Som bedrift kan du få informasjon om hvordan sluttbrukerne jobber med bedriftens ressurser, for eksempel mapper, filer og biblioteker.

Innledning

Systemadministratoren kan laste ned detaljerte rapporter som kalles Innholdslogger, fra Admin Console. Disse rapportene inneholder informasjon om hvordan sluttbrukerne jobber med bedriftens ressurser.

Når sluttbrukerne bruker ressursene, for eksempel oppretter eller oppdatere dem, blir detaljene registrert i loggfiler. Du kan eksportere disse loggfilene for å spore handlinger som brukerne utfører i tilknytning til Creative Cloud- og Document Cloud-ressurser eid av organisasjonen din. Etter hvert som du flytter flere ressurser til Adobes skybaserte lagringsløsninger, blir dekningen mer omfattende og informasjonen mer meningsfylt.

Du kan imidlertid bare spore ressurser som er administrert av Enterprise ID- og Federated ID-brukere. Handlinger utført i tilknytning til disse ressursene av Adobe ID-brukere, blir også logget. Ressurser administrert av brukere med Adobe ID-er blir imidlertid ikke inkludert, fordi disse ressursene juridisk sett er eid av brukerne og ikke av organisasjonen. Hvis du vil overføre brukere fra Adobe ID til Enterprise ID eller Federated ID, kan du se Endre identitetstype.

Merk:

Innholdslogger inneholder bare informasjon knyttet til brukere i katalogene organisasjonen eier. De inneholder ikke informasjon knyttet til brukere i klarerte kataloger. Du finner mer informasjon om kataloger under Klarering av kataloger.

Du kan laste ned innholdslogger fra Admin Console for følgende brukerhandlinger:

Handling Beskrivelse
Opprettet Når en bruker laster opp, importerer, oppretter eller kopierer et element
Lest Når en bruker laster ned filer eller biblioteker fra nettet, lagrer dem lokalt på en enhet, eller gjør dem tilgjengelige offline
Oppdatert Når en bruker redigerer og lagrer et element
Slettet permanent Når en bruker sletter et element permanent
Sendte en invitasjon# Når en bruker legger til en samarbeidspartner i et delt objekt
Godtok en invitasjon# Når en bruker godtar en invitasjon om å få tilgang til et delt objekt som samarbeidspartner
Endret en samarbeidspartners rolle# Når en bruker endrer rollen for en samarbeidspartner
Opprettet en offentlig kobling# Når en bruker oppretter en offentlig kobling
Fjernet en offentlig kobling# Når en bruker fjerner en offentlig kobling

#Handlingene logges ikke for Adobe InDesign og Adobe Spark

Merk:

Handlinger som berører ressurser i Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance og Adobe Stock, logges ikke.

Generere innholdslogger

For å se innholdsloggene for organisasjonen din gjør du følgende:

 1. I Admin Console går du til Innstillinger Innholdslogger.

 2. Klikk på Opprett rapport.

 3. Velg en datoperiode og klikk på Opprett rapport.

  Datoperioden angis i lokal tid.

  Opprette rapporter

  Logger kan genereres for brukeraktiviteter som har skjedd de siste 90 dagene.

  Merk:

  Du kan ikke generere logger for datoer som er tidligere enn lanseringsdatoen for denne funksjonen.

  Når rapporten er klar for nedlasting, får du et varsel på e-post.

 4. Når du mottar varselet, klikker du på Last ned fil under Innholdslogger i Admin Console. Rapporten Innholdslogger kan inneholde flere filer, hver med en maksimal størrelse på 100 MB.

  En rapport er tilgjengelig i Admin Console i syv dager. Når den er slettet, kan du generere den på nytt for samme tidsperiode, så lenge datoperioden er innenfor de siste 90 dagene.

  Merk:

  For organisasjoner med mange brukere kan den resulterende 90-dagers rapporten Innholdlogger være stor og inneholde mange filer, og dette kan forhindrer fullstendig nedlasting, avhengig av hvilken nettleser som brukes. Hvis du ikke kan laste ned rapporten Innholdslogger, kan du prøve å redusere det valgte datoperioden. Hvis du vil ha en bedre opplevelse, kan det også være nyttig å redigere standardinnstillingene for noen nettlesere for å slippe å bli spurt hvor du skal lagre hver fil før hver nedlasting.

  Laste ned filen

  Datoperiode

  Den viser klokkeslettet i UTC. Avhengig av hvor du befinner deg, kan det avvike fra datoperioden du valgte da du opprettet rapporten.

  Opprettelsesdato

  Den viser din lokale tid på tidspunktet da rapporten ble opprettet.

Rapporten lastes ned som en CSV-fil. Du finner en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen under Loggskjema.

Loggskjema

Rapporten du laster ned, inneholder følgende informasjon om hver brukeraktivitet:

Felt Beskrivelse
Action Brukerhandling (for eksempel opprettet, lest, oppdatert eller delt kobling)
Date Dato og klokkeslett for handlingen (UTC-format)
User name Navnet på brukeren som utførte handlingen
User email E-postadresse for brukeren som utførte handlingen
Path Banen til elementet
Item name Navnet på elementet
Item ID Unik ID for elementet generert av Adobe
Item type Mappe, fil eller bibliotek
IP address IP-adressen der brukeren utførte handlingen. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke er av typen opprettet, lest, oppdatert eller slettet permanent.
Created Dato og klokkeslett da ressursen ble lastet opp eller opprettet i nettskyen. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke er av typen opprettet, lest, oppdatert eller slettet permanent.
Last modified Dato og klokkeslett da ressursen sist ble endret. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke er av typen opprettet, lest, oppdatert eller slettet permanent.
Password protected True hvis den delte koblingen er passordbeskyttet, False hvis dette ikke er tilfelle. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke berører en delt kobling.
Shared link Nettadressen til det delte elementet. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke berører en delt kobling.
Permission Tillatelsesnivået for samarbeidspartneren som ble invitert til et delt objekt. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke er av typen Sendte en invitasjon, Godtok en invitasjon eller Endret en samarbeidspartners rolle.
Collaborator email E-post til samarbeidspartneren som ble invitert til det delte elementet. Feltet er tomt hvis hendelsen som er logget, ikke er av typen Sendte en invitasjon, Godtok en invitasjon eller Endret en samarbeidspartners rolle.

Utgivelsesmerknader

Du kan oppleve følgende problemer hvis du har blitt overført til en ny lagringsmodell. Du bruker den nye lagringsmodellen hvis du ser en Lagring-fane i Admin Console. 

 • Logger kan inneholde systeminterne hendelser, for eksempel hendelser fra systembrukere identifisert med e-postadresser som "tracked-send-share@adobe.com". 
 • Logger over interne systemhendelser kan inneholde baner som kanskje ikke eksisterer i kundens kataloger. 
 • Enkelte loggoppføringer har kanskje ikke prefiksene [creative_cloud] eller [document_cloud] i banekolonnen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet