Brukerveiledning Avbryt

Innstillinger for ressurser

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Innstillingene for ressurser gir organisasjonen kontroll over hvordan ressursene kan deles utenfor organisasjonen.

For å administrere hvordan brukere i organisasjonen din kan dele bedriftseide ressurser, går du til Innstillinger > Innstillinger for ressurser i Adobe Admin Console.

Merk:

Innstillingene for ressurser er ikke et DRM-system eller et komplett beskyttelsessystem for ressurser. Ansatte som har tilgang til bestemte ressurser, kan fortsatt kopiere og dele disse med andre utenfor organisasjonen ved hjelp av systemer fra tredjepart.

Alternativer for deling

Systemadministratoren kan velge en restriktiv innstilling som begrenser de ansattes muligheter til å bruke bestemte delingsfunksjoner i Creative Cloud og Document Cloud. Innstillingene for ressurser og andre organisatoriske håndhevelsessystemer fra tredjepart brukes for å sikre at ressurser bare deles med de riktige eksterne enhetene.

Utrulleringshensyn

Før du aktiverer delingsbegrensninger, bør du vurdere følgene for sluttbrukerne dine.

Når du har valgt en innstilling, kan du ikke avbryte eller reversere den påfølgende sletteprosessen. Hvis du velger Ingen offentlig deling av koblinger, fjernes alle eksisterende offentlige koblinger, og brukere med disse koblingene mister tilgangen til innholdet under koblingen. Hvis du velger Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, vil alle eventuelle eksterne samarbeidspartnere som ikke er en del av organisasjonen eller krevde, klarerte eller autoriserte domener, miste tilgangen til innhold som har blitt delt med dem tidligere. Brukerne kan ikke lenger bruke Innholdsplanleggeren i Adobe Express, og planlagte innlegg som skal publiseres i sosiale medier, settes på pause.

Nedenfor finner du delings- og publiseringsfunksjonene i Creative Cloud og Document Cloud som påvirkes når du velger Ingen offentlig deling av koblinger eller Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere.

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Adobe Comp

Del, send til Behance

Adobe XD

Invitasjoner, del kobling

Adobe Express

Del på sosiale medier, få tilgang til Innholdsplanlegger

After Effects

Inviter til arbeidsgruppeprosjekt, inviter til bibliotek

Aero (mobil)

Publiser kobling, legg ut på Behance

Behance

Opprette eller oppdatere prosjekter eller pågående arbeid, invitasjoner

Animate

Del i sosiale medier

Creative Cloud (skrivebord og mobil)

Få kobling, invitasjoner

Capture

Del, invitasjoner

Creative Cloud Libraries

Få kobling, invitasjoner, del til Slack

Creative Cloud Assets

Få kobling, invitasjoner, del til Slack

Fresco

Få kobling, invitasjoner

Dimension

Generere offentlige koblinger

InDesign

Publiser på nettet, del for gjennomgang

Illustrator og Illustrator Draw

Kobling til prosjekt, invitasjoner

Photoshop (skrivebord)

Invitasjoner

Lightroom

Ikke aktuelt

Photoshop Sketch

Kobling til prosjekt

Photoshop (mobil)

Del i sosiale medier

Premiere Pro

Inviter til Team Projects

Portfolio

Tilgang til Portfolio-nettstedet, oppretting av utkast og publisering

Podcast

Inviter gjester, Del mal

Merk:

Du kan ikke aktivere eller deaktivere Lightroom-deling og Frame.io-deling i Admin Console.

Finn ut mer om aktivering og deaktivering av tjenester.

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Applikasjon

Funksjoner som påvirkes

Acrobat- og Reader-skrivebordsprogrammer

Deling

Adobe Document Cloud for Microsoft Outlook

Deling

Mobilapper (inkludert Adobe Scan og Acrobat)

Deling av koblinger, deling av Document Cloud-koblinger

Webtjenester (cloud.acrobat.com)

Deling

Velge delingsalternativer

Hvis du vil velge en begrenset innstilling for ressurser for organisasjonen, gjør du følgende:

 1. I Admin Console går du til Innstillinger > Innstillinger for ressurser.

 2. Velg en retningslinje for delingsbegrensninger.

  Du kan velge mellom tre begrensningsnivåer. Når du velger en mer begrenset innstilling, kan du ikke avbryte eller angre sletting av eksisterende offentlige koblinger, delte mapper eller samarbeid om dokumenter. Brukerne kan ikke lenger bruke Innholdsplanleggeren i Adobe Express, og planlagte innlegg som skal publiseres i sosiale medier, settes på pause. 

  Hvis du velger Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, må du sørge for å angi autoriserte domener. Eventuelle eksterne samarbeidspartnere som ikke er en del av organisasjonen eller krevde, klarerte eller autoriserte domener, mister tilgangen til innhold som har blitt delt med dem tidligere.

  Merk:

  Hvis du vil bruke alternativet Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i Autoriserte domener.

  Alternativer for deling

  Begrensninger

  Hvordan dette påvirker eksisterende koblinger og samarbeid

  Ingen begrensninger (standard)

  • Du kan velge å beholde denne standardinnstillingen der brukerne kan dele offentlige koblinger, publisere innlegg i sosiale medier og samarbeide om delte mapper med hvem som helst i eller utenfor organisasjonen.
  • Dette alternativet anbefales for bedrifter som ønsker å gi de ansatte frihet, kontroll og tilgang til alle funksjoner i Creative Cloud og Document Cloud.

  Ingen effekt.

  Ingen offentlig deling av koblinger

  • Hindrer brukerne i å opprette offentlige koblinger og legge ut innlegg i sosiale medier.
  • Anbefales for bedrifter som ønsker å forhindre offentlig deling, men som fortsatt vil tillate invitasjonsbasert deling med alle i og utenfor organisasjonen.

  Sletter alle eksisterende offentlige koblinger. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den. Brukerne kan ikke lenger bruke Innholdsplanlegger i Adobe Express, og planlagte innlegg som skal publiseres i sosiale medier, settes på pause.

  Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere

  • Du kan begrense invitasjonsbasert deling til mottakere i organisasjonen, krevde domenerklarerte domener og autoriserte domener. Når du har angitt denne retningslinjen, kan ikke brukere dele organisasjonens ressurser med eksterne brukere som ikke er medlemmer av organisasjonen eller er på listen over tillatte domener.
  • Dette alternativet anbefales for bedrifter som har behov for streng kontroll over hvilke eksterne domener som kan få tilgang til organisasjonens ressurser.

  Sletter alle eksisterende offentlige koblinger og sletter alt eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper med brukere som ikke er medlemmer av organisasjonen eller i et tillatt domene. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den. Brukerne kan ikke lenger bruke Innholdsplanlegger i Adobe Express, og planlagte innlegg som skal publiseres i sosiale medier, settes på pause.  

  Tiden det tar å begrense deling via Innstillinger for ressurser, er proporsjonal med antallet brukere i organisasjonen og delingsforholdene mellom disse. For noen Adobe-produkter og -tjenester innebærer det også at bufrede oppføringer i nettverk for innholdslevering gjøres ugyldige og forhåndsvisningsbilder fra Slack fjernes. Det kan ta opptil 24 timer før endringer i innstillingene for ressurser trer helt i kraft.

  Forsiktig!

  Brukere blir forhindret fra å dele ressurser med alle i en organisasjon med mer enn 500 000 brukere.

 3. Klikk på Bekreft.

  Hvis du vil at brukerne fortsatt skal kunne dele organisasjonens ressurser med bestemte eksterne organisasjoner eller enkeltpersoner, gjør du følgende:

  • For en ekstern organisasjon, for eksempel et byrå: Legg til organisasjonens domene på listen over godkjente domener under Innstillinger for ressurser i Adobe Admin Console.
  • For frilansere: Gi hver enkelt en Enterprise ID eller Federated ID fra organisasjonen din. Du kan også legge til brukeren med en Business ID i organisasjonen din i Admin Console.
  Merk:

  Vi oppdaterer organisasjoner (teams eller bedrifter) til bedriftslagringsmodellen for å aktivere bedriftslagring og andre funksjoner på bedriftsnivå for Adobe ID-brukere.

  Du vil mota et varsel når det er planlagt å gi organisasjonen din oppdateringen. Etter oppdateringen flyttes Adobe ID-brukerne til bedriftslagring, og organisasjonen kontrollerer deres bedriftsprofiler direkte.

 4. Velg en retningslinje for tilgangsforespørsler og klikk på Bekreft.

  Du kan bruke denne standardinnstillingen for å gi brukere uten tillatelser til en mappe eller et dokument muligheten til å be om tilgang.

  For å styrke personvernet kan du bruke denne innstillingen for å forhindre at brukerne ber om tilgang til dokumenter som ikke er delt med dem.

  Som standard er tilgangsforespørsler tillatt. Det innebærer at en bruker som har koblingen til en delt ressurs, men ikke tillatelse til å se ressursen, kan be om å få tilgang. Brukere med delingsrettigheter for dokumentet får et varsel hver gang noen ber om tilgang, og de kan bestemme om de vil gi eller nekte tilgang.

  Forespørreren blir varslet når tilgangen er gitt eller nektet.

  Merk:

  Hvis du har valgt retningslinjen Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, gjelder denne begrensningen når brukere prøver å godta en tilgangsforespørsel fra personer utenfor organisasjonen. 

Autoriserte domener

Autoriserte domener er domener som det er trygt å samarbeide med. Hvis du har valgt Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, kan du legge til domener i listen over Autoriserte domener.

Legg til autoriserte domener

 1. I Admin Console går du til Innstillinger Innstillinger for ressurser > Autoriserte domener.

 2. Klikk på Legg til domener.

 3. Legg inn domenene i dialogen Legg til domener. Du kan legge til flere domener atskilt med komma. Klikk på Legg til.

  Merk:

  Hvis du vil bruke alternativet Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere med Document Cloud, må du legge til de krevde og klarerte domenene i Autoriserte domener.

Fjerne autoriserte domener

Når du administrerer autoriserte domener i Admin Console, kan du fjerne domener fra listen ved å merke av i avmerkingsruten til venstre for domenenavnene og klikke på Fjern domener. Deretter klikker du på Fjern for å bekrefte.

Domenenavnet blir fjernet fra Autoriserte domener. Hvis delingsalternativet er Deling begrenset til organisasjonsmedlemmer og klarerte brukere, tilbakekalles alle delinger med det fjernede domenet.

Forsiktig!

Når du fjerner domener fra listen over autoriserte domener, slettes alle eksisterende samarbeid om delte dokumenter og mapper mellom brukere i domenet og brukere i organisasjonen. Når denne prosessen har begynt, kan du ikke stoppe eller angre den.

Innholdsopplysninger

Med innholdsopplysninger kan opphavspersoner legge ved ekstra informasjon om innholdet sitt når de eksporterer eller laster det ned.

Ved å aktivere innholdsopplysninger kan du la opphavspersonene få mer anerkjennelse for arbeidet sitt, få kontakt med andre på nettet og øke åpenheten for publikum. Finn ut mer om innholdsopplysninger.

Konsekvenser for brukere i flere organisasjoner

Adobe anbefaler på det sterkeste at hver bruker bare er medlem av én organisasjon. Når brukere må være medlemmer av flere organisasjoner, må alle organisasjoner ha samme delingsinnstilling og ha konfigurert inkluderingslister.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet