Nå kan du bruke Admin Console til å administrere tilgang til funksjoner og alternativer i produkter. Hvis du vil administrere brukere og handlingene de kan utføre i produktet, lar Admin Console deg tilordne tillatelser og roller til produktprofiler. Hvis for eksempel organisasjonen din bruker Adobe Analytics eller Adobe Target, kan du først opprette produktprofiler for disse produktene, tilordne tillatelser til disse profilene etter behov, og deretter legge til brukere til disse produktprofilene. Brukerne som er lagt til, vil få rettighetene fra produktprofilene som de er lagt til i.

I tillegg til å tillate brukere med tillatelser å utføre bestemte oppgaver eller få tilgang til bestemte områder, kan du også gi dem produktroller i produktprofiler. I Adobe Target kan du for eksempel tilordne brukere en rolle som observatør, redaktør eller godkjenner. Disse produktrollene gjenkjennes og kontrolleres av Adobe Target.

Som administrator for produktprofiler gir muligheten til å definere tillatelser og roller i produktprofiler i Admin Console deg kontroll over måten sluttbrukerne bruker produktet på.

Du finner nærmere informasjon om administrasjon av produkter og profiler på Admin Console under Administrere produkter og profiler.

I Admin Console grupperes tillatelseselementer i deler. Hver del inneholder flere tillatelseselementer som kan inkluderes i eller fjernes fra en produktprofil.

Merk:

Delene og tillatelseselementene som vises i Admin Console, vil variere for hvert produkt.

Legge til tillatelser i en produktprofil

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du vil legge til tillatelseselementer fra en bestemt del til en produktprofil:

 1. Logg på Admin Console og naviger til Produkter.

  Det vises en liste over alle Adobe-produktplanene du er administrator for.

 2. Klikk på den aktuelle produktplanen.

 3. Klikk på produktprofilen der du trenger å legge til tillatelser, og gå til Tillatelser-fanen.

  Tillatelser-fanen viser en liste over deler som gjelder for det gjeldende produktet. Listen viser også antall tillatelseselementer som er tatt med i den gjeldende profilen.

  Tillatelsesdeler
 4. Klikk på et område for å se de tilgjengelige tillatelsene.

  Du kan bruke søkeboksen for å søke etter et tillatelseselement. Listen over tillatelseselementer filtreres for å inkludere dem som samsvarer med søket.

  Tillatelser

  Legg til eller fjern tillatelser etter behov.

  Du kan også bruke søkeboksen for å søke etter tillatelser.

 5. Klikk på Lagre når du er ferdig.

Inkludere tillatelseselementer automatisk

Når du legger til tillatelseselementer i en produktprofil, kan du bruke valget Inkluder automatisk til ikke bare å legge til alle tillatelseselementene som finnes i en del i dag, men også alle tillatelseselementer som kan bli opprettet i denne delen senere. Dette betyr at når du merker av i denne boksen, vil alle tillatelseselementene som er tilgjengelige for delen nå, bli lagt til i produktprofilen. Hvis det blir tilgjengelig nye tillatelseselementer for denne delen senere, blir disse automatisk inkludert i produktprofilen. Når du velger dette alternativet, trenger du ikke komme tilbake og redigere produktprofilen for å inkludere de nye tillatelseselementene.

 1. Fra Tillatelser-fanen i en produktprofil klikker du for å åpne en del for å se de tilgjengelige tillatelsene.

 2. Klikk på Inkluder automatisk for å inkludere alle tillatelsene i denne delen automatisk.

  Inkluder tillatelser automatisk
 3. Klikk på Lagre.

  Tillatelsene er inkludert automatisk

Fjerne tillatelser

Du kan fjerne spesifikke tillatelser som er lagt til i en produktprofil. Du kan også fjerne alle tillatelsene i en tillatelsesdel i en produktprofil.

 1. Fra Tillatelser-fanen i produktprofilen som er valgt, klikker du for å åpne delen for tillatelser.

  Fjerne tillatelser
 2. Hvis du vil fjerne bestemte tillatelser, klikker du på til høyre for den inkluderte tillatelsen.

 3. Hvis du vil fjerne alle tillatelseselementene i en tillatelsesdel som er lagt til i en produktprofil, klikker du på Fjern alle øverst til høyre i inkluderingslisten.

Kopiere tillatelser

Du kan opprette en ny produktprofil ved å bruke tillatelsene som er definert i en eksisterende profil. Dette kan være nyttig hvis du har en produktprofil med et komplisert sett med definerte tillatelser.

 1. Når du har lagret tillatelsesendringene i en produktprofil, klikker du på Kopier tillatelse i Tillatelser-fanen.

 2. Når du blir bedt om å opprette en ny profil, klikker du på Fortsett.

  Bekreft kopiering av tillatelser

  Når du kopierer tillatelsene fra en produktprofil, vil du få se en ny profil (utkast). Den nye produktprofilen har alle tillatelsene til den opprinnelige profilen.

 3. Oppgi nødvendig informasjon for å opprette en ny profil i Profil-fanen.

  Detaljer om den nye profilen
 4. Klikk på Neste.

 5. Velg tjenestene du vil slå av eller på for denne profilen, og klikk på Ferdig.

  Tjenester for den nye profilen

Når den nye profilen er opprettet med tillatelser fra den forrige profilen, sendes du til Brukere-fanen for den nye profilen.

Legg til brukere og administratorer for denne profilen etter behov.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet