Brukerveiledning Avbryt

Bruke revisjonsloggen for å spore brukertilordninger og hendelser

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

For å spore alle endringer som er gjort i Admin Console – innstillinger, administratorer, brukere og produkter – logger du på Admin Console og går til Innsikt > Logger > Revisjonslogg.

Oversikt

Ved å bruke revisjonsloggen kan du følge med på at alle regler overholdes samt avdekke uautorisert systemtilgang og gå gjennom mistenkelig atferd i organisasjonen din.

Som systemadministrator har du full oversikt over endringene som er gjort i Admin Console. Du kan søke i revisjonsloggen basert på handlingstypen, når de skjedde og hvem som utførte dem. Deretter kan du se og laste ned disse rapportene for videre analyse.

Revisjonsloggen gjør det enklere å forstå hendelser som:

 • hvorfor en bruker mistet tilgangen til et produkt
 • når en ny bruker ble lagt til, og av hvem
 • når en tidligere bruker ble fjernet
Merk:

I revisjonsloggen registreres endringer som er gjort på organisasjonsnivå. Den inneholder ikke informasjon om produktspesifikke hendelser, for eksempel når en bestemt Report Suite ble opprettet i Analytics, eller når en HTML-mal ble slettet i Adobe Acrobat Sign.

Se og laste ned revisjonsloggen

Gjør følgende for å se eller laste ned organisasjonens revisjonslogg:

 1. Som systemadministrator logger du på Admin Console og går til Innsikt > Logger.

 2. Klikk på Revisjonslogg.

  Som standard viser loggen følgende informasjon om hendelsene som har skjedd de siste sju dagene:

  Felt

  Beskrivelse

  Dato

  Datoen og klokkeslettet hendelsen inntraff, i den lokale tidssonen.

  Hendelsesnavn

  Beskrivelse av hendelsen.

  Hendelsesdetaljer

  Ytterligere detaljer om en hendelse, hvis det er aktuelt.

  Objektnavn

  Navnet på produktet, produktprofilen eller brukergruppen som er involvert i hendelsen.

  Berørt bruker

  E-postadressen til brukeren som er berørt av hendelsen, hvis det er aktuelt.

  Administrator

  E-postadressen til administratoren som utførte hendelsen. "System" vises hvis hendelsen ble utført av et bakenforliggende Adobe-system.

  IP-adresse

  IP-adressen til maskinen der handlingen ble utført. Gjenspeiler vanligvis den fysiske plasseringen, men kan også være en proxy-server eller en VPN-adresse.

 3. Definer en datoperiode eller bruk søkefeltet til å søke i hendelsene etter hendelsesnavn, berørt bruker eller administratoren som utførte hendelsen.

  Merk:
  • Revisjonsloggen inneholder hendelsene fra de siste 90 dagene. Hendelser som inntraff før lanseringen av denne funksjonen, er imidlertid ikke tilgjengelige.
  • De fleste hendelsene vises umiddelbart. Sjansen for at noen blir forsinket eller utelatt, er liten.
  • Gjennomgripende hendelser er ikke inkludert i loggen. Hvis du for eksempel sletter en brukergruppe med tre brukere, registreres bare slettingen av brukergruppen i loggen. De tre tilleggshendelsene om at brukerne er fjernet fra gruppen, er ikke inkludert.
  Revisjonslogg

 4. Søkeresultatene vises. Klikk på Eksporter CSV for å laste ned resultatene.

  Resultatene lastes ned i en CSV-fil. Du finner en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen under Loggskjema.

  Merk:

  Hvis organisasjonen din er en underordnet organisasjon i Global Admin Console-hierarkiet, vil handlinger som er utført av en global administrator og påvirker organisasjonen din, være tatt med i revisjonsloggen. Finn ut mer om hvordan globale administratorer kan spore endringer som er gjort i Global Admin Console.

Forstå revisjonsloggrapporten

Rapporten du laster ned, inneholder følgende informasjon om hver hendelse:

Felt

Beskrivelse

Id

Hendelses-ID

eventTime

Datoen og klokkeslettet hendelsen inntraff, i den lokale tidssonen.

eventType

Navnet på hendelsen.

eventSubType

Ytterligere detaljer om en hendelse, hvis det er aktuelt.

actorEmail

E-postadressen til administratoren som utførte hendelsen. "System" vises hvis hendelsen ble utført av et bakenforliggende Adobe-system.

targetUserEmail

E-postadressen til den berørte brukeren, hvis det er aktuelt.

targetGroupName

Navnet på den berørte brukergruppen, hvis det er aktuelt.

targetProductName

Navnet på det berørte produktet, hvis det er aktuelt.

targetProfileName

Navnet på den berørte produktprofilen, hvis det er aktuelt.

IpAddress

IP-adressen til maskinen der handlingen ble utført. Gjenspeiler vanligvis den fysiske plasseringen, men kan også være en proxy-server eller en VPN-adresse.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?