Vindu for fornyelse

Som VIP-kunde med Adobe Enterprise må lisensene for alle produktene dine fornyes hvert år. Adobe gir et fornyelsesvindu før og etter årsdatoen. Du kan fornye Adobe-lisensene dine når som helst i løpet av denne perioden.

Så snart fornyelsesvinduet er åpnet, vises følgende melding øverst i fanene Oversikt og Produkter i Admin Console, der du blir bedt om å fornye lisensene dine.

Fornyelsesvinduet åpnes

I fornyelsesperioden vises det meldinger i Admin Console avhengig av om du har fornyet lisensene eller ikke, eller om du delvis har fornyet lisensene.

Etter at fornyelsesvinduet er lukket

Hvis du har noen lisenser du ikke har fornyet ennå, kommer de til å utløpe. Da må du kontakte forhandleren for å kjøpe et nytt abonnement.

De følgende avsnittene i dette dokumentet forklarer ulike scenarier avhengig av hvordan du administrere lisensene dine i fornyelsesperioden. Du får også informasjon om trinnene du kan følge for å fornye lisensene dine, eller hvordan du administrerer lisensene hvis du bare fornyer noen av dem.

Hvis du legger inn fornyelsesbestillingen i fornyelsesperioden, får du tilsendt en bestillingsbekreftelse på e-post.

Fornyelsesstatus for lisenser: Sammendragstall

Du kan se statusen for lisensene dine når som helst i fornyelsesperioden ved å gå til Oversikt- og Produkter-fanene i Admin Console. Lisensstatusen som vises, avhenger av kjøpene du har gjort, og hvor du befinner deg i fornyelsesperioden når du ser på statusen.

Fornyelsesstatus for lisenser: Sammendragstall

Lisenser brukt:

Dette viser hvor mange lisenser som er i bruk for øyeblikket for et bestemt produkt etter antallet lisenser du har kjøpt. I eksemplet ovenfor er 50 lisenser i bruk, og det er kjøpt 45 lisenser i fornyelsesperioden.

Må fornyes:

Dette tallet vises bare i fornyelsesperioden, og det angir antallet tilordnede lisenser som ennå ikke har blitt fornyet. Hvis disse lisensene ikke fornyes i fornyelsesperioden, kan brukerne av disse lisensene miste tilgangen.

Dette tallet vises ikke under fornyelsesperioden hvis du har fornyet alle lisensene dine, eller flere.

Må betales:

Dette tallet angir hvor mange lisenser du har lagt inn en bestillingsforespørsel for ved hjelp av Legg til lisenser- eller Legg til produkter-arbeidsflyten i Oversikt-fanen, og som ikke er betalt ennå. I eksemplet ovenfor er 5 lisenser i bruk og disse er ennå ikke betalt. Denne statusen vises når du har ubetalte lisensene du har lagt til i løpet av perioden.

Ingen tilgang:

Hvis du har lisenser som ikke blir betalt i fornyelsesperioden, kommer de aktuelle brukerne til å miste tilgangen til produktene de var tilordnet til.

Avsnittene nedenfor handler om hvordan disse tallene kan endres avhengig av hvor du er i fornyelsesperioden

Scenario 1: Fullstendig fornyelse

Hvis du fornyet alle eller flere lisenser enn det du bruker for øyeblikket, vises følgende melding øverst i Oversikt- og Produkter-fanene i Admin Console:

Fullstendig fornyelse

Denne meldingen er bare til informasjon. Du trenger ikke å foreta deg noe.

Sammendragstallene gjenspeiler det nye antallet lisenser. I eksemplet ovenfor er 60 lisenser i bruk for Acrobat DC, og det er kjøpt 70 lisenser i fornyelsesperioden.

Scenario 2: Delvis fornyelse

Hvis du har fornyet noen av lisensene dine, og årsdatoen ennå ikke har passert, vises følgende melding øverst i Oversikt- og Produkter-fanene i Admin Console:

Delvis fornyelse: Før årsdatoen

Disse meldingene angir at du må legge inn en bestilling for de gjenværende lisensene.

Hvis du har fornyet noen av lisensene dine, og årsdatoen har passert, vises følgende melding øverst i Oversikt- og Produkter-fanene i Admin Console:

Delvis fornyelse: Etter årsdatoen

Denne meldingen angir at må du gjøre ett av følgende:

  • Legge inn en bestilling for de gjenværende lisensene
  • Oppheve tilordningen av brukere i tråd med antallet lisenser som ikke er fornyet

Produktsiden for produktet du bare delvis har fornyet, viser også fornyelsesstatusen for lisensene.

I dette tilfellet kan du se de manglende lisensene representert av statusen Må fornyes:

Må fornyes: Før årsdatoen

Status etter årsdatoen

Hvis lisensene fortsatt ikke er fornyet etter årsdatoen, men er tilordnet til brukere, vises følgende status:

Delvis fornyelse: Etter årsdatoen

I eksemplet ovenfor er det brukt 50 lisenser for Creative Cloud Alle applikasjoner, mens antallet tilgjengelige lisenser i den nye perioden er 45. Statusen for lisenser som er brukt, vises derfor som [KM1] 50/45.

Ettersom du for øyeblikket bruker 50 lisenser, innebærer det at 5 lisenser fortsatt må fornyes. Du kan velge å kjøpe minst 5 ekstra lisenser for dette produktet, eller oppheve tilordningen for 5 brukere for å redusere lisensantallet. Hvis du ikke tar noen av disse grepene før fornyelsesperioden er over, blir tilordningen for 5 brukere automatisk opphevet så snart fornyelsesvinduet lukkes.

Brukerne som sist ble tilordnet til dette produktet, mister tilordningen først. Hvis du vil se listen over brukere som mister tilordningen, klikker du på Må fornyes øverst til venstre i fanen Alle brukere.

Brukere må fornyes

Oppheve produkttilordningen for brukere

Du kan oppheve produkttilordningen for brukere i Brukere-fanen for det aktuelle produktet. Du finner mer informasjon under Fjerne brukere og brukergrupper fra et produkt.

Hvis du opphever tilordningen for en bruker som ikke står på listen over brukere som må fornyes, blir den første brukeren på listen fjernet fra listen.

Dette fortsetter etter hvert som du opphever tilordningen av brukere for dette produktet.

Etter at du har rettet opp i lisensavviket, skal de tilordnede lisensene være like mange som antallet tilgjengelige lisenser.

Opphevede brukere

Det vises ikke lenger en Må fornyes-indikator ettersom du ikke lenger har for få lisenser.

Merk:

Hvis du ønsker å oppheve tilordningen for brukerne på Må fornyes-listen, trenger du ikke å gjøre noe. Disse brukerne blir automatisk fjernet så snart fornyelsesperioden er over.

Scenario 3: Ikke fornyet

Hvis du ikke fornyer noen lisenser for et produkt under fornyelsesperioden, får du se følgende melding etter at fornyelsesvinduet er lukket:

Ikke fornyet

I dette tilfellet kan du ikke lenger fornye lisensene. Du må kjøpe et nytt abonnement og tilordne brukere på nytt.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet