Brukerveiledning Avbryt

Krav til kjøpsforespørsler

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrasjon med Canvas LMS
   4. Integrasjon med Blackboard Learn
   5. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   6. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   7. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   8. Vanlige spørsmål om Kivuto
   9. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

 Hvis du vil legge inn en bestilling, går du til Konto > Konto Admin Console.

Kjøpsforespørsel

Med kjøpsforespørsler kan du be om å få et produkt eller en lisens med et løfte om å betale senere. Etter at kjøpsforespørselen er lagt inn, blir brukerne informert på e-post når de får tilgang til produktene du har kjøpt.

Admin Console gir deg muligheten til å legge inn kjøpsforespørsler om nye lisenser og produkter og betale innen 60 dager. Denne perioden kalles betalingsvinduet for kjøpsforespørsler. Du kan betale de nye lisensene og produktene når som helst i denne perioden. Når betalingsvinduet åpnes, begynner du å se påminnelser i Admin Console om å betale de ubetalte lisensene.

"Du har ubetalte lisenser. Legg inn en bestilling via kontoadministratoren din hos <forhandler> innen <sluttdato og -tid for betalingsvinduet for kjøpsforespørsel> for å unngå at brukerne dine mister tilgangen."

En bestilling er lagt inn for alle ubetalte lisenser

Hvis du har lagt inn en bestilling for alle de ubetalte lisensene hos forhandleren din, vises følgende varsel øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console.

"Vi har mottatt bestillingen din. Hvis du hadde brukere som ventet på tilgang, er disse nå innvilget tilgang."

Sammendragstallene er også oppdaterte.

Hvis du ikke legger inn en bestilling for kjøpsforespørselen, inntreffer følgende scenarier basert på hvor du befinner deg i betalingsvinduet.

Scenario 1: Fra datoen da kjøpsforespørselen ble lagt inn, til 30 dager etterpå

Etter at du har lagt inn en kjøpsforespørsel, ser du et varsel øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console. Dette varselet vises i 30 dager etter at du har lagt inn kjøpsforespørselen, eller til du legger inn en bestilling, alt etter hva som inntreffer først. Selv om du ikke tilordner brukere til enkelte av eller alle de ubetalte lisensene, får du fortsatt se varselet.

"Du har ubetalte lisenser. Legg inn en bestilling via kontoadministratoren din hos <forhandler> innen <sluttdato og -tid for betalingsvinduet for kjøpsforespørsel> for å unngå at brukerne dine mister tilgangen."

Hvis du vil se eller laste ned listen over brukere som er tilordnet de ubetalte lisensene, klikker du på Må betales i Alle brukere-fanen.

Noen lisenser må betales

Du kan velge å gjøre ett av følgende:

 • Legge inn en bestilling for de ubetalte lisensene.
 • Oppheve tilordningen av brukere til de ubetalte lisensene.

Scenario 2: Når 30 dager har gått siden kjøpsforespørselsdatoen

Hvis du ikke legger inn bestillingen innen 30 dager etter at du har lagt inn kjøpsforespørselen, får du en e-post som gir beskjed om at betalingen har forfalt. E-posten inneholder også informasjon om hva som skjer med lisensene dersom du ikke legger inn en bestilling i løpet av de neste 30 dagene.

I tillegg vises det et varsel øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console. Dette varselet vises i 60 dager etter at du har lagt inn kjøpsforespørselen, eller til du legger inn en bestilling, alt etter hva som inntreffer først. Selv om du ikke tilordner brukere til enkelte av eller alle de ubetalte lisensene, får du fortsatt se varselet.

"Du har ubetalte lisenser som er forfalt. Du kan ikke lenger sende en forespørsel om ytterligere lisenser. Nåværende brukere kan miste tilgangen hvis betaling ikke mottas innen <sluttdato og -tid for betalingsvinduet for kjøpsforespørsel>. Legg inn bestilling hos kontoadministratoren din hos <forhandler> i dag."

Hvis de ubetalte lisensene er tilordnet, kan du gjøre ett av følgende:

 • Legge inn en bestilling for de ubetalte lisensene.
 • Oppheve tilordningen av brukere til de ubetalte lisensene.

Hvis du ikke utfører ett av disse alternativene før betalingsvinduet for kjøpsforespørsel lukkes, blir tilordningen av de ubetalte lisensene opphevet automatisk.

Brukerne som sist ble tilordnet til dette produktet, mister tilordningen først.

Hvis du vil se listen over brukere som mister tilordningen, klikker du på Må betales i Alle brukere-fanen.

Noen lisenser må betales

Oppheve produkttilordningen for brukere

Du kan oppheve produkttilordningen for brukere i Brukere-fanen for det aktuelle produktet. Du finner mer informasjon under Fjerne brukere og brukergrupper fra et produkt.

Hvis du fjerner tilordningen for en bruker som ikke står på Må betales-listen, gjøres en lisens tilgjengelig for den første personen på listen. Adobe flytter denne personen automatisk fra Må betales-listen til den nylig frigjorte lisensen. Dette fortsetter etter hvert som du opphever tilordningen av brukere for dette produktet.

Etter at du har rettet opp i lisensavviket, skal de tilordnede lisensene være like mange som antallet tilgjengelige lisenser. Betaling kreves-indikatoren blir da ikke lenger vist.

Scenario 3: Når 60 dager har gått siden kjøpsforespørselsdatoen

Hvis du ikke legger inn en bestilling innen 60 dager etter at du har lagt inn kjøpsforespørselen, blir de ubetalte lisensene suspendert. Du kan heller ikke legge inn flere kjøpsforespørsler før du har lagt inn en bestilling hos forhandleren din. På dette tidspunktet har organisasjonen din brutt avtalevilkårene.

Du får en e-post som varsler om antallet ubetalte lisenser som blir suspendert. De berørte sluttbrukerne mottar også en e-post om lisensfjerningen.

Varselet nedenfor vises øverst i Oversikt- og Produkter-fanene i Admin Console.

"Lisensene dine er utløpt. Kontakt kontoadministratoren din hos <forhandler> for å kjøpe nye lisenser."

Hvis du vil se eller laste ned listen over brukere som har mistet produkttilgangen, klikker du på Ingen tilgang i Alle brukere-fanen.

Brukere uten tilgang

Hvis ingen av de ubetalte lisensene er tilordnet, får du se en tom liste når du klikker på Må betales. Du får imidlertid fortsatt se varselet på Oversikt- og Produkter-fanene.

Oppfylle avtalevilkårene

For å oppfylle avtalevilkårene igjen må du legge inn en bestilling for de utestående lisensene. Brukere som sto på Ingen tilgang-listen, får tilgang på nytt etter at du har lagt inn bestillingen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din