Brukerveiledning Avbryt

Forbered utrulleringen

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Denne artikkelen oppsummerer trinnene i utrulleringen:

 • Opprette pakker
 • Teste pakker

Opprette pakker

Hvis du vil opprette pakker, gjør du følgende

Når all planleggingen er fullført, oppretter du alle pakkene dine ved å bruke informasjonen du opprettet i planleggingsfasen.

Når du er ferdig med å opprette pakkene, bør du teste dem før utrullering.

Teste pakker

Du bør teste pakkene du har opprettet, før du utrullerer dem i større målestokk. Det anbefales at du utrullerer ved å bruke et av følgende plattformspesifikke standardverktøy:

For å teste pakken din installerer du den i et testsystem ved å følge disse trinnene:

 1. Sett opp testsystemet ditt slik at det konfigureres akkurat som et målsystem.

  Test pakken din på et system som oppfyller ytelses- og systemkravene for applikasjonene du vil installere fra disse pakkene. Denne maskinen bør ha lignende systemkapasitet som målsystemene du vil utrullere pakkene dine på.

  • Forsikre deg om at produktinstallasjonsmappen som utrulleringspakken refererer til, befinner seg på riktig sted.
  • Gjør pakken tilgjengelig på samme måte som den skal utrulleres til målsystemene.
 2. Aktiver installasjonsprogrammet i testsystemet.

  Hvis du ikke har opprettet et SCCM- eller ARD-installasjonsprogram, kan du aktivere MSI- eller PKG-pakken på følgende måter:

  • Direkte fra kommandolinjen ved hjelp av stille installasjon med følgende kommando:

  i Windows

  msiexec.exe /i <pkg_name>.msi /quiet

  i Windows ARM

  setup.exe /i <pkg_name>.msi /silent

  i Mac OS

  sudo installer -pkg <install_pkg_name> -target /

  • Ved å starte installasjonsgrensesnittet på følgende måte:

  i Windows dobbeltklikker du på filen setup.exe.

  i Mac OS dobbeltklikker du på PKG-filen.

 3. Sjekk loggfilene. 

  Installasjonsprogrammet oppretter en loggfil der den registrerer de utførte trinnene sammen med den returnerte avslutningskoden. Hvis denne loggfilen finnes, vil programmet legge til de siste resultatene i den. Se Installasjonslogger og Feilmeldinger

 4. Test de nylig installerte applikasjonene for en installasjonspakke.

  • Sjekk på installasjonsstedet at applikasjonene har blitt installert.
  • Aktiver hver applikasjon.
 5. (Valgfritt) For en installasjonspakke kan du kjøre programmet for avinstallasjon av pakken i testsystemet.

  Hvis du ikke har opprettet et plattformspesifikt avinstallasjonsprogram, kan du gjøre dette med pakken MSI/PKG:

  • I Windows bruker du MSI-avinstallasjonskommandoen:

  msiexec /uninstall <pkg_name>.msi /quiet

  • I Mac OS bruker du følgende kommando:

  sudo installer -pkg <uninstall_pkg_name> -target /

  Når avinstallasjonen er ferdig, sjekker du på installasjonsstedet at applikasjonene ble fjernet.

  Merk: Avinstallasjonspakker opprettes ikke for oppdateringspakker.

Installasjonslogger

Når du installerer den opprettede pakken, vil plattforminstallasjonsprogrammet (SCCM eller ARD) skrive loggfiler, som beskrevet i dokumentasjonen for disse verktøyene.

Pakken du opprettet, installerer en klientversjon av Application Manager på klientmaskinen. Denne vil administrere installasjonsprosessen. Når du utfører en installasjon ved bruk av utrulleringspakken, vil Application Manager og andre prosesser den starter, skrive disse loggfilene til klientmaskinen:

1.

For en installasjonspakke: <product_name><time_stamp>.log

For en oppdateringspakke: <patch_name><version><time_stamp>.log

 • Plassering i Windows: <Adobe Common Files>\installer\
 • Plassering i Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers/

Under en stille utrullering vil utrulleringsmotoren som installerer komponentene, generere en zippet loggfil med informasjon om fremdriften og resultatet av installasjonen. I denne filen finner du eventuelle feil- eller suksessmeldinger som har rapportert under installasjonen av utrulleringspakkene.

Filen har navn etter pakken som installeres, og vil være zippet i et plattformspesifikt format.

2.

oobelib.log

 • Plassering i Windows: %temp%
 • Plassering i Mac OS:~/Library/Logs/

3.

PDApp.log

 • Plassering i Windows
  • Når installert med administratorrettigheter gjennom SCCM: %windir%\Temp\CreativeCloud\ACC\
  • Når installert med brukerprivilegium via SCCM: %temp%\CreativeCloud\ACC\
 • Plassering i Mac OS: ~/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Feilmeldinger

Dette er feilkodene som komponenten for behandling av utrulleringer kan skrive til PDApp.log-filen:

0       Applikasjonen ble vellykket installert
1       Kan ikke analysere kommandolinjen
2       Angitt brukergrensesnittsmodus er ukjent
3       Kan ikke initialisere ExtendScript
4       Brukergrensesnittsarbeidsflyt mislyktes
5       Kan ikke initialisere brukergrensesnittsarbeidsflyt
6       Stille arbeidsflyt fullført med feil
7       Kan ikke fullføre stille arbeidsflyt
8       Avslutning og omstart kreves
9       Operativsystemversjonen støttes ikke
10     Filsystemet støttes ikke
11     En annen forekomst kjører
12     Integritetsfeil i CAPS-database
13     Optimalisering av media mislyktes
14     Mislyktes på grunn av utilstrekkelige privilegier
15     Media DB-synkronisering mislyktes
16     Utrulleringsfilen kunne ikke lastes inn
17     EULA ikke godtatt
18     Bootstrapping for Adobe Application Manager mislyktes. Se startfeil nedenfor.
19     Motstridende prosesser kjører
20     Kildebanen for installasjonen er ikke angitt eller finnes ikke
21     Nyttedataversjonen støttes ikke av RIBS-versjonen
22     Installasjonsmappen kunne ikke kontrolleres
23     Systemkravene kunne ikke kontrolleres
24     Prosessen ble avsluttet fordi arbeidsflyten ble avbrutt av brukeren
25     Navnet på den binære banen overskrider operativsystemets grenseverdi for lengste bane
26     Mediebytte kreves i stillemodus
27     Nøkkelbaserte filer er registrert på målet
28     Grunnproduktet er ikke installert
29     Grunnproduktet er fjernet
30     Det er ikke tilstrekkelig diskplass til å installere nyttedataene (fullført med feil)
31     Det er ikke tilstrekkelig diskplass til å installere nyttedataene (mislykket)
32     Oppdateringen er allerede tatt i bruk
33     Produktet er ikke installert. Avinstallering er ikke mulig.
34     Nyttelastinformasjon ikke funnet i Media_db
35     Enkelte installasjonsfiler mangler eller er ugyldige
36     En annen MSI-installasjon pågår allerede
37     Valideringen mislyktes
38     Ukjent feil


9999 Katastrofal feil

Feilkodene som startkomponenten kan skrive til filen PDApp.log, er:

BS_STATUS_SUCCESS  0  Startkomponenten ble kjørt uten feil
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Feil i automatisk oppdateringsmodus
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Startobjekt kan ikke initialiseres
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2  Mer enn én forekomst kjører
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  Enkelte av operativsystemkontrollene mislykkes
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Tilbakeringing kan ikke registreres
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Pakkene kan ikke installeres
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Kopiering av filer etter installasjon mislykkes
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Applikasjonen kan ikke startes
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Et ugyldig kommandolinjeargument er angitt
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Distribusjons- eller manifestfilen mangler
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Administratorrettigheter kreves, men mangler
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Det oppstod et problem da manifestet skulle analyseres
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  Det oppstod en feil ved bruk av PIM-biblioteket
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  En av programsystemkontrollene mislykkes
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Installasjonen er avbrutt
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Startbanen er lengre enn 200 tegn
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999  Andre feil
 

 

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?