Investeringen din i Creative Cloud for enterprise viser sitt sanne potensial når du bruker det til å administrere ressursene dine, og tillater samarbeid og deling blant brukerne. Lagring er en kjernekomponent i dette Creative Cloud-tilbudet som sikrer at brukerne har tilgang til ressurser og relaterte tjenester til enhver tid.

Aktivere Creative Cloud-lagring

Med Creative Cloud for enterprise kan sluttbrukere lagre filer på Creative Cloud trygt og sikkert. Brukere kan også dele filer og samarbeide med andre. Filer er tilgjengelige for brukere via Creative Cloud-nettstedet, Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og Creative Cloud-appen for mobil. Brukerne kan også bruke stadig flere mobilapper, som Adobe Illustrator Draw og Photoshop Mix.

Creative Cloud for Enterprise Term License Agreement (ETLA) styrer lagringsrettighetene, hvis det er aktuelt. Mengden lagringsplass er angitt i kontrakten, og Adobe konfigurerer den når organisasjonens konto er konfigurert. Hvis lagring og tjenester er deaktivert, nektes brukere tilgang når de prøver å bruke lagring og tjenester.

Du kan også velge begrensende innstillinger for ressurser som begrenser ansattes bruk av bestemte delingsfunksjoner i Creative Cloud og Document Cloud.

Hvis du vil oppgradere medlemskapet til å inkludere lagring og tjenester, må du kontakte administratoren for organisasjonens Adobe-konto.

Tilordne produktprofiler

Brukere må være en del av en produktprofil for å ha rett til å bruke et produkt eller en tjeneste. En produktprofil bestemmer også lagringsmulighetene for brukerne av profilen. Bruk Admin Console for å knytte medlemskap med lagring og tjenester til produktprofilene i organisasjonen.

Du finner relatert informasjon om administrasjon av produktprofiler under Administrere produkter og profiler.

Innstillinger for proxy og brannmur

For Creative Cloud for enterprise-medlemskap, se denne detaljerte listen over Creative Cloud for enterprise-nettverksendepunkt og påse at brukere har tilgang til webtjenestene lagring og identitet.

For flere detaljer om sikkerhet, se Creative Cloud for enterprise – Sikkerhetsoversikt.

Skrivebordssynkronisering

Hvis du vil aktivere filsynkronisering for skrivebordet, må du påse at sluttbrukerne har tilgang til Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Avhengig av distribusjonsmodellen deres for applikasjoner, kan du bruke en av følgende metoder:

Eierskap og lagringstildeling

Lagring kan ikke grupperes eller fordeles på de enkelte brukerne. Lagring stables. Den totale mengden tilgjengelig lagringsplass er summen av lagringsplassen som er tilgjengelig i hvert medlemskap. Individuelle medlemskap og arbeidsgruppemedlemskap i Adobe Cloud og Creative Cloud for enterprise-medlemskap kan alle inneholde en viss mengde lagringsplass. Dette betyr at Adobe ID-er kan ende opp med mer enn det som tilbys av enterprise-medlemskap. På samme måte kan selv Enterprise eller Federated ID-lagringstildelingen stables hvis en bruker med en Enterprise ID eller Federated ID er medlem av mer enn én produktprofil som inkluderer lagring og tjenester.

Hvis en bruker med for eksempel en Enterprise ID er medlem av to produktprofiler med 2 GB lagringsplass i hver, får brukeren totalt 4 GB personlig lagringsplass.

For Adobe ID-er stables også lagringen med individuelle medlemskap og arbeidsgruppemedlemskap i Creative Cloud. En bruker med et Creative Cloud for teams-medlemskap (100 GB), og et Creative Cloud for enterprise-medlemskap på 2 GB, har 102 GB lagringstildeling totalt.

Når brukere fjernes fra en produktprofil, mister de rettighetene tilknyttet den produktprofilen. Lagringstildelingen blir revidert umiddelbart.  Hvis brukernes lagring overskrider den reviderte tildelingen, kan de ikke legge til nye filer, men de har fortsatt tilgang til eksisterende filer. Brukere må slette filer for å frigjøre plass og komme under den nye lagringstildelingen deres.

Hvis imidlertid en bruker slettes, slettes filene på Creative Cloud-lagringsplassen, og det er ikke mulig å gjenopprette dem.

Hvis Enterprise eller Federated ID-brukere fjernes fra produktprofiler som gir dem rett til lagring og tjenester, er de ikke lenger berettiget til lagring. Filene er tilgjengelig og kan lastes ned av brukerne i 90 dager. Opplasting av filer er derimot ikke tillatt, og filene er ikke tilgjengelig etter 90 dager.

Administrere kryptering

For mer informasjon, se Administrere kryptering.

Administrert tilgang til filer (Enterprise ID og Federated ID)

Creative Cloud-lagring er vanligvis ikke tilgjengelig for enterpriseadministratorer. Noen ganger er det riktignok nødvendig å få tilgang til filer. Hvis for eksempel en bruker har forlatt organisasjonen, og det er nødvendig å få tilgang til filer på kontoen til brukeren om filene skal brukes av en annen ansatt.

Det finnes ikke noen direkte administratortilgang til Creative Cloud-lagring. For Enterprise ID-er kan du fremtvinge tilbakestilling av passord som administrator, og deretter endre passordet for å få tilgang til filer manuelt fra Creative Cloud-nettstedet.

Merk:

En e-post med instruksjoner om tilbakestilling av passordet sendes til brukeren. Som et sikkerhetstiltak trenger du tilgang til brukerens e-post for å angi et nytt passord og få tilgang til kontoen.

  1. Logg på Admin Console og naviger til Brukere.

    Brukere-siden viser en liste over brukerne i organisasjonen.

  2. Hvis du vil tilbakestille passordet for en bruker, klikker du på e-posten til brukeren.

    Bruker-skuffen åpnes.

  3. Klikk Send e-post for tilbakestilling av passord.

    Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for brukere med Adobe ID-er.

  4. Logg på Creative Cloud med brukernavnet og det nye passordet for å laste ned filene.

For Federated ID-er kan du be om å få tilbakestilt passordet og få passordet sendt til deg via e-post. Du kan deretter manuelt få tilgang til filene fra Creative Cloud-nettstedet.

Bruke den tildelte lagringsplassen

Sluttbrukere kan få tilgang til lagring og kontrollere ledig plass på følgende måte:

For dokumentasjon for sluttbrukere, se Administrere og synkronisere filer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet