Brukerveiledning Avbryt

Utrullere Adobe Acrobat

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Godkjenne Adobe-applikasjoner i Googles administrasjonskonsoll
   3. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   4. Integrasjon med Canvas LMS
   5. Integrasjon med Blackboard Learn
   6. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   7. Distribuere Adobe Express gjennom Googles applisensiering
   8. Legge til brukere gjennom listesynkronisering
   9. Vanlige spørsmål om Kivuto
   10. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Identitetstyper | oversikt
  2. Konfigurere identitet | oversikt
  3. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
  4. Konfigurere Azure AD-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
   2. Legge til Azure Sync i en katalog
   3. Rollesynkronisering for utdanning
   4. Vanlige spørsmål om Azure Connector
  5. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
   1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
   2. Legge til Google Sync i katalogen din
   3. Vanlige spørsmål om Google sammenslutning
  6. Konfigurere organisasjonen med Microsoft ADFS
  7. Konfigurere organisasjonen for distriktsportaler og LMS
  8. Konfigurere organisasjonen med andre identitetsleverandører
   1. Opprette en katalog
   2. Bekrefte eierskap av et domene
   3. Legge til domener i kataloger
  9. SSO – vanlige spørsmål og feilsøking
   1. Vanlige spørsmål om SSO
   2. SSO-feilsøking
   3. Vanlige spørsmål om utdanning
 4. Administrere organisasjonsoppsettet
  1. Administrere eksisterende domener og kataloger
  2. Aktivere automatisk kontooppretting
  3. Konfigurere organisasjonen via katalogklarering
  4. Overføre til en ny godkjenningsleverandør 
  5. Innstillinger for ressurser
  6. Innstillinger for godkjenning
  7. Kontakter for personvern og sikkerhet
  8. Innstillinger for konsollen
  9. Administrere kryptering  
 5. Administrere brukere
  1. Oversikt
  2. Administrative roller
  3. User Management-teknologier
   1. Administrere brukere enkeltvis   
   2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
   3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Google Federation Sync
  4. Endre identitetstype for bruker
  5. Administrere brukergrupper
  6. Administrere katalogbrukere
  7. Administrere utviklere
  8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
  9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
 6. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere regler for automatisk tilordning
   4. Gå gjennom produktforespørsler
   5. Administrere policyer for selvbetjening
   6. Administrere appintegreringer
   7. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   8. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   9. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   10. Tilleggstjenester
  2. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Administrere profiler
   6. Licensing Toolkit
   7. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 7. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 8. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
 9. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 10. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 11. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 12. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

Finn ut hvordan du utrullerer Adobe Acrobat hvis du bruker Adobe Creative Cloud for Teams eller Enterprise. Dette gjelder både for Acrobat Pro og Acrobat Standard.

Innledning

I macOS og Windows  OS Acrobat er inkludert i pakkefilen som opprettes ved hjelp av Opprett pakke-arbeidsflytene i Admin Console. 

Du kan utrullere Acrobat ved hjelp av pakkeoppsettsfilen via kommandolinjen eller ved å dobbeltklikke på den (og ikke via verktøyet Exception Deployer).

Du kan også bruke Enterprise Toolkit (ETK) for å utrullere egendefinerte produkter i hele organisasjonen din, sette opp virtualiserte installasjoner og opprette PDF-arbeidsflyter for bedrift. Acrobat EKT gir et bredt spekter av IT-detaljer om konfigurasjon og utrullering av Adobe Acrobat Document Cloud samt tidligere produktversjoner.

Merk:

Acrobat kan også utrulleres ved hjelp av pakken som er opprettet med Creative Cloud Packager, men vi anbefaler at du bruker arbeidsflyten for oppretting av pakker i Adobe Admin Console.

Last ned og utruller Acrobat

lisens

Adobe Acrobat-lisensiering: For å bruke Acrobat, begynner du med å velge lisensprogrammet ditt.
Finn ut mer >

last ned

Last ned Acrobat-installasjonsprogrammet: Når du har valgt et lisensieringsprogram, laster du ned Acrobat-installasjonsprogrammet. Finn ut mer >

Utruller acrobat

Utruller Acrobat: Utruller Acrobat for Teams via Acrobat-installasjonsprogrammet du har lastet ned. Finn ut mer >

konfigurering av sikkerhetsvarslingstjeneste

Konfigurer Security Notification Service: Konfigurer Adobe Security Notification Service for å sende e-postvarsler til brukerne. Finn ut mer >

Adobe Acrobat-lisensiering

Basert på kravene til bedriften eller organisasjonen din, kan du velge ett av lisensieringsprogrammene:

 • Adobe-abonnementslisens
 • Adobe-terminlisens
 • Adobe Acrobat evigvarende lisens

Se Sammenligne lisensieringsprogrammer for å finne det beste lisensieringsprogrammet for organisasjonen din.

Kontinuerlig gren

Acrobat har to grener: kontinuerlig og klassisk. Last ned kontinuerlige grenversjoner. Hvis du vil ha mer informasjon om grener, kan du se Document Cloud-produktgrener. Når du har valgt et lisensieringsprogram og den nødvendige produktgrenen, kan du laste ned installasjonsprogrammet for å fortsette utrulleringsprosessen.

Last ned Acrobat-installasjonsprogrammet

Før du laster ned Acrobat, må du sørge for at systemet ditt oppfyller kravene:

Last ned installasjonsprogrammet basert på operativsystemet og produktversjonen din.

 

Windows

Mac

Acrobat Pro

Acrobat Standard

i/t

Merknader:

 • Dette installasjonsprogrammet er flerspråklig; det kan installere Acrobat på hvilket som helst av språkene som støttes av Acrobat Se avsnittet om installering nedenfor for mer informasjon.
 • Windows-installasjonsprogrammer er selvutpakkende exe-filer. Kjør den nedlastede .exe-filen én gang for å pakke ut installasjonsprogrammet i Acrobat-mappen på skrivebordet.

Utrullere Acrobat

Følg disse trinnene i angitt rekkefølge for å utrullere Acrobat som Creative Cloud for Teams:

 1. Tilpass pakker
 2. Installer Acrobat på Windows eller Installer Acrobat på macOS

Tilpasse pakker

Bruk Customization Wizard (Windows og macOS) som er tilgjengelig via ETK for å tilpasse pakker. Veiviseren effektiviserer oppgaven med å konfigurere (tilpasse) installasjonsprogrammet før utrullering i hele organisasjonen. Hvis du for eksempel har en volumlisens, trenger du ikke å registrere og tilpasse hver kopi av produktet du installerer. Du kan tilpasse installasjonsprogrammet for å hoppe over standard registreringsspørsmål, godta lisensavtalen for sluttbrukere og fylle ut navnet på organisasjonen automatisk.

Veiviseren kan bare brukes til å justere Acrobat-produkter. 

 Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Dokumentasjon for Adobe Customization Wizard (Windows / Mac) og MSI- og kommandolinjeeksempler. . Du kan laste ned veiviseren her.

Vil du vite mer om Acrobat Enterprise Toolkit (ETK)? Se Enterprise Toolkit for Acrobat-brukere.

Opprette tilpasset pakke

Bruk Customization Wizard til å tilpasse pakken ytterligere gjennom én av følgende arbeidsflyter (basert på sluttbrukerens operativsystem).

For å kunne tilpasse Acrobat fra den nedlastede pakken må du ha nyeste versjon av Customization Wizard og den nedlastede Acrobat Pro-filen MSI.

 1. Last ned Customization Wizard.

 2. Opprett en pakke ved hjelp av arbeidsflytene for oppretting av pakke i Admin Console

 3. Start Customization Wizard.

  Merk:

  Ikke legg inn Creative Cloud Enterprise-lisensnøkkelen din i konfigurasjonsveiviseren hvis den allerede er spesifisert i arbeidsflyten Opprett pakke.

 4. Velg Åpne pakke i Fil-menyen i Customization Wizard.

 5. Finn pakken som ble opprettet i trinn 2, og åpne Acrobat Pro .msi- (Windows) eller .pkg-filen (macOS) på følgende plassering:
  \Acrobat\Build\Setup\APRO20.0\Adobe Acrobat\

 6. I delen Alternativer for tilpasning velger du alternativene du vil bruke.

  Tilpass Acrobat-pakker

  Merk:
  • Hvis du har mer enn ett Acrobat Pro-serienummer, kan du bruke serienummeret for Creative Cloud for Enterprise eller Acrobat Pro.
  • Feltet for serienummer brukes bare ved serialiserte utrulleringer der maskinen er lisensiert. Hvis du bruker Customization Wizard til å opprette en tilpasset pakke via Adobe Admin Console for navngitte brukere, lar du seriefeltet stå tomt. 
 7. Lagre pakken. Ved lagring av pakken genereres det en "transformasjoner"-fil (med filtypen .mst) i Acrobat-katalogen. Denne filen brukes når du installerer Acrobat via pakken. 

For å kunne tilpasse Acrobat fra den nedlastede pakken, må du ha den nyeste versjonen av Customization Wizard og den nedlastede .pkg-filen.

 1. Gå til terminalen og utvid pakkefilen (lastet ned fra Admin Console) ved hjelp av følgende kommando:

  "pkgutil --expand "path of package" "<destinasjonskatalogen for utviding av pakkefilinnholdet>".

  Eksempel på kommando for å utvide

 2. Kopier APRO19.0.dmg-filen fra strukturen i pakken som du utvidet i trinnene ovenfor, og plasser den på skrivebordet.

  APRO-filen trekkes ut fra pakkeinnholdet

 3. Dobbeltklikk på og installer filen APRO19.0.dmg. Åpne det monterte volumet.

  Monter APRO20.dmg

 4. Opprett en mappe i AcrobatVolume på datamaskinen, og kopier innholdet i det monterte volumet (fra trinn 3 ovenfor) til denne mappen.

  Opprett en Acrobat Volume-mappe

 5. Bruk Customization Wizard i Acrobat Installer.pkg i AcrobatVolume-mappestrukturen.

  Bruke Customization Wizard

  Merk:

  Du kan også konfigurere plist-referanser for de tilpassede pakkene. Hvis du vil vite mer, kan du se Konfigurasjon før utrullering.

 6. Opprett et tilpasset installasjonsprogram med navnet Acrobat Installer.pkg.

 7. Erstatt den tilpassede installasjonspakken som ble opprettet på trinn 6 ovenfor, i AcrobatVolume-mappen.

  Erstatt tilpasset installasjonsprogram

 8. Vi har nå "AcrobatVolume"mappen med dmg-innhold OG et tilpasset installasjonsprogram for Acrobat.

  Kjør nå følgende kommandolinje for å bruke AcrobatVolume-mappen til å opprette APRO20.0.dmg:

  hdiutil create -volname "Acrobat "  -srcfolder "/Users/labuser/Desktop/AcrobatVolume" -ov -format UDZO APRO20.0.dmg

  Merk:

  Erstatt labuser med brukernavnet til den aktuelle brukeren i kommandoen ovenfor.

 9. Erstatt den nyopprettede filen APRO20.0.dmg i pakkefilmappen du utvidet på trinn 1 overfor.

 10. Kjør følgende pkgutil-kommando for å slå sammen det utvidede filinnholdet:

  "pkgutil --flatten "dir of expanded package" "package path for new package"

  Kommando for komprimering av pakke

Utrullere den tilpassede pakken

Windows: Utruller det tilpassede installasjonsprogrammet med Customization Wizard til kundene dine som beskrevet i dokumentasjonen for Customization Wizard.

macOS:Utruller pakken som er opprettet med Customization Wizard-utdataene.

Fortsett utrulleringen av pakken som er opprettet med MSI-filen (Windows) eller PKG-filen (macOS) til klienten.

Merk:

Når MST-filen (også kjent som transformasjonsfilen) er lagret i Acrobat-undermappen i en Windows-pakke, kan du begynne å utrullere programvaren til målsystemene. Det er mulig å installere Acrobat ved hjelp av den tilhørende MSI-filen (Windows) eller PKG-filen (macOS), men lisensinformasjonen og eventuelle avhengigheter installeres da ikke med pakken. Vi anbefaler at du bruker "setup.exe" i "Versjon"-mappen når du installerer en pakke som er opprettet med Opprett pakke-arbeidsflytene i Admin Console og inneholder Acrobat. På den måten sikrer du at også avhengigheter (f.eks. Microsofts Visual C++ Redistributables) installeres. Du finner mer installasjonsinformasjon nedenfor.

MSI-installasjonsprogrammet håndterer ikke avhengigheter, for eksempel Microsoft Visual C++ Redistributables, som er relevante for Acrobat-versjonen (f.eks. PDFMaker) som installeres.

Installere Acrobat på Windows

Forsiktig!

Hvis du bruker harddiskkloning eller en lignende teknologi, må programvaren installeres etter at operativsystemet har blitt formatert.

Windows-installasjonsprogrammer er  selvutpakkende  exe- filer. Kjør den nedlastede  exe-filen  én gang for å pakke ut installasjonsfilene. Som standard pakkes installasjonsfilene ut i en "Acrobat"-mappe på skrivebordet. Bruk en av følgende metoder for å installere Acrobat på Windows:

 • Metode 1: Installer i kommandolinjemodus på brukerens maskin.
 • Metode 2: Installer via GUI-modus på brukerens maskin.
 • Metode 3: Installer ved hjelp av utrulleringsmetoder som SCCM.

Metode 1: Installer i kommandolinjemodus på en brukers maskin.

Hvis du vil installere en pakke som inneholder Acrobat, kan du kjøre setup.exe (i "Bygg"-mappen) enten via kommandolinjen eller ved å dobbeltklikke på filen.

Språk for den installerte pakken

Språket som pakken installeres med, avhenger av tre faktorer:

 • Hvis alternativet Med operativsystemspråket velges under oppretting av pakken.
 • Språket du angir i kommandoen mens pakken distribueres.
 • Språket du har opprettet pakken med.

Følgende tabell viser hvordan hver av disse faktorene påvirker språket der pakken installeres. 

Med operativsystemspråket

Språket som er eksplisitt angitt mens du utrullerer en pakke med  kommando linjen

Pakken installeres på ...

Valgt

Nei

Operativsystemspråket

Valgt

Ja

Språket som er eksplisitt angitt i kommandolinjen mens en pakke distribueres

Ikke valgt

Ikke valgt

Nei

Språket pakken er opprettet med

Valgt

Ja, men det angitte språket er ikke tilgjengelig

Språket pakken er opprettet med

Ikke valgt

Merk:

Når installasjonsprogrammet kjøres, kontrollerer det språkversjonen som er angitt på systemnivå, og ikke på brukernivå. Du finner mer informasjon om denne innstillingen i Installer Creative Cloud-pakke med operativsystemspråket.

Kommandolinjen har flere nødvendige parametere som tilordnes standardverdier hvis du kjører pakken Setup.exe ved å dobbeltklikke på den.

I kommandoen:

 • er [INSTALLDIR] installasjonskatalogen der Acrobat skal installeres på klientmaskinen.
 • er [installLanguage] språket som Acrobat skal installeres på. Acrobat er kanskje ikke tilgjengelig på alle språk. Du kan kun installere språk som støttes av Acrobat for det aktuelle mediet. For å installere Acrobat på for eksempel engelsk (USA), må du angi en_US som språk i kommandoen. Du finner en liste over tilgjengelige språkversjoner for Acrobat for en bestemt pakke i delen Språkversjoner for forskjellige Acrobat-konfigurasjoner.
Syntaks  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=] 
  Syntakseksempel: setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA   Plassering av setup.exe: [Package]\Build

Følgende tabell viser verdien for språkversjonen som skal angis for innstillingen --installLanguage.

GEO for suite
Språkversjoner for suite
Språkversjoner for Acrobat Acrobat-pakke
Engelsk
Engelsk (Nord-Amerika) en_US Acro LS1
  Engelsk (internasjonal)
en_US
 
  Tysk de_DE  
  Fransk fr_FR  
  Fransk (Canada) fr_FR  
Japansk
Japansk
ja_JP Acro LS2
Amerika/Europa
(Sentral-Europa)
Engelsk (Nord-Amerika)
en_US Acro LS1
  Engelsk (internasjonal) en_US  
  Tysk de_DE  
  Fransk fr_FR  
  Fransk (Canada) fr_FR  
  Spansk es_ES Acro LS6
  Spansk, USA (es_MX) es_ES  
  Spansk, Latin-Amerika (es_LA) es_ES  
  Italiensk it_IT  
  Nederlandsk nl_NL  
  Portugisisk (Brasil) pt_BR  
  Svensk sv_SV Acro LS7
  Dansk da_DK  
  Finsk fi_FI  
ASIA
Koreansk
ko_KR Acro LS5
  Forenklet kinesisk zh_CN Acro LS3
  Tradisjonell kinesisk zh_TW Acro LS4
Øst-Europa Russisk ru_ru  
  Tyrkisk tr_TR  
  Ukrainsk uk_UA  
  Tsjekkisk cs_CZ Acro LS8
  Polsk pl_PL  
  Ungarsk hu_HU  
  Fransk (Nord-Afrika) fr_FR Acro LS1
  Engelsk (Midtøsten) for arabisk en_US  
  Engelsk (Midtøsten) for hebraisk en_US  

Naviger til Acrobat-mappen i ledeteksten og kjør følgende kommando:

Syntakseksempel:

Setup.exe /sl "[LangCode]" /sALL

I kommandoen ovenfor:

 • [LangCode] er den numeriske Acrobat Launch-språkkoden og baserer seg på følgende språkkoder. Eksempel: Hvis du skriver "1033" i [LangCode], starter Acrobat på engelsk.

2052=forenklet kinesisk

1028=tradisjonell kinesisk

1029=tsjekkisk

1030=dansk

1043=nederlandsk (Nederland)

1033=engelsk (USA)

1035=finsk

1036=fransk (Frankrike)

1031=tysk (Tyskland)

1038=ungarsk

1040=italiensk (Italia)

1041=japansk

1042=koreansk

1044=norsk (bokmål)

1045=polsk 

1046=portugisisk (Brasil)

1049=russisk

1051=slovakisk

1060=slovensk

1034=spansk (tradisjonell)

1053=svensk

1055=tyrkisk

1058=ukrainsk

1025=engelsk med støtte for arabisk

1037=engelsk med støtte for hebraisk

6156=fransk (Marokko)

Metode 2: Installering via GUI-modus på en brukers maskin.

Med denne metoden kan du kopiere installasjonsmappen "Acrobat " som du pakket ut fra den nedlastede exe-filen (og eventuelt tilpasset) til en brukers maskin og kjøre Setup.exe for å begynne installasjonen.

Metode 3: Installasjon via utrulleringspraksiser for Acrobat

Du kan også følge vanlig utrulleringspraksis for Acrobat som nevnt i Acrobat ETK – http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Følgende eksempel viser Acrobat-utrullering via SCCM:

Kjør den nedlastede exe-filen for å pakke ut installasjonsprogrammet i "Acrobat"-mappen. Som standard pakkes filene ut til skrivebordet. Selv om utpakkingen er fullført, kan du ikke fortsette med installasjonen riktig ennå. Du har de utpakkede installasjonsfilene som du skal bruke til å utrullere Acrobat med ved hjelp av SCCM. Følg de vanlige fremgangsmåtene for å opprette en pakke for utrullering i SCCM Configuration Manager. Oppgi banen til Setup.exe i veiviseren Opprett program i SCCM (se nedenfor).

Bruk den til å utrullere Acrobat ved hjelp av SCCM. Følg de vanlige fremgangsmåtene for å opprette en pakke for utrullering i SCCM Configuration Manager. Oppgi banen til Setup.exe i veiviseren "Opprett program" i SCCM (se nedenfor).

Veiviser for oppretting av program i SCCM

Vil du utrullere Adobe Acrobat i et virtuelt miljø? Hvis du vil ha informasjon om utrullering av Acrobat i et virtuelt miljø, kan du se Virtuelle utrulleringer

Installere Acrobat på macOS

Hvis du vil installere Acrobat på macOS, installerer du den nedlastede installasjonspakken (eller den tilpassede pakken dersom du har brukt Customization Wizard).

macOS-installasjonsprogrammer er .pkg-installasjonsprogrammer. Det ber om tillatelsene den trenger for å kunne kjøre, via et brukergrensesnitt.

Du kan bruke utrulleringsmetoder på macOS som ARD for å utrullere den kjedede pakken. Mer informasjon er tilgjengelig i Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Sikkerhetsvarslingstjeneste

Adobes sikkerhetsvarslingstjeneste er en gratis e-postvarslingstjeneste som Adobe bruker for å sende informasjon til kunder om sikkerheten til Adobe-produkter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrering for Adobes sikkerhetsvarslingstjeneste.

Avinstallere Acrobat

Avinstallere Acrobat på Windows

Hvis du utrullerte Acrobat ved hjelp av pakken, kan du avinstallere ved å følge den vanlige prosessen for å avinstallasjon msi pakker. Dette kan gjøres individuelt ved hjelp av Legg til og fjern programmer i Windows-kontrollpanelet

Acrobat Pro MSI-pakken er plassert på følgende sted for Acrobat:

[CCPPackage]\Build\Setup\APRO20.0\[locale-set]\AdobeAcrobat\AcroPro.msi

Merk:

Det anbefales å kjøre MSI-pakken i avinstallasjonsmodus for å fjerne Acrobat-lisensen. Hvis du imidlertid har andre installerte applikasjoner på maskinen som du fremdeles trenger, bør du ikke kjøre MSI-pakken for å avinstallere Acrobat , da dette vil føre til at også lisensen for andre applikasjoner fjernes.

Det kan også gjøres ved hjelp av kommandolinjen. Her er kommandolinjesyntaksen for å avinstallere Adobe Acrobat:

Syntakseksempel:

msiexec.exe /x <bane til Acrobat msi-filen> /qn

Acrobat-oppdateringer

Du kan utrullere Acrobat-oppdateringer ved å bruke vanlig fremgangsmåte for utrullering i organisasjonen din. Hvis du vil ha mer informasjon om oppdateringer, kan du se Produktmerknader for programrettinger.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?