Adobe-maler er forhåndsopprettede pakker for lisensiering med navngitte brukere som er tilgjengelige for nedlasting fra Pakker-fanen i Admin Console. De er enten enkeltapplikasjonspakker eller samlingspakker opprettet av Adobe. Disse pakkene opprettes basert på standardinnstillinger. Du kan velge å laste ned pakker basert på de tilgjengelige Adobe-malene. Du kan også bruke de tilgjengelige malene som standardtekst for å opprette pakker.

Enkeltapplikasjonspakkene inneholder også Creative Cloud-pakken med bare skrivebordsprogrammet, som gjør det mulig å installere Creative Cloud-skrivebordsprogrammet.

Vise Adobe-maler

 1. Logg på Admin Console og gå til Pakker > Adobe-maler.

  Listen over tilgjengelige pakker basert på Adobe-maler, vises.

  Adobe-maler
 2. Bruk feltet for søketekst til å filtrere malene etter pakkenavn.

 3. Som standard er listen med pakker angitt til å vise ti pakker på hver side.

  Du kan endre antallet pakker som skal vises på én side, ved å velge fra rullegardinlisten nederst til høyre i listen over pakker.

 4. Hvis du vil se sammendraget for en pakke, klikker du på pakkenavnet.

  Pakkesammendraget vises i Detaljer-skuffen.

  Detaljer for Adobe-mal

Last ned pakker basert på Adobe-maler

Hvis du vil utrullere en pakke basert på en Adobe-mal, må du bygge pakken og deretter laste den ned.

 1. Hvis du vil laste ned en pakke, klikker du hvor som helst i raden til pakken i listen over pakker.

 2. Klikk på Last ned i Detaljer-skuffen.

 3. Du sendes til Pakker-siden. Når pakken er bygd ferdig, lastes den ned til datamaskinen.

 4. Hvis du vil laste ned pakken senere, klikker du på pakkenavnet i listen over pakker og klikker deretter på Last ned i Detaljer-skuffen.

Tilpasse og laste ned pakker basert på Adobe-maler

En Adobe-mal gir deg tilgang til standardtekstapplikasjonene og konfigurasjonene som definert av malen. Når du oppretter en pakke, kan du velge å opprette pakken fra bunnen av. Alternativt kan du finne Adobe-malen som samsvarer best med kravene dine, og bruke den som utgangspunkt.

Merk:

Når du tilpasser en mal, kan du legge til produkter som er en del av Creative Cloud eller Document Cloud, eller du kan legge til produkter slik som Adobe Captivate og Presenter, som ikke er en del av Cloud-produktene.

 1. Hvis du vil tilpasse en pakke basert på en Adobe-mal, klikker du hvor som helst i raden til pakken i listen over pakker.

 2. Klikk på Tilpass i ruten til høyre.

  Merk:

  Maler du tilpasser med produkter som ikke er en del av Creative Cloud eller Document Cloud, for eksempel Adobe Captivate og Presenter, kan ikke tilpasses i like stor grad som maler som omfatter Creative Cloud-applikasjoner.

 3. I skjermbildet Konfigurer velger du alternativene du vil bruke:

  Bruk lokalt operativsystem når det er tilgjengelig: Velg å opprette en pakke som distribueres på samme språk som i operativsystemet til klientmaskinen. I så fall er operativsystemspråket standard reservespråk som pakken distribueres på.

  Vis applikasjonspanelet: Vis/skjul Applikasjoner-panelet i Creative Cloud-skrivebordsprogrammet for sluttbrukere. Aktivering/deaktivering av Applikasjoner-panelet aktiverer/deaktiverer oppdateringene automatisk på klientmaskinene. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner.

  Tillat at andre enn administratorer kan oppdatere og installere applikasjoner: Gir selvbetjente sluttbrukere som ikke har administrative rettigheter, muligheten til å installere og administrere applikasjoner og oppdateringer selv. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner.

  Aktiver Remote Update Manager: Velg dette alternativet hvis du vil aktivere bruken av Remote Update Manager. Adobe Remote Update Manager lar deg kjøre oppdateringsprogrammet eksternt hos klienten, med fordelene ved å utføre dette som administrator. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Remote Update Manager.

  Opprett en mappe for utvidelser og inkluder kommandolinjeverktøyet for Extension Manager: Opprett en undermappe i pakkemappen som du kan bruke til å inkludere tilleggsmoduler som må installeres med pakken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle tilleggsmoduler i pakker

  Omdiriger til intern oppdateringsserver: Omdiriger alle oppdateringer for denne pakken til en intern oppdateringsserver. Detaljene for den interne serveren er angitt i en XML-kode for overstyring i pakkene > kategorien Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av artikkelen Pakke applikasjoner via Admin Console.

  Installer i egendefinert katalog: Installer applikasjonene i denne pakken til en egendefinert katalog. Mappen er definert i Pakker > kategorien Innstillinger i Admin Console. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innstillinger-delen av artikkelen Pakke applikasjoner via Admin Console. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner.

  Deaktiver filsynkronisering: (Bare tilgjengelig for utdanningsinstitusjoner) Hindre automatisk synkronisering av filer til klientsystemer. Dette er nyttig når du installerer pakker i et testmiljø der du vil hindre synkronisering av filer. Dette alternativet er bare tilgjengelig for Creative Cloud- og Document Cloud-applikasjoner.

 4. Når du er ferdig, klikker du på Neste.

  I Velg applikasjoner-skjermbildet kan du legge til eller fjerne applikasjoner som ble definert i Adobe-malen.

  Velg applikasjoner
 5. Når du har valgt applikasjonene som skal inkluderes i pakken, klikker du på Neste.

 6. I Fullfør-skjermbildet angir du navnet på pakken du oppretter.

  Du kan også gjennomgå de tilpassede applikasjonene og konfigurasjonen for denne pakken før du bygger pakken.

 7. Du sendes tilbake til Pakker-siden. Når pakken er bygd ferdig, lastes den ned til datamaskinen.

 8. Hvis du vil laste ned pakken senere, klikker du hvor som helst i raden til en pakke i listen over pakker og klikker deretter på Last ned i Detaljer-skuffen.

Merk:

Hvis du lager en pakke som inneholder Captivate 2017 eller Presenter (hvilken som helst versjon), må du først avinstallere disse produktversjonene på sluttbrukernes datamaskiner før du utrullerer pakken.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet