Brukerveiledning Avbryt

Applikasjonsbasert | Creative Cloud for Enterprise

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Med Creative Cloud for Enterprise applikasjonsbasert plan kan du velge en av de tilgjengelige appene per applikasjonsbaserte lisens og tildele dem til sluttbrukerne dine. Når nye apper blir tilgjengelige for den applikasjonsbaserte planen, kan du tilordne disse appene til brukerne, uten å måtte endre kontrakten.

Oversikt

Creative Cloud for Enterprise applikasjonsbasert plan (Single App) er tilgjengelig for Enterprise Term License Agreement-kunder (ETLA). Planen gjør det mulig for kundene å velge hvilken som helst applikasjon fra et utvalg tilgjengelige Creative Cloud-applikasjoner.

Den applikasjonsbaserte planen gir administratoren fleksibilitet til å endre den tildelte applikasjonen etter 30 dager, uten kontraktsendring. Dermed får bedriften fleksibilitet til å møte endrende behov.

Etter hvert som nylig utgitte applikasjoner legges til i den applikasjonsbaserte planen, kan du også tildele dem til sluttbrukerne umiddelbart. Du trenger ikke endre den eksisterende kontrakten for å benytte den nye applikasjonen.

Legge til brukere

Etter hvert som organisasjonen kjøper applikasjonsbaserte lisenser, kan du se det tilsvarende applikasjonsbaserte produktkortet i Produkter-fanen i Adobe Admin Console. Klikk på produktkortet for å vise listen over standard produktprofiler.

Standard produktprofiler

Standardkvoten er angitt til null for alle produktprofilene. Tilpass tildelingen av kvoter i henhold til organisasjonens behov. Følg fremgangsmåtene nedenfor for å tildele kvoter og brukere til produktprofilene.

Merk:

Selv når du har opprettet flere produktprofiler, vises det bare ett produktkort i Produkter-fanen i Admin Console. Produktkortet viser det samlede antallet brukte lisenser mot det totale antallet lisenser.

Angi kvote

Angi kvoten for å gi veiledning for antallet lisenser som utrulleres ved hjelp av produktprofilen. Kvoten håndheves ikke og fungerer kun som retningslinje. Administratorer kan fortsatt tilordne ekstra lisenser etter behov.

Følg trinnene nedenfor for å tildele kvoter til forskjellige produktprofiler:

 1. Åpne Adobe Admin Console, gå til fanen Produkter og velg produktkortet Applikasjonsbasert.

 2. Velg ønsket produktprofil, og klikk Innstillinger under navnet på produktprofilen. Standardkonfigurasjon for produktprofilen vises.

 3. Gå til Kvote, og skriv inn antallet lisenser du vil tildele denne profilen. Du kan endre denne kvoten senere. Du kan også endre andre detaljer fra Detaljer- og Tjenester-delene.

  Merk:

  Selv om du kan velge flere tjenester for alle produktprofiler, er bare tjenestene som samsvarer med de valgte applikasjonene, tilgjengelige for brukerne i den produktprofilen. Dette gjelder både for standard og egendefinerte produktprofiler.

Opprette egendefinerte produktprofiler

Som første trinn kan du velge en produktprofil fra standardlisten under Produkter-kategorien, eller opprette egendefinerte produktprofiler.

Opprett en egendefinert produktprofil hvis organisasjonen din har arbeidsgrupper som trenger lignende applikasjoner, men ulike tjenester, eller hvis du vil opprette forskjellige produktprofiler for ulike brukergrupper.

Følg fremgangsmåten under for å opprette en egendefinert produktprofil:

 1. Åpne Adobe Admin Console, gå til fanen Produkter og velg produktkortet Applikasjonsbasert.

 2. Klikk på Ny profil.

 3. Velg produkt for produktprofilen, legg inn detaljer og lisenskvote og aktiver eller deaktiver de aktuelle tjenestene.

  Hvis du vil vite mer, kan du se Opprette produktprofiler.

  Opprette en produktprofil

  Merk:

  Når du har valgt et produkt for en produktprofil, kan du ikke endre produktet senere. Du kan imidlertid redigere andre detaljer i produktprofilen og bytte brukere som er tildelt den.

 4. Klikk på Lagre.

Du tas tilbake til Produktprofiler-listen. Listen viser nå profilen du opprettet.

Tilordne brukere til produktprofiler

Når produktprofilene er konfigurert, kan du tilordne brukere eller brukergrupper til de respektive produktprofilene. Finn ut hvordan du går frem for å legge til og fjerne brukere og grupper i en produktprofil.

Hvis brukerne er tildelt de gamle applikasjonsbaserte produktprofilene, må du tilordne disse brukerne til de nye applikasjonsbaserte produktprofilene. For å bytte tildelingen for en bruker, kan du hente brukerlisten fra de gamle produktprofilene og legge til brukere i deres respektive nye applikasjonsbaserte produktprofiler. Deretter fjerner du brukerne fra de gamle produktprofilene for å unngå overdistribusjon. Hvis du administrerer brukere ved hjelp av UMAPI, følger du instruksjonene i UMAPI Action Commands-dokumentet.

Hvis du vil legge til nye brukere i Admin Console-katalogen, kan du se administrere brukere.

Merk:

Når de angitte produktene blir tilordnet brukere, mottar de en e-postmelding. Brukere kan laste ned og installere Creative Cloud-skrivebordsprogrammet direkte. Hvis de ikke har administratorrettigheter, må du opprette og utrullere pakker.

Opprette og utrullere pakker

Du kan enten opprette en pakke med alt inkludert for Creative Cloud-skrivebordsprogrammer eller pakker med bestemte apper i henhold til brukerbehovene dine. Brukerne logger på kontoen sin for å begynne å bruke appene og tjenestene.

Hvis du vil vite mer om hvordan du oppretter og utrullerer pakker, kan du se Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere.

Bytte tilordning av apper

Du kan tilordne nye produkter til brukerne eller gruppene dine etter én måned med den gjeldende tildelingen. Flere lisenser forbrukes hvis den samme brukeren tilordnes flere produktprofiler om gangen. For å forhindre dette kan du fjerne brukerne eller gruppene fra nåværende produktprofiler og deretter legge dem til i de nye produktprofilene i henhold til den nye tilordningen deres.

Brukerne blir varslet om aktiviteten når de blir fjernet fra én produktprofil og lagt til i en annen. Brukerne mister tilgangen til produktet så snart de fjernes fra den tilsvarende produktprofilen.

Merk:

Brukere må ha vært tildelt en produktprofil i minst én måned før de blir flyttet til en annen produktprofil.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din