Du kan bruke Admin Console til å se, spore og slette pakker.

Du kan se, spore og slette pakkene som er opprettet av deg og andre administratorer for samme organisasjon. Du kan også spore versjonsoppgraderinger til applikasjonene i en bestemt pakke, og planlegge utrullering av disse oppgraderingene.

Pakker-siden i Admin Console viser listen over de ulike pakkene som er relevante for organisasjonen. Den inneholder Adobe-maler som har blitt tilpasset, og brukeropprettede pakker.

Merk:

Listen inneholder ikke pakker du har opprettet ved hjelp av Creative Cloud Packager.

Vise pakkedetaljer

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker-panelet.

  Hvis du ikke har opprettet en pakke i Admin Console, blir du bedt om å opprette en pakke eller bla i Adobe-malene.

  Hvis du har opprettet pakker i Admin Console, vises listen over tilgjengelige pakker.

 2. Bruk søkefeltet for å filtrere pakker på pakkenavn eller Opprettet av-feltet.

 3. Som standard er listen med pakker angitt til å vise ti pakker på hver side.

  Du kan endre antallet pakker som skal vises på én side, ved å velge fra rullegardinlisten nederst til høyre i listen over pakker.

 4. Hvis du vil se sammendraget for en pakke, klikker du hvor som helst på raden til en pakke.

  Pakkesammendraget vises i Detaljer-skuffen.

  Pakkesammendrag

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan kontrollere om bestemte klientmaskiner har en pakke installert, kan du se Spørre klientmaskiner.

Administrere pakker som ikke er oppdatert

Hvis oppdateringer for noen av applikasjonene som er inkludert i pakken, gjøres tilgjengelig av Adobe, er pakken ikke lenger oppdatert.

 1. Hvis du vil se detaljene for de utdaterte applikasjonene i en pakke, klikker du hvor som helst på raden til en pakke i listen over pakker.

 2. Hvis du vil se mer informasjon om hver av de utdaterte applikasjonene i pakken, holder du markøren over advarselssymbolet til høyre for applikasjonsnavnet.

  Informasjon om foreldet pakke

  I listen over inkluderte applikasjoner vises det en visuell indikator ved applikasjonene det finnes nye versjoner av.

  Merk:

  Indikatoren viser imidlertid ikke om oppdateringer har blitt utrullert til kunder som bruker andre mekanismer, som AUSST eller RUM.

 3. Avhengig av pakkekonfigurasjonen, gjør du ett av følgende for å oppdatere applikasjonene som ikke er oppdatert på maskinen:

  Du finner mer informasjon under Oppdateringsplanlegging.

Opprett en oppdateringspakke

Hvis én eller flere av applikasjonene i pakken er foreldet (det finnes en nyere versjon), kan du velge å opprette en oppdateringspakke som inneholder følgende:

 • Alle de nyeste versjonene av utdaterte applikasjoner
 • Alle oppdaterte applikasjoner og de nyeste versjonene av utdaterte applikasjoner

Hvis du for eksempel oppdaterer følgende pakke, kan du velge enten å opprette en oppdateringspakke som inneholder alle applikasjonene, eller opprette en oppdateringspakke som bare omfatter Lightroom Classic CC (7.0).

Opprette en oppdateringspakke
 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Pakker-panelet.

 2. Hvis du vil se detaljene for de utdaterte applikasjonene i en pakke, klikker du hvor som helst på raden til en pakke i listen over pakker.

 3. Klikk på Oppdateringspakke i Detaljer-ruten.

  Dialogboksen Opprett oppdateringspakke vises:

  create-update-package-dialog
 4. I dialogboksen Opprett oppdateringspakke:

  • Opprett en ny pakke som bare inneholder de nyeste applikasjonsoppdateringene
  • Opprett en ny pakke som inneholder både de nyeste applikasjonsoppdateringene og applikasjoner som ikke har blitt oppdatert
 5. Klikk på Bygg oppdateringspakke.

Slette pakker

Du kan slette pakker som har utløpt, eller pakker du ikke vil at administratorene skal laste ned.

 1. I listen over pakker klikker du i avmerkingsboksen til venstre for pakkenavnet for pakkene du vil slette.

  Fjerne pakken
 2. Klikk på Fjern, og klikk deretter på Ja for å bekrefte.

Merk:

Hvis pakken er under bygging, kan den bare avbrytes av administratoren som startet byggingen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet