Merk:

  Typekit heter nå Adobe Fonts og er inkludert i Creative Cloud og andre abonnementer. Finn ut mer.

Med Creative Cloud eller Document Cloud for enterprise kan sluttbrukere lagre filer trygt og sikkert. Brukere kan også dele filer og samarbeide med andre. Filer er tilgjengelige for brukere via Creative Cloud-nettstedet, Creative Cloud-skrivebordsprogrammet og Creative Cloud-appen for mobil. Lagring er bare tilgjengelig med Creative Cloud eller Document Cloud for enterprise hvis det er en del av organisasjonens avtale med Adobe.

Selv om alle data på Creative Cloud og Document Cloud er kryptert, kan du velge å la Adobe generere en dedikert krypteringsnøkkel for noen eller alle kataloger i organisasjonen for å få flere lag med kontroll og sikkerhet. Innhold blir da kryptert med den dedikerte krypteringsnøkkelen. Om nødvendig, kan du oppheve krypteringsnøkkelen fra Admin Console.

Dedikert kryptering er bare tilgjengelig med Creative Cloud eller Document Cloud for enterprise-planer med delte tjenester som inkluderer lagring og tjenester.

Før du aktiverer dedikerte krypteringsnøkler for kataloger, se Sikkerhetsoversikt for Adobe Creative Cloud for enterprise eller Adobe Document Cloud-sikkerhet.

For å oppgradere planen til å inkludere lagring og tjenester må du kontakte administratoren av Adobe-kontoen din.

Administrere krypteringsnøkler for kataloger

Du kan bruke dedikerte krypteringsnøkler på katalogbasis for katalogene i organisasjonen.

Vær oppmerksom på følgende når du arbeider med krypteringsnøkler:

 • Forsikre deg om at du har krevd og aktivert domenene for å kunne aktivere dedikerte krypteringsnøkler for katalogene som inneholder disse domenene.
 • Når du har aktivert en dedikert krypteringsnøkkel, kan du ikke gå tilbake til å bruke standard krypteringsnøkler.
 • Du kan oppheve en dedikert krypteringsnøkkel ved behov. Hvis du opphever krypteringsnøkkelen, vil brukerne dine ikke lenger ha tilgang til innhold som har blitt kryptert med krypteringsnøkkelen. Hvis du for eksempel mistenker et datainnbrudd, kan du umiddelbart oppheve den dedikerte krypteringsnøkkelen fra Admin Console.
 • For å gjenopprette tilgang til innhold med en opphevet krypteringsnøkkel, må du aktivere krypteringsnøkkelen på nytt fra Admin Console.

Følgende data krypteres ikke med den dedikerte krypteringsnøkkelen og er derfor ikke berørt hvis nøkkelen blir tilbakekalt:

 • Data for medlemmer av en organisasjon med en Adobe ID-konto (med mindre brukeren samarbeider om innhold når brukere med Enterprise ID eller Federated ID startet samarbeidet)
 • Metadata (filnavn, samlingsnavn, bruk av fonter, MIME-type og andre attributter som er nødvendig for å bla gjennom en samling)
 • Videoer publisert av Premiere Clip og Adobe Spark Video
 • Lightroom-bilder
 • Farger som er lagret av Adobe Color-tjenesten
 • Alle data som administreres av tjenestene Behance og Adobe Fonts
 • Alle data som administreres av Marketing Cloud
 • Lagrede applikasjonsinnstillinger
 • Informasjon om kontoinnehaveren, som navn, e-post, lisenser og annen grunnleggende brukerkontoinformasjon

Aktivere dedikerte krypteringsnøkler

Hvis du vil bruke en dedikert krypteringsnøkkel for en katalog, følger du fremgangsmåten nedenfor:

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

  Identitet-siden viser Katalog-fanen en liste over katalogene i organisasjonen.

 2. Klikk på katalognavnet for å aktivere en dedikert krypteringsnøkkel.

 3. Klikk på Innstillinger.

  Innstillinger for kataloger-siden vises.

  Innstillinger for kataloger
 4. Klikk på Aktiver.

  Dialogboksen Aktiver dedikert krypteringsnøkkel vises.

  Aktiver dedikert krypteringsnøkkel -dialogboksen
 5. Klikk på Aktiver for å bekrefte.

  Når den dedikerte krypteringsnøkkelen er aktivert, vises en melding om at operasjonen var vellykket. Hvis du har eksisterende ressurser, starter kryptering av ressurser og fremdriften for kryptering vises. Brukere kan fortsette å arbeide uavbrutt mens krypteringsprosessen pågår.

En melding vises også hvis aktivering av krypteringsnøkkelen mislykkes eller om nøkkelen er aktivert, men kryptering av ressurser mislyktes.

Tilbakekalle dedikerte krypteringsnøkler

Hvis du tilbakekaller en dedikert krypteringsnøkkel, vil data som er kryptert med den dedikerte krypteringsnøkkelen ikke lenger være tilgjengelig for brukere.

Merk:

Brukere kan fortsatt bla gjennom filer og mapper og se attributter.

Gjør følgende for å tilbakekalle den dedikerte krypteringsnøkkelen for en katalog:

 1. Logg på Admin Console og gå til Innstillinger > Identitet.

  Identitet-siden viser Katalog-fanen en liste over katalogene i organisasjonen.

 2. Klikk på katalognavnet for å tilbakekalle den dedikerte krypteringsnøkkelen.

 3. Klikk på Innstillinger.

  Innstillinger for kataloger-siden vises.

  Innstillinger for kataloger
 4. Klikk på Tilbakekall.

  Dialogboksen Tilbakekall dedikert krypteringsnøkkel vises.

  Tilbakekall dedikert krypteringsnøkkel
 5. Klikk på Tilbakekall for å bekrefte.

  Når den dedikerte krypteringsnøkkelen er blitt tilbakekalt, vises en melding om at operasjonen var vellykket. 

  Tilbakekalling vellykket

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet