Brukerveiledning Avbryt

Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Slik vedlikeholder du konfigurasjonen for det interne oppdateringsservermiljøet med AUSST.

Med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kan du sentralisere nedlastingen av Adobe-applikasjoner og -oppdateringer til en serverplassering.

AUSST-verktøy

Hold serveren ved like

3. Vedlikeholde intern oppdateringsserver

konfigurer server

Vanlige brukstilfeller

Når du har konfigurert den interne oppdateringsserveren, må du utføre noen synkroniseringsoppgaver for å vedlikeholde den med jevnlige oppdateringer. I tillegg til å konfigurere en intern oppdateringsserver med AUSST, kan du også gjøre følgende:

 • Generere klientkonfigurasjonsfiler som brukes til å konfigurere klienter som skal benytte den interne oppdateringsserveren din. Klientkonfigurasjonsfiler er påkrevd for å opprette produktgrupper.  
 • Få trinnvise oppdateringer fra Adobe Update-serveren.
 • Opprette produktkonfigurasjonsgrupper som gjør det mulig for forskjellige brukergrupper å laste ned produkter og oppdateringer fra de respektive produktgruppene.
 • Frigjøre diskplass på den interne oppdateringsserven din ved å fjerne foreldede oppdateringer.
 
Merk:

De nye kommandoene for (oppsett) og trinnvist (vedlikehold) er gjensidig eksklusive. Alle de andre kommandoene som er beskrevet nedenfor, brukes imidlertid med disse to kommandoene.

Hvis du vil ha en rask gjennomgang av hvordan du bruker disse kommandoene, kan du se de vanligste AUSST-kommandoene i Vanlige brukstilfeller.

Synkronisere med Adobe Update Server

Når det første oppsettet er fullført, må du med jevne mellomrom synkronisere den interne oppdateringsserveren din med Adobe Update Server. På den måten sikrer du at du til enhver tid har de nyeste applikasjonene og oppdateringene. Kjør følgende kommando:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/serverroot/updates/Adobe/CC" {--incremental | --fresh}

Trinnvis synkronisering

Selv om --incremental-parameteren validerer alle de nedlastede applikasjonene og oppdateringene, laster den kun ned applikasjonene og oppdateringene som har en ny versjon tilgjengelig. 

 • Nye applikasjoner og oppdateringer lagt ut på Adobe-oppdateringsserveren siden forrige synkronisering

   --incremental-parameteren trekker bare ut de nye applikasjonene

 • Ingen nye applikasjoner eller oppdateringer lagt ut på Adobe-oppdateringsserveren

   --incremental-parameteren trekker ikke ut noe

Vanligvis er det --incremental-alternativet du bør bruke. Hvis de nye applikasjonene og oppdateringene av en eller annen grunn ikke vises på datamaskinene til sluttbrukerne, kan du utføre en ny synkronisering som beskrevet nedenfor.

Ny synkronisering

--fresh-parameteren laster ned alle apper og oppdateringer som er tilgjengelige på Adobe Update Server.

Denne parameteren tømmer rotmappen, og eventuelle applikasjoner og oppdateringer som er til stede på den interne oppdateringsserveren, fjernes først. Deretter blir alle de nyeste applikasjonene og oppdateringene som er tilgjengelige på Adobe Update Server, lastet ned til servermaskinen.

Resultatet er at den interne oppdateringsserveren blir à jour og klar til å oppdatere sluttbrukermaskiner.

Synkronisering kun for Acrobat

--acrobatonly-parameteren laster bare ned Acrobat- og Reader-appene eller -oppdateringene som finnes på Adobe Update Server.

Last ned produkter og oppdateringer basert på et filter

Når du bruker AUSST for en ny eller trinnvis synkronisering, kan du velge produktene og oppdateringene som du vil laste ned.

Merk:

filterProducts-alternativet støtter ikke Acrobat. Følgende scenarier kan ikke brukes for å filtrere Acrobat. Hvis du bruker følgende filteralternativer, blir Acrobat alltid lastet ned eller oppdatert, selv om det ikke er inkludert i filteret. Hvis du bare vil laste ned og oppdatere Acrobat, kan du synkronisere serveren din ved å bruke acrobatonly-parameteren.

AUSST synkroniser gjeldende Adobe-skrivebordsprogrammer og de siste viktige versjonene av disse. AUSST synkroniserer ikke oppdateringer for apper som ikke lenger er i salg. Finn koblinger til applikasjonene som er tilgjengelige for nedlasting.​​ Dette innebærer at når du oppretter filtre, oppgir du bare versjonene av applikasjoner som støttes for nedlasting og installasjon.

Brukstilfellene nedenfor inneholder SAP-koder. Ved behov kan du få den Komplette listen over SAP-koder.

Bruk av alternativet --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="<Liste over Sap-kodene til produktene, adskilt med komma>"

Erstatt --incremental med --fresh hvis du bruker dette alternativet under konfigurasjonen.

Ved bruk av After Effects (Sap-kode: AEFT) som et eksempel for å laste ned de gitte versjonene og oppdateringene:

 • Alle versjoner og oppdateringer:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="AEFT"
 • Alle oppdateringer av versjon 16.0:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0"
 • Oppdatering 16.1.3 av versjon 16:
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.1.3"
 • Oppdatering 16.01 versjon 16.0 av After Effects sammen med alle versjoner av Photoshop (Sap-kode: PHSP):
  AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="AEFT#16.0#16.0.1,PHSP"
  (Merk: De forskjellige produktene er adskilt med komma.)

Bruk av alternativet ----filterFilePath

Hvis du har flere produkter og oppdateringer du ønsker å inkludere i et produktfilter, kan bruk av alternativet --filterProducts være tungvint.

I stedet kan du definere produktfiltrene dine i en filterConfig.xml-fil og bruke  --filterFilePath. Deretter oppgir du informasjonen i en filterConfig.xml-fil.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av den nedlastede mappen>" --incremental --filterFilePath="<absolutt plassering av filterConfig.xml>"

filterConfig.xml: Eksempelstruktur

Ligner på eksemplet gitt ovenfor (--filterProducts) for å opprette et filter for å laste ned oppdatering 16.0.1 av After Effects 16.0 og den nyeste versjonen av Photoshop:

<Filtre>     

  <Filter>

      <Gruppenavn/>

             <Filterverdi>AEFT#16.0#16.0.1,PHSP</Filterverdi>

  </Filter>  

</Filtre>

Komplett liste over SAP-koder.

Merk:

Hvis du ikke oppretter produktgrupper (beskrevet nedenfor), må du opprette en tom node for GroupName . Hvis GroupName-noden ikke er inkludert, blir .xml-formatet feil og fører til feil under synkronisering.

Som standard opprettes en jokertegngruppe for generiske filterkommandoer.

Opprette produktgrupper

Produktgrupper hjelper deg med å gruppere produkter og versjoner basert på brukerne som trenger de bestemte produktene og oppdateringene.

 1. Definer produktgruppene dine basert på produktene og oppdateringene som kreves av ulike brukergrupper.
 2. Opprett .override-filer basert på de forskjellige produktgruppene.
 3. Utruller .override-filene til de forskjellige brukergruppene.

Hver brukergruppe kan da få tilgang til sin egen respektive produktgruppe.

1. Definer produktgrupper

Du kan opprette produktgrupper ved å bruke ett av to alternativer:

1.   --FILTERPRODUCTS-alternativet

2.   --FILTERFILEPATH-alternativet

1. Bruk av alternativet --filterProducts

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="<gruppenavn>(<Liste over Sap-koder for produktene, adskilt med komma>)|<gruppenavn>(<Liste over Sap-koder for produktene, adskilt med komma>)"

Erstatt --incremental med --fresh hvis du bruker dette alternativet under konfigurasjonen.

 

Her bruker vi After Effects (Sap-kode: AEFT) og Photoshop (Sap-kode: PHSP) som eksempler. Opprett to grupper med navnene g1 og g2, som filtrerer følgende produkter og oppdateringer.

 gruppe g1

gruppe g2

Alle versjoner av After Effects og Photoshop oppdatering 19.1.2.

Alle oppdateringer av After Effects 16.0 og alle de nyeste versjonene av Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\DynamicViews" --incremental --filterProducts="g1(AEFT,PHSP#19.0#19.1.2)|g2(AEFT#16.0,PHSP)"

Merk at gruppene er adskilt med loddrett strek-tegnet (|).

Komplett liste over SAP-koder.

2. Bruk av alternativet ----filterFilePath

Hvis du ønsker å inkludere flere grupper, produkter og oppdateringer i et produktfilter, kan bruk av alternativet --filterProducts bli tungvint og vanskelig å vedlikeholde. I stedet kan du definere produktfiltrene dine i en filterConfig.xml-fil og bruke  --filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering av den nedlastede mappen>" --incremental --filterFilePath="<absolutt plassering av filterConfig.xml>"

filterConfig.xml: Eksempelstruktur

Ligner på eksempelet ovenfor (--filterProducts) for å opprette et filter som inneholder to grupper: g1 og g2.

gruppe g1

gruppe g2

Nyeste versjon av After Effects og 19.1.2 oppdateringen av Photoshop versjon 19.0

Versjon 16.0 
av After Effects og alle de nyeste versjonene av Photoshop

<Filtre>

      <Filter>

            <Gruppenavn>g1</Gruppenavn>

            <Filterverdi>AEFT,PHSP#19.0#19.1.2</Filterverdi>

      </Filter>

      <Filter>

            <Gruppenavn>g2</Gruppenavn>

             <Filterverdi>AEFT#16.0,PHSP</Filterverdi>

      </Filter>

</Filtre>

Komplett liste over SAP-koder.

Listen over Sap-koder viser den nyeste versjonen av hver applikasjon som kan brukes sammen for å konstruere XML-filen for filtrering.

2. Opprett klientkonfigurasjonsfiler (.override)

Når du har definert produktfiler og eventuelt produktgrupper, må du generere klientkonfigurasjonsfiler for disse filtrene og gruppene.

Kjør AUSST for hver av gruppene som du definerte ovenfor:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotbane>" --genclientconf="<bane for utmappe>" --url="<server-url>" --groupName=g1

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotbane>" --genclientconf="<bane for utmappe>" --url="<server-url>" --groupName=g2

Merk:

Alternativene for groupName er påkrevd hvis du har definert produktgrupper.

3. Utruller klientkonfigurasjonsfiler (.override)

Deretter utrullerer du de genererte klientkonfigurasjonsfilene (.override) til klientene basert på produktgruppene du har opprettet. Se Konfigurere klienter til å bruke den interne oppdateringsserveren for informasjon om generering og utrullering av klientkonfigurasjonsfiler.

Opprydding av foreldede produkter og oppdateringer

Etter hvert som Adobe gir ut nye produktoppdateringer, foreldes de eldre oppdateringene du laster ned via AUSST. Disse vil dermed ta opp unødvendig diskplass på den interne oppdateringsserveren din.

Hvis du for eksempel lastet ned Photoshop-oppdatering 19.1.0 og senere lastet ned 19.1.1, trenger du ikke 19.1.0 lenger.

Bruk --cleanup-alternativet etter --incremental-alternativet for å fjerne alle foreldede oppdateringer på serveren din.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering for nedlastingsmappen>" --incremental --filterProducts="<sap-koder du vil beholde etter oppryddingen>"

Etterfulgt av:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<absolutt plassering for nedlastingsmappen>" --cleanup

AUSST CLI-meny

Du kan kjøre AUSST fra kommandolinjen ved å kun angi --root-parameteren. I dette tilfellet vises det en meny der du kan foreta et valg. Du kan velge ett av alternativene for å gå videre. 

CLI-meny

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?