Innledning

Serienummerlisensiering er en historisk lisensieringsmetode som ikke er knyttet til en enkelt bruker, men til en bestemt datamaskin. Denne lisensieringsmetoden egner seg for et svært lite antall kunder, og som med navnelisensiering kan den brukes til å lage forhåndslisensierte pakker som distribueres eksternt. Når du bruker serienummerlisensiering, får imidlertid ikke kundene benyttet seg av alle fordelene ved Adobe Cloud-abonnementet sitt.

Anskaffe serienummer for bedrifter

Hvis serienummerlisenser har blitt gjort tilgjengelig for bedriften din, kan du få disse fra webområdet Adobe Licensing Website.

  1. Logg på Adobe Licensing Website med Adobe ID-en og passordet.

  2. Velg Lisens > Hent serienumre.

  3. Velg en sluttbruker-ID eller utrullerings-ID for organisasjonen.

  4. Velg et Produktnavn, en produktversjon og en plattform.

  5. Klikk på Søk. Produktnavn og serienumre vises.

Hvis du trenger mer hjelp, kan du se Bruk av Adobe Licensing Website (LWS).

Merk:

Adobe Licensing Website støtter ikke Enterprise ID-er. Hvis du planlegger å bruke serienummerlisensiering, anbefaler vi at alle administratorkontoer konfigureres med Adobe ID-er.

Hente serienumre med Adobe Licensing Website

Etter at du har hentet serienummeret, laster du ned Creative Cloud Packager for å pakke applikasjonene og utrullere dem til klientmaskiner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp for Creative Cloud Packager.

Migrere fra serienummerlisensiering til navnelisenser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Migrere fra serienummerlisensiering til navnelisenser.