Brukerveiledning Avbryt

Administrere appintegreringer

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gi brukerne tilgang til å trene opp Firefly-tilpassede modeller
   5. Gå gjennom produktforespørsler
   6. Administrere policyer for selvbetjening
   7. Administrere appintegreringer
   8. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   9. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   10. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   11. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Kom i gang med Global Admin Console
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere administratorer
  6. Administrere brukergrupper
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Utforske statistikk
  12. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
 8. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 9. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Administrere arbeidsgruppen din i Adobe Express
  5. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  6. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  7. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  8. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  9. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  10. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Integrer applikasjoner fra Adobe Exchange i Adobe Admin Console. Administrer hvordan kreative personer i organisasjonen din kan bruke disse applikasjonene.

Dette dokumentet er rettet mot administratorer som administrerer appintegreringer i Adobe Admin Console.

Hvis du er app-utvikler, les Get started with Adobe Exchange Developer portalen.

Hvis du er administrator, og du trenger å gi tilgang til API-utviklere på administrasjonskonsollen, se Administrer utviklere.

Adobe Exchange

Adobe Exchange er en markedsplass der utviklere kan laste opp og distribuere utvidelsene de har laget. Brukere kan bla gjennom, kjøpe og laste ned utvidelser som legger til funksjoner i Creative Cloud-applikasjonene.

Vi forstår at brukerne av Adobe-applikasjoner og -tjenester i organisasjonen din drar nytte av å bruke flere av applikasjonene som er tilgjengelige på markedsplassen. Imidlertid ønsker de fleste organisasjoner å begrense, eller i det minste kontrollere, applikasjonene som benyttes av brukerne deres. Applikasjoner kan ofte få tilgang til brukernes kreative ressurser, og disse ressursene kan inneholde sensitiv informasjon om organisasjonen. For å sikre at ressursene til bedriften din er sikre og at kun godkjente applikasjoner er tilgjengelige for sluttbrukerne dine, får brukerne bare tilgang til applikasjoner som du godkjenner via Admin Console.

Legge til en appintegrering

 1. Admin Console går du til Produkter > Appintegreringer.

 2. Klikk på Legg til integreringer.

 3. I Velg app-integrasjon skjermen til Legg til app-integreringer wizard, velger du en app å legge til eller søk etter apper i Adobe Exchange.

  Skjermen for Integreringsdetaljer viser informasjon om appen.

 4. Når du har gått gjennom informasjonen, klikker du på Neste.

 5. I skjermbildet Angi retningslinjer for godkjenning velger du retningslinjer for å administrere hvordan brukerne får tilgang til denne appintegreringen:

  • (Standard) Tillat at alle brukere får tilgang til denne appintegreringen: Alle brukerne i Admin Console får tilgang til denne applikasjonen.
  • Angi hvilke brukere som skal få tilgang til denne appintegreringen: Angi brukerne eller brukergruppene som skal få tilgang til denne applikasjonen fra Admin Console.
  • Blokker all brukertilgang til denne appintegreringen: Forhindre alle brukere fra å få tilgang til denne applikasjonen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil legge til integreringen i Admin Console og administrere brukertilgangen senere.
 6. Hvis du har valgt å tillate alle brukere eller blokkere alle brukere, legger du til integreringen ved å klikke på Legg til appintegrering.

  Hvis du derimot ønsker å velge ut brukerne eller brukergruppene som skal få tilgang til applikasjonen, får du se et skjermbilde der du kan velge disse.

Administrere retningslinjer for tilgang for appintegrering

Du kan administrere retningslinjene for tilgang for én enkelt appintegrering. Dette er nyttig hvis du for eksempel vil fjerne tilgangen for alle brukere til en bestemt applikasjon. Eller du kan endre tilgangspolitikken for alle appintegrasjonene i en organisasjon. Kanskje IT-avdelingen etterforsker et sikkerhetsbrudd i organisasjonen din, og du ønsker å stenge tilgangen til alle applikasjonene midlertidig for alle brukerne.

Administrere retningslinjer for tilgang på organisasjonsnivå

 1. Klikk på Informasjon øverst i Appintegreringer-fanen.

  Appintegreringer-fanen

 2. Du kan velge én av følgende retningslinjer for tilgang:

  • Tillat brukere å få tilgang til appintegrasjoner
  • Eller, Blokker alle brukere fra å få tilgang til appintegrasjoner

Administrer individuelle app-integrasjoner

 1. Gå til Administratortillatelser-fanen, og klikk på Administrer for integreringen du vil administrere. 

 2. I skjermbildet Angi retningslinjer for godkjenning velger du retningslinjer for å administrere hvordan brukerne får tilgang til denne appintegreringen:

  • (Standard) Tillat at alle brukere får tilgang til denne appintegreringen: Alle brukerne i Admin Console får tilgang til denne applikasjonen.
  • Angi hvilke brukere som skal få tilgang til denne appintegreringen: Angi brukerne eller brukergruppene som skal få tilgang til denne applikasjonen fra Admin Console.
  • Blokker all brukertilgang til denne app-integrasjonen: Ikke tillat noen brukere tilgang til denne appen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil legge til integreringen i Admin Console og administrere brukertilgangen senere.
 3. Klikk på Lagre.

Administrere brukere i en appintegrering

Du kan se listen over appintegrasjoner som brukere har gitt tilgang til ønsket Adobe-innhold for. Du kan redigere tilgangspolicyen, legge til brukere i eller fjerne brukere fra en appintegrasjon.

Brukeraksepterte appintegrasjoner

Som administrator kan du godkjenne applikasjoner som skal brukes i organisasjonen din.  Når sluttbrukere prøver å bruke applikasjonen for første gang, ber imidlertid applikasjonen om samtykke. Appene som en eller flere brukere gir samtykke til, vises i kategorien Brukeraksepterte integrasjoner.

Redigere retningslinjer for tilgang

 1. I fanen Brukeraksepterte integrasjoner , skal du klikke Administrere retningslinjer for den nødvendige integreringen.

 2. I skjermbildet Angi retningslinjer for godkjenning velger du retningslinjer for å administrere hvordan brukerne får tilgang til denne appintegreringen:

  • (Standard) Tillat at alle brukere får tilgang til denne appintegreringen: Alle brukerne i Admin Console får tilgang til denne applikasjonen.
  • Angi hvilke brukere som skal få tilgang til denne appintegreringen: Angi brukerne eller brukergruppene som skal få tilgang til denne applikasjonen fra Admin Console.
  • Blokker all brukertilgang til denne appintegreringen: Forhindre alle brukere fra å få tilgang til denne applikasjonen. Du kan velge dette alternativet hvis du vil legge til appintegrasjonen i administrasjonskonsollen og administrere brukertilgang senere.
 3. Klikk på Lagre.

Legge til eller fjerne brukere eller brukergrupper

 1. I fanen Brukerakseptert integrasjon , skal du klikke Administrere retningslinjer for nødvendig app-integrering

  I Angi retningslinjer for godkjenning-skjermbildet, hvis du tidligere har valgt Angi hvilke brukere som får tilgang til denne appintegreringen, blir du bedt om å redigere bruker- eller brukergruppelisten for integreringen.

 2. Når du er ferdig med å legge til eller fjerne brukere eller brukergrupper, klikker du på Lagre.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet