisasjonens spesialskrifter.

  velg-filer

 7. (Alternativt) Velg Legg til flere for å laste opp flere skrifter. 

  legg-til-flere

   Hvis du får feilen "Tillegging mislyktes" eller "Behandlingen mislyktes", kan du kontrollere Internett-tilkoblingen din og prøve på nytt.

Etter at du har lagt til de egendefinerte skriftene, må du tilordne brukere som skal ha tilgang til disse skriftene.

Fjerne skrifter

Skrifter som organisasjonen din ikke lenger trenger, kan fjernes fra Creative Cloud. Du kan også fjerne utdaterte skriftfiler og erstatte dem med nye skriftfiler etter behov.

Sluttbrukere kan ikke se eller bruke spesialskrifter som du har fjernet.

Merk:

 Hvis du fjerner en av skriftene som er lagt til, vil alle ressurser eller designer som er opprettet med disse skriftene, fortsatt bruke dem. Filer som inneholder fjernede skrifter, kan oppleve gjengivelsesfeil, og applikasjoner kan advare om at skiftene mangler.

 1. Admin Console går du til Produkter. Gå til Egendefinerte skrifter-produktkortet og klikk på Legg til og administrer egendefinerte skrifter.

  Legg til og administrer egendefinerte skrifter

 2. Velg organisasjonen du vil laste opp spesialskrifter for. Velg Kom i gang.

 3. Velg skriften du vil fjerne.

 4. Velg Flere valg, og velg deretter Fjern.

  fjern skrifter

   Husk å varsle brukerne dine om at du har fjernet skriftene.

Aktiver eller deaktiver egendefinerte skrifter for bedrifter i Adobe Express

Bedriftsbrukerne dine kan bruke egne skrifter i Adobe Express og legge dem til i skriftvelgeren. Disse skriftene vil da kunne benyttes med brukernes Express-filer.

Som administrator for bedriftsorganisasjonen din har du mulighet til å deaktivere eller aktivere (standard) denne funksjonen for brukerne dine. Dette gjør du ved å utføre trinnene under med Produktprofiler.
(Du kan her finne ut mer om Produktprofiler. Eller finn ut mer om hvordan du legger til egendefinerte skrifter i Adobe Express.)

 1. Logg på Admin Console, og gå til Produkter-fanen.

 2. Hvis du oppdaterer innstillingen for egendefinert skrift for en eksisterende produktprofil:

  1. Velg ikonet Vis detaljer til høyre for navnet på produktprofilen.

  2. Gå til høyre skuff og bla nedover til Opplasting av brukerskrift.

  3. Dette alternativet er aktivert som standard. Du kan imidlertid velge å deaktivere det.

   Hvis alternativet tidligere har vært deaktivert, kan du aktivere det på nytt.

 3. Hvis du bruker innstillingen for egendefinert skrift når du oppretter en produktprofil:

  1. Gå til Produkter-fanen og velg Ny profil.

  2. Legg inn profilnavnet og eventuelle andre nødvendige opplysninger i skjermbildet Profildetaljer, og velg Neste.

  3. Når dette er gjort, angir du lisenskvoten for profilen.

  4. I skjermbildet Aktiver tjenester blar du nedover til Opplasting av brukerskrift.

  5. Dette alternativet er aktivert som standard. Du kan imidlertid velge å deaktivere det.

Hva skjer hvis egendefinerte skrifter er deaktivert i Adobe Express?

Hvis administratoren deaktiverer denne funksjonen for en bedrift, deaktiveres automatisk Last opp-knappen i Adobe Express.

Men la oss tenke oss at en bruker laster opp egendefinerte skrifter til Adobe Express før administratoren har rukket å deaktivere denne funksjonen. I dette tilfellet vil brukeren fortsatt ha tilgang til skriftene som ble lastet opp tidligere. Derimot vil det ikke være mulig for brukeren å laste opp ytterligere egendefinerte skrifter. Se Bruke egendefinerte skrifter i Adobe Express hvis du vil vite mer.

 

Administrere tilgang til spesialskrifter

Som administratorer kan du administrere brukernes tilgang til spesialskrifter i Admin Console. Du kan gjøre følgende:

 • Tilordne brukere til spesialskrifter
 • Administrere tillatelser ved hjelp av produktprofiler

Tilordne brukere til spesialskrifter

Bruk Admin Console til å tilordne brukere til spesialskrifter. Brukere som er tilordnet spesialskrifter, kan se og bruke dem i mobilapplikasjoner som støttes og Creative Cloud-enheter aktivert for skrivebord.

 1. Klikk på Tilordne brukere på Egendefinerte skrifter-produktkortet.

  Tilordne brukere

 2. Legg inn navnet eller e-postadressen til brukeren i skjermbildet Legg til bruker og velg brukeren på rullegardinlisten som vises.

  Hvis brukeren du legger til, ikke finnes i organisasjonen i Admin Console, kan du angi brukerens e-postadresse. Du blir bedt om å angi informasjon om brukeren.

 3. Velg produktprofilen for egendefinerte skrifter og klikk på Lagre.

  Legge til brukere

  Den oppdaterte listen over brukere vises, og brukeren mottar et e-postvarsel.

 Vil du finne ut mer om hvordan du kan administrere tilgangen til brukerne dine? Se Tilordne brukere i Admin Console.

Administrere tillatelser ved hjelp av produktprofiler

Du kan angi tillatelser for bestemte skrifter og utrullere dem til forskjellige produktprofiler. Dette hjelper deg med å tilordne bestemte skrifter til produktprofilene. Du kan for eksempel opprette en produktprofil for en gruppe visuelle designere og tilordne de egendefinerte skriftene som brukes til å lage logoer, til denne profilen.

Vil du finne ut mer om produkter og profiler? Se Administrere produkter og Administrere produktprofiler.

 1. Naviger til Produkter, og velg Egendefinerte skrifter.

 2. Produktprofiler-fanen velger du Ny profil.

 3. Identifiser profilen ved å legge inn navn på og en beskrivelse av profilen.

  Du kan også velge å varsle brukere når de legges til eller fjernes fra denne profilen, ved hjelp av Varsel-alternativet.

 4. Klikk på Lagre. Profilen din opprettes.

 5. Klikk på navnet på produktprofilen navn og gå til Tillatelser.
  Tillatelser-fanen angir du tillatelser for spesialskrifter under ulike profiler. 

   Bare brukere som er tilordnet til den bestemte profilen, kan bruke spesialskrifter under profilen.

  konfigurere-profiltillatelser

Sluttbrukere og Creative Cloud-skrifter

Når du tilordner brukere til spesialskrifter i Admin Console, mottar de en e-post som varsler dem om at de har fått tilgang. Spesialskrifter kan brukes både i støttede applikasjoner og på skrivebordsaktiverte Creative Cloud-enheter.

Merk:

Forsikre deg om at du har oppdatert Creative Cloud-skrivebordsprogrammet til versjon 5.3 for sluttbrukerne.

Sluttbrukerne i bedriften har nå muligheten til å bruke to typer skrifter fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet: Aktive skrifter og spesialskrifter.

Aktive skrifter

Aktive skrifter leveres av Adobe Fonts-tjenesten. Sluttbrukerne kan velge hvilke skrifter som skal aktiveres eller deaktiveres for bruk på tvers av Adobe-applikasjoner og andre skrivebordsprogrammer.

Bedriftsbrukere kan for øyeblikket ikke legge til skrifter i Creative Cloud.

Hvordan aktiverer sluttbrukerne skrifter fra Creative Cloud-skrivebordsprogrammet?

ccda-egendefinerte-skrifter

Spesialskrifter

Spesialskrifter er skrifter som har blitt delt av en administrator for bruk av sluttbrukeren. De kan bare legges til og deles av Creative Cloud for Enterprise-administratorer.

Merk:

Hvis administratoren har gitt tilgang til spesialskrifter for sluttbrukerne, men de ikke ser Spesialskrifter-fanen i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, kan de gjøre ett av følgende:

 • Logg av, og logg deretter på Creative Cloud-skrivebordsprogrammet igjen
 • Start applikasjonen på nytt. Bruk disse hurtigtastene for tvungen avslutning og oppstart av applikasjonen og alle tilknyttede prosesser:

                Windows: Ctrl+Alt+R

                macOS: Kommando+Tilvalg+R

Hvis de ikke ser de egendefinerte skriftene etter å ha startet applikasjonen på nytt, bør de kontakte administratoren sin for å vise og bruke egendefinerte skrifter.

ccda-egendefinerte skrifter

Sluttbrukerne kan velge fanen Spesialskrifter for å se de egendefinerte skriftene som er delt av administratoren.

custom-fonts-ccda

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet