Brukerveiledning Avbryt

Vanlige brukstilfeller med AUSST

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Kom i gang med Global Admin Console
  1. Ta i bruk global administrering
  2. Velg organisasjonen din
  3. Administrere organisasjonshierarkiet
  4. Administrere produktprofiler
  5. Administrere administratorer
  6. Administrere brukergrupper
  7. Oppdatere organisasjonspolicyene
  8. Administrere policymaler
  9. Tilordne produkter til underordnede organisasjoner
  10. Utføre ventende jobber
  11. Utforske statistikk
  12. Eksportere eller importere organisasjonsstruktur
 8. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 9. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 10. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 11. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Administrere arbeidsgruppen din i Adobe Express
  5. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  6. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  7. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  8. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  9. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  10. VIP Select-hjelp
 12. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 13. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Utfør en trinnvis synkronisering eller bruk filtre for å laste ned bestemte produkter og oppdateringer.

Med Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kan du sentralisere nedlastingen av Adobe-applikasjoner og -oppdateringer til én enkelt serverplassering. 

 

AUSST-verktøy

Hold serveren ved like

konfigurer server

Vanlige brukstilfeller

4. Vanlige brukstilfeller med AUSST 

Hvis du vil konfigurere den interne oppdateringsserveren, kan du bruke  --fresh-alternativet som laster ned alle Adobe-applikasjoner og oppdateringer fra Adobe Update-serveren. Du må sørge for at du har 600 GB ledig diskplass på den aktuelle partisjonen for --fresh-synkroniseringen. Dette er vanligvis en éngangshandling som du utfører når du konfigurerer oppdateringsserveren for første gang.

Deretter kan du velge en selektiv synkronisering:

 • Utfør en trinnvis synkronisering for å bare få nye applikasjonsversjoner og oppdateringer
 • Opprett filtre for å laste ned bestemte produkter.

Se vanlige brukstilfeller nedenfor for å bruke AUSST i forskjellige scenarier som ofte kan oppstå.

Trinnvis synkronisering

Hvis du vil ha en trinnvis oppdatering fra Adobe Update-serveren, bruker du følgende kommando:

Windows:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental

macOS:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/Library/WebServer/Documents/ausst/" --incremental

Hvis du vil kjøre denne kommandoen med jevne mellomrom, kan du planlegge en repeterende jobb ved hjelp av Oppgaveplanlegger for Windows eller Crontab for macOS.

Vanlige brukstilfeller

Følgende brukstilfeller kan hjelpe deg med å forstå hvordan du bruker AUSST i forskjellige scenarier som ofte kan oppstå.

Merk:

AUSST synkroniserer gjeldende Adobe-skrivebordsapplikasjoner og de siste større versjonene av disse. (Acrobat er et unntak: AUSST synkroniserer kun den gjeldende versjonen for å sikre at du har de nyeste sikkerhetsoppdateringene.) AUSST synkroniserer ikke oppdateringer for applikasjoner som ikke lenger er i salg. Finn koblinger til applikasjonene som er tilgjengelige for nedlasting.​

 Brukstilfellene nedenfor inneholder SAP-koder (for eksempel er Sap-koden for Photoshop-produktet PHSP). Ved behov kan du få den komplette listen over SAP-koder.

Brukstilfelle

Kommando

Synkroniser alle produkter og oppdateringer

(Ikke inkludert eldre produkter)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<root folder>" --incremental

Synkroniser den nyeste oppdateringen til et bestemt produkt.

Eksempel: Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --incremental --filterProducts=<sap-kode>

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="PHSP"

Synkroniser den nyeste versjonen av et produkt kun for en bestemt gruppe.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP)"

Synkroniser en bestemt versjon av et produkt kun for en bestemt gruppe. 

SAP-koden, hovedversjonen og underversjonen bør alle angis hvis det kreves en bestemt underversjon.

Eksempel: Gruppenavn: g1. Photoshop versjon 18.1.3.

PHSP#18.0#18.1.3 – Dette indikerer at produktet er Photoshop, hovedversjonen er 18 og underversjonen er 18.1.3

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)"

Generer klientkonfigurasjonsfiler for gruppe g1.

Merk:

Versjonsnummeret er en veiledende versjon. Det faktiske versjonsnummeret til et produkt kan være ulikt.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --genclientconf="<utdatamappe>" --url="<Nettadressebanen til rotmappen>" --groupName=g1

Synkroniser en bestemt versjon for én gruppe, og den nyeste versjonen for en annen gruppe.

Eksempel: PHSP 18.3.1 for gruppe g1. Nyeste versjon av Dreamweaver for gruppe g2.

Merk:

Versjonsnummeret er en veiledende versjon. Det faktiske versjonsnummeret til et produkt kan være ulikt.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --genclientconf="<utdatamappe>" --url="<Nettadressebanen til rotmappen>" -- groupName=g1

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --genclientconf="<utdatamappe>" --url="<Nettadressebanen til rotmappen>" -- groupName=g2

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)|g2(DRWV)"

Synkroniser alle produkter fra grupper du har opprettet tidligere

Merk: Hvis du har definert filtre/grupper, blir disse beholdt ved bruk av trinnvis-alternativet.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe m--root="<rotmappe>" --incremental

Synkroniser alle produkter og oppdateringer som ikke er del av en gruppe.

Merk:

Fjerner alle filtre/grupper og synkroniserer alle de nyeste applikasjonene og produktene.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --incremental --filterProducts="()"

Fjern eldre produkter som ikke er nødvendige.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --cleanup

 • Med cleanup-alternativet slettes de nedlastede produktene på AUSST-serveren ut fra det siste filteret som ble brukt med incremental-alternativet. For å utføre cleanup må du altså kjøre dette i en separat kommando fra incremental-alternativet.
  Hvis du ønsker å beholde visse produkter etter cleanup, må du spesifisere disse i filterProducts som en del av incremental-alternativet.
  Eksempel: For å rydde opp i alle produkter med unntak av Photoshop og Illustrator, kjører du følgende kommandoer separat:
 1. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --incremental --filterProducts="PHSP, ILST"
 2. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --cleanup
 • Da du ikke kan bruke cleanup-alternativet umiddelbart etter at du har brukt incremental, kan du følge fremgangsmåten under for å sjekke filtrene du bruke sist med incremental-alternativet:
  Kjør følgende kommandoer i kommandovinduet (for Windows) eller terminalen (for macOS):
  Windows
  Powershell-kommando "& {Get-Content <bane til ffc.xml-filen> -Tail 5}"
  Eksempelbane hvis FFC-filen er på en server: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  macOS:
  tail -f <bane til ffc.xml-filen>
  Eksempelbane hvis FFC-filen er på en server: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  Disse kommandoene utløser visning av de siste linjene i ffc.xml-filen.
FFC XML-fil som viser filterkommando

Få alle grupper med produkter.

Filen gropups.xml opprettes på stedet filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<rotmappe>" --gengroupconfig --filterFilePath="<utdatamappe>\groups.xml"

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet