Brukerveiledning Avbryt

Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse

 1. Adobe Enterprise og Teams: Administrasjonsveiledning
 2. Planlegg utrulleringen
  1. Grunnleggende konsepter
   1. Lisensiering
   2. Identitet
   3. Brukeradministrasjon
   4. Utrullering av applikasjoner
   5. Oversikt over Admin Console
   6. Administratorroller
  2. Utrulleringsveiledninger
   1. Utrulleringsveiledning for navngitte brukere
   2. SDL-utrulleringsveiledning
   3. Utrullere Adobe Acrobat 
  3. Utrullere Creative Cloud for utdanningssektoren
   1. Utrulleringsveiledning
   2. Aktiver Adobe Express i Google Classroom
   3. Integrasjon med Canvas LMS
   4. Integrasjon med Blackboard Learn
   5. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystemer
   6. Vanlige spørsmål om Kivuto
   7. Retningslinjer for kvalifisering for grunnskoler
 3. Konfigurere organisasjonen
  1. Konfigurere identitet
   1. Identitetstyper | oversikt
   2. Konfigurere organisasjonen med Enterprise ID
   3. Konfigurere organisasjonen med Federated ID
    1. SSO-oversikt
    2. Konfigurere Azure Connector og synkronisering
     1. Konfigurere SSO med Microsoft via Azure OIDC
     2. Legge til Azure Sync i en katalog
     3. Vanlige spørsmål om Azure Connector
    3. Konfigurere Google-sammenslutning og synkronisering
     1. Konfigurere SSO med Google-sammenslutning
     2. Legge til Google Sync i katalogen din
     3. Vanlige spørsmål om Google-sammenslutning
    4. Generisk SAML
     1. Konfigurere SSO med andre SAML-leverandører
     2. Konfigurere SSO med Microsoft ADFS
     3. Vanlige spørsmål om SSO
     4. SSO-feilsøking
    5. SSO for utdanning
     1. Konfigurere SSO for distriktsportaler og læringsstyringssystem
     2. Vanlige spørsmål
   4. Bekrefte eierskap av et domene
   5. Legge til og administrere domener
   6. Koble domener til kataloger
   7. Administrer eksisterende domener og kataloger
   8. Bruke klarering av kataloger for å legge til domener det allerede er gjort krav på
   9. Overføre til en ny godkjenningsleverandør
  2. Innstillinger for ressurser
  3. Innstillinger for godkjenning
  4. Kontakter for personvern og sikkerhet
  5. Innstillinger for konsollen
  6. Administrere kryptering
 4. Administrere produkter og rettigheter
  1. Administrere brukere
   1. Oversikt
   2. Administrative roller
   3. User Management-teknologier
    1. Administrere brukere enkeltvis   
    2. Administrere flere brukere (masse-CSV)
    3. Verktøy for brukersynkronisering (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Google Federation Sync
   4. Endre identitetstype for bruker
   5. Administrere brukergrupper
   6. Administrere katalogbrukere
   7. Administrere utviklere
   8. Overføre eksisterende brukere til Adobe Admin Console
   9. Migrere brukeradministrasjon til Adobe Admin Console
  2. Administrere produkter og produktprofiler
   1. Administrere produkter
   2. Administrere produktprofiler for Enterprise-brukere
   3. Administrere policyer for selvbetjening
   4. Administrere appintegreringer
   5. Administrere produkttillatelser i Admin Console  
   6. Aktivere/deaktivere tjenester for en produktprofil
   7. Applikasjonsbasert | Creative Cloud for enterprise
   8. Tilleggstjenester
  3. Administrere delte enhetslisenser
   1. Nyheter
   2. Utrulleringsveiledning
   3. Opprette pakker
   4. Trekke tilbake lisenser
   5. Overføre fra enhetslisensiering
   6. Administrere profiler
   7. Licensing Toolkit
   8. Vanlige spørsmål om delte enhetslisenser
 5. Administrere lagring og ressurser
  1. Lagring
   1. Administrere enterprise-lagringsplass
   2. Adobe Creative Cloud: Oppdatere til lagring
   3. Administrere Adobe-lagring
  2. Ressursoverføring
   1. Automatisert ressursoverføring
   2. Vanlige spørsmål om automatisert ressursoverføring  
   3. Administrere overførte ressurser
  3. Hente ut ressurser fra en bruker
  4. Overføring av elevressurser | Bare EDU
   1. Automatisk overføring av elevressurser
   2. Overføre ressurser
 6. Administrere tjenester
  1. Adobe Stock
   1. Adobe Stock-kredittpakker for arbeidsgrupper
   2. Adobe Stock for enterprise
   3. Bruke Adobe Stock for bedrifter
   4. Lisensgodkjenning for Adobe Stock
  2. Spesialskrifter
  3. Adobe Asset Link
   1. Oversikt
   2. Opprette en brukergruppe
   3. Konfigurere Adobe Experience Manager Assets
   4. Konfigurere og installere Adobe Asset Link
   5. Administrere ressurser
   6. Adobe Asset Link for XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Konfigurere Adobe Acrobat Sign for enterprise eller teams
   2. Adobe Acrobat Sign – administrator for arbeidsgruppefunksjoner
   3. Administrere Adobe Acrobat Sign i Admin Console
  5. Creative Cloud for enterprise – gratis medlemskap
   1. Oversikt
   2. Komme i gang
 7. Utrullere applikasjoner og oppdateringer
  1. Oversikt
   1. Utrullere og levere applikasjoner og oppdateringer
   2. Planlegge utrullering
   3. Forbered utrulleringen
  2. Opprette pakker
   1. Pakke applikasjoner ved hjelp av Admin Console
   2. Opprette lisensieringspakker for navngitte brukere
   3. Adobe-maler for pakker
   4. Administrere pakker
   5. Administrere enhetslisenser
   6. Serienummerlisensiering
  3. Tilpass pakker
   1. Tilpasse Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
   2. Inkludere tilleggsmoduler i en pakke
  4. Utrullere pakker 
   1. Utrullere pakker
   2. Distribuere Adobe-pakker ved hjelp av Microsoft Intune
   3. Utrullere Adobe-pakker med SCCM
   4. Utrullere Adobe-pakker med ARD
   5. Installere produkter i Unntak-mappen
   6. Avinstallere Creative Cloud-produkter
   7. Bruke Adobe Provisioning Toolkit – bedriftsutgave
   8. Lisensieringsidentifikatorer for Adobe Creative Cloud
  5. Administrere oppdateringer
   1. Endre håndtering for Adobe enterprise- og teams-kunder
   2. Utrullere oppdateringer
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. AUSST-oversikt
   2. Konfigurere den interne oppdateringsserveren
   3. Vedlikeholde den interne oppdateringsserveren
   4. Vanlige brukstilfeller med AUSST   
   5. Feilsøke den interne oppdateringsserveren
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Bruke Adobe Remote Update Manager
   2. Kanal-ID-er for bruk med Adobe Remote Update Manager
   3. Løse RUM-feil
  8. Feilsøking
   1. Feilsøke installasjons- og avinstallasjonsfeil for Creative Cloud-applikasjoner
   2. Sende en spørring til klientmaskiner for å sjekke om en pakke er utrullert
   3. Feilmeldingen "Installasjonen mislyktes" for Creative Cloud-pakke
  9. Opprette pakker med Creative Cloud Packager (CC 2018 eller tidligere applikasjoner)
   1. Om Creative Cloud Packager
   2. Produktmerknader for Creative Cloud Packager
   3. Pakking av applikasjoner
   4. Opprette pakker ved hjelp av Creative Cloud Packager
   5. Opprette lisenspakker for navngitte brukere
   6. Opprette pakker med enhetslisenser
   7. Opprette en lisenspakke
   8. Opprette pakker med serienummerlisenser
   9. Automatisering av pakking
   10. Pakking av produkter som ikke tilhører Creative Cloud-familien
   11. Redigere og lagre konfigurasjoner
   12. Angi språk på systemnivå
 8. Administrere kontoen
  1. Administrere Teams-kontoen
   1. Oversikt
   2. Oppdatere betalingsinformasjonen
   3. Administrere fakturaer
   4. Endre kontrakteier
   5. Bytte forhandler
  2. Tildele lisenser til en teams-bruker
  3. Legge til produkter og lisenser
  4. Fornyelser
   1. Arbeidsgruppemedlemskap: Fornyelser
   2. Enterprise i VIP: Fornyelser og overholdelse
  5. Automatiserte utløpsstadier for ETLA-kontrakter
  6. Bytte kontraktstyper i en eksisterende Adobe Admin Console
  7. Overholdelse av kjøpsforespørsler
  8. Value Incentive Plan (VIP) i Folkerepublikken Kina
  9. VIP Select-hjelp
 9. Rapporter og logger
  1. Revisjonslogg
  2. Tilordningsrapporter
  3. Innholdslogger
 10. Få hjelp
  1. Kontakt Adobes kundestøtte
  2. Støttealternativer for arbeidsgruppekontoer
  3. Støttealternativer for bedriftskontoer
  4. Støttealternativer for Experience Cloud

 Hvis du vil se fornyelsesinformasjon for planen din, går du til Konto > Konto i Admin Console.

Fornyelsesvindu

Som VIP-kunde med Adobe enterprise må lisensene for alle produktene dine fornyes hvert år. Adobe gir deg en fornyelsesperiode før og etter årsdatoen for å fornye produktlisensene dine når som helst i løpet av denne perioden.

Så snart fornyelsesperioden starter, vises følgende melding øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console, der du blir bedt om å fornye lisensene dine.

"Årsdatoen din er <årsdato og tid>. Kontakt kontoadministratoren din hos <forhandler> for å fornye abonnementet ditt eller gjøre andre endringer."

I fornyelsesperioden vises det meldinger i Admin Console avhengig av om du har fornyet lisensene eller ikke, eller om du delvis har fornyet lisensene.

Etter at fornyelsesperioden er omme

Eventuelle lisenser som ikke blir fornyet i løpet av fornyelsesperioden, utløper. Hvis dette skjer, må du kontakte forhandleren for å kjøpe et nytt abonnement.

Hvis du legger inn fornyelsesbestillingen i fornyelsesperioden, får du tilsendt en bestillingsbekreftelse på e-post.

Fornyelsesstatus for lisenser: Sammendragstall

Du kan se statusen for lisensene dine når som helst i fornyelsesperioden ved å gå til fanen Produkter i Admin Console. Lisensstatusen som vises, avhenger av kjøpene du har gjort, og hvor du befinner deg i fornyelsesperioden når du ser på statusen.

Fornyelsesstatus for lisenser: Sammendragstall

Totalt antall lisenser:

Antall lisenser du har kjøpt.

Brukte lisenser:

Antall lisenser som er i bruk for et spesifikt produkt.

Må fornyes:

Dette vises bare i fornyelsesperioden, og angir antall tilordnede lisenser som ennå ikke har blitt fornyet. Hvis disse lisensene ikke fornyes i løpet av fornyelsesperioden, kommer brukerne av disse lisensene til å miste tilgangen. Dette tallet vises ikke under fornyelsesperioden hvis du fornyer samtlige eller flere lisenser enn du bruker for øyeblikket.

Må betales:

Dette tallet angir hvor mange lisenser du har lagt inn en bestillingsforespørsel for ved hjelp av Legg til lisenser- eller Legg til produkter-arbeidsflyten i Oversikt-fanen, og som ikke er betalt ennå. Denne statusen vises når du har ubetalte lisenser som du har lagt til i løpet av perioden.

Ingen tilgang:

Hvis du har lisenser som ikke blir betalt i fornyelsesperioden, kommer de aktuelle brukerne til å miste tilgangen til produktene de var tilordnet til.

De følgende avsnittene i dette dokumentet forklarer ulike scenarier avhengig av hvordan du administrere lisensene dine i fornyelsesperioden. Du får også informasjon om trinnene du kan følge for å fornye lisensene dine, eller hvordan du administrerer lisensene hvis du bare fornyer noen av dem.

Scenario 1: Fullstendig fornyelse

Hvis du fornyer alle eller flere lisenser enn det du bruker for øyeblikket, vises følgende melding øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console:

"Takk for at du fornyet abonnementet ditt. Du kan legge til flere lisenser ved å legge inn en bestilling hos kontoadministratoren din hos <forhandler>."

Sammendragstallene gjenspeiler det nye antallet lisenser.

Scenario 2: Delvis fornyelse

Status før årsdatoen

Hvis du fornyer noen av lisensene dine, og årsdatoen ennå ikke har passert, vises følgende melding øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console:

"Fornyelsen din dekker bare et antall av de aktuelle lisensene dine. Legg inn en bestilling hos kontoadministratoren din hos <forhandler> før <årsdato og tid> for å fornye gjenværende lisenser eller gjøre andre endringer."

Status etter årsdatoen

Hvis du har fornyet noen av lisensene dine, og årsdatoen har passert, vises følgende melding øverst på fanene Oversikt og Produkter i Admin Console:

"Fornyelsen din dekker bare et antall av de aktuelle lisensene dine. Legg inn en bestilling hos kontoadministratoren din hos <forhandler> før <årsdato og tid> for å unngå tjenestavbrudd."

Produktsiden for produktet du bare delvis har fornyet, viser også fornyelsesstatusen for lisensene.

I dette tilfellet kan du se de manglende lisensene representert av statusen Må fornyes:

Må fornyes: Før årsdatoen

Hvis antallet brukte lisenser etter utløp av årsdatoen overstiger antallet tilgjengelige lisenser, må de overskytende lisensene fornyes.

Etter en delvis fornying av lisensene dine kan du gjøre følgende:

 • Legge inn en bestilling for de gjenværende lisensene.
 • Oppheve tilordningen av brukere i tråd med antallet lisenser som ikke er fornyet.

 Hvis du ikke tar noen av disse trinnene før utløpet av nådeperioden som er angitt i varselet på Admin Console, blir tilordningen av overskytende lisenser opphevet automatisk.

Brukerne som sist ble tilordnet til dette produktet, mister tilordningen først. Hvis du vil se listen over brukere som mister tilordningen, klikker du på Må fornyes øverst til venstre i fanen Alle brukere.

Brukere må fornyes

Oppheve produkttilordningen for brukere

Du kan oppheve produkttilordningen for brukere i Brukere-fanen for det aktuelle produktet. Se hvordan du fjerner brukere og brukergrupper fra et produkt.

Hvis du opphever tilordningen for en bruker som ikke står på listen over brukere som må fornyes, blir den første brukeren på listen fjernet fra listen. Dette fortsetter etter hvert som du opphever tilordningen av brukere for dette produktet.

Etter at du har rettet opp i lisensavviket, må de tilordnede lisensene være like mange som antallet tilgjengelige lisenser.

Det vises ikke lenger en Må fornyes-indikator ettersom du ikke lenger har for få lisenser.

Merk:

Hvis du ønsker å oppheve tilordningen for brukerne på Må fornyes-listen, trenger du ikke å gjøre noe. Disse brukerne blir automatisk fjernet så snart nådeperioden er omme.

Scenario 3: Ikke fornyet

Hvis du ikke fornyer noen lisenser for et produkt under fornyelsesperioden, vises følgende melding etter at fornyelsesperioden er lukket:

"VIP-abonnementet ditt gikk ut <årsdato og tid>. Kontakt kontoadministratoren din hos <forhandler> for å kjøpe et nytt abonnement eller gjøre andre endringer."

I dette tilfellet kan du ikke lenger fornye lisensene. Kjøp et nytt abonnement og tilordne brukere på nytt.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din