Kjøpe enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren

Med enhetslisenser kan institusjoner som deltar i Value Incentive Plan (VIP) lisensiere programvare til en bestemt datamaskin. Dessuten slipper brukerne å logge på eller oppgi et serienummer for å få tilgang til applikasjonene. Institusjoner kan kjøpe enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren ved å melde seg inn i VIP via en autorisert Adobe-forhandler for kunder i utdanningssektoren eller via Adobe Business Direct.

Logge på Admin Console

 1. Logg på adobe.com ved å klikke på Logg på i det øverste navigasjonsfeltet og oppgi Adobe ID-en og passordet for VIP-medlemskapet.

  Informasjon om systemkrav for Admin Console finner du under Systemkrav | Admin Console.

 2. For å åpne Admin Console, der du kan administrere lisensene dine, klikker du på Administrer arbeidsgruppe.

  Etter å ha kjøpt enhetslisenser for Creative Cloud for utdanningssektoren, får VIP-administratoren tilgang til Admin Console for å administrere enhetslisensene og laste ned Creative Cloud Packager.

Administrere enhetslisenser

Hvis du vil se enhetslisenser, kan du gå til Oversikt i Admin Console. Det vises et sammendrag av kjøpte lisenser.

Pakke og utrullere enhetslisenser

Med Creative Cloud Packager kan administratoren opprette installasjonspakker for utrullering. Når en installasjonspakke er opprettet, installerer administratoren produktpakken på datamaskiner i klasserom eller datarom ved hjelp av et bedriftstilpasset distribusjonsverktøy som for eksempel Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop eller JAMF Casper Suite. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utrullere Adobe-pakker med ARD og Utrullere Adobe-pakker med SCCM. Hvis du vil vite mer om pakker og utrullering av enhetslisenser, kan du se Opprette pakker med enhetslisenser.

Last ned Creative Cloud Packager

 1. Admin Console navigerer du til ProdukterEnhetslisenser > Finn ut mer.

 2. Klikk på Slik utrullerer du enheter

 3. I dialogboksen Utrullering av enhetslisenser velger du Creative Cloud Packager basert på operativsystemet ditt.

  device-licenses-deployment

Aktivere en lisens på en enhet

Administratorer kan ikke tilordne en lisens til en enhet direkte fra Admin Console. Enhetslisenser aktiveres ved første oppstart. Så når den første applikasjonen (for eksempel Photoshop eller Dreamweaver) startes på en enhet, opprettes det en lisensfil, og lisensen aktiveres på enheten. Denne prosessen fortsetter til alle kjøpte lisenser er i bruk.

Enheter må kobles til Adobes servere før den første aktiveringen og deretter minst én gang i løpet av hver periode på 99 dager til planen opphører.

Forsiktig!

Adobe anbefaler at du ikke installerer Creative Cloud-skrivebordsprogrammet på systemer som bruker en enhetslisens. Det er et kjent problem med bestemte typer kontoer, som kan føre til at lisensen fjernes fra systemet når brukeren logger av Creative Cloud-skrivebordsprogrammet. Dette er ikke et krav, men det kan oppstå uventede resultater hvis brukere logger på og av igjen.

Når en lisens aktiveres på en enhet, vises enhetens navn i Admin Console. Hvis du vil se en liste over aktiverte enheter, gjør du følgende:

 1. I Admin Console går du til Produkter.

  En liste over alle kjøpte produktlisenser og enhetslisenser vises.

 2. Klikk på enhetslisensen som du vil vise aktive enheter for.

  Fanen Alle enheter viser en liste over de aktiverte enhetene.

  Enhetslisenser

  Hvis du vil se deaktiverte enheter, klikker du på Deaktiverte enheter.

Deaktivere en enhetslisens

For å starte deaktiveringsprosessen går du til Produkter og velger den aktuelle enhetslisensen. Deretter merker du av i avmerkingsboksene for de relevante enhetene fra listen under Alle enheter, og klikker på Deaktiver enheter. Det vises en hurtigmeny med en bekreftelse på deaktiveringen.
Du kan også deaktivere én enkelt enhet ved å klikke hvor som helst i en av enhetsradene, unntatt i avmerkingsboksen, og deretter klikke på Deaktiver.

Deaktivere enheter

Når en lisens er deaktivert på en enhet, kan den aktiveres på en annen enhet. Når en ny enhet uten lisens starter en applikasjon i denne distribusjonsgruppen, brukes den ledige lisensen.

Når administratoren deaktiverer en lisens på en enhet, vises det en loggoppføring i Deaktiverte enheter-listen med informasjon om produktet, enhetsnavnet og dato for deaktiveringen. Listen er tom hvis det ikke finnes noen deaktiverte enheter.

Hvis du vil se listen, kan du gå til Produkter fra Admin Console, og klikke på Deaktiverte enheter.

Merk:

Listen over deaktiverte enheter er en historisk liste. Derfor kan den samme enheten vises flere ganger hvis den ble deaktivert, aktivert på nytt og deretter deaktivert igjen.

Aktivere en lisens på nytt

Administratoren kan benytte seg av to metoder for å aktivere en tidligere deaktivert enhet på nytt.

Alternativ 1:

Utruller lisensen på nytt ved å følge instruksjonene under Pakke og utrullere enhetslisenser ovenfor (kontroller at den nyeste versjonen av Creative Cloud Packager er installert). Bruk denne fremgangsmåten under følgende omstendigheter:

A. Creative Cloud for utdanningssektoren ble fjernet fra eller avinstallert på enheten

B. Administratoren vil installere et annet sett med applikasjoner enn de som finnes på enheten

C. Det er lenge siden produktet ble oppdatert

Alternativ 2:

Opprett en lisensfil. Dette alternativet er ideelt for å erstatte et nylig installert produkt med en ny lisensfil for samme produkt. Hvis for eksempel Creative Cloud Alle applikasjoner ble installert og brukt på enheten før lisensen ble deaktivert, oppretter du en ny lisensfil for Creative Cloud Alle applikasjoner for enheten. Dermed slipper du å distribuere alt på nytt til enheten.

Hvis du ikke kan aktivere enhetslisenser på enheten, kan du se Reaktivering av arkiverte maskiner i Enhetslisensiering.

Når lisensen er utrullert på nytt, aktiveres lisensen når applikasjonen startes på enheten. Når en lisens er aktivert, vises enheten og statusen i produktdistribusjonsgruppen i Admin Console.

Midlertidige lisenser

Hvis antallet enheter med aktive lisenser overstiger antallet kjøpte lisenser, vises det en advarsel under Alle enheter med en Må betales-status og antall dager til utløpsdatoen. Administratorer har 60 dager på seg, regnet fra lisensaktiveringen, til å konvertere midlertidige lisenser til kjøpte lisenser ved å legge inn en bestilling hos en Adobe-representant.

Må betales

Administratoren kan også deaktivere midlertidige lisenser ved å følge fremgangsmåten i Deaktivere en enhetslisens ovenfor. Hvis administrator ikke kjøper flere lisenser og heller ikke deaktiverer den midlertidige lisensen innen utløpsdatoen, får ikke brukerne tilgang til noen av de tilknyttede applikasjonene.

Kjøpe ekstra lisenser

For øyeblikket har ikke administratoren mulighet til å legge til (kjøpe) ekstra lisenser via Admin Console. Ring Adobe Business Direct på 800-443-8158 eller en autorisert Adobe-forhandler for utdanningssektoren hvis du vil kjøpe ytterligere enhetslisenser.

Søke etter en enhet

 1. Gå til Produkter, og klikk på en enhetslisens.

 2. Skriv inn enhetsnavnet i søkefeltet under Alle enheter. Søkestrengen må inneholde minst tre tegn.

  Søkeresultatene vises.

Håndtere administratorer

En systemadministrator er suberbrukeren for organisasjonen og har tillatelse til å utføre alle administrative oppgaver i Admin Console. I tillegg har systemadministratoren tillatelse til å legge til eller fjerne administratorer fra systemadministrator-rollen, mens de fortsatt har overordnet kontroll. Hvis du vil lære hvordan, kan du se Administrative roller.

Merk:

Value Incentive Plan (VIP) har bare systemadministrator-rollen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet