Merk:

  Typekit heter nå Adobe Fonts og er inkludert i Creative Cloud og andre abonnementer. Finn ut mer.

Når du tilordner en plan som omfatter lagring og tjenester, kan du velge å aktivere eller deaktivere enkelttjenester for den aktuelle produktprofilen. Aktivering og deaktivering av tjenester definerer hva brukerne av produktprofilen har tilgang til og ikke.

Merk:

Du kan aktivere eller deaktivere tjenester for en hel produktprofil, men ikke for bestemte brukere.

Vær oppmerksom på følgende når du aktiverer og deaktiverer tjenester:

 • Hvis en bruker tilhører flere produktprofiler eller er berettiget til flere applikasjonsbaserte planer i en produktprofil, og du aktiverer en bestemt tjeneste for én plan, men ikke for andre, vil brukeren fortsatt ha tilgang til denne tjenesten. Brukeren tilordnes til de samlede rettighetene.
 • En bruker med en Creative Cloud for enterprise-plan som omfatter tjenester, kan også ha registrert seg som enkeltperson for en Creative Cloud-plan med en Adobe ID. Brukeren vil fortsatt ha tilgang til tjenester som deaktiveres for Creative Cloud for enterprise-planen, hvis brukerens plan for enkeltpersoner omfatter de aktuelle tjenestene. Dette rettighetsscenariet gjelder også for brukere som har en prøveversjon av Creative Cloud som omfatter lagring og tjenester.
 • For en bruker som arbeider med skrivebordsprogrammer, trer aktivering og deaktivering av tjenester i kraft først når brukeren lukker og deretter åpner applikasjonen igjen.
 • For en bruker som arbeider med en webtjeneste eller en Creative Cloud-mobilapplikasjon, trer aktivering og deaktivering av tjenester i kraft først når brukeren logger av og deretter på igjen.

Creative Cloud-brukere opplever de beste resultatene når alle tjenester er aktiverte. Hvis tjenester er deaktiverte, er det mange funksjoner i Creative Cloud som ikke fungerer.

Endre listen med aktiverte tjenester

Når du oppretter eller redigerer en produktprofil, kan du endre listen med tjenester som er tilgjengelige for brukerne i denne produktprofilen. Se Opprette og administrere produktprofiler for detaljerte trinn.

For å være mer spesifikk, er det slik at når du redigerer en produktfil, arbeider du med listen over tjenester som vises i området Aktiverte tjenester, og velger de du vil at brukerne av produktprofilen skal ha tilgang til.

Eksempel 1: Når du redigerer produktprofilene for Document Cloud, kan du velge tjenestene du vil at brukerne skal ha tilgang til.

Produktprofil – Document Cloud

Eksempel 2: Når du redigerer produktprofilen Creative Cloud Alle applikasjoner-plan – 2 GB, kan du deaktivere tjenester som du ikke vil at brukerne skal ha tilgang til.

Liste over aktiverte tjenester

Kjernetjenester i Creative Cloud

Enkelte tjenester vises ikke i Adobe Admin Console, men er nødvendige for funksjonaliteten til produktet og er alltid på for en plan som inkluderer lagringsplass. Kjernetjenester kan ikke konfigureres. Her er en liste med kjernetjenester:

 • Filsynkronisering
 • Synkroniseringsinnstillinger
 • Samarbeid
 • Lagring
 • Creative Cloud Libraries
 • Creative Cloud Market
 • Color CC

Hvis du vil ha informasjon om tjenestene som kan aktiveres eller deaktiveres i Adobe Admin Console, kan du se Tilleggstjenester.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet