Brukerveiledning Avbryt

Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Rollesynkronisering for utdanning
   10. Vanlige spørsmål om Kivuto
   11. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Rollesynkronisering for utdanning
    6. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 6. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 7. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 8. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 9. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 10. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 11. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Administratorer har mulighet til å legge til en ny kontrakt i en eksisterende Admin Console for å bytte ut en utløpende kontrakt med en ny, aktiv kontrakt. Selv om dette gjør at det ikke er nødvendig å overføre brukere og ressurser til en separat Admin Console, vil bytte av kontrakter kreve at bruker- og administratorroller tilordnes på nytt til de nye, aktive produktprofilene i kontrakten som legges til.

  Hvis du vil se informasjon om de ulike kontraktene og avtalene som er knyttet til organisasjonen din, logger du på Admin Console og går til Konto.

Skille mellom kontrakter

Når du legger til en ny kontrakt i din eksisterende Admin Console, vil flere kontrakter bli oppført på Konto-fanen sammen med statusen for hver kontrakt. Koder som angir status, vises også på hvert produkt knyttet til en utløpende eller utløpt kontrakt. Følgende viser endringene som skjer når du bytter kontraktstyper i Adobe Admin Console:

Merk:

Produkter knyttet til en utløpt ETLA-kontrakt fjernes automatisk fra Admin Console når kontrakten har blitt inaktiv. Finn ut mer om ETLA-kontraktens utløpsfaser.

Kontosiden viser informasjon om alle kontraktene og avtalene som organisasjonen har med Adobe. Status for hver kontrakt er angitt i tabellen.

Konto-fanen

VIP-kunder kan administrere kontraktene sine ved å gå til Admin Console > KontoVIP-oversikt. Finn ut mer om administrering av Teams-kontoene dine.

Konto-fanen

De nye produktene vises i produktlisten sammen med indikatoren som viser kontrakttype. En Kjøp flere-knapp vises for VIP-kontrakter.

Oversiktssiden

Produktkortene viser alle produkter fra ulike kontrakter med indikatorer som viser kontraktstypen og status. Disse indikatorene vises bare hvis organisasjonen har en ETLA-kontrakt eller både en ETLA- og en VIP-kontrakt. Du kan også filtrere produktene etter kontrakttype.

Produktside

Hver produktside viser også en indikator for den tilknyttede kontrakttypen.

Produktside

Indikatorer for kontrakttype vises også på utvalgte produkter når du tildeler brukere, produktadministratorer og produktprofiladministratorer.

Brukerside

Tilordne brukere på nytt etter bytting av plan

Når du bytter plan for Admin Console-organisasjonen din, beholdes den gjeldende lagringsplassen din sammen med implementeringen av identiteter og brukere. Brukerne dine mister imidlertid tilgangen til de tildelte produktene sine, og produktadministratorene og produktprofiladministratorene mister de administrative rettighetene.

For å oppnå en jevn overgang og for å unngå tap av brukertilgang og administrative rettigheter, må du gjøre følgende:

 • Eksporter brukerlisten fra Admin Console ved bytting av kontrakter før du gjør endringer. Denne listen gir en referanse når du tildeler brukerne og administratorene på nytt for den nye kontrakten.
 • Tilordne brukerne og administratorene til den nye kontrakten før den forrige kontrakten utløper.

Hvis du vil laste ned brukerlisten, går du til Brukere > Brukere i Admin Console.. Klikk på  øverst til høyre på Brukere-siden, og velg Eksporter brukerliste til en CSV-fil. Lær om CSV-filformatet.

Merk:

Administrative roller kan kun tilordnes på nytt ved hjelp av individuell opplasting eller masseopplasting med en CSV-fil.

Her finner du ulike metoder for å tilordne brukere og administratorer på nytt:

Individuelt

Bruk denne metoden hvis du har en liten arbeidsgruppe med færre enn ti lisenser:

 • For å tilordne brukere går du til Admin Console > Produkter, og klikker på Tilordne brukere på det aktuelle produktkortet. Finn ut mer om tilordning av brukere.
 • Hvis du vil tilordne produktadministratorer, går du til Admin Console > Produkter. Velg det aktuelle produktet, gå til Administratorer-fanen og klikk på Legg til administrator. Finn ut mer om tilordning av produktadministratorer.
 • Hvis du vil tilordne produktprofiladministratorer, går du til Admin Console > Produkter. Velg det aktuelle produktet. Deretter velger du en produktprofil, går til Administratorer-fanen og klikker på Legg til administrator. Finn ut mer om tilordning av produktprofiladministratorer.

CSV-masseopplasting

Bruk denne metoden hvis du har en middels eller stor arbeidsgruppe med over ti lisenser.

Gå til Admin Console > Brukere >  > Rediger brukerinformasjon med en CSV-fil. Deretter klikker du på Last ned CSV-mal > Gjeldende brukerliste. Endre det obligatoriske feltet i CSV-filen slik at det inneholder de oppdaterte produktene eller produktprofilene knyttet til den nye kontrakten.

Brukerinformasjon

Tilhørende felt i CSV-filen

Tilordnede produkter

Produktkonfigurasjoner

Administrerte produktprofiler

Administrerte produktkonfigurasjoner

Administrerte produkter

Administrerte produkter

Deretter laster du opp den oppdaterte CSV-filen i Admin Console igjen. Finn ut mer om redigering av brukerinformasjon med en CSV-fil.
 

Verktøy for brukersynkronisering (UST)

For å bruke denne metoden må du ha forståelse for macOS-terminalen eller Windows-kommandolinjen samt LDAP-er. Hvis du har verktøyet for brukersynkronisering integrert med Adobe Admin Console, kan du bruke den på en av disse to måtene:

 • Med tilordning av brukere fra katalogen din til en produktprofil i Admin Console kan du oppdatere konfigurasjonstilordningen av brukergrupper i katalogen til angitte produktprofiler i Admin Console i UST-konfigurasjonsfilen. Denne prosessen krever administratortilgang til serveren der konfigurasjonsfilen for verktøyet for brukersynkronisering er driftet. Finn ut mer om oppdatering av gruppetilordning i UST-konfigurasjonsfilen.
 • Når du tilordner brukere fra katalogen din til en brukergruppe i Admin Console, kan du oppdatere produktprofilen som er lagt til i brukergruppen, og som tildeler brukere den valgte profilen. Denne prosessen krever at en systemadministrator eller brukergruppeadministrator for de gjeldende gruppene gjennomfører oppdateringen. Finn ut mer om tilordning av produktprofiler til brukergrupper.

User Management-API (UMAPI)

Du må ha praktisk kunnskap om et programmeringsspråk (for eksempel Python) for å bruke REST-API-er. Hvis du har integrert User Management API med Adobe Admin Console, kan du bruke den på en av disse to måtene:

 • Hvis du tilordner brukere fra katalogen din til en produktprofil i Admin Console, kan du oppdatere konfigurasjonstilordningen av brukergrupper i katalogen til angitte produktprofiler i Admin Console i UMAPI. Denne prosessen krever administratortilgang til UMAPI-konfigurasjonsfilen. Finn ut mer om oppdatering av tilordningen til en produktprofil i UMAPI-konfigurasjonsfilen.
 • Når du tilordner brukere fra katalogen din til en brukergruppe i Admin Console, kan du oppdatere produktprofilen som er lagt til i brukergruppen som tildeler brukere den valgte profilen. Denne prosessen krever at en systemadministrator eller brukergruppeadministrator for de gjeldende gruppene gjennomfører oppdateringen. Finn ut mer om tilordning av produktprofiler til brukergrupper.

Azure Sync og Google-tilkobling

Bruk denne metoden hvis du har integrert Azure Sync eller Google-tilkobling med Adobe Admin Console. Du kan tilordne alle brukere til en ny produktprofil på nytt eller oppdatere produktprofilen som er tildelt en brukergruppe for produktkonfigurasjonene i kontrakten:

 • Azure Sync synkroniserer brukere i bestemte kataloggrupper i Admin Console til en brukergruppe. Hvis disse brukergruppene har blitt tildelt produktprofiler, kan du oppdatere produktprofilen som er lagt til i brukergruppen som tilordner alle brukere i gruppen til den valgte profilen. Denne prosessen krever at en systemadministrator eller brukergruppeadministrator for de gjeldende gruppene gjennomfører oppdateringen. Finn ut mer om tilordning av produktprofiler til brukergrupper.
 • Google-tilkoblingen synkroniserer en liste over bestemte brukere i Admin Console som deretter tilordnes til produktprofiler via Admin Console. Du kan oppdatere produktprofilene som er tilordnet til eksisterende brukere, synkronisert med Google-tilkobling, enten via individuell opplasting eller CSV-metoden for masseopplasting. Denne prosessen krever en systemadministrator, brukergruppeadministrator, produktadministrator eller produktprofiladministrator, avhengig av hvordan brukerne tilordnes. Finn ut mer om administrering av produkter og produktprofiler.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din