Innstillingene for ressurser gir organisasjonen kontroll over hvordan ansatte kan dele ressursene utenfor organisasjonen. Systemadministratoren kan velge en restriktiv innstilling som gir de ansatte begrensninger, ved hjelp av bestemte delingsfunksjoner i Creative Cloud og Document Cloud. Innstillinger for ressurser brukes sammen med andre organisatoriske systemer for håndhevelse (ikke levert av Adobe) for å sikre at ressurser bare deles med de riktige eksterne enkeltpersonene og organisasjonene.

Merk:

Innstillinger for ressurser gjelder bare for brukere med Enterprise ID-er eller Federated ID-er i organisasjonen. Disse innstillingene gjelder ikke for teams-medlemskap.

Du kan velge blant tre retningslinjer for delingsbegrensninger:

Ingen begrensninger

 • Du kan beholde denne standardinnstillingen der brukerne kan dele offentlige koblinger og samarbeide om delte mapper med hvem som helst i eller utenfor organisasjonen.
 • Dette alternativet anbefales for bedrifter som ønsker å gi de ansatte frihet, kontroll og tilgang til alle funksjoner i Creative Cloud og Document Cloud.

Ingen offentlig deling av koblinger

 • Du kan begrense deling av offentlige koblinger og andre offentlige publiseringsalternativer (for eksempel publisering til Behance eller Facebook).
 • Dette alternativet anbefales for bedrifter som ønsker å hindre utilsiktet offentlig deling utenfor organisasjonen, men som fortsatt vil ha tilgang til enkelte samarbeidsfunksjoner.

Deling kun til domenebrukere

 • Du kan begrense invitasjonsbasert deling til mottakere i krevde domener, klarerte domener og hvitelistede domener. Når du har angitt denne retningslinjen, kan ikke brukere dele organisasjonens ressurser med eksterne brukere som ikke er på listen over tillatte domener.
 • Dette alternativet anbefales for bedrifter som har behov for streng kontroll over hvilke eksterne domener som kan få tilgang til organisasjonens ressurser.

Når det angis delingsbegrensninger med Innstillinger for ressurser, startes det en prosess for å oppheve eksisterende delingsforekomster. Denne prosessen kan ta noe tid, alt etter hvor mange brukere det er i organisasjonen, og hvor mange forekomster som skal behandles. For noen Adobe-produkter og -tjenester innebærer det også at bufrede oppføringer i nettverk for innholdslevering gjøres ugyldige og forhåndsvisningsbilder fra Slack fjernes. Det kan ta opptil 24 timer før innstillingene for ressurser trer i kraft fullstendig.

Det finnes også to retningslinjer for tilgangsforespørsler du kan velge mellom:

Tillat tilgangsforespørsler

Du kan bruke denne standardinnstillingen for å gi brukere uten tillatelser til en mappe eller et dokument muligheten til å be om tilgang.

Ingen tilgangsforespørsler

For å styrke personvernet kan du bruke denne innstillingen for å hindre at brukere kan be om tilgang til dokumenter som ikke er delt med dem.

Merk:

Innstillingene for ressurser er ikke et DRM-system eller et komplett beskyttelsessystem for ressurser. Ansatte som har tilgang til bestemte ressurser, kan fortsatt kopiere disse ressursene og gi dem til andre utenfor organisasjonen ved hjelp av systemer som ikke kontrolleres eller administreres av Adobe.

Distribusjonshensyn

Før du aktiverer delingsbegrensninger, bør du vurdere følgene for sluttbrukerne dine. I tillegg til redusert funksjonalitet i enkelte applikasjoner, kommer sluttbrukerne til å få feilmeldinger når de prøver å bruke denne funksjonaliteten. Brukerne må også ha den nyeste versjonen av InDesign, XD og Acrobat for å få informative feilmeldinger når de prøver å bruke funksjoner som er fjernet. Ellers får brukerne se unøyaktige feilmeldinger.

Når du har valgt en innstilling, kan du ikke avbryte eller reversere den påfølgende sletteprosessen. Hvis du velger Ingen offentlig deling av koblinger, fjernes alle eksisterende offentlige koblinger, og brukere med disse koblingene har ikke lenger tilgang til innholdet under koblingen. Hvis du velger Deling kun til domenebrukere, tilbakekalles alt eksisterende mappe- eller dokumentsamarbeid.

Nedenfor ser du publiseringsfunksjonene i Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner som påvirkes når du velger Ingen offentlig deling av koblinger eller Deling kun til domenebrukere beskrevet ovenfor. Unntaket er at det ikke er mulig å deaktivere samarbeid om delte mapper og dokumenter for brukere i krevde domener, klarerte domener og hvitelistede domener i en organisasjon.

Eksempel:

 • Hvis du velger Ingen restriksjoner eller Ingen offentlig deling av koblinger, påvirkes ikke samarbeidsfunksjoner (som for eksempel sending av private invitasjoner i Adobe XD).
 • Hvis du velger Deling kun til domenebrukere, kan brukerne bare samarbeide med brukere i listen over tillatte domener.

