Brukerveiledning Avbryt

Vanlige spørsmål om Kivuto

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Om Kivuto

Kivuto Solutions Inc., tidligere kjent som e-academy Inc., er et selskap innen programvaredistribusjon som spesialiserer seg på elektronisk levering av programvare. Gjennom sine nettbaserte løsninger tilbyr selskapet en plattform for organisasjoner for distribusjon av programvare i henhold til kundens lisensbehov. Kivuto samarbeider med mange programvareutgivere, blant annet Adobe, Microsoft, VMware og National Instruments.

Tidligere har Kivutos tjenester blitt brukt av mange Adobe-utdanningskunder under vilkårene i en Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) for å gi ansatte muligheten til å jobbe hjemmefra, og bruke BYOD-lisensiering ("Bring Your Own Device") for studenter.

Selv om Kivutos tjenester ikke lenger er inkludert direkte i Adobe ETLA-avtaler, har Adobe inngått et samarbeid med Kivuto for å gi Adobe-utdanningskunder en ny tjeneste kalt "Kivuto Cloud", som kan forenkle administrasjonen av brukerkontoer i Adobe Admin Console.

Vanlige spørsmål

Kivuto Cloud er en løsning som gir Adobe-utdanningskunder en bedre måte å administrere og automatisere klargjøring og oppheving av Adobe-programvarelisenser til brukere ved å koble sammen systemer for identitetsstyring og tilgangskontroll med Adobe Admin Console. Denne gebyrbaserte tjenesten fra Kivuto tilbys separat fra lisensavtaler med Adobe.

Siden overgangen fra Adobe Creative Suite til Adobe Creative Cloud, fra Adobe Acrobat Pro til Adobe Document Cloud, og i hele Adobes Experience Cloud, har Adobe Admin Console blitt det sentrale verktøyet for å administrere brukere og få tilgang til alle Adobes nettsky-tjenester. Kivuto Cloud gir utdanningsenheter flere muligheter til å automatisere klargjøringen og opphevingenav lisenser til brukere som bruker Enterprise og Federated ID-er, og gir mange flere funksjoner slik som støtte for global identitetssamling (InCommon, EduGain, SWITCHaii og så videre), webportaler for selvbetjening, tidsbaserte lisenstilordninger, muligheten for tilbakeført postering, funksjoner for brukervarsling og mye mer.

Med Kivuto Cloud kan administratorer automatisere de fleste oppgavene rundt brukeradministrasjon knyttet til den nye lisensmodellen med navngitte brukere. Brukere kan automatisk legges til i Adobe Admin Console-oversikten, klargjøres med tilgang til Adobe Creative Cloud og Adobe Document Cloud, og fjernes når de ikke lenger trenger tilgang. Noen av disse funksjonene er tilgjengelige direkte via Adobe Admin Console, men Kivuto Cloud gir ekstra støttefunksjoner som ikke er tilgjengelige fra Adobe. 

Ja. Kivuto Cloud-tjenesten gir skolene muligheten til å konfigurere rettighetsperioder etter behov. Studentenes lisenser oppheves automatisk når rettighetsperioden har utløpt.

Ja. Hvis en student slutter på skolen, blir lisensen automatisk fjernet etter en forhåndsbestemt tid. Men du kan også tilbakekalle lisenser via Adobe Admin Console.

Foreløpig er det bare Creative Cloud- og Document Cloud-produkter som kan administreres med Kivuto Cloud. Kivuto tilbyr imidlertid andre tjenester som kan forenkle distribusjonen av forskjellige Adobe-produkter.

Det er en årlig avgift knyttet til bruken av Kivuto Cloud. Kostnaden er basert på antallet fulltidsekvivalenter (FTE) for Adobe ETLA-avtalen din for arbeid hjemmefra.

Adobe-utdanningskunder som allerede bruker Adobe Admin Console, kan dra nytte av tredjepartstjenestene i Kivuto Cloud for å administrere lisensieringen på mer komplekse måter. Kivuto Cloud kan redusere behovet for intern støtte, legge til funksjoner som for øyeblikket ikke er tilgjengelige via Admin Console, og effektivisere distribusjonen av programvare via sentralisert administrasjon. 

Ja. Alle skoler med en Adobe ETLA kan bruke Kivuto Cloud, uavhengig av om de allerede samarbeider med Kivuto for å distribuere produkter fra andre leverandører.

Kivuto Cloud kobler sammen Adobe Admin Console og systemer for tilgangskontroll ved hjelp av SSO-verifisering for å gi brukere (ansatte og studenter) tilgang til Adobe Creative Cloud gjennom en bedriftstilpasset selvbetjent nettbutikk. Brukerne blir automatisk klargjort i Adobe Admin Console når de bestiller tilgang til Adobe Creative Cloud gjennom en nettbutikk. Brukerne kan være enkelt fjernes fra Adobe Admin Console med konfigurerbare vilkår basert på aktiviteten i nettsky-tjenesten. 

For å finne ut mer og registrere deg for Kivuto Cloud-tjenesten må du kontakte Kivuto direkte via e-post på getstarted@kivuto.com, eller ved å ringe 1-855-526-3005 (gratisnummer foreløpig bare tilgjengelig i USA og Canada). 

Med overgangen fra Adobe Creative Suite til Adobe Creative Cloud og fra Adobe Acrobat Pro til Adobe Document Cloud, tilbyr Adobe nå administrative verktøy (Adobe Admin Console for bedrifter) til skoler og universiteter for å administrere lisensrettigheter for arbeid hjemmefra for ansatte, og BYOD-lisensiering for studenter. Kunder som trenger flere og mer tilpassede løsninger og tjenester, kan samarbeide direkte med Kivuto for å få støtte for administrasjon av programvarelisenser. 

Kunder med eksisterende Adobe ETLA-avtaler kan fortsette å bruke Kivuto-tjenester for distribusjon av Adobe-programvare, men de må kontakte Kivuto direkte neste gang avtalen deres skal fornyes. 

Adobe Admin Console for enterprise gjør at institusjoner kan tilordne produktrettigheter til Creative Cloud for enterprise eller Document Cloud for enterprise etter behov til enkeltpersoner eller grupper av enkeltpersoner. Dette kan gjøres manuelt eller via integrering med LDAP- og Active Directory-tjenester. Lisenser kan tilordnes og fjernes i lisensperioden (vanligvis tre år). For mer komplekse krav kan kunder kontakte Kivuto direkte for å få ekstra integrering, funksjoner for tilbakeført postering, tidsbaserte lisensieringstilordninger og mye mer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?