Organisasjoner får se den nye Admin Console når de logger på. Hver måned blir den nye konsollen sluppet til stadig flere kunder. Gradvis skal alle kunder få tilgang til den nye konsollen. Hvis du ikke har tilgang til den nye konsollen ennå, kan du se Adobe Sign – Administrator for gruppefunksjoner.

Hvis du har kjøpt Adobe Sign for Teams-planen, må du bruke Admin Console for å administrere de tilknyttede brukerne og rettighetene. Du kan også tilordne flere administratorer for å hjelpe deg med å administrere arbeidsgruppen eller den funksjonelle oppførselen til Adobe Sign. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere administratorer.

Merk:

Hvis du har Document Cloud for business, Document Cloud for enterprise, Adobe Sign – Business eller Adobe Sign – Enterprise-planer, kan du se Administrering av Adobe Sign for mer informasjon.

Komme i gang

For å kunne administrere Adobe Sign for en arbeidsgruppe må en bruker både være tilordnet rollen som administrator og være sluttbruker med en aktiv lisens.

 1. I Admin Console går du til Brukere > Administratorer og påser at brukeren er på listen over administratorer. For å finne ut hvordan du legger til administratorer, kan du se under Administrative roller.

  Administratorer
 2. Gå til Brukere > Brukere.

  Brukere-siden viser en liste over brukerne i organisasjonen.

 3. Hvis du vil se detaljene for en bestemt bruker, klikker du på navnet til brukeren.

 4. Kontroller at Adobe Sign er oppført i Produkter-delen.

  Hvis du vil lære mer om administrasjon av brukere, kan du se under Administrere brukere.

Administreringstilgang for Adobe Sign

For å få tilgang til administrasjonsdelen av Adobe Sign (Konto-fanen i Adobe Sign-webapplikasjonen) går du til Administrering av Adobe Sign og logger på med Adobe ID-en din.

Legge til Adobe Sign-administratorer

Du kan tilordne administratorrettigheter for Adobe Sign på to måter:

 1. Tilordne en Adobe Sign for Teams-lisens til en sluttbruker via Admin Console. Når invitasjonen er godtatt, blir brukeren en aktiv bruker. Deretter kan du legge til denne sluttbrukeren på listen over administratorer via Administratorer-fanen.
 2. Gjennom administrasjonskonsollen for Adobe Sign (Konto-fanen i Adobe Sign-webapplikasjonen).
 1. Gå til Konto > Brukere.

 2. Velg en bruker og klikk deretter på Brukerinnstillinger.

 3. Merk av i rutene for Brukeren er kontoadministrator og Brukeren er administrator for gruppen.

 4. Klikk på Lagre.

enterprisedocimg4

Tilbakekalle administratorrettigheter for Adobe Sign

Hvis en Adobe Sign-administrator fikk administrative rettigheter via Admin Console for teams, kan du gjøre ett av følgende for å frata brukeren administratorrettigheten for Adobe Sign:

 • Fjern brukeren fra Administratorer-fanen i Admin Console. Deretter fjerner du også brukerens administratorrettigheter for Adobe Sign via administrasjonskonsollen for Adobe Sign. Brukeren kan fortsatt bruke Adobe Sign for Teams, men har ikke lenger administratorrettigheter for dette produktet.
 • Fjern brukeren fra Alle lisenser eller Aktive brukere-fanen. Denne brukeren kan ikke bruke Adobe Sign, og har derfor ikke administrasjonsrettigheter for dette produktet.

Merk:

Hvis Adobe Sign-administratoren fikk administrative rettigheter via administrasjonsområdet for Adobe Sign, kan du tilbakekalle administratorrettigheter ved å deaktivere brukerinnstillingene for kontoadministratoren eller gruppeadministratoren.

For å lære mer om funksjonene en arbeidsgruppe-administrator kan tilpasse for sluttbrukerne, kan du se under Hurtigstartveiledning for Adobe Sign for nye kontoer.

Feil når administrator tilordner lisensplass til en bruker

I enkelte tilfeller kan administratorer forhindres fra å delegere en "Adobe Sign for Teams"-lisensplass til en sluttbruker via Admin Console for teams. En arbeidsgruppe-administrator kan få feilmeldinger slik som "Brukeren kan ikke tilordnes til denne lisensen. Lær mer."

Hvis du får denne feilen, kan du prøve å delegere på nytt med en annen e-postadresse for sluttbrukeren, eller kontakte kundestøtte.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet