Brukerveiledning Avbryt

Administrere brukere | Enkeltvis

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
   7. Global administrering
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Kom i gang med global administrering
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere administratorer
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
  12. Utforske statistikk
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

 

Finn ut hvordan system-, produkt-, produktprofil- og brukergruppeadministratorer kan administrere brukere enkeltvis for å innvilge dem tilgang til Adobe-produkter og -tjenester.

Gå til fanen Brukere i Adobe Admin Console for å legge til, oppdatere og fjerne brukerkontoer. Velg brukeren du ønsker å redigere eller fjerne, eller legg til nye brukere ved å velge Legg til brukere.

Hvis du er ny som Adobe Enterprise- eller Teams-kunde, anbefaler vi at du velger strategi for brukeradministrasjon før du går i gang med å administrere brukerne dine i Admin Console.

Vis brukerlisten

 1. Logg på Admin Console.

 2. I brukerlisten på fanen Brukere kan du se navn, e-postadresse, ID-type og produkter som er tilordnet til de enkelte brukerne. ID-typen er hvordan brukeren autentiseres, og avhenger av følgende:

  • Federated ID (gjelder bedriftskontoer): Hvis du har gjort krav på e-postdomenet som brukerne autentiserer Adobe-kontoene sine med, og du har konfigurert brukerne dine til å logge på med SSO. Finn ut mer.
  • Enterprise ID (gjelder bedriftskontoer): Hvis du har gjort krav på e-postdomenet som brukerne autentiserer Adobe-kontoene sine med, og du ikke har konfigurert SSO. Finn ut mer.
  • Adobe ID (gjelder for teams- eller bedriftskontoer): Hvis du ikke har gjort krav på e-postdomenet, eller hvis brukerne dine autentiseres med et offentlig domene slik som gmail.com.

  Hvis det er mer enn 1000 brukere i organisasjonen din, vises ikke listen over brukere. Du kan enten bruke søkefeltet til å søke etter en bruker, eller velge Vis brukerliste for å vise hele listen.

 3. Velg ikonet Vis detaljer  for å vise brukerens rettigheter, innbefattet produkter, brukergrupper og administratorrettigheter.

Legg til brukere

 1. Gå til Admin Console og velg Legg til brukere.

 2. Angi brukerens e-postadresse. Alternativt kan du legge inn brukerens fornavn og etternavn.

  Hvis du har gjort krav på domenet til e-postadressen til brukeren du legger til, blir denne brukeren lagt til enten som en Enterprise ID-bruker eller som en Federated ID-bruker. Dette avhenger av om organisasjonen er satt opp med Enterprise ID eller Federated ID i Admin Console. Hvis du ikke har gjort krav på domenet, blir brukeren imidlertid lagt til som Adobe ID-bruker.

 3. Velg produktene eller brukergruppene du vil tildele brukeren. Listen over produkter som vises, er basert på organisasjonens kjøpsplan. Les mer om hvordan du administrerer produkter og produktprofiler i Admin Console.

  Legge til brukere

 4. For Enterprise-kontoer velger du først et produkt og deretter en profil for produktet. For arbeidsgruppe-kontoer velger du produktet du vil tilordne brukeren. Les mer om hvordan du administrerer produkter og produktprofiler i Admin Console.

 5. Hvis du vil legge til brukeren i en brukergruppe, går du til Brukergrupper eller velger ikonet Legg til  . Velg deretter brukergruppene. Produktene som er knyttet til de valgte brukergrupper, blir tilordnet til brukeren.

  Merk:

  Du kan her legge til opptil ti brukere. Hvis du vil legge til flere, lagrer du endringene og gjentar deretter trinnene ovenfor.

 6. Velg LagreBrukeren legges til og vises på listen Brukere.

  Hvis brukeren ved pålogging i Adobe-kontoen sin har flere Adobe-planer tilknyttet samme e-postadresse, og minst én av disse er en bedriftsplan, oppretter Adobe egne profiler for hver plan og gir dem egen lagringsplass. Finn ut mer om hvordan sluttbrukere kan administrere Adobe-profiler.

  Hvis du tilordner administratorroller eller produktprofiler til brukere, får de aktuelle brukerne en e-post. Brukerne må klikke på koblingen i e-posten for å fullføre profilen, hvis de blir bedt om det.

Redigere brukerinformasjon

Som administrator kan du bare oppdatere informasjon for brukere som tilhører et domene organisasjonen din eier. Du kan ikke oppdatere informasjon for brukere som tilhører et domene organisasjonen har klarert, men ikke eier. Du kan endre følgende detaljer for en bruker:

 • Brukergrupper og produkter som er knyttet til brukeren
 • Administratorrettigheter
 • Land
Merk:
 • For brukere med Federated ID eller Enterprise ID kan brukerdetaljer endres ved hjelp av Admin Console, Azure Sync, Google Syncverktøyet for brukersynkronisering eller brukeradministrasjons-API-et. Endringene trer i kraft umiddelbart, men brukeren blir ikke varslet. Hvis du endrer e-postadressene for en bruker, må du informere brukeren om å bruke den nye e-postadressen for å logge på Adobe enterprise-kontoen.
 • For brukere med Federated ID vil endringer av e-postadressen bare påvirke brukerpåloggingen hvis e-postadressen har blitt brukt som identifikator i SAML-leveringen mellom Adobe og organisasjonens identitetsleverandør. Hvis organisasjonen bruker e-postadresser i leveringen, må endringer av e-postadresser gjøres samtidig på begge sider, ellers vil ikke brukerne kunne logge seg på enterprise-kontoene sine.
 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Velg navnet på en bruker fra listen over brukere. Sjekk at hyperkoblingen på navnet er uthevet.

 3. Gå til delen Brukerdetaljer og velg Rediger brukerprofil.

  Menyen Rediger brukerdetaljer

 4. Rediger produktene, brukergruppene og administratorrettighetene som er tilknyttet brukeren. Velg ikonet Flere alternativer  oppe til høyre i den aktuelle delen.

  Merk:

  (Kun for bedrifterTilordning av en brukergruppe tilordner også tilknyttede produktprofiler til brukeren.

Fjerne brukere

Merk:

Brukere med Federated ID og Enterprise ID kan også fjernes ved hjelp av Azure SyncGoogle Syncverktøyet for brukersynkronisering eller brukeradministrasjons-API-et.

 1. Admin Console går du til Brukere > Brukere.

 2. Merk av de aktuelle brukerne på brukerlisten som kommer opp.

 3. Velg Fjern brukere.

 4. Hvis du er utdanningskunde og organisasjonen din bruker Adobe-lagring for bedrifter, kan du gjøre ett av følgende:

  • Overfør innholdet nå: Mappeinnholdet sendes på e-post til en utpekt bruker. Hvis du velger dette alternativet, må du angi e-postadressen til brukeren som skal motta innholdet.
  • Overfør innholdet senere: Mappeinnholdet blir liggende under Inaktive brukere til det slettes permanent.
  • Slett innholdet permanent: Mappen slettes permanent uten mulighet til å gjenopprette innholdet.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se hente ut ressurser fra den slettede brukeren.

  Hvis du er en utdanningskunde, vil du ikke se alternativene ovenfor. Dette betyr at når du sletter en konto, flyttes brukerens ressurser til fanen Inaktive brukere

  For å overføre ressursene til en student som har forlatt organisasjonen, må du gå til Lagring > Inaktive brukere og overføre innholdet til deg selv eller til en annen bruker i organisasjonen (fordi studenten ikke lenger er en del av institusjonen). Deretter må mottakeren laste ned ressursene (som zip-filer), og sende zip-filene til studenten.

  Forsiktig!

  Hvis du fjerner Katalogbrukere (Brukere > Katalogbrukere) av sikkerhetsmessige grunner, fjernes alle referanser til brukerens navn og e-postadresse. Bare en unik alfanumerisk ID beholdes i Admin Console. Når du henter ut slike ressurser senere, kan det være vanskelig å identifisere slettede brukere i Inaktive brukere-fanen. Det anbefales at du bruker Overfør innhold nå-alternativet. 

 5. I dialogboksen Fjern brukere som åpnes, velger du Fjern brukere.

  Brukerne fjernes fra Admin Console, og alle tillatelser og tilgang til tjenester som er gitt av organisasjonen, tilbakekalles.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet