Avbryte et Creative Cloud for teams-abonnement

Står du overfor noen av disse problemene? Lær hvordan du løser dem og fortsetter med teams-abonnementet ditt:

Hva skjer når du avslutter abonnementet ditt?

Vi synes det er leit at du vurderer å avbryte abonnementet ditt. Hvis du avslutter et Creative Cloud for teams-abonnement, blir produktene, lagringsplassen og tjenestene dine nedgradert til gratis Creative Cloud-applikasjoner og -tjenester. Her er detaljene:

Redusert skybasert lagring

Redusert skybasert lagring

 • Den skybaserte lagringen reduseres til 2 GB per bruker. Hvis brukere forbruker mer enn 2 GB, må du redusere nettlagringen for å unngå å miste tilgang til filene du har lagret i Creative Cloud.
 • Utvidet versjonslogg nedgraderes til standard versjonslogg.
 • Adobe fortsetter å lagre de opprinnelige Lightroom-bildene i ett år etter at abonnementet er avsluttet. I løpet av den tiden kan du fortsette å bruke Lightroom til å laste ned de originale filene dine fra Adobes nettskytjenester.
Admin Console-restriksjoner

Innvirkning på rettigheter i Admin Console

 • Du kan ikke lenger administrere arbeidsgruppen din ved hjelp av Admin Console.
 • Ekspert-økter og -tjenester vil ikke lenger være tilgjengelig. 
Tilgangsrestriksjoner

Begrenset tilgang til applikasjoner og tjenester

 • Skrivebordsapplikasjoner blir nedgraderte og er bare tilgjengelige i prøveversjonsmodus.
 • Mobilapplikasjoner som f.eks. Fresco og Aero nedgraderes og blir bare tilgjengelige på start- eller gratisnivå.
 • Muligheten til å integrere med samarbeidsverktøy som Slack, Microsoft Teams og andre produktivitetsapplikasjoner, påvirkes også.
 • Adobe Fonts and Behance nedgraderes til gratisnivå. Brukere mister tilgang til betalte tjenester som for eksempel Portfolio og Talent.
Avbestillingsgebyr

Avbestillingsgebyr og refusjon

Adobe-abonnementene for arbeidsgrupper er årsabonnementer som betales månedlig. Prisene tar utgangspunkt i en abonnementsplan på minst ett år. Planer fornyes på årsdatoen. Avhengig av abonnementsplan og -tilordning, kan du bli belastet med et avbestillingsgebyr eller ha rett på refusjon.

For de fleste planer får du full refusjon hvis du avbryter innen 14 dager etter kjøp. Se retningslinjene for refusjon.

Juster abonnementet ditt for arbeidsgrupper

Hvis du ønsker å avslutte på grunn av forretningsårsaker, kan du utforske flere tilgjengelige alternativer den siste måneden av abonnementet ditt (fornyelsesvindu) for å beholde abonnementet ditt for arbeidsgrupper. Som kontrakteier kan du velge mellom følgende alternativer:

Merk:

Hvis du vil justere planen din utenfor fornyelsesvinduet, kontakter du Adobes kundestøtte.

Reduser antall lisenser i løpet av fornyelsesvindu. Hvis du for eksempel har tildelt ti Creative Cloud Alle applikasjoner-lisenser og du bare trenger sju lisenser neste år, reduserer du lisensantallet til sju. Du blir da bedt om å oppheve tilordningen av brukere før årsdatoen.

Merk:

Du kan alltid legge til flere lisenser senere.

 1. Gå til Admin Console > Konto Konto og klikk på Oppdater planen.

  Oppdater planen

 2. Endre antall lisenser og klikk på Fortsett.

 3. Oppdater betalingsinnstillingene og eventuelt klikk på Lagre endringer

  De justerte mengdene og andre endringer gjenspeiles på neste faktura. Du finner mer informasjon under Fornye teams-medlemskap

  Det anbefales at du fjerner brukere umiddelbart etter at du har redusert lisensantallet. Hvis du bestemmer deg for å fornye færre lisenser, blir lisensantallet redusert på fornyelsesdatoen. Hvis antallet tilordnede brukere overstiger antallet lisenser som fornyes, bryter kontoen med vilkårene i avtalen.

Forsiktig!

Hvis du endrer lisensantallet, trer endringen ikke i kraft først på fornyelsesdatoen. 

Du kan endre produktet i løpet av fornyelsesvinduet. Hvis du for eksempel abonnerte på en Creative Cloud Alle applikasjoner-plan, kan du bytte til en applikasjonsbasert plan. Hvis du tildelte ti Creative Cloud Alle applikasjoner-lisenser i år, men det bare er fem brukere som trenger Photoshop neste år, reduserer du antallet Alle applikasjoner-lisenser. Legg deretter til fem Photoshop-lisenser. Gå til siden teams-planer for å sjekke prisene på Creative Cloud for teams – applikasjonsbaserte planer.

 1. Gå til Admin Console > Konto Konto og klikk på Oppdater planen.

 2. Endre produktene og lisensene etter behov.

 3. Oppdater betalingsinnstillingene og eventuelt klikk på Lagre endringer

  De justerte mengdene og andre endringer gjenspeiles på neste faktura. Du finner mer informasjon under Fornye teams-medlemskap

  Tilordne brukere til de applikasjonsbaserte planene, og fjern dem deretter fra de nåværende planene de er tilordnet til.

Velg en økonomisk gunstig Creative Cloud for individuals-abonnementsplan. Disse planene inneholder ikke forbedrede tjenester som for eksempel 1 TB lagring per bruker, Admin Console, enkeltfakturaer og tjenester bare for arbeidsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Creative Cloud-abonnementer.

Adobe anbefaler imidlertid at du i stedet reduserer antall lisenser. På den måten kan du beholde sentraliserte administrasjonsfunksjoner samt reagere og legge til brukere raskere når virksomheten din vokser.

Kjøp først et Creative Cloud for individuals-abonnement, slik at du har uavbrutt tilgang til applikasjoner, tjenester og ressurser som er lagret i Adobes skybaserte lagring. Kontakt deretter Adobes kundestøtte for å avbryte Creative Cloud for teams-abonnementet ditt.

Avbryt teams-abonnementet ditt

Merk:

Hvis du kjøpte Adobe for teams-planen din via en forhandler, kan du kontakte forhandleren eller kontoadministratoren. 

Hvis du vil avbryte Creative Cloud for teams-abonnementet ditt, kontakter du Adobes kundestøtte (gå til Adobe Admin Console > Brukerstøtte)Finn ut mer om alternativene dine for støtte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?