Brukerveiledning Avbryt

Innstillinger for ressurser

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrasjon med Canvas LMS
   4. Integrasjon med Blackboard Learn
   5. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   6. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   7. Vanlige spørsmål om Kivuto
   8. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Overføre fra enhetslisensiering
   6. Administrere profiler
   7. Licensing Toolkit
   8. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
   2. Komme i gang
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Innstillinger for ressurser gi en organisasjon kontroll over hvordan ressursene kan deles utenfor organisasjonen. Systemadministratoren kan velge en restriktiv innstilling som gir de ansatte begrensninger, ved hjelp av bestemte delingsfunksjoner i Creative Cloud og Document Cloud. Innstillingene for ressurser brukes sammen med andre organisatoriske håndhevelsessystemer fra tredjepart for å sikre at ressurser bare deles med de riktige eksterne enhetene.

Du kan velge blant tre retningslinjer for delingsbegrensninger:
 • Du kan beholde denne standardinnstillingen der brukerne kan dele offentlige koblinger og samarbeide om delte mapper med hvem som helst i eller utenfor organisasjonen.
 • Dette alternativet anbefales for bedrifter som ønsker å gi de ansatte frihet, kontroll og tilgang til alle funksjoner i Creative Cloud og Document Cloud.
 • Du kan begrense deling av offentlige koblinger og mange alternativer for offentlig publisering. Se tabellene under Distribusjonsalternativer for detaljer.
 • Anbefales for bedrifter som ønsker å forhindre offentlig deling, men som fortsatt vil tillate invitasjonsbasert deling med alle i og utenfor organisasjonen.
 • Du kan begrense invitasjonsbasert deling til mottakere i organisasjonen, krevde domenerklarerte domener og autoriserte domener. Når du har angitt denne retningslinjen, kan ikke brukere dele organisasjonens ressurser med eksterne brukere som ikke er medlemmer av organisasjonen eller er på listen over tillatte domener.
 • Dette alternativet anbefales for bedrifter som har behov for streng kontroll over hvilke eksterne domener som kan få tilgang til organisasjonens ressurser.

Tiden det tar å begrense deling via Innstillinger for ressurser, er proporsjonal med antallet brukere i organisasjonen og delingsforholdene mellom disse. For noen Adobe-produkter og -tjenester innebærer det også at bufrede oppføringer i nettverk for innholdslevering gjøres ugyldige og forhåndsvisningsbilder fra Slack fjernes. Det kan ta opptil 24 timer før endringer i innstillingene for ressurser trer helt i kraft.

Det finnes også to retningslinjer for tilgangsforespørsler du kan velge mellom:

Du kan bruke denne standardinnstillingen for å gi brukere uten tillatelser til en mappe eller et dokument muligheten til å be om tilgang.

For å styrke personvernet kan du bruke denne innstillingen for å forhindre at brukerne ber om tilgang til dokumenter som ikke er delt med dem.

Merk:

Innstillingene for ressurser er ikke et DRM-system eller et komplett beskyttelsessystem for ressurser. Ansatte som har tilgang til bestemte ressurser, kan fortsatt kopiere og dele disse med andre utenfor organisasjonen ved hjelp av systemer fra tredjepart.

Utrulleringshensyn

Før du aktiverer delingsbegrensninger, bør du vurdere følgene for sluttbrukerne dine.

Når du har valgt en innstilling, kan du ikke avbryte eller reversere den påfølgende sletteprosessen. Hvis du velger Ingen offentlig deling av koblinger, fjernes alle eksisterende offentlige koblinger, og brukere med disse koblingene mister tilgangen til innholdet under koblingen. Hvis du velger Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, vil alle eventuelle eksterne samarbeidspartnere som ikke er en del av organisasjonen eller krevde, klarerte eller autoriserte domener, miste tilgangen til innhold som har blitt delt med dem tidligere.

Nedenfor finner du delings- og publiseringsfunksjonene i Creative Cloud og Document Cloud som påvirkes når du velger Ingen offentlig deling av koblinger eller Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere.

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Adobe Comp

Del, send til Behance

Adobe XD

Invitasjoner, del kobling

Aero (mobil)

Publiser kobling, legg ut på Behance

After Effects

Inviter til arbeidsgruppeprosjekt, inviter til bibliotek

Animate

Del i sosiale medier

Behance

Opprette eller oppdatere prosjekter eller pågående arbeid, invitasjoner

Capture

Del, invitasjoner

Creative Cloud (skrivebord og mobil)

Få kobling, invitasjoner

Creative Cloud Assets

Få kobling, invitasjoner, del til Slack

Creative Cloud Libraries

Få kobling, invitasjoner, del til Slack

Dimension

Generere offentlige koblinger

Fresco

Få kobling, invitasjoner

Illustrator og Illustrator Draw

Kobling til prosjekt, invitasjoner

InDesign

Publiser på nettet, del for gjennomgang

Lightroom

Ikke aktuelt

Photoshop (skrivebord)

Invitasjoner

Photoshop (mobil)

Del i sosiale medier

Photoshop Sketch

Kobling til prosjekt

Portfolio

Tilgang til Portfolio-nettstedet, oppretting av utkast og publisering

Premiere Pro

Inviter til Team Projects

Merk:

Du kan ikke aktivere eller deaktivere Lightroom-deling og Frame.io-deling i Admin Console.

Finn ut mer om aktivering og deaktivering av tjenester.

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Acrobat- og Reader-skrivebordsprogrammer

Deling

Adobe Document Cloud for Microsoft Outlook

Deling

Mobilapper (inkludert Adobe Scan og Acrobat)

Deling av koblinger, deling av Document Cloud-koblinger

Webtjenester (cloud.acrobat.com)

Deling

Velge delingsalternativer

Hvis du vil velge en begrenset innstilling for ressurser for organisasjonen, gjør du følgende:

 1. I Admin Console går du til Innstillinger > Innstillinger for ressurser.

  Retningslinjer for delingsbegrensninger

 2. Velg en retningslinje for delingsbegrensninger.

  Du kan velge mellom tre begrensningsnivåer. Når du velger en mer begrenset innstilling, kan du ikke avbryte eller angre sletting av eksisterende offentlige koblinger eller samarbeid om delte mapper eller dokumenter.

  Hvis du velger Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, må du sørge for å angi autoriserte domener. Eventuelle eksterne samarbeidspartnere som ikke er en del av organisasjonen eller krevde, klarerte eller autoriserte domener, mister tilgangen til innhold som har blitt delt med dem tidligere.

  Merk:

  Hvis du vil bruke alternativet Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i Autoriserte domener.

  Alternativer for deling

  Begrensninger

  Hvordan dette påvirker eksisterende koblinger og samarbeid

  Ingen begrensninger

  Brukerne kan opprette offentlige koblinger og samarbeide om delte mapper og dokumenter med hvem som helst.

  Ingen effekt.

  Ingen offentlig deling av koblinger

  Forhindrer brukerne fra å opprette offentlige koblinger.

  Sletter alle eksisterende offentlige koblinger. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.

  Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere

  Forhindrer brukerne fra å opprette offentlige koblinger og begrenser samarbeid om delte dokumenter og mapper bare til brukere i organisasjonen eller tilknyttet klarerte, krevde og autoriserte domener.

  Sletter alle eksisterende offentlige koblinger og sletter alt eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper med brukere som ikke er medlemmer av organisasjonen eller i et tillatt domene. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.

 3. Klikk på Bekreft.

  Hvis du vil at brukerne fortsatt skal kunne dele organisasjonens ressurser med bestemte eksterne organisasjoner eller enkeltpersoner, gjør du følgende:

  • For en ekstern organisasjon, for eksempel et byrå: Legg til organisasjonens domene på listen over godkjente domener under Innstillinger for ressurser i Adobe Admin Console.
  • For frilansere: Gi hver enkelt en Enterprise ID eller Federated ID fra organisasjonen din. Du kan også legge til brukeren med en Business ID i organisasjonen din i Admin Console.
  Merk:

  For å kunne tilby bedriftslagring og andre funksjoner på bedriftsnivå, oppdaterer vi alle eksisterende Adobe ID-er til Business ID-er. Alle nye bedriftskunder kommer til å bruke Business ID for arbeidsgruppemedlemmene sine.

  Du får beskjed i forveien om når det er planlagt å gi organisasjonen din oppdateringen. Se Introduksjon til Business ID-er og nye lagringsfunksjoner hvis du vil vite mer. Inntil organisasjonen din har blitt oppdatert, kan du fortsette å bruke Adobe ID-typen for å gi tilgang til organisasjonen. Støtte for Adobe ID-er vil deretter være forbeholdt privatkunder.

 4. Velg en retningslinje for tilgangsforespørsler og klikk på Bekreft.

  Som standard er tilgangsforespørsler tillatt.

  Det innebærer at en bruker som har koblingen til en delt ressurs, men ikke tillatelse til å se ressursen, kan be om å få tilgang. Brukere med delingsrettigheter for dokumentet får et varsel hver gang noen ber om tilgang, og de kan bestemme om de vil gi eller nekte tilgang.

  Forespørreren blir varslet når tilgangen er gitt eller nektet.

  Retningslinjer for tilgangsforespørsler

  Merk:

  Hvis du har valgt retningslinjen Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, gjelder denne begrensningen når brukere prøver å godta en tilgangsforespørsel fra personer utenfor organisasjonen. 

Autoriserte domener

Autoriserte domener er domener som det er trygt å samarbeide med. Hvis du har valgt Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, kan du legge til domener i listen over Autoriserte domener.

Legg til autoriserte domener

 1. I Admin Console går du til Innstillinger Innstillinger for ressurser > Autoriserte domener.

 2. Klikk på Legg til domener.

 3. Legg inn domenene i dialogen Legg til domener. Du kan legge til flere domener atskilt med komma. Klikk på Legg til.

  Merk:

  Du kan ikke autorisere underdomener. West.example.com og east.example.com er for eksempel underdomener av domenet example.com.

  Merk:

  Hvis du vil bruke alternativet Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i Autoriserte domener.

Fjerne autoriserte domener

Hvis du vil fjerne domener fra listen, merker du av i boksen til venstre for domenenavnene, og klikker på Fjern domener. Deretter klikker du på Fjern for å bekrefte.

Domenenavnet blir fjernet fra Autoriserte domener. Hvis delingsalternativet er Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, tilbakekalles alle delinger med det fjernede domenet.

Fjerne et autorisert domene

Forsiktig!

Når du fjerner domener fra listen over autoriserte domener, slettes alle eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper mellom brukere i domenet og brukere i organisasjonen. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.

Konsekvenser for brukere i flere organisasjoner

Adobe anbefaler på det sterkeste at hver bruker bare er medlem av én organisasjon. Når brukere må være medlemmer av flere organisasjoner, må alle organisasjoner ha samme delingsinnstilling og ha konfigurert inkluderingslister.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din