Vanlige spørsmål

Hva er hensikten med ressursoverføring?

Hensikten med ressursoverføring er å flytte enterprise-brukernes innhold fra Adobe ID-kontoen fra firmaet, til deres nye enterprise-konto. Denne prosessen kan settes i gang etter at IT-administratoren flytter brukerens konto fra Adobe ID til Enterprise ID / Federated ID.

Hvem setter i gang ressursoverføringsprosessen?

IT-administratoren for organisasjonen/bedriften setter i gang overføringen av kontoidentiteter. Deretter er det den ansatte som starter den faktiske ressursoverføringsprosessen ved å gi Adobe sitt samtykke til å overføre innholdet deres.

Hvorfor trenger dere mitt samtykke til å overføre innholdet mitt?

Adobe kan ikke overføre innholdet fra Adobe ID-kontoen din uten ditt samtykke av følgende grunner.

 • Når du bruker Adobe ID-en din, beholder du full kontroll over filer og data tilknyttet Adobe ID-kontoen din. Når du bruker en Enterprise ID eller Federated ID, er det organisasjonen som eier og kontrollerer dette innholdet.
 • Kontrakten din med Adobe som sluttbruker av en Adobe ID-konto sier at brukerne beholder full kontroll over filer og data tilknyttet ID-en deres.
 • Adobe kan heller ikke flytte innholdet ditt uten ditt samtykke i henhold til loven Federal Stored Communications Act (SCA), 18 U.S.C. avsnitt 2701-271.

Hvordan administrerer jeg det personlige innholdet mitt i Adobe ID-kontoen?

Ressursoverføringsprosessen flytter alt støttet innhold i Adobe ID-kontoen du har fått fra firmaet, til den nye enterprise-kontoen.

Hvis du ikke vil at det personlige innholdet ditt skal overføres, må du fjerne innholdet fra Adobe ID-kontoen din før du begynner overføringsprosessen. Du kan laste ned / flytte det personlige innholdet manuelt til skrivebordet ditt. Når overføringen er fullført, endres den gamle Adobe ID-kontoen din til en ny, gratis og personlig Adobe ID-konto. Du kan overføre det nedlastede innholdet ditt manuelt til den nye, personlige Adobe ID-kontoen.

Hva slags innhold støttes av overføringsprosessen?

Alt støttet innhold i den gamle Adobe ID-kontoen din overføres til den nye enterprise-kontoen. Prosessen omfatter enten alt eller ingenting. Brukeren kan ikke velge hvilke datafiler eller hvilket innhold som skal overføres.

Innhold som overføres

 • Adobe Sign
 • Adobe Spark-filer
 • Publiserte Adobe Spark-filer
 • Adobe XD-prototyper
 • Applikasjonsinnstillinger
 • Kommentarer
 • Creative Cloud Libraries
 • Filer (Creative Cloud og Document Cloud)
 • Mapper
 • Bibliotekdata
 • Mobilfiler (DCX)
 • Koblinger for deling
 • Versjoner

Innhold som ikke overføres

 • Aktivitetsfeed
 • Adobe Anywhere
 • Adobe Color
 • Adobe Stock
 • Adobe Story
 • Adobe Fonts
 • Behance/Portfolio
 • Fill & Sign-brukerprofildata
 • Lightroom
 • Videoer publisert fra mobilapplikasjoner

Obs! Innholdet som ikke overføres er fortsatt tilgjengelig under Adobe ID-kontoen.

Hvis du vil sikkerhetskopiere kataloger som opprettes ved hjelp av Lightroom Classic CC, kan du se Sikkerhetskopiere en katalog.

For Lightroom CC kan du opprette en lokal sikkerhetskopi ved å aktivere Lagre alle originalbilder på angitt plassering i innstillingen for lokalt lagringsmiljø. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi innstillinger.

Hvorfor kan jeg ikke overføre ressursene mine automatisk?

Etter at IT-administratoren har overført kontoen din fra Adobe ID til Enterprise ID / Federated ID, må du overføre innholdet manuelt i følgende tilfeller:

 • Lagring er ikke inkludert i Creative Cloud- eller Document Cloud-planene du er tilordnet av bedriftsadministratoren. For å kunne overføre innhold automatisk må du ha fått tilgang til lagring begge steder.
 • Landet som er knyttet til den nye Enterprise-kontoen, er et annet enn landet som er knyttet til den tidligere Adobe ID-kontoen din.

Kan data overføres til andre regioner?

Nei, innholdet ditt kan ikke overføres på tvers av ulike regioner. Hvis innholdet ditt befinner seg i USA, forblir innholdet der. En overføring av innhold på tvers av regioner (flytting eller kopiering) støttes ikke. Du kan overføre innholdet manuelt til din nye enterprise-konto. Se Overføre ressurser.

Hvor lang tid tar det å fullføre overføringsprosessen?

Ressursoverføringsprosessen tar under fem minutter å fullføre fra start til slutt, og du får tilgang til den nye enterprise-kontoen din med én gang. Hvis du har mange delinger, kan det imidlertid hende at du ikke ser alle koblinger, bokmerker, invitasjoner og samarbeid umiddelbart. Denne prosessen kan ta flere minutter å fullføre etter at du har logget på den nye enterprise-kontoen din.

Hvordan er opplevelsen etter at overføringen er fullført?

Når prosessen er fullført, ser den nye Enterprise/Federated ID-kontoen ut som den opprinnelige Adobe ID-kontoen din. Den opprinnelige Adobe ID-kontoen er nå tom og konvertert til en personlig Adobe ID-konto.

Når identiteten min er byttet fra Adobe til Enterprise/Federated ID, vises siden for å gi samtykke til ressursoverføring hvis jeg logger på med Adobe ID-en min?

Nei, siden Samtykke til ressursoverføring vises ikke når du logger på med Adobe ID-kontoen din.

Hvordan kan jeg overføre Adobe Stock-bibliotekene som er opprettet i Adobe ID-kontoen til den nye bedriftskontoen?

Du kan ikke overføre Stock-kjøpene på grunn av lisensforskjellene mellom Stock-avtalen for enkeltpersoner og bedrifter. Du kan kjøpe Stock-elementene i henhold til vilkårene for bedriftskontoen.

Blir filer sendt via deletjenesten påvirket av ressursoverføringen?

Når innholdet er overført, overfører deletjenesten de sendte filene. Slik blir alle utestående koblinger og sendte filer også knyttet til den nye enterprise-kontoen. Under overføringen av deletjenesten mister brukeren tilgang midlertidig til filer sendt via tjenesten. Når overføringen er fullført, fungerer alle utestående koblinger, og alle sendte filer er listet opp med den nye enterprise-kontoen.

Hvis jeg ønsker å utsette avgjørelsen og analysere innholdet før jeg gir mitt samtykke, kan jeg få innholdet overført automatisk senere?

 • Du kan utsette avgjørelsen om å logge på den nye enterprise-kontoen din, og fortsette å logge på Adobe ID-kontoen din så mange ganger du vil for å analysere, lagre, synkronisere og fjerne personlig innhold.
 • Hvis du logger på enterprise-kontoen, men ønsker å vente med å gi ditt samtykke, kan du klikke på Gå tilbake til påloggingen. Deretter logger du på Adobe ID-kontoen igjen.
 • Hvis du imidlertid logger på enterprise-kontoen din og klikker på Nei, jeg vil flytte innholdet mitt manuelt senere, kan du ikke starte den automatiske ressursoverføringsprosessen igjen. For å overføre innholdet manuelt til din nye enterprise-konto, kan du se Overføre ressurser.

Hva skjer hvis jeg allerede har innhold på den nye enterprise-kontoen før overføringen?

Det anbefales ikke å legge til innhold på den nye enterprise-kontoen før du har fullført ressursoverføringsprosessen. Hvis det likevel er innhold på enterprise-kontoen, går det tapt om du gir ditt samtykke til ressursoverføringsprosessen. Hvis dette innholdet er viktig, må du lagre det på skrivebordet ditt og deretter flytte det manuelt til enterprise-kontoen din etter at overføringsprosessen er fullført.

Hva skjer om jeg starter prosessen fra to ulike applikasjoner eller enheter?

Det anbefales at du ikke starter ressursoverføringen samtidig fra flere ulike enheter. Når du forsøker å logge på fra flere enheter eller applikasjoner, vil alle vise siden der du kan gi samtykke til ressursoverføringen, såfremt du ikke allerede har gitt samtykke.

Når du velger et alternativ (Ja/Nei) for overføring på én av samtykkesidene, lagrer systemet den første tilbakemeldingen din og starter ressursoverføringen deretter. Hvis du forsøker å starte ressursoverføring fra en annen enhet eller applikasjon når overføringen er i gang, får du beskjeden Midlertidig utilgjengelig.

Feilen Midlertidig utilgjengelig

Når jeg har startet ressursoverføringsprosessen, hva skjer på de andre enhetene jeg er logget inn på?

Når du har startet ressursoverføringen fra en (primær) enhet, logges du automatisk av Adobe ID-kontoen din på alle andre (sekundære) enheter frem til ressursoverføringen er fullført. Når den er fullført, logges du automatisk på igjen til din nye enterprise-konto på primærenheten din. Logg på den nye enterprise-kontoen din fra alle sekundære enheter.

Hvorfor får jeg ventende invitasjoner på min personlige Adobe ID-konto etter ressursoverføringen?

For å gjøre krav på eller ta kontroll over den personlige Adobe ID-kontoen din, må du endre brukernavn og passord. Når dette er utført, får du ikke lenger ventende invitasjoner på den personlige Adobe ID-kontoen din.

Hvordan går jeg frem hvis ressursoverføringsprosessen fryser etter at jeg har gitt mitt samtykke?

Hvis det aktive vinduet fryser etter at du har gitt ditt samtykke, lukker du vinduet/applikasjonen og forsøker å logge på igjen til din nye Enterprise/Federated ID-konto for å starte ressursoverføringsprosessen på nytt. Hvis du fortsatt får feilmeldinger, må du kontakte IT-administratoren i organisasjonen din for å få hjelp.

Hvordan løser jeg feilen "Flyttingen av innholdet ditt har blitt avbrutt."?

Hvis du får feilmeldingen før ressursoverføringsprosessen er fullført, klikker du på Avbryt og gå tilbake til påloggingen, og logger på Enterprise/Federated ID-kontoen din på nytt.

 • Hvis siden for samtykke til ressursoverføringen vises, starter du ressursoverføringsprosessen på nytt.
 • Hvis du klarer å logge deg på kontoen din, kan du sjekke om innholdet ditt har blitt overført – Creative Cloud-filer, Document Cloud-filer.
 • Hvis du fortsatt får feilmeldinger, må du kontakte IT-administratoren i organisasjonen din for å få hjelp.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet