Om Kivuto

Kivuto Solutions Inc., tidligere kjent som e-academy Inc., er et selskap innen programvaredistribusjon som spesialiserer seg på elektronisk levering av programvare. Gjennom sine nettbaserte løsninger tilbyr selskapet en plattform for organisasjoner for distribusjon av programvare i henhold til kundens lisensbehov. Kivuto samarbeider med mange programvareutgivere, blant annet Adobe, Microsoft, VMware og National Instruments.

Tidligere har Kivutos tjenester blitt brukt av mange Adobe-utdanningskunder under vilkårene i en Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) for å gi ansatte muligheten til å jobbe hjemmefra, og bruke BYOD-lisensiering ("Bring Your Own Device") for studenter.

Selv om Kivutos tjenester ikke lenger er inkludert direkte i Adobe ETLA-avtaler, har Adobe inngått et samarbeid med Kivuto for å gi Adobe-utdanningskunder en ny tjeneste kalt "Kivuto Cloud", som kan forenkle administrasjonen av brukerkontoer i Adobe Admin Console.

Vanlige spørsmål

Kivuto Cloud er en løsning som gir Adobe-utdanningskunder en bedre måte å administrere og automatisere klargjøring og oppheving av Adobe-programvarelisenser til brukere ved å koble sammen systemer for identitetsstyring og tilgangskontroll med Adobe Admin Console. Denne gebyrbaserte tjenesten fra Kivuto tilbys separat fra lisensavtaler med Adobe.

Siden overgangen fra Adobe Creative Suite til Adobe Creative Cloud, fra Adobe Acrobat Pro til Adobe Document Cloud, og i hele Adobes Experience Cloud, har Adobe Admin Console blitt det sentrale verktøyet for å administrere brukere og få tilgang til alle Adobes nettskybaserte tjenester. Kivuto Cloud gir utdanningsenheter flere muligheter til å automatisere klargjøringen og opphevingenav lisenser til brukere som bruker Enterprise og Federated ID-er, og gir mange flere funksjoner slik som støtte for global identitetssamling (InCommon, EduGain, SWITCHaii og så videre), webportaler for selvbetjening, tidsbaserte lisenstilordninger, muligheten for tilbakeført postering, funksjoner for brukervarsling og mye mer.

Med Kivuto Cloud kan administratorer automatisere de fleste oppgavene rundt brukeradministrasjon knyttet til den nye lisensmodellen med navngitte brukere. Brukere kan automatisk legges til i Adobe Admin Console-oversikten, klargjøres med tilgang til Adobe Creative Cloud og Adobe Document Cloud, og fjernes når de ikke lenger trenger tilgang. Noen av disse funksjonene er tilgjengelige direkte via Adobe Admin Console, men Kivuto Cloud gir ekstra støttefunksjoner som ikke er tilgjengelige fra Adobe. 

Ja. Kivuto Cloud-tjenesten gir skolene muligheten til å konfigurere rettighetsperioder etter behov. Studentenes lisenser oppheves automatisk når rettighetsperioden har utløpt.

Ja. Hvis en student slutter på skolen, blir lisensen automatisk fjernet etter en forhåndsbestemt tid. Men du kan også tilbakekalle lisenser via Adobe Admin Console.

Foreløpig er det bare Creative Cloud- og Document Cloud-produkter som kan administreres med Kivuto Cloud. Kivuto tilbyr imidlertid andre tjenester som kan forenkle distribusjonen av forskjellige Adobe-produkter.

Det er en årlig avgift knyttet til bruken av Kivuto Cloud. Kostnaden er basert på antallet fulltidsekvivalenter (FTE) for Adobe ETLA-avtalen din for arbeid hjemmefra.

Adobe-utdanningskunder som allerede bruker Adobe Admin Console, kan dra nytte av tredjepartstjenestene i Kivuto Cloud for å administrere lisensieringen på mer komplekse måter. Kivuto Cloud kan redusere behovet for intern støtte, legge til funksjoner som for øyeblikket ikke er tilgjengelige via Admin Console, og effektivisere distribusjonen av programvare via sentralisert administrasjon. 

Ja. Alle skoler med en Adobe ETLA kan bruke Kivuto Cloud, uavhengig av om de allerede samarbeider med Kivuto for å distribuere produkter fra andre leverandører.

Kivuto Cloud kobler sammen Adobe Admin Console og systemer for tilgangskontroll ved hjelp av SSO-verifisering for å gi brukere (ansatte og studenter) tilgang til Adobe Creative Cloud gjennom en bedriftstilpasset selvbetjent nettbutikk. Brukerne blir automatisk klargjort i Adobe Admin Console når de bestiller tilgang til Adobe Creative Cloud gjennom en nettbutikk. Brukerne kan være enkelt fjernes fra Adobe Admin Console med konfigurerbare vilkår basert på aktiviteten i nettskytjenesten. 

For å finne ut mer og registrere deg for Kivuto Cloud-tjenesten må du kontakte Kivuto direkte via e-post på getstarted@kivuto.com, eller ved å ringe 1-855-526-3005 (gratisnummer foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada). 

Med overgangen fra Adobe Creative Suite til Adobe Creative Cloud og fra Adobe Acrobat Pro til Adobe Document Cloud, tilbyr Adobe nå administrative verktøy (Adobe Admin Console for bedrifter) til skoler og universiteter for å administrere lisensrettigheter for arbeid hjemmefra for ansatte, og BYOD-lisensiering for studenter. Kunder som trenger flere og mer tilpassede løsninger og tjenester, kan samarbeide direkte med Kivuto for å få støtte for administrasjon av programvarelisenser. 

Kunder med eksisterende Adobe ETLA-avtaler kan fortsette å bruke Kivuto-tjenester for distribusjon av Adobe-programvare, men de må kontakte Kivuto direkte neste gang avtalen deres skal fornyes. 

Adobe Admin Console for enterprise gjør at institusjoner kan tilordne produktrettigheter til Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud for enterprise etter behov til enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner. Dette kan gjøres manuelt eller via integrering med LDAP- og Active Directory-tjenester. Lisenser kan tilordnes og fjernes i lisensperioden (vanligvis tre år). For mer komplekse krav kan kunder kontakte Kivuto direkte for å få ekstra integrering, funksjoner for tilbakeført postering, tidsbaserte lisensieringstilordninger og mye mer.