Revisjonslogg

Bruk revisjonsloggen til å spore alle endringer som er gjort i Admin Console – innstillinger, administratorer, brukere og produkter.

For å se eller laste ned organisasjonens revisjonslogg går du til Admin Console > Innsikt > Logger Revisjonslogg.

Oversikt

Ved å bruke revisjonsloggen kan du følge med på at alle regler overholdes samt avdekke uautorisert systemtilgang og gå gjennom mistenkelig atferd i organisasjonen din.

Som systemadministrator har du full oversikt over endringene som er gjort i Admin Console. Du kan søke i revisjonsloggen basert på handlingstypen, når de skjedde og hvem som utførte dem. Deretter kan du se og laste ned disse rapportene for videre analyse.

Revisjonsloggen gjør det enklere å forstå hendelser som:

 • hvorfor en bruker mistet tilgangen til et produkt
 • når en ny bruker ble lagt til, og av hvem
 • når en tidligere bruker ble fjernet
Merk:

I revisjonsloggen registreres endringer som er gjort på organisasjonsnivå. Den inneholder ikke informasjon om produktspesifikke hendelser, for eksempel når en bestemt Report Suite ble opprettet i Analytics, eller når en HTML-mal ble slettet i Adobe Sign.

Se og laste ned revisjonsloggen

Gjør følgende for å se eller laste ned organisasjonens revisjonslogg:

 1. Som systemadministrator logger du på Admin Console og går til Innsikt > Logger.

 2. Klikk på Revisjonslogg.

  Som standard viser loggen følgende informasjon om hendelsene som har skjedd de siste sju dagene:

  Felt

  Beskrivelse

  Dato

  Datoen og klokkeslettet hendelsen inntraff, i den lokale tidssonen.

  Hendelsesnavn

  Beskrivelse av hendelsen.

  Hendelsesdetaljer

  Ytterligere detaljer om en hendelse, hvis det er aktuelt.

  Objektnavn

  Navnet på produktet, produktprofilen eller brukergruppen som er involvert i hendelsen.

  Berørt bruker

  E-postadressen til brukeren som er berørt av hendelsen, hvis det er aktuelt.

  Administrator

  E-postadressen til administratoren som utførte hendelsen. "System" vises hvis hendelsen ble utført av et bakenforliggende Adobe-system.

  IP-adresse

  IP-adressen til maskinen der handlingen ble utført. Gjenspeiler vanligvis den fysiske plasseringen, men kan også være en proxy-server eller en VPN-adresse.

 3. Definer en datoperiode eller bruk søkefeltet til å søke i hendelsene etter hendelsesnavn, berørt bruker eller administratoren som utførte hendelsen.

  Merk:
  • Revisjonsloggen inneholder hendelsene fra de siste 90 dagene. Hendelser som inntraff før lanseringen av denne funksjonen, er imidlertid ikke tilgjengelige.
  • De fleste hendelsene vises umiddelbart. Sjansen for at noen blir forsinket eller utelatt, er liten.
  • Gjennomgripende hendelser er ikke inkludert i loggen. Hvis du for eksempel sletter en brukergruppe med tre brukere, registreres bare slettingen av brukergruppen i loggen. De tre tilleggshendelsene om at brukerne er fjernet fra gruppen, er ikke inkludert.
  Revisjonslogg

 4. Søkeresultatene vises. Klikk på Eksporter CSV for å laste ned resultatene.

  Resultatene lastes ned i en CSV-fil. Du finner en beskrivelse av feltene i den nedlastede filen under Loggskjema.

Rapporten du laster ned, inneholder følgende informasjon om hver hendelse:

 

Felt Beskrivelse
Id Hendelses-ID
eventTime Datoen og klokkeslettet hendelsen inntraff, i den lokale tidssonen.
eventType Navnet på hendelsen.
eventSubType
Ytterligere detaljer om en hendelse, hvis det er aktuelt.
actorEmail E-postadressen til administratoren som utførte hendelsen. "System" vises hvis hendelsen ble utført av et bakenforliggende Adobe-system.
targetUserEmail E-postadressen til den berørte brukeren, hvis det er aktuelt.
targetGroupName Navnet på den berørte brukergruppen, hvis det er aktuelt.
targetProductName Navnet på det berørte produktet, hvis det er aktuelt.
targetProfileName Navnet på den berørte produktprofilen, hvis det er aktuelt.
IpAddress IP-adressen til maskinen der handlingen ble utført. Gjenspeiler vanligvis den fysiske plasseringen, men kan også være en proxy-server eller en VPN-adresse.

Beslektede emner

Adobe-logoen

Logg på kontoen din