Creative Cloud-applikasjoner

Program Funksjoner som påvirkes
Creative Cloud Assets Samarbeid, deling til Slack, sende kobling
Creative Cloud Libraries Samarbeid, deling til Slack, sende kobling
Adobe XD Publiseringstjenester, invitasjonstjenester
InDesign Publish Online
Spark Publisering
Adobe Color Publisering av tema
Capture Deling, samarbeid
Creative Cloud-mobilapplikasjon Oppretting av koblinger, samarbeid
Behance Oppretting av prosjekter
Portfolio Publisering

Document Cloud-applikasjoner

Program Funksjoner som påvirkes
Acrobat- og Reader-skrivebordsprogrammer Deling
Webtjenester (cloud.acrobat.com)
Deling
Send & Track Outlook-plugin Deling
Mobilapper (inkludert Acrobat og Scan) Deling av koblinger, deling av Document Cloud-koblinger

Velge delingsalternativer

For å velge en begrenset innstilling for ressurser for organisasjonen, gjør du følgende:

 1. Gå til Innstillinger > Innstillinger for ressurser i Admin Console.

  Retningslinjer for delingsbegrensninger
 2. Velg en retningslinje for delingsbegrensninger.

  Du kan velge mellom tre begrensningsnivåer. Når du velger en mer begrenset innstilling, kan du ikke avbryte eller angre sletting av eksisterende offentlige koblinger eller samarbeid om delte mapper eller dokumenter.

  Hvis du velger Deling kun til domenebrukere, må du huske å definere hvitelistede domener for å unngå å miste alt eksisterende samarbeid.

  Merk:

  For å bruke alternativet Deling kun til domenebrukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i listen over hvitelistede domener.

  Alternativer for deling Begrensninger Hvordan dette påvirker eksisterende koblinger og samarbeid
  Ingen begrensninger Brukerne kan opprette offentlige koblinger og samarbeide om delte mapper og dokumenter med hvem som helst.
  Ingen effekt.
  Ingen offentlig deling av koblinger Forhindrer brukerne fra å opprette offentlige koblinger. Sletter alle eksisterende offentlige koblinger. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.
  Deling kun til domenebrukere Forhindrer brukerne fra å opprette offentlige koblinger og begrenser samarbeid om delte dokumenter og mapper bare til brukere i klarerte, krevde og hvitelistede domener. Sletter alle eksisterende offentlige koblinger og sletter alt eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper med brukere som ikke er i et tillatt domene. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.
 3. Klikk på Bekreft.

  Hvis du vil at brukerne fortsatt skal kunne dele organisasjonens ressurser med bestemte eksterne organisasjoner eller enkeltpersoner, gjør du følgende:

  • For en ekstern organisasjon, for eksempel et byrå: Legg til organisasjonens domene på hvitelisten for domener under Innstillinger for ressurser i Adobe Admin Console.
  • For frilansere: Gi hver enkelt en Adobe Enterprise ID eller Federated ID fra organisasjonen din.
 4. Velg en retningslinje for tilgangsforespørsler og klikk på Bekreft.

  Som standard er tilgangsforespørsler tillatt.

  Det innebærer at en bruker som har koblingen til en delt ressurs, men ikke tillatelse til å se ressursen, kan be om å få tilgang. Brukere med delingsrettigheter for dokumentet får et varsel hver gang noen ber om tilgang, og de kan bestemme om de vil gi eller nekte tilgang.

  Forespørreren blir varslet når tilgangen er gitt eller nektet.

  Retningslinjer for tilgangsforespørsler

  Merk:

  Hvis du har valgt retningslinjen Deling kun til domenebrukere, gjelder denne begrensningen når brukere prøver å godta en tilgangsforespørsel fra noen utenfor organisasjonen. 

Hvitelistede domener

Hvitelistede domener er domener som det er trygt å samarbeide med. Hvis du har valgt Deling kun til domenebrukere, kan du legge til domener på listen over hvitelistede domener.

Legg til hvitelistede domener

 1. Gå til Innstillinger Innstillinger for ressurser i Admin Console.

 2. Hvis du vil legge til domener, klikker du på Legg til domener.

 3. Legg inn domenene i dialogboksen Legg til domener. Du kan legge til flere domener atskilt med komma. Klikk på Legg til.

  Merk:

  Du kan ikke hviteliste underdomener. West.example.com og east.example.com er for eksempel underdomener av domenet example.com.

  Legg til domener

  Merk:

  For å bruke alternativet Deling kun til domenebrukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i listen over hvitelistede domener.

Fjern hvitelistede domener

Hvis du vil fjerne domener fra listen, merker du av til venstre for domenenavnene, og klikker deretter på Fjern domener. Klikk på Fjern i bekreftelsesdialogboksen som åpnes.

Domenenavnet er fjernet fra hvitelistede domener. Hvis du har Deling kun til domenebrukere som det valgte delingsalternativet, tilbakekalles alle delinger av det fjernede domenet.

Fjerne et hvitelistet domene

Forsiktig!

Når du fjerner domener fra hvitelisten, slettes alt eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper mellom brukere i domenet og brukere i organisasjonen. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.

Konsekvenser for brukere i flere organisasjoner

Selv om Adobe anbefaler på det sterkeste at hver bruker må være et medlem i bare én organisasjon, er det mulig for brukere å være medlemmer av flere organisasjoner. For brukere i flere organisasjoner kan det være uklart hvilke delingsinnstillinger som gjelder. Denne usikkerheten kan unngås ved å sørge for at hver bruker er medlem av et krevd domene som er knyttet til en av organisasjonene.

Merk:

Hvis en bruker er medlem av flere organisasjoner og ikke i et krevd domene, gjelder det ingen delingsbegrensninger for den brukeren.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet